Immateriaalioikeusloukkausta koskevat valitukset ja lomakkeet

Konsernimme kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja odottaa palveluntarjoajiemme, kumppaniemme ja käyttäjiemme (yhteisesti ”käyttäjät”) tekevän samoin. Käytäntömme mukaisesti kiellämme käyttäjiä julkaisemasta materiaalia, joka loukkaa muiden tekijänoikeuksia, tavaramerkkioikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia, ja asianmukaisissa olosuhteissa suljemme toistuvasti kyseisiä oikeuksia loukkaavien käyttäjien tilin. Seuraavat ovat tekijänoikeus- ja tavaramerkkivalitusten ja tekijänoikeusvastailmoitusten jättämistä koskevat vaatimukset ja ohjeet.  

 

Tekijänoikeusloukkausvalitukset 

Digital Millennium Copyright Act -lain (Yhdysvalloissa), sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin (EU:ssa) ja vastaavien verkkosisältöä koskevien lakien nojalla, jos uskot tekijänoikeuksilla suojattua työtäsi loukattavan palvelussamme tai sen kautta, täytä ja lähetä kirjallinen tekijänoikeusloukkauksen valituslomake (”ilmoitus”) alla mainitulle tekijänoikeusasiamiehellemme. Saatuamme täytetyn ilmoituksen ryhdymme tarvittaviin toimiin, mukaan lukien riidanalaisen sisällön poistamiseen palvelustamme ja/tai käyttäjän tilin sulkemiseen asianmukaisissa olosuhteissa.   

Täytä ja palauta tekijänoikeusloukkauksen valituslomake tai lähetä ilmoitus, joka sisältää kaikki seuraavat tiedot ja lausunnot:   

 1. Ilmoita selkeästi teos, jonka tekijänoikeuksia väität loukatun – mukaan lukien URL-osoite, jos teos on saatavilla verkossa, kopio rekisteröinnistä ja arkistoitu kopio tai vastaava todiste; 
 2. Osoita selvästi palvelumme materiaali, jonka väität loukkaavan työtäsi ja anna kopio, URL-osoite tai sijaintiosoite tai linkki loukkaavaan materiaaliin; 
 3. Ilmoita myös osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi; 
 4. Seuraava lausunto: ”Minulla on vilpittömästi syytä uskoa, että tekijänoikeuksia loukkaavaksi väitetyn materiaalin julkaisemiseen ei ole tekijänoikeuksien omistajan, tämän edustajan tai lain suomaa lupaa;” 
 5. Seuraava lausunto: ”Tässä ilmoituksessa annetut tiedot ovat oikeita, ja valittava osapuoli vakuuttaa väärästä valasta annettavan rangaistuksen uhalla, että hänellä on valtuudet toimia loukatuksi väitetyn yksinoikeuden omistajan puolesta;” ja 
 6. Ilmoituksen allekirjoittaa se henkilö, jolla on valtuudet toimia loukatuksi väitetyn yksinoikeuden omistajan puolesta. 

Voit lähettää meille ilmoituksesi (a) sähköpostitse osoitteeseen CopyrightComplaints@expediagroup.com; (b) faksilla numeroon +1 425 679-7251, Attn: Expedia Group Copyright Agent, c/o Legal Department; tai (c) lähettämällä tulostettu ja allekirjoitettu kopio osoitteeseen:  

Expedia Group Copyright Agent  

c/o Legal Department  

Expedia, Inc.  

1111 Expedia Group Way W  

Seattle, Washington 98119, Yhdysvallat  

 

Nopeuttaaksesi ilmoituksen tarkistamista ja siihen vastaamista lataa, täytä ja palauta tekijänoikeusloukkauksen valituslomake lomakkeessa ohjeistetulla tavalla.  

HUOM: Emme käsittele valitustasi, jos ilmoitusta ei ole täytetty asianmukaisesti tai jos tiedot ovat puutteelliset, vaan palautamme lomakkeen sinulle korjausta varten. Jos ilmoituksessasi on harhaanjohtavia tietoja oikeuksia loukkaavaksi epäillystä sisällöstä tai toiminnasta, saatat olla korvausvelvollinen.  

 

Tilin sulkeminen 

Voimme tietyissä olosuhteissa ja täysin oman harkintamme mukaisesti päättää sellaiset tilaukset ja sulkea sellaiset tilit, joiden katsotaan loukkaavan oikeuksia toistuvasti. Voimme myös täysin oman harkintamme mukaisesti rajoittaa pääsyä palveluun ja/tai sulkea sellaisten käyttäjien tilit, jotka loukkaavat muiden immateriaalioikeuksia, olipa kyseessä sitten toistuva loukkaus tai ei. Jos sinulla on syytä uskoa, että tilinhaltija tai tilaaja on loukannut oikeuksia toistuvasti, anna meille riittävät tiedot, jotta voimme ilmoituksesi käsittelyn yhteydessä tarkistaa, onko kyseinen henkilö syyllistynyt toistuviin loukkauksiin. 

