Shares
Share with your friends


Lähetyspainike

Osallistumalla kilpailuun sitoudut näihin ehtoihin ja rajoituksiin (”kilpailuehdot”). Kilpailua koskevat kampanjamateriaalit, kuten kaikki kilpailun osallistumisohjeet, ovat osa kilpailuehtoja.  Jos tällaisissa kampanjamateriaaleissa mainitut ehdot ovat ristiriidassa näiden kilpailuehtojen kanssa, kilpailuehdot menevät niiden edelle.

Tämän kilpailun järjestää Expedia, Inc (”ebookers”).

1.              Osallistujien tulee olla vähintään 18-vuotiaita ja asua laillisesti Suomessa.  Kilpailuun eivät voi osallistua ebookersin tai sen tytäryhtiöiden tai yhteistyöyritysten työntekijät ja edustajat, heidän perheenjäsenensä tai muut saman kotitalouden jäsenet eivätkä ketkään muut kilpailun järjestämiseen tai toteuttamiseen millään muulla tavalla osallistuvat henkilöt. ebookers pidättää oikeuden vaatia osallistujia todistamaan osallistumisoikeutensa kilpailuun.   Jos käy ilmi, että voittajalla ei ole osallistumisoikeutta kilpailuun, ebookers pidättää oikeuden antaa kilpailun palkinto toiselle osallistujalle sekä vaatia jo luovutettujen palkintojen palauttamista.

2.          Kilpailussa on neljä ajanjaksoa  (jäljempänä ”kilpailujaksot”):

(a)            1. kilpailujakso alkaa 17.6.2020 kello 18.00 Suomen aikaa ja päättyy 24.6.2020 kello 18.00 Suomen aikaa,

(b)            2. kilpailujakso alkaa 24.6.2020 kello 20.00 Suomen aikaa ja päättyy 1.7.2020 kello 18.00 Suomen aikaa,

(c)            3. kilpailujakso alkaa 1.7.2020 kello 20.00 Suomen aikaa ja päättyy 8.7.2020 kello 18.00 Suomen aikaa,

(d)            4. kilpailujakso alkaa 8.7.2020 kello 20.00 Suomen aikaa ja päättyy 15.7.2020 kello 18.00 Suomen aikaa.

Kilpailua mainostetaan ebookers.fi:n Facebook-tilillä seuraavassa osoitteessa: https://www.facebook.com/ebookers.fi , Instagram-tilillä seuraavassa osoitteessa: https://www.instagram.com/ebookers.fi/ ja ebookersin blogissa: https://www.facebook.com/ebookers.fi

3.           Kilpailuun osallistuaksesi sinun on jaettava kaksi valokuvaa joko kommentoimalla Facebook-julkaisua tai julkaisemalla ne Instagramissa tunnisteilla #ebookers ja #vacationImitation. Ensimmäisen valokuvan on oltava aiemmalta lomalta. Toisessa kuvassa sama valokuva luodaan uudelleen käyttämällä kotoa löytyviä esineitä, esimerkiksi luomalla Thaimaan lomakuvan tilanne uudelleen käyttämällä siihen liittyviä tavaroita. Tämä on ainoa hyväksytty ilmoittautumistapa; millään muulla tavalla lähetettyä kilpailuvastausta ei hyväksytä.  Skriptien, makrojen tai muiden automaattisten järjestelmien käyttäminen kilpailuvastauksen lähettämisessä on kiellettyä ja tällaisilla järjestelmillä lähetetyt kilpailuvastaukset (tai kilpailuvastaukset, jotka vaikuttavat tällaisilla järjestelmillä lähetetyiltä) hylätään.  Kaikki lukukelvottomat, epätäydelliset tai vilpilliset kilpailuvastaukset hylätään. Kukin kilpailuun ilmoittautuva henkilö saa lähettää vain yhden kilpailuvastauksen.  Kaikki ylimääräiset kilpailuvastaukset voidaan hylätä. Osallistujat voivat voittaa vain yhden palkinnon per henkilö riippumatta siitä, kuinka monta kilpailuvastausta hän on lähettänyt.

