YLEISET VARAUSEHDOT

Viimeksi päivitetty 29.06.2021 

Lataa PDF-versio

Nämä Yleiset varausehdot ja -rajoitukset ("Yleiset ehdot ja rajoitukset") yhdessä varausvahvistussähköpostissasi annettavien tietojen kanssa ("Varausvahvistus") asettavat ne ehdot, joilla Expedia, Inc. tarjoaa sinulle Palveluita Verkkosivuston kautta (ks. määritelmät alla).

Nämä Yleiset ehdot, Varausvahvistus sekä  soveltuvat Säännöt ja rajoitukset myös asettavat ne ehdot, joilla Matkapalvelujen Tarjoajat tarjoavat sinulle Palveluita.

Expedian (kuten jäljempänä määritellään) ja Kolmannen Osapuolen Tarjoajien tämän Verkkosivuston kauttasaataville asettamia Palveluja  voivat käyttää ainoastaan Asiakkaat, jotka ovat ensin tutustuneet näihin Yleisiin ehtoihin ja rajoituksiin ja hyväksyneet ne ehdoitta klikkaamalla hyväksymispainiketta varauksen yhteydessä ebookers.fi -sivustolla. Mikäli Asiakkaat tekevät varauksen ebookers.fi -sivustolla tai ebookers-puhelinpalvelun välityksellä, nämä Yleiset ehdot ja rajoitukset soveltuvat varaukseen. Varausprosessia ei voi jatkaa hyväksymättä Yleisiä ehtoja ja rajoituksia. 

Asiakkaan tulee varausta tehdessään tallentaa ja/tai tulostaa kopio näistä Yleisistä ehdoista ja rajoituksista tulevaisuuden tarpeita varten. 

Asiakkaat sitoutuvat täyttämään näiden Yleisten ehtojen ja rajoitusten sisältämät velvoitteet. Asiakkaiden ja soveltuvan Matkapalvelujen Tarjoajan välinen sopimus astuu voimaan heti, kun Expedia toimittaa Asiakkaille kirjallisen varausvahvistuksen. 

Artikla 1. Määritelmät ja laajuus 

1.1 Määritelmät 

Seuraavilla määritelmillä on sama merkitys riippumatta siitä esiintyvätkö ne yksikössä vai monikossa. 

'Asiakas' (tai "sinä/sinun") tarkoittaa asiakasta, joka tilaa ja/tai varaa yhden tai useamman tällä Verkkosivustolla tarjotun Palvelun.

'Kohdepalvelu' tarkoittaa lippujen tarjoamista tapahtumiin, aktiviteetteihin tai turistinähtävyyksiin matkakohteissa, kuten konsertteihin tai opastetuille kierroksille, jäljempänä Verkkosivustolla myös Ebookersin 'Paikallinen asiantuntija'.

'Expedia' tarkoittaa Expedia, Inc.:iä ja/tai Ebookers Travelia.

'Expedia, Inc.' tarkoittaa Expedia, Inc.:iä, jonka rekisteröity osoite on 1111 Expedia Group Way West, Seattle, WA 98119, USA.

'Ebookers Travel' tarkoittaa Travelscape LLC -yhtiötä, joka on perustettu, ja jolla on kotipaikka kaikkia tarkoituksia varten Yhdysvalloissa rekisteröidyssä osoitteessa 10190 Covington Cross Drive, Suite 300, Las Vegas, NV 89144.

'Yleiset ehdot ja rajoitukset' tarkoittaa näitä yleisiä varaus- ja käyttöehtoja, siten kuin ne ovat kulloinkin voimassa.

'Säännöt ja rajoitukset' tarkoittaa ehtoja, jotka soveltuvat Kolmannen Osapuolen Tarjoajien tarjoamiin Palveluihin (kuten muun muassa majoituksen tarjoajan säännöt ja rajoitukset sekä lentoyhtiöiden Kuljetusehdot).

'Palvelu(t)' tarkoittaa Verkkosivustolla tarjottua palvelua, kuten kuljetus-, majoitus- ja autonvuokrauspalveluja, Kohdepalveluja sekä Matkapakettia.

'Kohdepalvelu' tarkoittaa pääsylippujen tarjoamista tapahtumiin, aktiviteetteihin tai turistinähtävyyksiin matkakohteessa, kuten konsertteihin tai opastetuille retkille.

'Matkapaketti' tarkoittaa samaa kuin matkapakettilaissa "matkapaketille" annettu määritelmä.

'Matkapakettilaki' tarkoittaa lakia matkapalveluyhdistelmistä 14.12.2017/901.

'Pääasiakas' tarkoittaa Asiakasta, joka tekee varauksen itselleen ja/tai muiden puolesta samassa varauksessa.

'Matkapalvelujen Tarjoaja' tarkoittaa tarjoajaa, joka asettaa Palvelut saataville – esimerkiksi majoituksen tarjoajaa, lentoyhtiötä, autonvuokrausyritystä, matkanjärjestäjää, Ebookers Travelia ja/tai aktiviteettien tarjoajaa.

'Kolmannen Osapuolen Tarjoaja' tarkoittaa osapuolta, joka on muu kuin Expedia, ja joka (a) asettaa Palvelut suoraan Asiakkaan saataville tai (b) toteuttaa Palvelut, kun Ebookers Travel asettaa Palvelut Asiakkaan saataville.

'TPX' tarkoittaa Travel Partner Exchange S.L. Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Espanja

'Verkkosivusto' tarkoittaa sivustoa ebookers.fi ja ebookers.fi -mobiilisovellusta.

'Verkkosivuston yleiset käyttöehdot' tarkoittaa käyttöehtoja, jotka sääntelevät ebookers.fi -sivuston käyttöä, käyttöehdot ovat saatavilla täältä: http://www.ebookers.fi/terms

'Virhe' tarkoittaa samaa kuin Artiklassa 3.5.5 määritelty.

'Yhdistetty matkajärjestely' tarkoittaa samaa kuin matkapakettilaissa "yhdistetylle matkajärjestelylle" annettu määritelmä.

'Väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet' tarkoittaa samaa kuin Artiklassa 3.5.7 määritelty. 

1.2. Laajuus ja suhteesi Expediaan

Expedia, Inc. hallinnoi Verkkosivustoa, joka toimii välikätenä sinun ja lukuisten Palveluja tarjoavien Matkapalvelujen Tarjoajien välillä. Tehdessäsi varauksen Verkkosivustolle Palvelua varten, teet sopimuksen kyseisen Palvelun Matkapalvelujen Tarjoajan kanssa.

