SIVUSTON EHDOT

1.Tietoja yhtiöstä

Tätä Internet-sivustoa julkaisee ja ylläpitää Oy Ebookers Finland Ltd (Suomessa kaupparekisteriin rekisteröity yhtiö, Y-tunnus 0705738-4, (ALV rek. FI07057384) (ebookers), jonka kaupparekisteriin merkitty toimipaikan osoite on Mannerheiminaukio 1 B, 00100 Helsinki, Suomi. Puhelinnumeromme on +358 600 95 330 (0,99€/puhelu + pvm).

2.Internet-sivuston käyttö, tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Vierailemalla näillä Internet-sivuilla tai käyttämällä tätä Internet-sivustoa hyväksyt nämä ehdot.

Ebookers.fi nimi, logo ja kaikki niihin liittyvät tuote- ja palvelunimet, mallit ja tunnukset ovat ebookersin tai sen konserniyhtiöiden tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä. Kaikki muut nimet, logot ja kaikki niihin liittyvät tuote- ja palvelunimet, mallit ja tunnukset tällä Internet-sivustolla ovat niiden omistajien tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mihin tahansa materiaaliin mukaan lukien html- koodi, teksti, valokuvat tai muut kuvat, jotka esitetään meidän Internet-sivustollamme, ovat joko meidän omistamiamme tai niiden omistaja on antanut meille luvan käyttää niitä. Jos haluat käyttää käyttää mitä tahansa tietoa tai materiaalia, joka on esitettynä meidän Internet-sivustollamme, sinun on ensin saatava meidän tai kyseessä olevan tiedon tai materiaalin omistajan kirjallinen suostumus siihen. Et saa muokata, kopioida, lähettää, panna näytteille, esittää, julkaista, lisensioida tai luoda edelleen kehitettyjä versioita mistään tiedosta tai ohjelmasta, jotka esitetään palvelussamme. Milloin kopioiminen tai lähettäminen on nimenomaisesti sallittu, et saa vaihtaa tai poistaa mitään tekijän tunnistamiseen liittyvää merkkiä tai tekijänoikeusmerkintää.

Viittaus tällä Internet-sivustolla mihin tahansa tuotteeseen, palveluun, menetelmään, kauppanimeen, tavaramerkkiin tai muuhun kolmannen osapuolen tietoon ei tarkoita meidän antamaa suositusta tai takuun taikka vakuutuksen antamista. Internet-linkit muihin kuin meidän ylläpitämiin Internet-sivustoihin on tarkoitettu vain helpottamaan Internetin selailuasi. Emme ole vastuussa mistään tuotteista, palveluista, menetelmistä, kauppanimistä, tavaramerkeistä tai muista tiedoista, jotka kolmas osapuoli tarjoaa, jollei pakottava laki toisin määrää. Se että tarjoamme Internet-linkkejä tällaisille Internet-sivustoille, ei merkitse mitään sellaisilla sivustoilla olevien materiaalien suosittamista tai mitään liityntää meidän ja niitä tarjoavien tahojen välillä.

Et saa käyttää Internet-sivustoamme mihinkään toimintaan, joka rikkoo jotakin lakia, loukkaa kenen tahansa oikeuksia, tai rikkoo jotakin standardia, sisältövaatimuksia tai menettelytapaa, jonka on julkaissut jokin merkityksellinen viranomainen. Et saa käyttää Internet-sivustoamme millään tavalla, joka häiritsee toisia käyttäjiä tai häpäisee, kiusaa tai uhkaa ketään.

Jollei näissä ehdoissa määrätä toisin tai jollei erityinen sovellettava laki vaadi ebookersia sallimaan seuraavia toimia, näitä seuraavia toimia ei saa tehdä ilman ebookersin etukäteistä kirjallista hyväksyntää:

