Shares
Share with your friends


Submit

Osallistumalla palkintoarvontaan sitoudut näihin ehtoihin (”Ehdot ja rajoitukset”).  Palkintoarvontaan liittyvät mainosmateriaalit, mukaan lukien palkintoarvonnan osallistumisohjeet, ovat myös osa näitä ehtoja ja rajoituksia.  Jos tällaisissa mainosmateriaaleissa mainitut ehdot ovat ristiriidassa näiden ehtojen ja rajoitusten kanssa, nämä ehdot ja rajoitukset ovat ensisijaiset.

 1. Tämän palkintoarvonnan järjestää Expedia (”ebookers”).
 2. Osallistujan tulee olla vähintään 18-vuotias ja asua laillisesti Suomessa. Osallistuminen on kielletty ebookersin tai sen tytäryhtiöiden tai yhteistyöyritysten työntekijöiltä sekä heidän lähisukulaisiltaan tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvilta henkilöiltä tai muilta henkilöiltä, jotka muutoin ovat mukana palkintoarvonnan järjestämisessä tai toteuttamisessa. ebookers pidättää oikeuden vaatia palkintoarvontaan osallistuvia osoittamaan oikeutensa osallistua palkintoarvontaan.  Jos käy ilmi, että voittaja ei ole oikeutettu osallistumaan palkintoarvontaan, ebookers pidättää oikeuden antaa palkinto toiselle osallistujalle sekä vaatia jo luovutettujen palkintojen palauttamista.
 3. Palkintoarvonta alkaa 23.6.2018 kello 7:00 Suomen aikaa. Kaikki palkintoarvontaan osallistumiset on tehtävä palkintoarvonnan päättymispäivään 14.7.2018 kello 23.59 Suomen aikaa mennessä
 4. Palkintoarvontaan osallistuminen on ilmaista eikä edellytä ostamista. Osallistuakseen palkintoarvontaan osallistujien on täytettävä kysely nimeltä ebookersin unelmalomani ja lähetettävä osallistumisilmoituksensa ebookersin blogin kautta. Osallistujien on annettava nimensä ja sähköpostiosoitteensa verkkosivuston asianmukaisessa osiossa käyttämällä osallistumiskaavaketta, joka on saatavilla osoitteessa https://www.ebookers.fi/matka-blogi. Muulla tavalla lähetettyjä osallistumisilmoituksia ei hyväksytä: vain virallisesti ilmoitettu osallistumistapa on hyväksyttävä.
 5. Palkintoarvontaa mainostetaan verkkosivustolla osoitteessa https://www.ebookers.fi/matka-blogi/ ja ebookersin Facebook-sivulla osoitteessa https://www.facebook.com/ebookers.fi. Skriptien, makrojen tai muiden automaattisten järjestelmien käyttäminen palkintoarvontaan osallistumiseksi on kiellettyä, ja tällaisilla järjestelmillä lähetetyt osallistumisilmoitukset tai ilmoittautumiset, jotka vaikuttavat tällaisilla järjestelmillä lähetetyiltä, hylätään. Kaikki lukukelvottomat, epätäydelliset tai vilpilliset osallistumisilmoitukset hylätään. Kukin osallistuja saa lähettää enintään yhden (1) osallistumisilmoituksen tähän palkintoarvontaan. Kaikki ylimääräiset osallistumisilmoitukset hylätään. / Kukin osallistuja voi voittaa vain yhden palkinnon, riippumatta lähetettyjen ilmoittautumisten määrästä.
 6. Palkintoarvonnan palkintona on 4 000 €:n arvoinen alennuskuponki, joka on tarkoitus käyttää unelmalomasi toteuttamiseen. Kyselyn tarkoituksena on antaa inspiraatiota, millainen tämä matka olisi. Kun lentoliput on kirjoitettu, niitä ei enää voi kirjoittaa uudelleen eikä matkapäiviä tai -reittiä saa muuttaa.  Lennot voi varata saatavuuden mukaan, ja niitä koskevat tavanomaiset varausehdot.  Palkinnon osana olevaa alennuskuponkia ei voi hyödyntää aiemmin tehtyihin varauksiin tai muihin maksuihin.  ebookersilla on velvollisuus noudattaa Suomen arvontoja koskevaa lainsäädäntöä.  Voittaja vastaa kaikista liitännäiskustannuksista, joita ei erikseen ole mainittu näissä ehdoissa, mukaan lukien (mahdolliset) kuljetukset lähtölentokentälle tai lähtölentokentältä, majoitus, ateriakulut, käyttöraha, vakuutus ja muut lisäkulut.  Voittaja ja hänen seuralaisensa vastaavat siitä, että heillä on voimassa oleva passi ja viisumi sekä tarvittaessa asianmukaiset ulkomaanmatkoilla edellytettävät rokotukset.  