Shares
Share with your friends


Submit

Osallistumalla palkintoarvontaan sitoudut näihin ehtoihin (”Ehdot ja rajoitukset”).  Palkintoarvontaan liittyvät mainosmateriaalit, mukaan lukien palkintoarvonnan osallistumisohjeet, ovat myös osa näitä ehtoja ja rajoituksia. Jos tällaisissa mainosmateriaaleissa mainitut ehdot ovat ristiriidassa näiden ehtojen ja rajoitusten kanssa, nämä ehdot ja rajoitukset ovat ensisijaiset.

 1. Tämän palkintoarvonnan järjestää Expedia Inc(”ebookers”).
 2. Osallistujan tulee olla vähintään 18-vuotias ja asua laillisesti Suomessa. Osallistuminen on kielletty ebookersin ja sen tytäryhtiöiden ja yhteistyöyritysten työntekijöiltä sekä heidän lähisukulaisiltaan ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvilta henkilöiltä ja muilta henkilöiltä, jotka muutoin ovat mukana palkintoarvonnan järjestämisessä tai toteuttamisessa.[1]  ebookers pidättää oikeuden vaatia palkintoarvontaan osallistuvia osoittamaan oikeutensa osallistua arvontaan.  Jos käy ilmi, että voittajalla ei ole osallistumisoikeutta palkintoarvontaan, ebookers pidättää oikeuden antaa palkinto toiselle osallistujalle sekä vaatia jo luovutettujen palkintojen palauttamista.
 3. Palkintoarvonta alkaa lauantaina 20.10. klo 8.00 Suomen aikaa ja päättyy lauantaina 27.10. klo 23.29 Suomen aikaa, johon mennessä kaikkien osallistumisilmoitusten on oltava perillä.
 4. Palkintoarvontaan osallistuminen on ilmaista eikä edellytä ostamista. Palkintoarvontaan osallistutaan Facebookin kautta kommentoimalla omaa suosikkia ainutlaatuisista matkakokemuksista. Osallistujan on ilmoitettava valitsemansa vaihtoehto vastaavassa julkaisussa. Voidakseen vastaanottaa mahdollisen palkinnon osallistujan on liityttävä BONUS+-ohjelmaan, jos hän ei ole liittynyt tähän jo aiemmin. Muulla tavalla lähetettyjä osallistumisilmoituksia ei hyväksytä: vain virallisesti ilmoitettu osallistumistapa on hyväksyttävä.
 • Palkintoarvontaa mainostetaan [ebookersin [Facebook]-sivulla] osoitteessa [https://www.facebook.com/ebookers.fi]. Skriptien, makrojen tai muiden automaattisten järjestelmien käyttäminen palkintoarvontaan osallistumiseksi on kiellettyä ja tällaisilla järjestelmillä lähetetyt osallistumisilmoitukset (tai ilmoittautumiset, jotka vaikuttavat tällaisilla järjestelmillä lähetetyiltä) hylätään. Kaikki lukukelvottomat, epätäydelliset tai vilpilliset ilmoittautumiset hylätään. Kukin osallistuja saa lähettää enintään yhden (1) osallistumisilmoituksen tähän palkintoarvontaan.  Kaikki ylimääräiset osallistumisilmoitukset hylätään.  / Kukin osallistuja voi voittaa vain yhden palkinnon, riippumatta lähetettyjen ilmoittautumisten määrästä.
 • Arvonnan palkintona on 100 euron arvosta BONUS+-pisteitä. Palkintona saatuja pisteitä ei voi käyttää maksuvälineenä aiemmin tehtyihin varauksiin tai muihin maksuihin. ebookers vastaa Suomen arpajaisverosta. Voittaja vastaa kaikista liitännäiskustannuksista, joita ei erikseen ole mainittu näissä ehdoissa, mukaan lukien (mahdolliset) kuljetukset lähtölentokentälle tai lähtölentokentältä, majoitus, ateriakulut, käyttöraha, vakuutus ja muut lisäkulut. Voittaja ja hänen seuralaisensa vastaavat siitä, että heillä on voimassa oleva passi ja viisumi sekä tarvittaessa asianmukaiset ulkomaanmatkoilla edellytettävät rokotukset. Voittaja on myös henkilökohtaisesti vastuussa mahdollisista henkilökohtaisista kuluista tai oheiskuluista sekä mahdollisesta arvonlisäveron taikka kansallisen ja/tai paikallisen veron maksusta, joka johtuu palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Jos voittajan matkakumppani on alaikäinen, tämän vanhemman tai laillisen huoltajan tulee (omalla kustannuksellaan) olla mukana matkalla, mikäli voittaja itse ei ole alaikäisen vanhempi tai huoltaja. Palkinto on ilmoitetun mukainen eikä se ole vaihdettavissa tai siirrettävissä.  