Näitä Yleisiä ehtoja ja rajoituksia sovelletaan Palvelujen tarjoamiseen tämän Verkkosivuston kautta ja niihin sisältyvät kaikki soveltuvat Säännöt ja rajoitukset, jotka ovat Asiakkaan saatavilla ennen varauksen loppuun saattamista ja Asiakas myös hyväksyy ne varauksen tekohetkellä. Asiakas on itse vastuussa tutustumisesta näihin Yleisiin ehtoihin ja rajoituksiin sekä soveltuviin Sääntöihin ja rajoituksiin. Lentokuljetuspalvelujen Säännöt ja rajoitukset ovat Asiakkaan saatavilla ennen varauksen tekemistä. Lisäksi asiaankuuluvan Kolmannen Osapuolen Tarjoajan nimenomaisia ehtoja voi tarkastella tästä linkistä. Yksityiskohtaiset majoitusta, autonvuokrausta tai aktiviteetteja sisältävien palveluiden Kolmannen Osapuolen Tarjoajia koskevat Säännöt ja rajoitukset ovat saatavilla ennen varauksen tekemistä.

Expedia, Inc. voi muuttaa Yleisiä ehtoja ja rajoituksia ja Matkapalvelujen Tarjoaja voi muuttaa Sääntöjä ja rajoituksia milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, vaikka tällaiset muutokset eivät koske Expedia, Inc.:n soveltuvien Matkapalvelujen Tarjoajien puolesta jo hyväksymiä varauksia. Siksi on välttämätöntä, että Asiakas lukee, tallentaa ja/tai tulostaa kopion Yleisistä ehdoista ja rajoituksista varauksen tekohetkellä ollakseen tietoinen voimassaolevista ehdoista. 

Artikla 2. Varaus Verkkosivuston kautta 

2.1. Asiakkaan oikeudellinen kelpoisuus

Verkkosivusto auttaa Asiakasta löytämään matkatuotteita sekä tekemään tarvittavat varaukset ja toimii välikätenä niissä liiketoimissa, joissa Matkapalvelujen Tarjoajat ovat osallisina. 

Pääasiakkaan on oltava vähintään 18-vuotias ja oikeustoimikelpoinen sitoutumaan sopimusvelvoitteisiin. Asiakkaalla tulee varaushetkellä olla tarvittava suostumus tai valtuutus toimia kenen tahansa varaukseen liittyvän henkilön puolesta, ja hänen tulee käyttää Verkkosivustoa Yleisten ehtojen ja rajoitusten ja Verkkosivuston yleisten käyttöehtojen mukaisesti. 

Pääasiakas vastaa, että kaikki kaikista varauksen osapuolista annetut tiedot ovat täsmällisiä, että kaikki osapuolet hyväksyvät sitoutuvansa näihin Yleisiin ehtoihin ja rajoituksiin ja että Pääasiakkaalla on valtuutus hyväksyä ja hyväksyy nämä Yleiset ehdot ja rajoitukset kaikkien asiakkaiden puolesta varauksen yhteydessä.

Pääasiakas on varauksesta vastuussa oleva henkilö, joka maksaa ennakkomaksun ja täyden hinnan, joka tekee kaikki muutokset ja peruutuspyynnöt, joka on vastuussa kaikista lisäveloituksista varaukseen liittyen sekä kaikista muista varausta koskevista asioista.

Pääasiakas hyväksyy kaikki varauksen jälkeen vastaanotettujen matka-asiakirjojen kuvaukset ja ilmoittaa meille välittömästi kaikista virheistä tai tilanteista, mukaan lukien ne, joissa varauksella matkustavien henkilöiden tiedot eivät vastaa passin tietoja. 

Pääasiakas on vastuussa toimistaan (taloudellisesti ja muuten) Verkkosivustolla, mukaan lukien hänen käyttäjänimensä ja salasanansa mahdollinen käyttö. Asiakas vakuuttaa, että hänen Verkkosivustolla antamansa tiedot hänestä itsestään ja hänen mahdollisista matkakumppaneistaan ovat oikeat. 

Mikä tahansa Verkkosivuston vilpillinen tai näiden Yleisten ehtojen ja rajoitusten kanssa ristiriidassa oleva käyttö oikeuttaa Expedian kieltämään Asiakkaiden pääsyn Expedian ja Kolmannen Osapuolen Tarjoajien Palveluihin tai Verkkosivuston muihin toimintoihin. 

2.2. Varauksen vahvistaminen, muuttaminen ja peruuttaminen (jollei Artikloista 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ja 4.2 muuta johdu)

2.2.1 Vahvistaminen

Varausvahvistus, sisältäen olennaiset elementit, kuten kuvauksen varatuista Palveluista ja hinnasta, lähetetään Pääasiakkaalle sähköpostitse. Jollei Asiakas vastaanota varausvahvistusta sähköpostiinsa 24 tunnin sisällä varauksen tekemisestä, tulee hänen ottaa yhteyttä Asiakaspalveluun osoitteessa matkailu@chat.ebookers.fi

Nimenomaisesti sovitaan, että Expedia, Inc.:n, Ebookers Travelin tai sen Kolmannen Osapuolen Tarjoajien tietojärjestelmiin varastoidut tiedot toimivat todisteena Pääasiakkaan tekemästä varauksesta. Tietokoneisiin tai sähköiseen mediaan tallennetut tiedot ovat päteviä todisteita ja tulevat siten hyväksytyiksi samoin edellytyksin ja samalla todistusarvolla kuin fyysinen, kirjallinen asiakirja. 

2.2.2 Peruuttaminen

Lentojen, matkapakettien ja ajoneuvovuokrausten peruutukset voi tehdä soittamalla numeroon 09 725 22 171.

Majoitusvaraustenperuutukset voi tehdä Internetissä valitsemalla Hotellivarauksen hallinta -sivun tai soittamalla numeroon 09 725 22 171.

Muiden palveluiden osalta muutostiedustelut ja peruutukset voi tehdä soittamalla numeroon 09 725 22 171 tai Verkkosivustolla asioimalla "Matkani"-osiossa.

Kaikki tällaiset pyynnöt käsitellään osallisten Matkapalvelujen Tarjoajienpuolesta. Asiakkailla ei ole yleistä oikeutta tehdä peruutusta, ellei tällaisesta oikeudesta ole sovittu yksittäisen Kolmannen Osapuolen Tarjoajan Säännöissä ja rajoituksissa (jotka toimitetaan Asiakkaalle ennen varauksen tekemistä) tai jos olet varannut Matkapaketin (ks. Artikla 3.5).