Voittaja on myös henkilökohtaisesti vastuussa mahdollisista henkilökohtaisista kuluista tai oheiskuluista sekä mahdollisesta arvonlisäveron taikka kansallisen ja/tai paikallisen veron maksusta, joka johtuu palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.  Jos voittajan matkakumppani on alaikäinen, tämän vanhemman tai laillisen huoltajan tulee (omalla kustannuksellaan) olla mukana matkalla, mikäli voittaja itse ei ole alaikäisen vanhempi tai huoltaja.  Palkinto on ilmoitetun mukainen, eikä se ole vaihdettavissa tai luovutettavissa.  Palkintoa tai sen osaa ei voi vaihtaa käteiseen tai muuhun vaihtoehtoiseen palkintoon.  Osallistumalla palkintoarvontaan osallistuja hyväksyy, että palkinto annetaan ”sellaisenaan” ja että ebookers tai mikään sen tytäryhtiöistä tai yhteistyöyrityksistä ei anna minkäänlaisia palkintoon liittyviä lausuntoja tai takuita.  Palkintoon sovelletaan ebookersin ehtoja ja rajoituksia, jotka löytyvät osoitteesta https://www.ebookers.fi/matka-blogi/.
 7. Palkintoarvonnan voittaja on ensimmäinen sattumanvaraisesti kaikkien täydellisten, kelvollisten, asianmukaisesti ennen ilmoitettua päättymisaikaa lähetettyjen osallistumisilmoitusten joukosta valittu nimi.
 8. Voittajalle ilmoitetaan voitosta viimeistään 19.7.2018 palkintoarvonnan osallistumisilmoituksessa annetun sähköpostiosoitteen kautta. Voittajalta saatetaan edellyttää pätevän henkilöllisyystodistuksen esittämistä ennen palkinnon luovuttamista.  Jos voittajalle lähetetyt sähköpostiviestit palautuvat takaisin lähettämättöminä tai jos voittaja kieltäytyy antamasta tai hän ei pysty antamaan kelvollista postiosoitetta palkinnon vastaanottamiseksi 25. 7.2018 mennessä, ebookers pidättää oikeuden suorittaa toisen sattumanvaraisen arvonnan ja antaa palkinnon toiselle osallistujalle.  Mikäli voittaja ei ole lunastanut palkintoa voittoilmoituksessa määriteltyyn ajankohtaan mennessä, ebookers pidättää oikeuden suorittaa toisen sattumanvaraisen arvonnan ja antaa palkinnon toiselle osallistujalle.
 9. Siinä tapauksessa, että – syistä, joihin ebookers ei voi vaikuttaa ja jotka eivät liity voittajaan – ebookers ei pysty luovuttamaan palkintoa näissä ehdoissa kuvatulla tavalla, ebookers pidättää oikeuden luovuttaa toinen samankaltainen ja samanarvoinen palkinto tai harkintansa mukaan palkinnon arvoa vastaava rahasumma. Mikäli painovirheen tai jonkin muun virheen seurauksena voittajia on enemmän kuin arvottavia palkintoja, ebookers pidättää oikeuden jakaa käytettävissä oleva palkinto uudella arvonnalla tai jakaa palkinto tai sen arvo palkintoarvonnan voittajien kesken.
 10. Palkinnon jakaminen ei merkitse ebookers tai minkään muun kolmannen osapuolen, joita palkintoarvonta koskee, tukea.
 11. Osallistumalla palkintoarvontaan osallistujat hyväksyvät sen, että heidän kyselyssä antamansa vastaukset (nimiä mainitsematta) saatetaan mainita palkintoarvontaan liittyvissä mainosmateriaaleissa ilman erillistä ilmoitusta, maksua tai muuta korvausta. Tähän sisältyy myös voittajan nimen julkaiseminen Facebookissa 17.–30.7.2018.  Voittajan tiedot ovat pyynnöstä myös muiden osallistujien ja yleisön saatavilla sähköpostiosoitteesta fdoherty@ebookers.com.
 12. Vaikka palkintoarvonta voidaan esitellä Facebookissa, Facebook ei sponsoroi, mainosta, hallinnoi tai ole millään tavalla yhteydessä palkintoarvontaan, ja palkintoarvontaan osallistumalla hyväksyt, että Facebook ei ole millään tavalla vastuussa palkintoarvonnasta. Luovutat tietosi ebookersille, et Facebookille. Antamiasi tietoja käytetään vain kohdassa 13 mainittuihin tarkoituksiin.