4.          Voitettavia palkintoja on yhteensä 8. Palkinto on 500 euron arvoinen ebookers-kuponki, joka on käytettävä ebookers.fi-sivustolla majoituksen varaamiseen kotimaassa. Kupongin ehdot ja rajoitukset ovat alla olevassa Liite A:ssa. Voittaja maksaa kaikki sellaiset oheiskulut, joita ei ole mainittu näissä kilpailuehdoissa, mukaan lukien esimerkiksi kuljetus kohteeseen ja takaisin, vakuutus ja muut lisämaksut.  Voittajan on noudatettava viranomaisten ohjeita palkinnon käyttämisessä, erityisesti matkustukseen liittyviä rajoituksia. Voittaja vastaa lisäksi henkilökohtaisesti kaikista mahdollisista henkilökohtaisista ja oheiskuluista sekä kaikista palkinnon lunastamisen tai käyttämisen seurauksena perittävistä ALV-maksuista ja kansallisista ja/tai paikallisista veroista. ebookers pidättää voittajalle maksettavista käteisvaroista lakien mukaiset verot.  Palkinto on ilmoitetun mukainen, eikä se ole vaihdettavissa tai luovutettavissa.  Palkintoa tai sen osaa ei voi vaihtaa käteiseen tai muuhun vaihtoehtoiseen palkintoon. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy, että palkinto lahjoitetaan ”sellaisenaan” ja että ebookers tai mikään sen tytäryhtiöistä tai yhteistyöyrityksistä ei anna minkäänlaisia palkintoon liittyviä takuita.

5.           Riippumaton tuomaristo valitsee kilpailuvastauksista kaikkein omaperäisimmän ja samannäköisimmän kokonaisten, ehtojen mukaisten, ohjeiden mukaan lähetettyjen ja kilpailujakson aikana vastanotettujen kilpailuvastausten joukosta. Tuomariston päätös on lopullinen. Tuomarit tarkistavat jokaisen sääntöjen mukaisen kilpailuvastauksen muun muassa näiden kilpailuehtojen perusteella sekä ottaen huomioon valokuvan omaperäisyyden ja samankaltaisuuden alkuperäiseen valokuvaan verrattuna. Voittajaa ei valita sattumanvaraisesti. Tuomaripaneeli tekee kaikki kilpailuun liittyvät päätökset oman harkintansa mukaisesti.  Jokaisesta kilpailujaksosta valitaan 2 voittajaa, ja voittajia on yhteensä 8.

6.          Osallistuja hyväksyy, että hänen kilpailuvastaukseensa mahdollisesti liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet siirtyvät ebookersin omistukseen. Tätä varten osallistuja, joka on oikeuksien lainmukainen, tosiasiallinen ja yksinomainen omistaja, sitoutuu kilpailuun osallistumalla siirtämään kaikki nykyiset ja tulevat oikeutensa ehdoitta ja peruuttamattomasti ebookersille luovuttamalla ebookersille kaikki oikeudet kaikkiin kilpailuvastaukseen liittyviin immateriaalioikeuksiin koko tällaisten oikeuksien voimassaolon ajaksi.  Osallistujat suostuvat lisäksi luopumaan peruuttamattomasti ja ehdoitta kaikista mahdollisista moraalisista ja muista vastaavista kilpailuvastaukseen liittyvistä oikeuksista ja allekirjoittamaan kaikki ebookersin kohtuullisesti edellyttämät asiakirjat, joilla kaikkien näissä kilpailuehdoissa tarkoitettujen oikeuksien siirto tai luovutus ebookersille toteutetaan.  Osallistuja vakuuttaa, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet tässä kohdassa 8 tarkoitettujen oikeuksien luovuttamiseksi ja että kaikki hänen kilpailuun toimittamaansa kilpailuvastaukseen sisältyvä aineisto ja kaikki ebookersin suorittama tai ebookersin lukuun suoritettu kyseisen aineiston käyttö on kaikkien sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaista eikä riko tai loukkaa minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia.