Palkintoa tai sen osaa ei voi vaihtaa käteiseen tai muuhun vaihtoehtoiseen palkintoon.  Osallistumalla palkintoarvontaan osallistuja hyväksyy, että palkinto annetaan ”sellaisenaan” ja että ebookers tai mikään sen tytäryhtiöistä tai yhteistyöyrityksistä ei anna minkäänlaisia palkintoon liittyviä lausuntoja tai takuita. Palkintoon sovelletaan ebookersin ehtoja ja rajoituksia, jotka löytyvät osoitteesta https://www.ebookers.fi/p/support/general-booking-conditions.
 1. Palkintoarvonnan voittaja on ensimmäinen sattumanvaraisesti kaikkien täydellisten, kelvollisten, asianmukaisesti ennen ilmoitettua päättymisaikaa lähetettyjen osallistumisilmoitusten joukosta valittu nimi.
 2. Voittajalle ilmoitetaan voitoista keskiviikkona 31.10.2018 yksityisellä viestillä lotossa mukana olleeseen sosiaalisen median tiliin. Voittajaa voidaan vaatia antamaan voimassa oleva henkilötodistus ennen palkinnon myöntämistä [2]. Palkinto lähetetään voittajalle sähköpostilla osallistumishetkellä annetulla sähköpostiosoitteella. Jos voittajaa ei voida toimittaa sosiaalisen median kautta sunnuntaina 4. marraskuuta, ebookers pidättää oikeuden tehdä toinen satunnainen palkinto ja antaa palkinnon toiselle osallistujalle. Jos voittaja ei ole lunastanut palkintoa voittoilmoituksessa ilmoitetulla ajalla, ebookers pidättää oikeuden tehdä toinen satunnainen palkinto ja antaa palkinnon toiselle.
 3. Siinä tapauksessa, että – syistä, joihin ebookers ei voi vaikuttaa ja jotka eivät liity voittajaan – ebookers ei pysty luovuttamaan palkintoa näissä ehdoissa ja rajoituksissa kuvatulla tavalla, ebookers pidättää oikeuden luovuttaa toisen samankaltaisen ja samanarvoisen palkinnon tai harkintansa mukaan palkinnon arvoa vastaavan rahasumman. Mikäli painovirheen tai jonkin muun virheen seurauksena voittajia on enemmän kuin arvottavia palkintoja, ebookers pidättää oikeuden jakaa käytettävissä oleva palkinto uudella arvonnalla tai jakaa palkinto tai sen arvo palkintoarvonnan voittajien kesken.
 4. Osallistumalla palkintoarvontaan osallistuja hyväksyy, että hänen nimensä ja valokuvansa saatetaan mainita arvontaan liittyvissä mainosmateriaaleissa ilman erillistä ilmoitusta, maksua tai muuta korvausta.[3] Tähän sisältyy myös voittajan nimen julkistaminen [Facebookissa] [9.2018] jälkeen.
 5. Vaikka palkintoarvonta voidaan esitellä Facebookissa, Facebook ei sponsoroi, mainosta, hallinnoi tai ole millään tavalla yhteydessä palkintoarvontaan, ja palkintoarvontaan osallistumalla hyväksyt, että Facebook ei ole millään tavalla vastuussa palkintoarvonnasta. Luovutat tietosi ebookersille, et Facebookille. Antamiasi tietoja käytetään vain kohdassa 13 mainittuihin tarkoituksiin.[4]
 6. ebookers kerää ja käsittelee osallistujien henkilökohtaisia tietoja ja jakaa niitä ebookersin edustajille ja yhteistyökumppaneille (myös ETA-alueen ulkopuolelle)[5]siltä osin kuin on välttämätöntä palkintoarvonnan suorittamiseksi sekä palkinnon välittämiseksi voittajalle.  Jos osallistujat eivät palkintoarvontaan osallistuessaan anna pyydettyjä pakollisia tietoja, he eivät voi osallistua palkintoarvontaan.  ebookers ja sen yhteistyökumppanit (myös ETA-alueen ulkopuolella olevat) keräävät ja säilyttävät osallistujien nimet ja muut heidän osallistumisen yhteydessä antamansa henkilökohtaiset tiedot ja pitävät niitä tarvittaessa hallussaan sovellettavien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti (ks. https://www.ebookers.fi/p/support/privacy).