 13. ebookers kerää ja käsittelee osallistujien henkilökohtaisia tietoja ja jakaa niitä ebookersin edustajille ja yhteistyökumppaneille (myös ETA-alueen ulkopuolelle) siltä osin kuin on välttämätöntä palkintoarvonnan suorittamiseksi sekä palkinnon välittämiseksi voittajalle.  Jos osallistujat eivät palkintoarvontaan osallistuessaan anna pyydettyjä pakollisia tietoja, he eivät voi osallistua palkintoarvontaan.  ebookers ja sen yhteistyökumppanit (myös ETA-alueen ulkopuolella) keräävät ja säilyttävät osallistujien nimet ja muut heidän osallistumisen yhteydessä antamansa henkilökohtaiset tiedot ja pitävät niitä tarvittaessa hallussaan sovellettavien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti (ks. https://www.ebookers.fi/p/support/privacy).
 14. ebookers pidättää oikeuden muuttaa, peruuttaa, keskeyttää tai siirtää palkintoarvontaa kokonaisuudessaan tai osittain oman harkintansa mukaan, jos se uskoo, ettei palkintoarvontaa voida suorittaa näiden ehtojen mukaisesti tai mikäli ilmi tulee virus, tietokonevika tai ihmisen toimesta tapahtunut luvaton palkintoarvontaan sekaantuminen tai mikä tahansa muu syy, johon ebookers ei ole kohtuullisin toimin mahdollista vaikuttaa tai joka voisi turmella palkintoarvonnan tai vaikuttaa sen hallinnointiin, turvallisuuteen, puolueettomuuteen tai normaaliin suorittamiseen. ebookers tai mikään sen tytäryhtiöistä tai yhteistyöyrityksistä ei ole vastuussa mistään olosuhteista, katoamisista, virheistä tai viivytyksistä, jotka aiheutuvat tapahtumista, jotka eivät ole heidän hallittavissaan, kuten (muiden muassa) ebookersin palkinnon luovuttajiksi valitsemien tahojen toimet tai laiminlyönnit, tai muusta toiminnasta, joka voi aiheuttaa palkintoarvonnan keskeytymisen tai epäonnistumisen tai joka voi johtaa palkinnon menettämiseen tai vahingoittumiseen sinä aikana, kun se toimitetaan voittajalle.
 15. Tilanteissa, joissa ei voida katsoa ebookersin toimineen huolimattomasti, ebookers ei ole vastuussa mistään vahingoista, katoamisista tai vaurioista, jotka ovat seurausta osallistujien ilmoittautumisesta palkintoarvontaan tai siitä, että he hyväksyvät ja/tai käyttävät palkintoa, tai teknisistä, laitteistojen tai ohjelmistojen toimintahäiriöistä, menettämisestä, vioista tai verkkoyhteyksien puuttumisesta tai mistä tahansa vaikeuksista, jotka voivat rajoittaa tai estää heidän mahdollisuuttaan osallistua palkintoarvontaan.[1]. ebookers ei ole vastuussa kadonneista, vahingoittuneista, sotketuista, epätäydellisistä, epäselvistä tai muutoin lukukelvottomista osallistumisilmoituksista.  Todiste lähettämisestä ei ole todiste siitä, että ebookers on vastaanottanut osallistumisilmoituksen.  Mikään näiden käyttöehtojen kohdista ei millään tavalla rajoita ebookersin vastuuta kuolemantapauksesta tai henkilökohtaisesta vammasta, joka on aiheutunut ebookersin huolimattomuudesta, tai missä tahansa muussa asiassa, jossa vastuullisuutta ei oikeudellisesti voida rajoittaa.
 16. Kuka tahansa osallistuja, joka ilmoittautuu tai yrittää ilmoittautua palkintoarvontaan tavalla, jonka ebookers on kohtuullisin perustein määritellyt näiden ehtojen vastaiseksi tai joka luonteeltaan on muihin osallistujiin nähden epäoikeudenmukainen (mukaan lukien rajoituksetta palkintoarvonnan suorittamiseen liittyvä puuttuminen, huijaaminen, hakkeroiminen, vilppi tai mikä tahansa muu epärehellinen toiminta, kuten pyrkimykset suututtaa, solvata, uhkailla tai häiritä ketä tahansa toista osallistujaa tai ebookers ja/tai sen edustajia), voidaan hylätä palkintoarvonnasta ebookers harkinnan mukaan. Lisäksi, mikäli edellä kuvattu toiminta on merkittävästi häirinnyt palkintoarvontaa, ebookers voi harkintansa mukaan lisätä palkintoarvontaan uusia vaiheita, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi, jotta tällaisesta toiminnasta aiheutuvat ongelmat voidaan ratkaista.
 17. ebookersin palkintoarvonnan suhteen tekemät ratkaisut ovat lopullisia, eikä ebookers käy minkäänlaista kirjeenvaihtoa osallistujien kanssa.
 18. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Suomen tuomioistuimet ovat ainoat toimivaltaiset tuomioistuimet palkintoarvontaan tai näihin ehtoihin ja rajoituksiin liittyvissä riitatapauksissa ja vaateissa.