Jos varaus  peruutetaan kokonaan tai osittain, kyseessä oleva Kolmannen Osapuolen Tarjoaja voi määrätä tästä johtuvia maksuja  – tarkistathan varausprosessissa ilmoitetut Säännöt ja rajoitukset lisätietojen saamiseksi. Jos varauksen peruutus vaikuttaa useampaan kuin yhteen varaukseen liittyvään henkilöön, peruutusmaksut kohdistetaan jokaiseen tällaiseen henkilöön.

Asiakkaan jättäessä saapumatta paikalle matkan alkaessa hänellä on oikeus maksunpalautukseen ainoastaan varausprosessissa ilmoitettujen soveltuvien Sääntöjen ja rajoitusten perusteella.

Mikäli päätät "maksaa myöhemmin" / maksaa majoitusliikkeessä ja jätät saapumatta paikalle tai peruutat varauksen, majoitusliike voi veloittaa saapumatta jättämis- tai peruutusmaksun (näistä maksuista ilmoitetaan sinulle varausprosessin aikana). Tässä tapauksessa joko majoitusliike tai Expedia, Inc. (tai sen tytäryhtiöt) veloittaa majoitusliikkeen saapumatta jättämis- tai peruutusmaksun majoitusliikkeen paikallisessa valuutassa.

Jos Asiakas haluaa peruuttaa osan varauksestaan, ja mikäli kyseessä oleva Kolmannen Osapuolen Tarjoaja sallii tällaisen peruuttamisen, Expedian käsittelymaksu soveltuu minkä tahansa Kolmannen Osapuolen Tarjoajanmääräämän maksun lisäksi. Tarkemmat tiedot mahdollisista maksuista on saatavilla alla olevassa taulukossa:

Palvelu

Expedian peruutuksen käsittelymaksu

Majoitus

Maksuton

Lento (pois lukien halpalennot, joista Expedia ei peri peruutuksen käsittelymaksua)

EUR 60 per matkustaja

Auton vuokraus

Maksuton

Matkapaketit (pois lukien halpalennot)

Lento - EUR 45 per matkustaja 
Majoitus - Maksuton

Kohdepalvelut

Maksuton

Expedia pidättää oikeuden perua Asiakkaan varauksen, mikäli Asiakas ei suorita täyttä maksua varauksesta tai soveltuvaa varauksen peruuttamismaksua sovitussa ajassa.

Saadaksesi lisätietoa Matkapaketteja koskevista peruutusoikeuksista ja -rajoituksista, ks. Artikla 3.5.

2.2.3 Varausmuutokset

Jos Asiakas varauksen tehtyään haluaa muuttaa matkustuspäivää, matkakohdetta, alkamispaikkaa, majoitusta tai kuljetusvälineitä, tulee Asiakkaan soittaa numeroon 09 725 22 171. Kolmannen Osapuolen Tarjoaja voi määrätä maksuja varauksen muuttamisesta - tarkistathan varausprosessissa annetut Säännöt ja rajoitukset lisätietojen saamiseksi.

Jos Asiakas haluaa muuttaa osan varauksestaan, ja mikäli kyseessä oleva Kolmannen Osapuolen Tarjoaja sallii tällaisen muuttamisen, Expedian käsittelymaksu soveltuu minkä tahansa Kolmannen Osapuolen Tarjoajan määräämän maksun lisäksi. Tarkemmat tiedot mahdollisista maksuista on esitetty alla olevassa taulukossa:

Palvelu

Expedian muutoksen käsittelymaksu

Majoitus

Maksuton

Lento (pois lukien halpalennot joista Expedia ei peri muutoksen käsittelymaksua)

EUR 60 per matkustaja

Auton vuokraus

Maksuton

Matkapaketit (pois lukien halpalennot)

Lento - EUR 60 per matkustaja 
Majoitus - Maksuton

Kohdepalvelut

Maksuton

Expedia (ja soveltuva Kolmannen Osapuolen Tarjoaja) pidättävät oikeuden perua Asiakkaan varauksen, mikäli Asiakas ei suorita täyttä soveltuvaa varauksen muuttamismaksua sovitussa ajassa.

Saadaksesi lisätietoa Matkapakettivarauksia koskevista muutosoikeuksista ja -rajoituksista, ks. Artikla 3.5.

2.2.3 Maksunpalautukset

Yllä mainittujen pidätysten jälkeen jäljelle jäänyt summa siirretään maksunpalautuksena takaisin sen osapuolen toimesta, joka vastaanotti alkuperäisen maksun (kuten Expedia, Inc., tai Kolmannen Osapuolen Tarjoaja, joka käy ilmi Asiakkaan luottokortilta tai tiliotteelta) alkuperäisessä varauksessa käytetylle maksukortille. Mahdollisia sovellettavia varausmaksuja ei palauteta. 

2.2.4 Edullisimmat hinnat

Jollei Asiakas muuta ilmoita, oletetaan Asiakkaan edellyttävän edullisimpia matkustuksen Palveluja. Tällaiset Palvelut (kuten "turistiluokka"-hinnat) saatetaan tarjota ilman muutos- tai peruuttamismahdollisuutta. Näissä tapauksissa Palveluja ei voida tarjota eri tavalla, eri aikaan tai eri paikassa kuin mitä niistä on sovittu. 

2.3. Matkustusasiakirjat

Matkustusasiakirjat lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka Pääasiakas on antanut Verkkosivustolla Palvelujen varauksen yhteydessä.

Jos fyysisiä matkustusasiakirjoja vaaditaan, ne lähetetään Pääasiakkaan varauksen yhteydessä ilmoittamaan osoitteeseen. Matkustusasiakirjoja ei toimiteta Suomen ulkopuolella sijaitsevaan osoitteeseen. Expedialla on oikeus veloittaa asiakirjojen toimituksesta johtuva maksu, josta ilmoitetaan Asiakkaalle varauksen tekemisen yhteydessä, ja jota ei palauteta. 

Expedia ei takaa mitään toimitusaikoja eikä ole vastuussa postin tai lähetin kannettavaksi annetuista fyysisistä matkustusasiakirjoista, jotka eivät tavoita Asiakasta ennen lähtöpäivää (toimitusvirheestä tai muusta seikasta johtuen). Asiakkaiden tulisi varata riittävästi aikaa valitulle toimitustavalle varmistaakseen, että he saavat fyysiset matkustusasiakirjansa ennen matkustuspäiväänsä. On Pääasiakkaan vastuulla varmistaa, että posti- tai lähettitoimitukselle annettu osoite on oikea.

Matkapalvelujen Tarjoaja tai Expedia, Inc. eivät ole vastuuvelvollisia, jos matkustusasiakirjojen lähettäminen sähköpostitse ei ole mahdollista Pääasiakkaan henkilötietojaan, mukaan lukien sähköpostiosoite, antaessaan tekemän virheen johdosta. 