7.          Lisäksi osallistujat takaavat, että jos kilpailuvastauksessa esiintyy ja/tai sen luomiseen on osallistunut toinen henkilö, osallistuja on saanut kaikki kilpailuvastauksen lähettämiseen tarvittavat oikeudet, lisenssit ja luvat kirjallisena tältä henkilöltä, ja että kilpailuvastaus on täysin näiden ehtojen ja rajoitusten mukainen sekä täyttää seuraavat ehdot: (a) valokuvan on oltava osallistujan oma alkuperäinen teos, joka ei sisällä kolmannen osapuolen teoksia, tai jos sisältää, niihin on saatu kirjallisena kaikki tarvittavat oikeudet, lisenssit ja luvat; (b) valokuvaa ei ole aiemmin käytetty kilpailuihin tai kampanjoihin osallistumiseen eikä se ole voittanut palkintoja; (c) valokuva ei sisällä osittain tai kokonaan kenenkään henkilön, joko elävän tai kuolleen, nimiä, yhdennäköisyyttä, valokuvia tai muita tunnistettavia elementtejä ilman lupaa (todistus luvasta on esitettävä ebookersille pyydettäessä); (d) valokuva ei saa sisältää kolmansien osapuolten tavaramerkkejä, logoja tai tekijänoikeuksilla suojattua materiaalia ilman lupaa (mukaan lukien esimerkiksi yritysten nimiä, musiikkia, valokuvia, elävää kuvaa tai otoksia televisio-ohjelmista tai ääniraidoista, taideteoksia tai verkkosivustoilla, televisiossa, elokuvissa tai muussa mediassa julkaistuja kuvia); (e) valokuva ei saa kuulua kolmansien osapuolten kanssa solmittuihin sopimuksiin, eikä ebookersia voida vaatia maksamaan valokuvan käytöstä aiheutuneita kuluja millekään henkilölle tai yritykselle (näiden ehtojen ja rajoitusten mukaisesti) tai maksamaan valokuvasta saadusta ideasta tai videosta tai niiden oikeuksista; (f) valokuva ei saa halventaa, vääristää tai sisältää väheksyviä huomautuksia tai muuta sisältöä, joka voi vaikuttaa ebookersin tai muiden henkilöiden ja/tai yritysten nimeen, maineeseen tai liikearvoon epäsuotuisasti (tämän määrittäminen on yksinomaan ebookersin harkintavallassa); (g) valokuva ei saa sisältää pornografista tai seksuaalista sisältöä, minkäänlaista vihaista tai syrjivää sisältöä (esim. rasistista tai seksististä sisältöä), väkivaltaa tai toisen elävän olennon vahingoittamista esittävää sisältöä tai mitään muuta loukkaavaa, säädytöntä tai epäsopivaa sisältöä (tämän määrittäminen on yksinomaan ebookersin harkintavallassa); (h) valokuva ei saa sisältää minkäänlaisia uhkauksia tai muuta sellaista, millä pelotellaan, häiritään tai kiusataan toista henkilöä tai loukataan toisen yksityisyyttä (tämän määrittäminen on yksinomaan ebookersin harkintavallassa); (i) valokuvat eivät saa rikkoa mahdollisia paikallisia, alueellisia, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja tai sisältää sisältöä, joka kannustaa rikokseen tai antaa siihen ohjeita; (j) valokuvissa ei saa olla ebookersin kilpailijabrändejä eikä niihin saa viitata tai niitä mainita; (k) valokuvat eivät saa sisältää virusta, troijalaista, matoa, takaporttia tai vastaavaa ohjelmaa, joka voi millään tavalla tarttua tai vaikuttaa ebookersin laitteistoon tai ohjelmistoon. ebookers pidättää oikeuden poistaa kilpailusta sisältöä tai keskeyttää sen julkaisun, jos se epäilee näitä ehtoja ja rajoituksia rikottaneen tai vastaanottaa kolmannelta osapuolelta sisältöä koskevan valituksen.

8.          Voittajille ilmoitetaan Facebookin ja Instagramin suoralla viestillä 24.6.2020, 1.7.2020, 8.7.2020 ja 15.7.2020. Voittajalta saatetaan edellyttää virallisen henkilöllisyystodistuksen esittämistä ennen palkinnon luovuttamista.  Jos voittajalle lähetetyt viestit eivät mene perille tai jos voittaja kieltäytyy esittämästä tai ei kykene esittämään voimassa olevaa henkilöllisyystodistusta, ebookers pidättää oikeuden antaa palkinnon jollekin toiselle osallistujalle.  Jos voittaja ei ole lunastanut palkintoaan kymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jona ilmoitus on lähetetty kilpailun voittajalle, ebookers pidättää oikeuden antaa palkinnon jollekin toiselle osallistujalle.

