Säästä ylimääräistä 10% Alennus tai enemmän valituissa hotelleissa – sisäpiirihintojen ansiostarekisteröidy nyt ilmaiseksi!

Käyttäjäsisältöön perustuvan myebookers-kilpailun ehdot

By Frances Doherty on 03/04/2016 in Yleistä

Osallistumalla Kilpailuun sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja (”Kilpailuehdot”). Kilpailua koskevat markkinointimateriaalit, kuten kaikki Kilpailuun osallistumista koskevat tiedot, ovat osa Kilpailuehtoja. Jos markkinointimateriaaleissa esitetyt ehdot ovat ristiriidassa Kilpailuehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti Kilpailuehtoja.

1.          Kilpailun järjestää Expedia.

2.         Kilpailuun voivat osallistua 18 vuotta täyttäneet, Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, jotka ovat liittyneet Ebookersin BONUS+-etuohjelmaan. Kilpailuun eivät voi osallistua Expedian tai minkään sen tytäryhtiön tai lähiyrityksen työntekijät ja edustajat, heidän perheenjäsenensä tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt eivätkä Kilpailun toteuttamiseen muulla tavoin liittyvät henkilöt. Expedia varaa oikeuden vaatia osallistujia todistamaan, että osallistumisvaatimukset täyttyvät. Jos todetaan, että voittaja ei täytä osallistumisvaatimuksia, Expedia varaa oikeuden palkita toisen osallistujan ja edellyttää, että mahdollisesti jo luovutettu palkinto palautetaan.

3.         Kilpailu alkaa 1.4.2017 kello 00.00.00 Suomen aikaa ja kilpailutöiden on oltava perillä viimeistään 30.4.2017 kello 23.59.59 Suomen aikaa. Tämän jälkeen kilpailu toistuu joka kalenterikuukausi siten, että se alkaa aina kunkin kalenterikuukauden 1. päivänä kello 00.00.00 ja päättyy saman kuukauden viimeisenä päivänä kello 23.59.59. Kilpailu toistuu tällä tavalla, kunnes Expedia näiden Kilpailuehtojen kohdassa 4 mainituissa paikoissa ilmoittaa ajankohdasta, jolloin Kilpailu päättyy.

4.          Kilpailua mainostetaan Instagramissa (https://www.instagram.com/ebookers) ja Facebookissa (https://business.facebook.com/ebookers.fi/). Kilpailuun voi osallistua julkaisemalla Instagramin tai Facebookin ebookers-sivulla valokuvan tai videon aihetunnisteella #myebookers. Kuvan tai videon aiheena on oltava matkustamisen henkilökohtaisuus (”travel being personal”). Millään muulla tavalla toimitettuja kilpailutöitä ei hyväksytä. Komentosarjojen (script), makrojen ja minkä tahansa automaattisten järjestelmien käyttö Kilpailuun osallistumiseksi on kiellettyä. Minkä tahansa tällaisen järjestelmän avulla toimitetut (tai toimitetuiksi epäillyt) kilpailutyöt voidaan mitätöidä. Lukukelvottomat, puutteelliset tai vilpilliset kilpailutyöt hylätään. Kukin osallistuja saa lähettää Kilpailuun saman kuukauden aikana enintään viisi kilpailutyötä. Tätä seuraavat työt voidaan hylätä. Saman kuukauden aikana osallistuja voi voittaa enintään yhden palkinnon riippumatta siitä, kuinka monta kilpailutyötä hän on toimittanut. Kilpailun päättyessä kilpailutöitä ei palauteta osallistujille.

5.          Palkintona on BONUS+-pisteitä 50 euron arvosta. BONUS+-pisteitä voi käyttää tiettyihin valikoituihin hotellivarauksiin www.ebookers.fi-verkkosivustolla. BONUS+-pisteiden käyttöön sovelletaan BONUS+-ohjelman ehtoja, jotka ovat luettavissa osoitteessa https://www.ebookers.fi/info/win?id=LoyaltyTerms& ja jotka kuuluvat osana näihin Kilpailuehtoihin. Kilpailussa palkintona annetut BONUS+-pisteet vanhentuvat 12 kuukauden kuluttua myöntämispäivästä. On mahdollista, että palkinto katsotaan voittajan verotettavaksi tuloksi. Tässä tapauksessa voittaja on velvollinen vastaamaan veron suorittamisesta.

6.          Kilpailun voittaa se, joka toimittaa Kilpailuun valokuvan tai videon, joka parhaiten vastaa ebookersin matkustamisen henkilökohtaisuuden arvoja. Tuomaristo, johon kuuluu vähintään yksi riippumaton jäsen, valitsee voittajan edellä mainituilla perusteilla. Tuomariston päätös on lopullinen.