 

Tekijänoikeusloukkauksen vastailmoitus 

Jos uskot, että julkaisemasi sisältö on poistettu virheellisesti tekijänoikeusloukkausvalituksen perusteella, täytä ja lähetä kirjallinen tekijänoikeusloukkauksen vastailmoituslomake(”vastailmoitus”) alla mainitulle tekijänoikeusasiamiehellemme. Saatuamme vastailmoituksen ryhdymme tarvittaviin toimiin, mukaan lukien kiistanalaisen sisällön palauttaminen palveluumme. Halutessasi voit keskustella asiasta asianajajan kanssa ennen vastailmoituksen laatimista. Vastailmoituksen tulee sisältää kaikki seuraavat tiedot ja lausunnot:    

 1. Selkeä selvitys sisällöstä, joka on poistettu tai jonka käyttö on estetty, ja missä kohdassa palveluamme se sijaitsi ennen sen poistamista tai muuta estoa. Anna URL-osoite, jos mahdollista, tai muita sijaintitietoja; 
 2. Nimesi, postiosoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi; 
 3. Lausunto: ”Tätä valitusta ja vastailmoitusta varten hyväksyn täten liittovaltion piirituomioistuimen lainkäyttövallan sen tuomiopiirin osalta, jossa postiosoitteeni sijaitsee, tai jos osoitteeni on Yhdysvaltojen ulkopuolella, minkä tahansa oikeusalueen, jossa Expedia, Inc. sijaitsee. Hyväksyn lisäksi haasteen osapuolelta, joka on lähettänyt alkuperäisen tekijänoikeusvalituslomakkeen, tai hänen edustajaltaan;”  
 4. Seuraava lausunto ”Vakuutan väärästä valasta annettavan rangaistuksen uhalla vilpittömästi, että edellä esitelty sisältö on uskoakseni poistettu tai sen käyttö on estetty virheellisesti.” ja 
 5. Allekirjoitus siltä henkilöltä, joka väittää, että sisältö julkaistiin asianmukaisesti ja laillisesti.  

Voit lähettää meille vastailmoituksesi (a) sähköpostitse osoitteeseen CopyrightComplaints@expediagroup.com; (b) faksilla numeroon +1 425 679-7251, Attn: Expedia Group Copyright Agent, c/o Legal Department; tai (c) lähettämällä tulostettu ja allekirjoitettu kopio osoitteeseen:  

Expedia Group Copyright Agent   

c/o Legal Department   

Expedia, Inc.   

1111 Expedia Group Way W   

Seattle, Washington 98119, Yhdysvallat   

 

Nopeuttaaksesi vastailmoituksen tarkistamista ja siihen vastaamista lataa, täytä ja palauta tekijänoikeusloukkauksen vastailmoituslomake lomakkeessa ohjeistetulla tavalla.  

 HUOM: Emme käsittele valitustasi, jos ilmoitusta ei ole täytetty asianmukaisesti tai jos tiedot ovat puutteelliset.  

 

Valitukset tavaramerkkien väärinkäytöstä 

Jos uskot, että palvelumme tai siinä oleva listaus loukkaa tavaramerkkiäsi tai käyttää sitä väärin, täytä kirjallinen tavaramerkkien väärinkäytön valituslomake (”tavaramerkkivalitus”) ja toimita se alla mainitulle tavaramerkkiasiamiehellemme. Saatuamme tavaramerkkivalituksen ryhdymme tarvittaviin toimiin, esimerkiksi vastaamme valitukseen, jos väitetty väärinkäyttö on osa palveluamme, tai ilmoitamme väitetystä väärinkäytöstä ilmoittaneelle käyttäjälle, että olemme vastaanottaneet tavaramerkkivalituksen sekä pyynnön tutustua valitukseen ja vastata siihen, ja poistamme selvästi tavaramerkkioikeuksia loukkaavan materiaalin listauksesta tai palvelustamme ja/tai suljemme käyttäjän tilin asianmukaisissa olosuhteissa.  

Liitä tavaramerkkivalitukseen seuraavat tiedot:  

 1. Luettele tai osoita tavaramerkki, jota uskot loukatun; 
 2. Osoita merkintä, jonka uskot loukkaavan tai väärinkäyttävän tavaramerkkiä, ja sivusto tai listaus/listaukset, joilla tavaramerkkiä väitetään väärinkäytetyn.  Anna URL-osoite tai linkki, jos mahdollista;  
 3. Nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja, jos saatavilla, sähköpostiosoitteesi, johon sinuun voidaan ottaa yhteyttä; 
 4. Seuraava lausunto: ”Minulla on vilpittömästi syytä uskoa, että yllä kuvatun tavaramerkin käyttö tässä valituksessa mainitulla tavalla ei ole valtuutettua eikä sallittua ja loukkaa tai väärinkäyttää tavaramerkkiä;”  
 5. Seuraava lausunto: ”Tässä ilmoituksessa annetut tiedot ovat oikeita, ja väärästä valasta annettavan rangaistuksen uhalla vakuutan, että olen loukatuksi tai väärinkäytetyksi väitetyn tavaramerkkioikeuden omistaja tai minulla on valtuudet toimia omistajan puolesta;” ja 
 6. Tämän valituksen esittäjän allekirjoitus.  

Voit lähettää meille tavaramerkkivalituksesi (a) sähköpostitse osoitteeseen TrademarkComplaints@expediagroup.com, (b) faksilla numeroon +1 425 679-7251, Attn: Expedia Group Trademark Agent, c/o Legal Department, tai (c) lähettämällä tulostettu ja allekirjoitettu kopio tavaramerkkivalituksesta osoitteeseen:  

Expedia Group Trademark Agent  

c/o Legal Department  

Expedia, Inc.  

1111 Expedia Group Way W  

Seattle, Washington 98119, Yhdysvallat  

 

Nopeuttaaksesi tavaramerkkivalituksen tarkistamista ja siihen vastaamista lataa, täytä ja palauta tavaramerkkien väärinkäytön valituslomake lomakkeessa ohjeistetulla tavalla.  

HUOM: Emme käsittele valitustasi, jos ilmoitusta ei ole täytetty asianmukaisesti tai jos tiedot ovat puutteelliset.