9.          Siinä tapauksessa, että – syistä, joihin ebookers ei voi vaikuttaa ja jotka eivät liity voittajaan – ebookers ei pysty luovuttamaan palkintoa näissä kilpailuehdoissa kuvatulla tavalla, ebookers pidättää oikeuden luovuttaa toisen samankaltaisen ja samanarvoisen palkinnon tai harkintansa mukaan palkinnon arvoa vastaavan rahasumman.  Mikäli painovirheen tai jonkin muun virheen seurauksena voittajia on enemmän kuin kilpailun palkintoja, ebookers pidättää oikeuden jakaa käytettävissä oleva palkinto arvonnalla tai jakaa palkinto tai sen arvo kilpailun voittajien kesken.

10.       Osallistumalla kilpailuun osallistujat antavat luvan nimensä, valokuvansa, videonsa tai kilpailuvastauksensa julkaisemiseen kilpailuun liittyvissä mainosmateriaaleissa ilman erillistä ilmoitusta, maksua tai muuta korvausta.  Tämä sisältää voittajan nimen julkiasemisen Facebookissa ja ebookersin verkkosivustoilla ja blogissa 15.6.–29.12.2020 välisenä aikana.  Kilpailun muut osallistujat ja yleisö voivat lisäksi pyytää voittajan tietoja sähköpostitse.

11.       Vaikka kilpailu näkyy Facebookissa ja Instagramissa, ne eivät millään tavalla sponsoroi, kannata tai hallinnoi kilpailua tai liity siihen. Hyväksyt, että Facebook ja Instagram eivät ole vastuussa kilpailusta millään tavalla. Annat tietoja ebookersille, et Facebookille tai Instagramille.  Antamiasi tietoja käytetään vain jäljempänä kohdassa 14 kuvattuihin tarkoituksiin.

12.       ebookers kerää ja käsittelee osallistujien henkilökohtaisia tietoja ja jakaa niitä ebookersin edustajille ja yhteistyökumppaneille (myös ETA-alueen ulkopuolelle) siltä osin kuin on välttämätöntä kilpailun suorittamiseksi sekä palkinnon toimittamiseksi voittajalle.  Jos osallistujat eivät kilpailuun osallistuessaan anna pyydettyjä pakollisia tietoja, he eivät voi osallistua kilpailuun.  ebookers ja sen yhteistyökumppanit (myös ETA-alueen ulkopuolella olevat) keräävät ja tallentavat osallistujien nimet ja muut heidän kilpailuvastaukseensa sisältyvät henkilökohtaiset tiedot ja pitävät niitä hallussaan voimassa olevien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti, ks. ebookers.fi-sivuston tietosuojakäytäntö (https://www.ebookers.fi/lp/lg-privacy)

13.       ebookers pidättää oikeuden muuttaa kilpailua tai peruuttaa, lopettaa tai keskeyttää sen kokonaan tai osittain oman harkintansa mukaan, mikäli ebookers uskoo, ettei kilpailua kyetä järjestämään näiden kilpailuehtojen mukaisesti, tai mikäli virus, tietokonevika, luvattoman henkilön toiminta tai muu syy, johon ebookers ei pysty kohtuullisesti vaikuttamaan, voi vääristää kilpailua tai vaikuttaa sen hallintaan, turvallisuuteen, puolueettomuuteen tai normaaliin toimintaan.  ebookers tai mikään sen tytäryhtiöistä tai yhteistyöyrityksistä ei ole vastuussa mistään olosuhteista, menetyksistä, virheistä tai viivytyksistä, jotka aiheutuvat tapahtumista, jotka eivät ole niiden kontrolloitavissa, kuten (muiden muassa) ebookersin palkinnon luovuttajiksi valitsemien tahojen toimet tai laiminlyönnit, tai muusta toiminnasta, joka voi aiheuttaa kilpailun keskeytymisen tai epäonnistumisen tai joka voi johtaa palkinnon menettämiseen tai vahingoittumiseen sinä aikana, kun se toimitetaan voittajalle.