Artikla 3. Erityispalvelut 

Expedia, Inc. ylläpitää Verkkosivustoa, joka toimii välikätenä Asiakkaan ja Matkapalvelujen Tarjoajanvälillä Palvelujen tarjoamisessa ja saataville asettamisessa. 

Tämän artiklan 3 tarkoituksena on informoida Asiakasta Matkapalvelujen Tarjoajan Asiakkaille tarjoamien ja heidän tietoonsa saatettujen Palvelujen käyttöehdoista. Nämä yksityiskohdat eivät ole tyhjentävät eivätkä ne korvaa soveltuvia Sääntöjä ja rajoituksia. Jos Yleisten ehtojen ja rajoitusten ja näihin sisällytettyjen Sääntöjen ja rajoitusten välillä vallitsee ristiriita, tai jos ehdot ovat keskenään epäjohdonmukaisia, sovelletaan Sääntöjä ja rajoituksia. Säännöt ja rajoitukset ovat saatavilla ennen varauksen tekemistä. 

Jollei lainsäädännöllisistä vaatimuksista muuta johdu, nämä selvitetyt yksityiskohdat eivät aiheuta velvollisuuksia tai vastuita Expedia, Inc.:lle.

3.1. Lentokuljetuspalvelut 

Lentokuljetuspalveluja, joihin sovelletaan Kolmannen Osapuolen Tarjoajien soveltuvia Sääntöjä ja rajoituksia (sisältäen kuljetusehdot ja hintaan sovellettavat säännöt ja rajoitukset) sekä tämän Artiklan 3.1 ehtoja, voidaan tarjota erikseen tai osana valmismatkaa. Säännöt ja rajoitukset voivat sisältää peruuttamiseen tai muutoksiin liittyviä rajoituksia ja/tai maksuja. Lentokuljetuspalveluja tarjoavien Kolmannen Osapuolen Tarjoajien Säännöt ja rajoitukset ovat Asiakkaan saatavilla ennen varauksen tekemistä ja asiaankuuluvan Kolmannen Osapuolen Tarjoajan nimenomaisia ehtoja voi tarkastella tästä linkistä 

Jos Expedia, Inc. saa Asiakkaalta maksun itsenäisen lentokuljetuspalvelun varauksesta, Expedia toimii asiaankuuluvan lentokuljetuspalveluiden Kolmannen Osapuolen Tarjoajanedustajana. Tämä tarkoittaa, että lentokuljetuspalvelusopimuksen sopimuspuolina ovat Asiakas ja asiaankuuluva lentokuljetuspalvelun Kolmannen Osapuolen Tarjoaja. Lentokuljetuspalveluiden Kolmannen Osapuolen Tarjoajien Sääntöjä ja rajoituksia voi tarkastella tästä linkistä.

Osa Suomen ulkopuolelta lähtevistä halpalentoyhtiöiden lentojen hinnoista ja maksuista saatetaan ilmoittaa vieraassa valuutassa (esim. GBP). Hinnoista ja maksuista ilmoitetaan arvio euroina. Halpalentoyhtiön veloittama summa saattaa hieman poiketa ilmoittamastamme arviosta, johtuen eri kortinmyöntäjien käyttämistä vaihtelevista valuuttakursseista. Lisäksi tositteesi saattaa sisältää kortinmyöntäjän veloittaman maksun vieraan valuutan käsittelystä. Nämä lisämaksut eivät liity Expediaan, eikä Expedia siten ole vastuussa lisämaksuista, jotka aiheutuvat vaihtelevista valuuttakursseista tai kortinmyöntäjän veloittamista maksuista. 

Etsiessäsi lentoja tältä Verkkosivustolta, sinut voidaan joidenkin lentojen osalta uudelleenohjata lentoja tarjoavan Kolmannen Osapuolen Tarjoajan verkkosivustolle tehdäksesi ja maksaaksesi varauksen. Teet tällaisen sopimuksen varauksesta suoraan asianomaisen Kolmannen Osapuolen Tarjoajan kanssa. Tällaiset varaukset eivät liity Expediaan, eikä Expedia ole vastuussa tällaisista varauksista.

EU:n toimintakieltolista

EU-sääntelyn mukaisesti tarkemmat tiedot lentoyhtiöistä, jotka on asetettu toimintakieltoon Euroopan unionin sisällä ovat saatavilla osoitteesta:http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_fi.htm

3.1.1. Lentokuljetuksen ehdot

Asiakas on vastuussa lentoyhtiön ja/tai matkanjärjestäjän ohjeiden noudattamisesta, erityisesti lähtöselvitysaikojen osalta. Asiakas hyväksyy ja vahvistaa erityisesti, että: 

  • Expedia ei voi vaikuttaa minkään lentokuljetuksen istumapaikkajakoon, vaikka nämä olisi ennakkoon varattu lentoyhtiöltä, eikä takaa tiettyjen istumapaikkojen saatavuutta lähtötilanteessa.
  • Expedia ei voi vaikuttaa asiaankuuluvan lentokuljetuspalvelujen Kolmannen Osapuolen Tarjoajan ilmoittamiin lentoaikoihin, jotka ovat suuntaa-antavia ja niitä voidaan muuttaa ja vahvistaa.
  • Asiakas on vastuussa paluulennon vahvistamisesta lentokuljetuspalvelujen Kolmannen Osapuolen Tarjoajanvaatimusten mukaisesti.
  • Asiakas varaa menopaluumatkan, mutta ei käytä menomatkaa, lentoyhtiö voi peruuttaa paluulennon ilman hyvitystä. Edellä mainittu pätee myös, jos paluumatkaa ei tehdä ja mikäli matkaa ei tehdä lainkaan. Asiakkaan on käytettävä lentoliput aikajärjestyksessä.
  • Erityis- tai tilauslentojen kohdalla meno- ja paluulennoista annetaan lentoyhtiön nimi, lennon aikataulu, lentokoneen tyyppi, matkareitti sekä mahdolliset välilaskut ainoastaan suuntaa-antavana tietona. Soveltuvien Sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti kyseessä olevat lennot, lentokonetyypit ja lentojen numerot saattavat muuttua ja niitä saatetaan siirtää jopa 24 tunnilla myös niiden vahvistamisen jälkeen.
  • Yksittäiset lentoyhtiöt saattavat veloittaa erikseen aterioista, matkatavaroista, istumapaikkatoiveista jne. Expedia ei ole vastuussa tällaisista maksuista. Verkkosivustolla esitettävät tiedot hinnoista ovat ainoastaan informatiivisia ja lentoyhtiöt pidättävät oikeuden muuttaa hintojaan.
  • Asiakkaan on noudatettava lentokuljetuksen soveltuvia Sääntöjä ja rajoituksia raskaana olevien naisten kuljettamisesta.
  • Asiakkaan on noudatettava lentokuljetuksen soveltuvia Sääntöjä ja rajoituksia lasten kuljettamisesta. Erityisesti on syytä huomioida, että lapsilla, jotka ovat täyttäneet kaksi vuotta paluulennon päivänä, on oltava lasten matkalippu sekä meno- että paluulennolla. Asiakkaat, jotka eivät noudata tätä sääntöä, eivät ole oikeutettuja hyvitykseen matkustamisen aikana aiheutuneista istuinmaksuista. Alle 2-vuotiaille ei varata omaa istumapaikkaa lentokoneesta, ellei heille ole ostettu lasten matkalippua. Alle 15-vuotiasta yksin matkustavaa lasta kuljetetaan ainoastaan soveltuvien Sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti. 