Itsesi näköisen matkan (”palkintoarvonnan”) ehdot ja rajoitukset

A – PÄÄKOHDAT

Alennuskupongin käyttöön oikeuttavat varaukset: Tämän kuponkikoodin voi käyttää vain yhteen ennalta maksettuun lento + hotelli -pakettiin ja aktiviteettivarauksiin, jotka on varattu sivustolla www.ebookers.fi mutta jotka on varattu alla olevan lunastusmenetelmän mukaisesti (ja joihin sovelletaan alla olevia ehtoja ja rajoituksia).

Kupongin arvo: 4 000 €:n arvoisen kuponkikoodin lunastusaika: Tämän kuponkikoodin voi käyttää aikaisintaan 20.7.2018 ja viimeistään 20.12.2018 klo 23.59.

Matkan ajankohta: Matkustusaika on 20.7.2018–7.7.2019 (molemmat päivät mukaan lukien).

 Näin käytät alennuskupongin

Hae sivustolta www.ebookers.fi matkustuspalveluita, joista olet kiinnostunut ja joihin haluaisit käyttää palkintosi.  Kun olet tehnyt päätöksesi, ota yhteyttä ebookersiin sähköpostitse osoitteeseen fdoherty@ebookers.com ja liitä viestiisi niiden matkustuspalveluiden tiedot, joista olet kiinnostunut, sekä puhelinnumerosi. ebookers ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse 7 päivän sisällä sähköpostiviestin vastaanottamisesta vahvistaakseen henkilöllisyytesi ja tekemäsi valinnan. Tämän jälkeen ebookers varaa puolestasi asianmukaiset matkustuspalvelut.  Huomaathan sen, että jos haluat varata saman hotellin ja/tai aktiviteetin, jonka/jotka valitsit täyttäessäsi arvontaan lähettämäsi kyselyn, on mahdollista, että kyseinen hotelli ja/tai aktiviteetti ei ole enää saatavilla joko lainkaan tai samoilla hinnoilla kuin silloin, kun osallistuit palkintoarvontaan. Matkavarauksien hinta määräytyy sen mukaan, mitä ne maksavat varauspäivänä (eikä sen mukaan, mitä ne maksoivat alkuperäisen hakusi aikana tai päivänä, jona osallistuit palkintoarvontaan).