7.          Kunkin kuukauden voittajalle ilmoitetaan viimeistään seuraavan kuukauden viidentenä (5.) päivänä Facebookin tai Instagramin välityksellä (sen mukaan, kumpi tapaukseen soveltuu). Voittajaa pyydetään vastaamaan sähköpostitse tai Instagram Direct -viestillä käyttäen sitä sähköpostiosoitetta, johon heidän BONUS+-tilinsä on liitetty. Voittajan on mahdollisesti todistettava henkilöllisyytensä ennen palkinnon luovuttamista. Palkinto annetaan tallettamalla pisteet voittajan BONUS+-tilille. Jos voittajalle sosiaalisessa mediassa lähetetty viesti palaa lähettäjälle siksi, ettei sitä voida toimittaa, tai jos voittaja kieltäytyy toimittamasta tai ei kykene toimittamaan BONUS+-tiliinsä liitettyä sähköpostiosoitetta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon voitostaan, Expedia varaa oikeuden luovuttaa palkinnon jollekin toiselle osallistujalle. Ellei voittaja lunasta palkintoaan voittoilmoituksessa ilmoitettuun päivämäärään mennessä, Expedia varaa oikeuden luovuttaa palkinnon toiselle osallistujalle.

8.          Osallistuja sitoutuu siihen, että hänen Kilpailuun toimittamiinsa kilpailutöihin mahdollisesti liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet siirtyvät Expedian omistukseen. Tätä varten osallistuja, joka on oikeuksien lainmukainen, tosiasiallinen ja yksinomainen omistaja, sitoutuu Kilpailuun osallistumalla siirtämään kaikki nykyiset ja tulevat oikeutensa ehdoitta ja peruuttamattomasti Expedialle luovuttamalla Expedialle kaikki oikeudet kaikkiin Kilpailuun toimitettuun kilpailutyöhön liittyviin immateriaalioikeuksiin koko tällaisten oikeuksien voimassaolon ajaksi. Lisäksi osallistuja sitoutuu täten peruuttamattomasti ja ehdoitta luopumaan kaikista Kilpailuun toimittamiinsa kilpailutöihin mahdollisesti liittyvistä moraalisista oikeuksista ja muista vastaavista oikeuksista ja sitoutuu allekirjoittamaan kaikki Expedian kohtuullisesti edellyttämät asiakirjat, joilla kaikkien näissä Kilpailuehdoissa tarkoitettujen oikeuksien siirto tai luovutus Expedialle toteutetaan. Osallistuja vakuuttaa, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet tässä kohdassa 8 tarkoitettujen oikeuksien luovuttamiseksi ja että kaikki hänen Kilpailuun toimittamaansa kilpailutyöhön kuuluva aineisto ja kaikki Expedian suorittama tai Expedian lukuun suoritettu kyseisen aineiston käyttö on kaikkien sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaista eikä riko tai loukkaa minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia.