Lentokuljetuspalvelujen Kolmannen Osapuolen Tarjoajien Säännöt ja rajoitukset ovat saatavilla ennen varauksen tekemistä ja niitä voi tarkastella tästä linkistä.

Tarkempia ohjeita lennolle valmistautumisesta saa Expedian Asiakastuesta tästä linkistä

3.1.2 Yhdistetyt yhdensuuntaiset liput. 

Meno-paluu-lennon sijaan Expedia, Inc. voi tarjota Asiakkailleen mahdollisuuden varata kaksi yhdensuuntaista lippua yhdistettynä. Yhdistetyt yhdensuuntaiset liput voivat lisätä lentovaihtoehtoja, ne ovat usein edullisempia ja ne voivat yhdistää saman ja eri lentoyhtiöiden lentoja.

Toisin kuin meno-paluu-lippujen kohdalla, jokaiseen yhdensuuntaiseen lippuun sovelletaan lippukohtaisia sääntöjä, rajoituksia ja maksuja. Asiakkaan joutuessa siirtämään toista lentoa siksi, että yhteen lentoon on tullut muutoksia (esim. peruuttamisen tai siirtämisen johdosta), hän on itse vastuussa lennon muuttamisesta aiheutuneista maksuista. 

3.1.3. Passi, Viisumi, Hallinnolliset ja/tai terveysmääräykset

Kansainvälinen matkustaminen: Olet vastuussa siitä, että varmistat täyttäväsi ulkomaiset maahantulovaatimukset ja matka-asiakirjasi, kuten passit ja viisumit (kauttakulku, liiketoiminta, turisti jne.) ovat kunnossa ja muut mahdolliset maahantulovaatimukset täyttyvät. Expedialla ei ole erityistietoa ulkomaisista maahantulovaatimuksista tai matka-asiakirjoista. Kehotamme Asiakkaita tarkastamaan asiaankuuluvien valtioiden antamat matkustuskiellot, varoitukset, tiedotteet sekä ohjeistukset ennen matkan varaamista ulkomaiseen matkakohteeseen. 

Lisätietoa näistä asioista on saatavilla täällä: https://um.fi/matkustaminen.

Terveys: Matkustamisessa suositellut rokotukset voivat vaihtua ja sinun on hyvä pyytää lääkäriltäsitietoa ajantasaisista suosituksista ennen lähtöäsi. Sinun vastuullasi on varmistaa, että täytät kaikki maahantulon terveysvaatimukset, olet ottanut suositellut rokotukset, sinulla on suositeltu lääkitys ja noudatat kaikkia matkaasi liittyviä lääkinnällisiä neuvoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivulta on saatavilla terveysopas matkustajille, http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat. Ota yhteyttä lääkäriisi saadaksesi matkaasi liittyvää muuta neuvontaa. 

Hyönteisten tuhoaminen: Vaikka käytäntö ei ole yleinen, useat maat pidättävät oikeuden tuhota hyönteisiä lentokoneesta, jos havaitaan uhka kansanterveydelle, maataloudelle tai ympäristölle. Maailman terveysjärjestö (WHO) ja kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO ovat hyväksyneet seuraavat hyönteistentuhoamismenettelyt: 1) aerosolihyönteismyrkyn suihkuttaminen matkustamoon matkustajien ollessa lentokoneessa tai 2) lentokoneen sisätilojen käsitteleminen pitkäkestoisella hyönteismyrkyllä matkustajien ollessa lentokoneen ulkopuolella. 

Suomen kansalainen tarvitsee voimassa olevan viisivuotispassin (tai 10-vuotispassin, jos passia on anottu ennen 21.8.2006) kaikille Verkkosivustolla tarjotuille lomamatkoille. Joillain kaukomailla on käytössä maahantulomääräys, jonka mukaan Asiakkaan passin on oltava voimassa tietty vähimmäisaika, tyypillisesti kuusi kuukautta, hänen maahantulonsa jälkeen. Jos Asiakkaan passi on voimassa vähemmän kuin 12 kuukautta, Asiakasta kehotetaan tutustumaan kohdevaltion määräyksiin ennen lopullisten matkasuunnitelmien tekemistä. Passissa olevan nimen tulee täsmätä matkalipun nimen kanssa sillä uhalla, ettei Asiakas muuten voi matkustaa tai ettei vakuutus ole voimassa. Jos matkan / Palvelun varaamisen jälkeen, mutta ennen matkan alkamista, Asiakkaan seurueeseen kuuluva henkilö vaihtaa nimensä, esimerkiksi avioitumisen johdosta, tulee Asiakkaan ilmoittaa tästä Asiakaspalveluun soittamalla numeroon 09 725 22 171 tai lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen matkailu@chat.ebookers.fi

Suomen kansalaisia kehotetaan kääntymään poliisin puoleen saadakseen lisätietoja passivaatimuksista (http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/suomi/passi). Viisumivaatimuksia koskevan tiedon osalta Asiakkaita ohjeistetaan kääntymään kohdevaltion suurlähetystön puoleen. Niitä, jotka eivät ole Suomen kansalaisia, ohjeistetaan kääntymään suurlähetystönsä tai passitoimiston puoleen saadakseen tietoja ja ohjeistusta kohdemaan viisumi- ja passimääräyksistä (sekä Suomeen paluusta). 