 7. ebookers pidättää oikeuden muuttaa, peruuttaa, keskeyttää tai siirtää palkintoarvontaa kokonaisuudessaan tai osittain oman harkintansa mukaan, jos se uskoo, ettei palkintoarvontaa voida suorittaa näiden ehtojen ja rajoitusten mukaisesti tai mikäli ilmi tulee virus, tietokonevika tai ihmisen toimesta tapahtunut luvaton arvontaan sekaantuminen tai mikä tahansa muu syy, johon ebookersin ei ole kohtuullisin toimin mahdollista vaikuttaa tai joka voisi turmella palkintoarvonnan tai vaikuttaa sen hallinnointiin, turvallisuuteen, puolueettomuuteen tai normaaliin suorittamiseen. ebookers tai mikään sen tytäryhtiöistä tai yhteistyöyrityksistä ei ole vastuussa mistään olosuhteista, katoamisista, virheistä tai viivytyksistä, jotka aiheutuvat tapahtumista, jotka eivät ole heidän kontrolloitavissaan, kuten (muiden muassa) ebookersin palkinnon luovuttajiksi valitsemien tahojen toimet tai laiminlyönnit, tai muusta toiminnasta, joka voi aiheuttaa palkintoarvonnan keskeytymisen tai epäonnistumisen tai joka voi johtaa palkinnon menettämiseen tai vahingoittumiseen sinä aikana, kun se toimitetaan voittajalle.
 8. Tilanteissa, joissa ei voida katsoa ebookersin toimineen huolimattomasti, ebookers ei ole vastuussa mistään vahingoista, katoamisista tai vaurioista, jotka ovat seurausta osallistujien ilmoittautumisesta palkintoarvontaan tai siitä, että he hyväksyvät ja/tai käyttävät palkintoa, tai teknisistä, laitteistojen tai ohjelmistojen toimintahäiriöistä, menettämisestä, vioista tai verkkoyhteyksien puuttumisesta tai mistä tahansa vaikeuksista, jotka voivat rajoittaa tai estää heidän mahdollisuuttaan osallistua palkintoarvontaan.[6]. ebookers ei ole vastuussa kadonneista, vahingoittuneista, sotketuista, epätäydellisistä, epäselvistä tai muutoin lukukelvottomista osallistumisilmoituksista. Todiste lähettämisestä ei ole todiste siitä, että ebookers on vastaanottanut ilmoittautumisen.  Mikään näiden käyttöehtojen kohdista ei millään tavalla rajoita ebookersin vastuuta kuolemantapauksesta tai henkilökohtaisesta vammasta, joka on aiheutunut ebookersin huolimattomuudesta, tai missä tahansa muussa asiassa, jossa vastuullisuutta ei oikeudellisesti voida rajoittaa.
 9. Kuka tahansa osallistuja, joka ilmoittautuu tai yrittää ilmoittautua palkintoarvontaan tavalla, jonka ebookers on kohtuullisin perustein määritellyt näiden ehtojen vastaiseksi tai joka luonteeltaan on muihin osallistujiin nähden epäoikeudenmukainen (mukaan lukien rajoituksetta palkintoarvonnan suorittamiseen liittyvä puuttuminen, huijaaminen, hakkerointi, vilppi tai mikä tahansa muu epärehellinen toiminta, kuten pyrkimykset suututtaa, solvata, uhkailla tai häiritä ketä tahansa toista osallistujaa tai ebookersia ja/tai sen edustajia), voidaan hylätä palkintoarvonnasta ebookersin harkinnan mukaan. Lisäksi, mikäli edellä kuvattu toiminta on merkittävästi häirinnyt palkintoarvontaa, ebookers voi harkintansa mukaan lisätä palkintoarvontaan uusia vaiheita, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi, jotta tällaisesta toiminnasta aiheutuvat ongelmat voidaan ratkaista.
 10. ebookersin palkintoarvonnan suhteen tekemät ratkaisut ovat lopullisia eikä ebookers käy minkäänlaista kirjeenvaihtoa osallistujien kanssa.
 11. Näihin ehtoihin ja rajoituksiin sovelletaan Suomen lakia. Suomen tuomioistuimet ovat ainoat toimivaltaiset tuomioistuimet palkintoarvontaan tai näihin ehtoihin ja rajoituksiin liittyvissä riitatapauksissa ja vaateissa.

Comments

comments

tagged: Yleistä

VIIMEISIMMÄT PÄIVITYKSET