Kupongin ehdot ja rajoitukset

 1. Tämä kuponkikoodi on ebookersin tarjous, ja sen voivat käyttää vain Suomessa asuvat yli 18-vuotiaat henkilöt.
 1. Näiden ehtojen ja rajoitusten puitteissa tämän kuponkikoodin voi käyttää yhteen erilliseen hotelli ja lento -varaukseen ja aktiviteettivarauksiin, jotka on tehty ebookersin kanssa sivulla ebookers.fi. Kuponkikoodin lunastusaika: Tämän kuponkikoodin voi käyttää aikaisintaan 20.7.2018 ja viimeistään 20.12.2018 klo 23.59. Sen voi käyttää vain ennalta maksettuihin varauksiin, eikä sitä voi käyttää varauksiin, jotka maksetaan kohteessa. Matkan ajankohta: matkustusaika on 20.7.2018–7.7.2019. Kuponkia ei voi käyttää (i) lento + hotelli + auto -varauksiin, (ii) kolmansien osapuolten www.ebookers.fi-sivuston kautta tarjoamiin paketteihin tai sellaisiin paketteihin, joiden sisältämiä tuotteita et voi vapaasti valita, (iii) erillisiin vuokra-autovarauksiin, (iv) erillisiin lentovarauksiin tai (v) mökkivarauksiin. Kuponki oikeuttaa korkeintaan 4 000 €:n alennukseen asianmukaisen matkavarauksen hinnasta.
 2. Kuponki oikeuttaa 4 000 €:n alennukseen matkavarauksen hinnasta. Alennus lasketaan hinnasta ennen siihen sovellettavien verojen, maksujen ja lisäkulujen lisäämistä.
 3. Alennuskuponkia ei voi yhdistää muihin tarjouskuponkeihin, kampanjoihin tai erikoistarjouksiin.
 1. Alennuskuponkia ei voi käyttää verojen, lisämaksujen, peruutus- tai muutosmaksujen, käsittelymaksujen tai muiden maksujen maksamiseen. Ne ovat kokonaisuudessaan asiakkaan vastuulla.
 2. Kuponkikoodia ei voi käyttää aikaisemmin tehtyyn varaukseen, ja se katsotaan käytetyksi, kun koodin käyttöön oikeutettu varaus on tehty. Alennuskuponkia ei voi käyttää uudelleen, vaikka varausta, johon sitä on käytetty, jouduttaisiin muuttamaan tai varaus jouduttaisiin peruuttamaan.
 3. Alennuskupongilla ei ole rahallista arvoa, eikä siitä myönnetä hyvityksiä tai käteiskorvauksia. Kuponkikoodin väärinkäyttö, johon kuuluu muun muassa kuponkikoodin julkaiseminen tai myyminen, on kiellettyä, ja sitä voidaan pitää petoksena.
 4. Alennuskupongin käyttöön sovelletaan yleisiä varausehtoja (katso https://www.ebookers.fi/p/support/general-booking-conditions), ja kaikki varaukset ovat riippuvaisia saatavuudesta.
 5. Expedia Groupin työntekijät tai mitkään ammatin puolesta tähän mainoskampanjaan liittyvät henkilöt eivät voi käyttää tätä kuponkikoodia.
 6. ebookers pidättää oikeuden muuttaa näitä kuponkikoodin käyttöehtoja tai poistaa kuponkikoodin käytöstä milloin tahansa. ebookersin tätä kampanjaa koskevat päätökset ovat lopullisia.
 7. Tämän tarjouksen mainostaja on ebookers.
 8. Nämä ehdot ja rajoitukset on laadittu Suomen lainsäädännön perusteella, ja niihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

 

Comments

comments

tagged: Yleistä

VIIMEISIMMÄT PÄIVITYKSET