Huomaa: viisumin saaminen vie usein aikaa, joten Asiakasta ohjeistetaan varaamaan riittävästi aikaa viisumin hankkimiselle. Vaatimukset saattavat muuttua, joten sinuntulisi tarkistaa ajantasaiset tiedot ennen varauksen tekemistä ja lähtöä. Emme ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että sinun ei anneta nousta lentokoneeseen tai saapua maahan, koska sinulla ei ole oikeaa ja asianmukaista passia, viisumia tai muita lentoyhtiön, viranomaisen tai valtion, mukaan lukien valtiot, joissa olet vain kauttakulkumatkalla, vaatimia matka-asiakirjoja. Edellä mainittu soveltuu myös kaikkiin lentokoneen tekemiin välilaskuihin, vaikka et nousisikaan lentokoneesta tai lähtisi lentokentältä. 

Vaikka useimmat matkat, mukaan lukien matkustamisen kansainvälisiin kohteisiin, tapahtuvat ilman häiriöitä, matkat tiettyihin kohteisiin saattavat sisältää suurempia riskejä kuin toiset. Ennen matkan varaamista kansainväliseen kohteeseen Expedia kehottaa Asiakkaitaan tarkastamaan kaikki ulkoasiainministeriön kohdemaasta julkaisemat matkustuskiellot, varoitukset, tiedotteet sekä ohjeet. Seuraavista lähteistä on saatavilla tietoa monien maiden tilanteesta sekä matkustamiseen liittyvästä riskin tasosta matkustettaessa tiettyyn kansainväliseen kohteeseen: 

  1. Verkkosivusto - Ulkoasiainministeriö: http://formin.finland.fi/
  2. Puhelinnumero - Ulkoasiainministeriön vaihde +358 (0)295 350 000 ja ympärivuorokautinen päivystys +358 (0)9 1605 5555 

Tarjoamalla matkatuotteita erityisesti kansainvälisiin kohteisiin, Expedia ei takaa, että matka tietyille alueille olisi suositeltavaa tai vaaratonta. 

Yhdysvaltojen Visa Waiver Ohjelma ja ESTA: Kaikkien matkustajien, jotka haluavat matkustaa Yhdysvaltoihin tai sen kautta Visa Waiver Ohjelman (VWP) alaisuudessa, tulee anoa matkustuslupaa Sähköisen matkustuslupajärjestelmän (ESTA) kautta. ESTA -anomuksen tekemiseen tulee varata riittävästi aikaa (vähintään 72 tuntia ennen lähtöä). Lisätietoja löytyy Yhdysvaltojen Kotimaan Turvallisuusosaston (US Department of Homeland Security) internet-sivuilta osoitteesta https://esta.cbp.dhs.gov. 

Monet valtiot uudistavat vaatimuksiaan, joiden mukaan lentoliikenteen harjoittajien tulee luovuttaa kaikkien lentokoneessa olevien matkustajien henkilötietoja. Tiedot kerätään joko Asiakkaan lentokentällä tekemän lähtöselvityksen yhteydessä tai Asiakkaan varatessa matkansa. Tämän johdosta Asiakasta kehotetaan varaamaan lisäaikaa lennon lähtöselvityksen tekemiseen. 

3.1.4. Erityishinnat 

Tarjotut lentoreitit saattavat olla erityishintaisia tarjoten parhaan hinnan, mutta eivät välttämättä kaikista suorinta reittiä. Jotkut matkareitit edellyttävät lentokoneen vaihtamista matkan aikana. Suora lento tarkoittaa matkaa, jonka aikana ei tarvitse vaihtaa lentokonetta, mutta jonka aikana saattaa olla tarvetta pysähdyksille tankkaamisen tai matkustajien koneesta tai koneeseen nousemisen vuoksi. Kaikista pysähdyksistä annetaan yksityiskohtaiset tiedot varausprosessin aikana ja ne on selvästi eritelty sekä Verkkosivustolla että Asiakkaiden varausvahvistuksissa. 

Monet lentoyhtiöt, mutta eivät kaikki, tarjoavat erityishinnan alle kaksivuotiaille (2) lapsille sekä eläkeläisille. Nämä alennukset ovat riippuvaisia lentoyhtiöstä, kyseessä olevasta lennosta, paikkojen saatavuudesta ja matkustajan iästä. 

Lentopisteitä ja kanta-asiakasohjelmien kuponkeja ei välttämättä voi käyttää varatessa matkaa tämän Verkkosivuston kautta. 

Jos Asiakas on hyötynyt alennuksesta, varaukseen liittyvät erityishinnat näkyvät varausprosessin aikana ennen varauksen vahvistamista. 

3.1.5. Vastuu 

Asiakasta muistutetaan, että lentoyhtiöiden vastuuta kuolemasta, henkilövahingosta ja muista vahingoista on tavanmukaisesti rajoitettu kansallisen lainsäädännön, kansainvälisen lentokuljetussopimuksen tai lentoyhtiön omien Sääntöjen ja rajoitusten ja niiden sisältämien kuljetusehtojen mukaisesti. 

3.1.6. Sähköinen lippu 

Sähköinen lippu on lippu, jolla ei ole fyysistä muotoa. Tämänlaista lippua käyttäessään Asiakkaan on mentävä asianomaisen lentoyhtiön lähtöselvitystiskille ja esitettävä voimassaoleva matkustusasiakirja (passi, viisumi, henkilökortti jne.) saadakseen maihinnousukorttinsa. Asiakkaan on ehdottomasti noudatettava lähtöselvitysaikoja. 

3.1.7. Matkustajien vaihtaminen 

Jollei kohdan 3.5mukaisista valmismatkoihin sovellettavista ehdoista muuta johdu, Lennoille tulevia matkustajia ei voi vaihtaa, paitsi silloin kun Asiakkaalla voi olla oikeus siirtää Matkapaketti toiselle henkilölle, Ebookers Travel pyrkii sen tekemään (ks. Artikla 3.5.3.4). Huomioithan, että soveltuvista Säännöistä ja rajoituksista riippuen tämä voi johtaa lennon perumiseen ja uudelleen varaukseen (100 % peruutusmaksulla).

3.1.8. Liikennöivät lentoyhtiöt 

Asiakkaan on syytä huomioida, että tietyissä tilanteissa lennot, jotka varataan yhden lentoyhtiön kautta, voidaan liikennöidä toisen lentoyhtiön toimesta – yksityiskohtaiset tiedot tällaisesta liikennöivästä lentoyhtiöstä on saatavilla Verkkosivustolla. Liikennöivä lentoyhtiö laskuttaa Asiakasta lennosta ja näkyy elinkeinonharjoittajana Asiakkaan luottokortilla tai tiliotteella. Myös muut Kolmannen Osapuolen Tarjoajat voivat veloittaa varatuista Palveluista, mutta veloitettava kokonaissumma ei ylitä Palveluiden kokonaishintaa. 