14.       Lukuun ottamatta tilannetta, jossa ebookers on toiminut piittaamattomasti, ebookers ei ole vastuussa vahingoista, menetyksistä, vammoista, kuluista tai sairaudesta, jotka ovat seurausta osallistujien ilmoittautumisesta palkintoarvontaan tai siitä, että voittaja ottaa vastaan ja/tai käyttää palkintoa, tai teknisistä, laitteistojen tai ohjelmistojen toimintahäiriöistä, tai hävinneestä, viallisesta tai löytymättömistä verkkoyhteyksistä tai mistä tahansa vaikeuksista, jotka voivat rajoittaa tai estää heidän mahdollisuuttaan osallistua kilpailuun. ebookers ei ole vastuussa kadonneista, vahingoittuneista, sotketuista, epätäydellisistä, epäselvistä tai muutoin lukukelvottomista kilpailuvastauksista.  Todiste lähettämisestä ei ole todiste siitä, että ebookers on vastaanottanut kilpailuvastauksen.  Mikään näiden kilpailuehtojen kohdista ei millään tavalla rajoita ebookersin vastuuta kuolemantapauksesta tai henkilökohtaisesta vammasta, joka on aiheutunut ebookersin huolimattomuudesta, tai missä tahansa muussa asiassa, jossa vastuullisuutta ei oikeudellisesti voida rajoittaa.

15.       Kuka tahansa osallistuja, joka osallistuu tai yrittää osallistua kilpailuun tavalla, jonka ebookers on kohtuullisin perustein määritellyt näiden ehtojen vastaiseksi tai joka luonteeltaan on muihin osallistujiin nähden epäoikeudenmukainen (mukaan lukien rajoituksetta kilpailun toteuttamiseen liittyvä puuttuminen, huijaaminen, hakkerointi, vilppi tai mikä tahansa muu epärehellinen toiminta, kuten pyrkimykset suututtaa, solvata, uhkailla tai häiritä ketä tahansa toista osallistujaa tai ebookersia ja/tai sen edustajia), voidaan hylätä kilpailusta ebookersin harkinnan mukaan.  Lisäksi, mikäli edellä kuvattu toiminta on merkittävästi häirinnyt kilpailua, ebookers voi harkintansa mukaan lisätä kilpailuun uusia vaiheita, mikäli se katsoo sen tarpeelliseksi, jotta tällaisesta toiminnasta aiheutuvat ongelmat voidaan ratkaista.

16.       ebookersin kilpailun suhteen tekemät ratkaisut ovat lopullisia eikä ebookers käy minkäänlaista kirjeenvaihtoa osallistujien kanssa.

17.       Näihin kilpailuehtoihin sovelletaan Suomen lakia.  Suomen tuomioistuimet ovat ainoat toimivaltaiset tuomioistuimet kilpailuun tai näihin kilpailuehtoihin liittyvissä riitatapauksissa ja vaateissa.

 

Liite A

A – KESKEISET TIEDOT

Hyväksytyt varaukset: Tämän kuponkikoodin voi käyttää vain yhteen ennalta maksettuun hotellivaraukseen, joka on varattu sivustolla www.ebookers.fi, mutta joka on varattu alla olevan lunastusmenetelmän mukaisesti (ja johon sovelletaan alla olevia ehtoja ja rajoituksia).

Kupongin arvo:500 €

Lunastusaika: Lunastusaika: Kymmenen päivää siitä päivästä, jona ilmoitus on lähetetty kilpailun voittajalle.

Matkan ajankohta:

20.7.–20.12.2020.

Kupongin käyttöohjeet

Selaa ebookers.fi-sivustolla hotelleja, joista olet kiinnostunut ja joissa voisit lunastaa palkintosi.  Kun olet tehnyt valintasi, lähetä ebookersille sähköpostia osoitteeseen fdoherty@ebookers.com ja ilmoita viestissä puhelinnumerosi sekä mistä majoitusliikkeestä olet kiinnostunut. ebookers ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse 7 päivän sisällä sähköpostiviestin vastaanottamisesta vahvistaakseen henkilöllisyytesi ja tekemäsi valinnan. Tämän jälkeen ebookers varaa valitun majoitusliikkeen puolestasi.  Matkavarauksen/varausten hinta on varauspäivän hinta (ei siis alkuperäisen hakupäivän hinta).