9.          Osallistuja vakuuttaa myös hankkineensa kirjallisesti kaikki tarvittavat oikeudet, lisenssit ja luvat kaikilta henkilöiltä, jotka ovat mahdollisesti osallistuneet kilpailutyön luomiseen tai jotka esiintyvät kilpailutyössä. Osallistuja vakuuttaa, että hänen Kilpailuun toimittamansa kilpailutyö on kaikilta osin näiden Kilpailuehtojen mukainen. Osallistuja vakuuttaa myös seuraavaa: a) kilpailutyö on hänen alkuperäisteoksensa, johon ei sisälly kolmansien osapuolten teoksia, tai jos siihen sisältyy tällaisia teoksia, osallistuja on saanut niihin kaikki tarvittavat oikeudet, lisenssit ja luvat kirjallisina; b) kilpailutyöllä ei ole aiemmin osallistuttu mihinkään kilpailuun tai muuhun myynninedistämiskampanjaan, eikä se ole voittanut minkäänlaista palkintoa; c) kilpailutyössä ei ole käytetty kokonaan tai osittain kenenkään elävän tai edesmenneen henkilön nimeä, yhdennäköisyyttä, valokuvia tai muita tunnistettavissa olevia seikkoja ilman lupaa (lupa on Expedian pyynnöstä voitava todistaa Expedialle); d) kilpailutyöhön ei sisälly luvatta kolmansille osapuolille kuuluvia tavaramerkkejä, logoja tai tekijänoikeuden suojaamia aineistoja (kuten yritysten nimiä, musiikkia, valokuvia, elokuvista tai televisio-ohjelmista otettuja video- tai äänileikkeitä tai taideteoksia tai verkkosivustoilla, televisiossa, elokuvissa tai muissa viestintäkanavissa julkaistuja kuvia); e) kilpailutyöhön ei liity kolmansien osapuolten kanssa tehtyjä sopimuksia, eikä Expedian edellytetä maksavan eikä Expedian maksettavaksi aiheudu näiden Kilpailuehtojen mukaisesta kilpailutyön käytöstä tai kilpailutyöhön sisältyvän idean, videon tai oikeuksien hyödyntämisestä mitään rahasummia kenellekään henkilölle tai millekään yhteisölle; f) kilpailutyö ei sisällä herjaavia, vääristeleviä tai väheksyviä huomautuksia tai muuta sisältöä, joka voisi vaikuttaa epäedullisesti Expedian tai minkä tahansa muun (Expedian yksinomaisen harkintansa mukaan määrittelemän) henkilön tai yhteisön nimeen, maineeseen tai liikearvoon; g) kilpailutyöhön ei sisälly pornografista tai seksuaalista sisältöä, minkäänlaista vihamielistä tai syrjivää sisältöä (kuten rasistista tai seksististä sisältöä), väkivaltaan tai toisen elävän olennon vahingoittamiseen yllyttävää sisältöä tai mitään muuta (Expedian yksinomaisen harkintansa mukaan määrittelemää) loukkaavaa, siveetöntä tai sopimatonta sisältöä; h) kilpailutyöhön ei sisälly minkäänlaisia uhkauksia tai mitään, mikä voitaisiin katsoa keneen tahansa kohdistuvaksi pelotteluksi, häirinnäksi tai kiusaamiseksi tai (Expedian yksinomaisen harkintansa mukaan määrittelemäksi) kenen tahansa yksityisyyden loukkaamiseksi; i) kilpailutyö ei riko mitään sovellettavaa paikallista, alueellista, valtakunnallista tai kansainvälistä lainsäädäntöä tai sisällä sisältöä, joka yllyttäisi rikokseen tai tarjoaisi ohjeita rikoksen tekemiseen; j) kilpailutyössä ei esiinny Expedian kanssa kilpailevia brändejä eikä siinä viitata sellaisiin tai mainita sellaisia; ja k) kilpailutyö ei sisällä mitään tunnettua virusta, troijalaista, matoa, salaovea tai vastaavaa ohjelmistoa, joka saattaa millä tahansa tavalla saastuttaa jonkin Expedian laitteisto- tai ohjelmistojärjestelmän tai vaikuttaa niihin. Expedia varaa oikeuden poistaa minkä tahansa toimitetun sisällön Kilpailusta tai jättää sisällön tilapäisesti Kilpailun ulkopuolelle, jos Expedia epäilee, että Kilpailuehtoja on rikottu, tai jos jokin kolmas osapuoli valittaa sille kyseisestä sisällöstä.

10.       Siinä tapauksessa, ettei Expedia kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolelle jäävistä ja voittajaan liittymättömistä syistä voi luovuttaa palkintoa näissä Kilpailuehdoissa kuvatulla tavalla, Expedia varaa oikeuden luovuttaa jonkin muun samankaltaisen ja samanarvoisen palkinnon tai, yksinomaisen harkintansa mukaan, palkinnon arvon käteisenä. Siinä tapauksessa, että Kilpailussa on paino- tai muun virheen seurauksena enemmän voittajia kuin palkintoja, Expedia varaa oikeuden milloin tahansa valita saatavilla olevan palkinnon saajan arpomalla tai jakaa palkinnon tai palkinnon arvon Kilpailun voittajien kesken.

11.       Osallistumalla Kilpailuun osallistuja suostuu siihen, että hänen nimeään ja kilpailutyötään voidaan käyttää Kilpailuun liittyvissä viestintämateriaaleissa ilman erillistä suostumusta, maksua tai muuta korvausta. Tämä koskee muun muassa voittajan nimen julkaisemista ebookersin blogeissa, Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Voittajan tiedot luovutetaan lisäksi pyydettäessä osallistujille ja yleisölle. Tietopyyntö on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen fdoherty@ebookers.com.

12.       Vaikka Kilpailu on esillä Facebookissa ja Instagramissa, se ei ole millään tavalla Facebookin tai Instagramin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä sillä ole mitään yhteyttä Facebookiin tai Instagramiin. Hyväksyt sen, etteivät Facebook ja Instagram ole millään tavalla vastuussa. Toimitat tietoja Expedialle etkä Facebookille tai Instagramille. Toimittamiasi tietoja käytetään ainoastaan Kilpailuehdoissa mainittuihin tarkoituksiin.