3.1.9. Korvaus lennolle pääsyn epäämisestä ja myöhästymisistä 

Asiakas voi olla oikeutettu tiettyihin korvaaviin toimenpiteisiin asetuksen (EY) N:o 261/2004 mukaisesti, jos lentoyhtiö peruuttaa tai lykkää lentoa, ei pysty tarjoamaan etukäteen varmistettua paikkaa, ei pysähdy Asiakkaan välilaskupaikassa tai määränpäässä tai aiheuttaa Asiakkaan myöhästymisen yhteyslennolta, jolle Asiakkaalla on varaus.

3.1.10. Mikäli jätät saapumatta tai peruutat varauksen

Mikäli jätät saapumatta tai peruutat varauksen, saatat olla oikeutettu saamaan hyvityksen maksamasi lipun hintaan sisältyvistä lenkenttäveroista ja -maksuista. Jos sinulla on oikeus hyvitykseen, voit pyytää sitä Expedian asiakaspalvelun kautta (lähettämällä sähköpostia osoitteeseen matkailu@chat.ebookers.fi tai soittamalla numeroon 09 725 22 171), joka toimittaa pyyntösi lentoyhtiölle puolestasi. 

3.2. Majoituspalvelut 

Majoitusta voidaan tarjota erikseen tai osana Matkapakettia (ks. Artikla 3.5). Lukuun ottamatta majoitusta, joihin soveltuu "maksa myöhemmin/maksa majoitusliikkeessä" (ks. jäljempänä Artikla 3.2.6, Ebookers Travel asettaa saataville kaiken majoituksen (riippumatta siitä onko ne varattu erikseen tai osana Matkapakettia), Artiklojen 3.2, 3.5 ja majoitukseen liittyvien soveltuvien Sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti, , jotka ovat saatavilla ennen varauksen tekemistä. Soveltuvat Säännöt ja rajoitukset voivat sisältää peruuttamiseen ja/tai muutoksiin liittyviä rajoituksia ja/tai maksuja. 

Artiklan 3.2.6 mukaisesti ennalta maksetut "maksa heti" majoitusvaraukset edellyttävät, että Pääasiakkaan luottokortilta peritään täysi veloitus varauksen yhteydessä. Muita majoitusvarauksia varten vaaditaan pankki- tai luottokortin yksityiskohtaiset tiedot varauksen varmistamiseksi, ja lopullinen maksu suoritetaan suoraan majoitusliikkeelle oleskelun aikana. Ole hyvä ja tarkista varausprosessin aikana esitetyt yksityiskohtaiset tiedot selvittääksesi miten ja koska maksu suoritetaan. Verkkosivustolla esitetyt hinnat eivät sisällä maksuja valinnaisista lisäpalveluista, esimerkiksi minibaarista ostetuista välipaloista tai puheluista. 

Jos Asiakas ei saavu paikalle ensimmäisenä varausiltana, mutta aikoo majoittua varauksen myöhempinä päivinä, tulee Pääasiakkaan vahvistaa varausmuutokset Expedialle viimeistään alkuperäisenä ensimmäisenä majoittumispäivänä välttääkseen varauksen peruuntumisen kokonaisuudessaan. Jos Pääasiakas ei vahvista varausmuutoksia Expedialle, koko varaus saatetaan peruuttaa varausprosessissa ilmoitettujen soveltuvien Sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti. 

Asiakkaalta, joka ei peruuta tai muuta varaustansa ennen majoitusliikkeen ennalta määräämän peruutusajan umpeutumista (joka voi vaihdella majoitusliikkeestä riippuen ja esitetään varausprosessin yhteydessä) ennen saapumispäivää, veloitetaan varauksesta Sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti. Asiakkaiden tulee huomioida, että kaikki majoitusliikkeet eivät salli muutoksia tai peruutuksia varauksien tekemisen jälkeen. Nämä rajoitukset käyvät ilmi majoitusliikevaraukseen sovellettavista Säännöistä ja rajoituksista. 

Verkossa saa varata kerralla enintään kahdeksan huonetta samaan hotelliin samoille päiville. Jos saamme selville, että olet varannut enemmän kuin kahdeksan huonetta erillisiä varauksia käyttäen, voimme peruuttaa varauksesi ja veloittaa sinulta soveltuvan peruutusmaksun. Jos olet maksanut ennakkomaksun, jota ei palauteta, voit menettää sen. Jos haluat varata vähintään yhdeksän huonetta, sinun on valittava 9+ "Huoneet"-alasvetovalikosta majoitushakukentässä ja otettava yhteyttä ryhmämyyntiosastoon täyttämällä verkossa ryhmämatkalomake. Ryhmämatkoihin perehtyneet asiantuntijamme tutkivat pyyntösi ja ottavat sinuun yhteyttä varauksesi vahvistamiseksi. Sinua voidaan pyytää allekirjoittamaan kirjallinen sopimus ja/tai maksamaan ennakkomaksu, jota ei palauteta. 

3.2.1. Huoneiden käyttö

Asiakasta muistutetaan siitä, että yleensä huoneet ovat saatavilla klo 14:00:stä eteenpäin ja ne tulee luovuttaa klo 12:00:een mennessä riippumatta saapumis- tai lähtöajasta tai käytetystä kulkuvälineestä. 

Yhden hengen huoneissa on yleensä yksi sänky, ja lisävuode on näissä huoneissa usein maksullinen. Kahden hengen huoneissa on yleensä joko kaksi yksittäissänkyä tai yksi parivuode. 

3.2.2. Luokittelu

Hotelleille Verkkosivustolla annettu mukavuusluokitus vastaa kyseisen valtion yleisiä luokitusstandardeja, jotka saattavat erota Suomen standardeista. Luokitus on ainoastaan ohjeellinen. Asiakkaiden tulee olla tietoisia siitä, että standardit saattavat vaihdella samaan luokkaan kuuluvien hotellien välillä eri valtioissa, jopa samassa valtiossa. On tärkeää lukea huolellisesti yksittäiset hotellikuvaukset. Jollei toisin ilmoiteta, majoitus kaikissa hotelleissa tapahtuu standardihuoneissa luokituksesta riippumatta. 

1 tähti: Näiden hotellien hinnat ovat alhaisimmat. Majoitus vastaa minimivaatimuksia ja on yleisesti siisti ja yksinkertainen. Kylpyhuonetilat on yleensä jaetut. 

2 tähteä: Yksinkertainen majoitus, jossa tyyliin ja tunnelmaan on panostettu hieman enemmän, silti edelleen edulliseen hintaan. Tilat ja palvelut ovat rajoitettuja. Tietty määrä yleisiä huoneita, kauppa tai esimerkiksi kahvila saattavat sisältyä hotellin palveluihin. 