  • käyttää mitään robottia tai muuta automaattista laitetta tai manuaalista menetelmää tarkkailemaan ebookersin Internet-sivuston sisältöä;
  • käyttää ebookersin Internet-sivustoa muutoin kuin tekemään oikeutteuja varauksia tai ostoksia;
  • käyttää ebookersin Internet-sivustoa väärien, vilpillisten tai keinottelun luonteisien varausten tekemiseksi tai kysynnän luomiseksi;
  • ilmaista millään tavalla, että ebookers edistää tuotteittesi tai palvelujesi myyntiä;
  • laittaa vääriä tai harhaanjohtavia tietoja ebookersin Internet-sivustolle;
  • laittaa tai lähettää mitään laitonta, uhkaavaa, kunniaa loukkaavaa, häpäisevää, epäsiveellistä, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa, kansanryhmää vastaan kiihottavaa, pornograafista tai uskonnollisia käsityksiä loukkaavaa materiaalia tai mitään materiaalia, joka voisi synnyttää tai rohkaista käytöstä, jota pidettäisiin rikollisena tekona, joka johtaisi siviilioikeudelliseen vastuuseen tai muutoin rikkoa jotain lakia; taikka muuhun tarkoitukseen, joka on laitonta tai kielletty näissä ehdoissa;
  • käyttää ebookersin Internet-sivustoa tai päästä ebookersin Internet-sivustolle millään tavalla, joka meidän kohtuullisen käsityksemme mukaan vaikuttaa kielteisesti ebookersin Internet-sivuston toimintaan tai ebookersin käyttämiin muihin tietojärjestelmiin tai –verkkoihin taikka muihin ebookersin Internet-sivuston käyttäjiin tai jäseniin;
  • ladata tai lähettää ebookersin Internet-sivustolle, tai käyttää mitään laitetta, ohjelmistoa tai menetelmää, joka sisältää viruksia, troijalaisia, matoja, aikapommeja, tai muita tietokoneen ohjelmointimenetelmiä, jotka voivat vahingoittaa, häiritä, yrittää häiritä tai siepata ebookersin Internet-sivuston normaalia toimintaa tai kuormittaa ebookersin Internet-sivustoa tai muuta järjestelmää, tai tehdä mitään toimenpidettä, joka aiheuttaa kohtuuttoman kuorman tietokonelaitteillemme taikka joka loukkaa kolmannen oikeuksia;
  • käyttää mitään laitetta, ohjelmistoa tai menetelmää, joka häiritsee tai yrittää häiritä ebookersin Internet-sivuston normaalia toimintaa, tai tehdä mitään toimenpidettä, joka aiheuttaa kohtuuttoman kuorman laitteillemme tai naamioi ebookersin Internet-sivustolle lähetyn tiedon alkuperän.

3.Internet-sivustolla olevan tiedon oikeellisuus ja saatavuus    

Tällä Internet-sivustolla olevia tietoja päivitetään säännöllisesti. Me saatamme vaihtaa, päivittää tai poistaa mitä tahansa tietoja tältä Internet-sivustolta ilman etukäteistä ilmoitusta. Me emme takaa, että tämä Internet-sivusto on toiminnassa jatkuvasti, että tämä Internet-sivusto on virheetön tai että kaikki tieto tai muu materiaali, joka on saatavissa tältä Internet-sivustolta, on vapaata viruksista tai muista haitallisista kohteista.

Me emme ole vastuussa mistään virheistä, laiminlyönneistä tai harhaanjohtavista tiedoista ja me kiellämme, maksimaalisiin lain sallimiin rajoihin asti, kaikki oletetut vakuutukset, jotka liittyvät tällaiseen tietoon.

Ellei pakottavassa laissa toisin todeta, missään tapauksessa emme ole vastuussa mistään vaatimuksesta, vahingosta, tapppiosta, vaateesta, vaurioista tai mistään suorasta, epäsuorasta vahingosta taikka taloudellisesta menetyksestä sisältäen mutta ei rajoittuen voiton tai talletusten menetykseen, joka aiheutuu tällä Internet-sivustolla esitetystä tiedosta tai palvelusta tai millään tavoin liittyy tällä Internet-sivustolla esitettyyn tietoon tai palveluun.

4.Hinnat

Hinnat esitetään vaaditussa valuutassa, ja vaihtokurssit lasketaan päivittäin. Hinnat voivat sen vuoksi vaihdella päivittäin heijastaen valuuttakurssien muutoksia. Me päätämme vaihtokursseista.

5.Muutokset ehtoihin

Me saatamme muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Jos me muutamme näitä ehtoja, ehdot tulevat voimaan, kun ne on laitettu tälle Internet-sivustolle.