13.       Expedia kerää ja käsittelee osallistujien henkilötietoja ja jakaa ne Expedian edustajien ja lähiyhteisöjen kanssa (joista osa on Euroopan talousalueen ulkopuolella) siinä määrin kuin se on tarpeen Kilpailun toteuttamiseksi, voittajalle toimitettava palkinto mukaan luettuna. Jos osallistuja ei toimita kaikkia pyydettyjä pakollisia tietoja Kilpailuun ilmoittautumisen ja osallistumisen yhteydessä, hän ei voi osallistua Kilpailuun. Kun osallistuja ilmoittautuu Kilpailuun, Expedia ja sen lähiyhteisöt (joista osa on Euroopan talousalueen ulkopuolella) keräävät ja tallentavat hänen nimensä ja muut henkilötietonsa ja säilyttävät niitä kulloinkin sovellettavan tietosuojakäytännön mukaisesti (ks. https://www.ebookers.fi/p/support/privacy).

14.       Expedia varaa oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan tehdä muutoksia Kilpailuun tai peruuttaa, lopettaa tai keskeyttää Kilpailun kokonaan tai osittain, jos se katsoo, ettei Kilpailua voida toteuttaa Kilpailuehdoissa esitetyllä tavalla, tai siinä tapauksessa, että tietokonevirus, ohjelmavirhe tai luvaton puuttuminen tai mikä tahansa muu Expedian kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle jäävä syy saattaa vahingoittaa tai haitata Kilpailun hallinnointia, tietoturvaa, puolueettomuutta tai tavanomaista etenemistä. Expedia tai mikään sen tytäryhtiöistä tai lähiyrityksistä ei vastaa mistään omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolelle jäävistä tapahtumista johtuvista olosuhteista, tilanteista, menetyksistä, laiminlyönneistä tai viivästyksistä. Tällaisia tapahtumia voivat olla muun muassa mitkä tahansa Expedian palkinnon toimittajaksi tai muuhun tarkoitukseen valitseman toimittajan teot tai laiminlyönnit, jotka saattavat häiritä Kilpailua tai pilata sen tai johtaa palkinnon menettämiseen tai vahingoittumiseen, kun sitä siirretään voittajalle.

15.       Ellei kyse ole Expedian tuottamuksellisesta toiminnasta, Expedia ei vastaa mistään vahingoista, menetyksistä tai vammoista, jotka ovat aiheutuneet osallistujan osallistumisesta Kilpailuun tai siitä, että hän on ottanut vastaan palkinnon tai käyttänyt sitä, tai teknisistä vioista, laitteisto- tai ohjelmistovioista, verkkoyhteyksien katoamisesta, vioista tai käytettävyyden puuttumisesta tai mistä tahansa vaikeuksista, jotka saattavat rajoittaa osallistujien mahdollisuuksia osallistua Kilpailuun tai estää heidän osallistumisensa siihen. Expedia ei ole vastuussa mistään kadonneista, vahingoittuneista, pilatuista, puutteellisista, epäselvistä tai muulla tavoin lukukelvottomista kilpailutöistä. Todiste kilpailutyön lähettämisestä ei todista, että Expedia olisi vastaanottanut kilpailutyön. Mikään näissä Kilpailuehdoissa ei millään tavalla rajoita Expedian vastuuta kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta, jonka Expedia on tuottamuksellisesti aiheuttanut, tai mistään muusta asiasta, jonka osalta vastuuta ei lain mukaan voida rajoittaa.

16.       Expedia voi yksinomaisen harkintansa mukaan hylätä osallistujan, joka osallistuu tai yrittää osallistua Kilpailuun tavalla, joka Expedian kohtuullisen harkinnan mukaan on Kilpailuehtojen vastainen tai muita osallistujia kohtaan epäoikeudenmukainen (kuten kilpailun toimintaan puuttuminen, huijaaminen, tietomurto, vilpillinen toiminta tai mikä tahansa muu epärehti peli, kuten muiden kilpailijoiden tai Expedian tai minkä tahansa sen edustajan tarkoituksellinen ärsyttäminen, herjaaminen, uhkailu tai häirintä). Mikäli tällainen toiminta on merkittävästi haitannut Kilpailua, Expedia saattaa lisäksi yksinomaisen harkintansa mukaan lisätä Kilpailuun kohtuullisiksi katsomiaan ylimääräisiä vaiheita tällaisesta toiminnasta johtuvien ongelmien ratkaisemiseksi.

17.       Kaikki Kilpailua koskevat Expedian päätökset ovat lopullisia, eikä Expedia ryhdy kirjeenvaihtoon osallistujien kanssa.

18.       Näihin Kilpailuehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kilpailuun tai näihin Kilpailuehtoihin liittyvät riidat tai vaatimukset ratkaistaan yksinomaan Suomen tuomioistuimissa.

 

 

Lisää tarinoita, jotka saattavat kiinnostaa sinua

Pala aurinkoa sinulle

7 tapaa viettää ikimuistoinen juhannus Suomessa

10 kiehtovaa kävelykierrosta Suomessa

0