 

B – EHDOT JA RAJOITUKSET

 1. Tämä kuponki on ebookersin tarjous ja se on valittu palkinnoksi Minun suomeni -kilpailussa (jäljempänä ”kilpailu”). Se on myönnetty kilpailun sääntöjen ja näiden ehtojen ja rajoitusten mukaisesti.  Kupongin voi käyttää vain kilpailun voittaja. ebookers pidättää oikeuden ottaa palkinnon takaisin, jos sillä on perusteltu syy uskoa, että kilpailuehtoja ja/tai näitä ehtoja ja rajoituksia on rikottu.
 2. Näiden ehtojen ja rajoitusten ja edellä olevan Keskeiset tiedot -osion mukaisesti kuponkia voi käyttää vain etukäteen maksettaviin pelkkiin hotellivarauksiin (ei hotellihuonevarauksiin yhdistettynä mihinkään muuhun tuotteeseen, kuten lento + hotelli -varauksiin tai lento + hotelli + auto -varauksiin), jotka tehdään verkossa sivulla ebookers.fi. Kupongin voi käyttää vain ennalta maksettaviin varauksiin, eikä sitä voi lunastaa myöhemmin majoitusliikkeessä maksettaviin varauksiin. Kuponkia ei voi käyttää pakettivarauksiin tai mökkivarauksiin.
 3. Kuponki oikeuttaa korkeintaan 500 €:n alennukseen asianmukaisen matkavarauksen hinnasta.
 4. Kuponkia ei voi käyttää verojen, lisämaksujen, peruutus- tai muutosmaksujen, käsittelymaksujen tai muiden lisämaksujen maksamiseen. Ne ovat kokonaisuudessaan asiakkaan vastuulla.
 5. Yleisiä varausehtoja sovelletaan (ks. https://www.ebookers.fi/lp/lg-bookingterms) ja kaikki varaukset riippuvat saatavuudesta.
 6. Kuponki on kertakäyttöinen, eikä sitä voi yhdistää muihin alennuskuponkeihin, kampanjoihin tai erikoistarjouksiin.
 7. Kuponkia ei voi käyttää aiemmin tehtyihin varauksiin.Se katsotaan käytetyksi, kun kupongin käyttöön oikeutettu varaus on tehty. Kupongilla ei ole käteisarvoa, eikä siitä tarjota hyvitystä tai käteisvaroja. Ylijäänyttä arvoa ei ole, eikä sellaisesta anneta kuponkia, vaikka varauksen summa olisi kupongin arvoa pienempi.  Kuponkia ei voi käyttää uudelleen, vaikka muuttaisit varausta tai peruuttaisit sen.
 8. Kupongin voi käyttää vai Minun Suomeni -kilpailun voittaja, jonka on asuttava laillisesti Suomessa ja oltava vähintään 18-vuotias.
 9. Kuponkia eivät voi käyttää Expedia Groupin työntekijät tai muut ammatilllisesti kilpailuun liittyvät henkilöt.
 10. Kupongin väärinkäyttö, johon kuuluu muun muassa kupongin julkaiseminen tai myyminen, on kielletty ja sitä voidaan pitää petoksena.
 11. ebookers pidättää oikeuden muokata kupongin ehtoja ja rajoituksia tai poistaa kupongin käytöstä milloin tahansa. ebookersin päätös on kaikissa kampanjaan liittyvissä asioissa lopullinen.
 12. Expedia, Inc (osoitteessa 1111 Expedia Group Way W, Seattle WA 98119, USA sijaitseva yritys) on kupongin promoottori.
 13. Näihin ehtoihin ja rajoituksiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Suomen tuomioistuimet ovat ainoat toimivaltaiset tuomioistuimet kuponkiin tai näihin ehtoihin ja rajoituksiin liittyvissä riitatapauksissa ja vaateissa.

 

 

Comments

comments

tagged: Yleistä

VIIMEISIMMÄT PÄIVITYKSET