3 tähteä: Matkustajalle, joka haluaa hieman enemmän ja arvostaa palvelua, laatua, tyyliä ja mukavuutta. Suositellaan myös perheille. Paikan päällä on yleensä ravintola, joka tarjoilee aamupalaa ja joskus myös lounaan ja/tai illallisen. Hotellissa on konferenssihuoneita ja joskus myös muita tiloja, kuten uima-allas tai palveluja bisnesmatkustajille. 

4 tähteä: Ensiluokkainen majoitus vaativammalle vieraalle. Huomiota on kiinnitetty ylellisyyteen, vieraanvaraisuuteen ja palveluun. Huippuluokan ravintolaa ja tilojen vaurautta voidaan edellyttää näissä luotettavissa hotelleissa. Ensiluokkaista majoitusta bisnesmatkustajille. 

5 tähteä: Huippuluokan majoitus, joka täyttää korkeimmat vaatimukset. Nämä hotellit tarjoavat moitteetonta henkilökohtaista palvelua, aistikkaan ja elegantin ympäristön sekä kaikki mahdolliset mukavuudet. Nämä hotellit ovat maailman parhaimpia hotelleja. 

On mahdollista, että majoituspalvelun Kolmannen Osapuolen Tarjoajan tai Expedian toimesta varaus ajoittain peruutetaan tai muutetaan vaihtelevien syiden (esimerkiksi majoituksen ottaessa liikaa varauksia vastaan yhteysongelmista johtuen tai majoituksen ollessa suljettuna hurrikaanin vuoksi) tai kolmannen osapuolen toiminnan johdosta (esimerkiksi jos huone ei ole käytettävissä majoituksen kunnossapitosyistä). Tällaisissa tilanteissa Expedia ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin toimiin ilmoittaakseen Asiakkaalle asiasta niin pian kuin mahdollista ja tarjoaa, mikäli mahdollista, vaihtoehtoista vähintään saman mukavuusluokan ja palveluiltaan vastaavaa majoitusta.  

3.2.3. Aktiviteetit                   

Joskus tietyt Kolmannen Osapuolen Tarjoajien tarjoamat aktiviteetit, jotka on kuvattu Verkkosivuston majoituskuvauksissa, saattavat peruuntua. Syynä voivat olla esimerkiksi sääolot tai force majeure -este, sesongin ulkopuolinen vierailuaika tai se, ettei toiminnan edellyttämä osallistujamäärä ole täyttynyt. 

Kiertoajeluiden osalta turistikohteiden järjestys on ainoastaan ohjeellinen ja Kolmannen Osapuolen Tarjoajat voivat muuttaa sitä. 

3.2.4. Ateriat

Jos ateriat ovat osa majoituspakettia, niiden lukumäärä riippuu majoittumisöiden määrästä. Täysihoito sisältää normaalisti aamiaisen, lounaan ja päivällisen. Puolihoito sisältää normaalisti aamiaisen sekä majoituspaketista riippuen joko lounaan tai päivällisen. Pääateriat sisältävä majoitus alkaa tavallisesti saapumispäivänä majoitukseen illallisella ja päättyy lähtöpäivänä aamiaiseen (puolihoito) tai lounaaseen (täysihoito). Käyttämättä jääneitä aterioita ei hyvitetä. 

Asiakasta muistutetaan siitä, etteivät juomat kuulu aterioihin, jollei Verkkosivustolla toisin mainita. Ellei juomavettä ole saatavilla, Asiakas vastaa itse sen hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista. 

Vanhempia neuvotaan tuomaan mukanaan erityisruoat pieniä lapsia varten, koska niitä ei aina ole paikallisesti saatavilla. 

3.2.5. Verot

Joissakin maissa paikalliset viranomaiset saattavat määrätä lisäveroja (turistivero ym.), jotka tulee maksaa paikallisesti. Asiakas vastaa täysin tällaisten verojen maksamisesta. Veron määrä saattaa muuttua varauksenteko- ja majoittumispäivien välillä. Olet vastuussa korkeamman veron määrän maksamisesta, jos verot ovat majoittumispäivänä varauksentekopäivää korkeammat. 

3.2.6 Maksa heti tai maksa myöhemmin / maksa majoitusliikkeessä 

Jotkut majoitusliikkeet saattavat Verkkosivuston kautta varatessa tarjota Asiakkaalle maksuvaihtoehtoja "maksa heti" tai "maksa myöhemmin / maksa majoitusliikkeessä". Jos Asiakas valitsee maksuvaihtoehdon "maksa heti", Expedia Travel asettaa Palvelun Asiakkaan saataville ja Expedia veloittaa välittömästi kyseisen summan tämän luottokortilta euromääräisenä. Jos Asiakas valitsee vaihtoehdon "maksa myöhemmin / maksa majoitusliikkeessä", yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten ja milloin maksu suoritetaan, näytetään varausprosessin aikana (mukaan lukien se, edellytetäänkö ennakkomaksuja ja maksuaikataulu näihin liittyen) ja majoitusliike veloittaa maksun Asiakkaan luottokortilta paikallisessa valuutassa. Jos itsenäisen majoituksen varaamisessa on valittu vaihtoehto "maksa myöhemmin / maksa majoitusliikkeessä", Kolmannen Osapuolen Tarjoaja asettaa Palvelun Asiakkaan saataville suoraan. Asiakas tekee sopimuksen Kolmannen Osapuolen Tarjoajan kanssa. Expedia, Inc. ja sen tytäryhtiöt toimivat näiden tapahtumien osalta välittäjänä sinun ja Kolmannen Osapuolen Tarjoajan välillä (muttei maksunvälittäjänä) lähettämällä varaustasi koskevat tiedot asianmukaiselle Kolmannen Osapuolen Tarjoajalle ja lähettämällä sinulle vahvistussähköpostin Kolmannen Osapuolen Tarjoajan puolesta. Majoitusvaraukset edellyttävät pankkikortin tai luottokortin tietoja varauksen turvaamiseksi, ja kortit voidaan validoida tai varmentaa Artiklan 5.3 mukaisesti.

Yleisissä ehdoissa ja rajoituksissa asetettujen, Asiakkaan maksettavaksi tulevien verojen ja maksujen määrät saattavat vaihdella riippuen siitä, minkä maksuvaihtoehdon Asiakas valitsee. Huomioithan, että jotkut majoitusliikkeet vaativat ennakkomaksun, jota ei välttämättä palauteta (katso soveltuvat Säännöt ja rajoitukset). Verokannat ja ulkomaanvaluutan vaihtokurssit voivat muuttua varauksen ja majoittumisen välisenä aikana. Luottokorttiyhtiö saattaa myös veloittaa maksun valuutanvaihdosta. Ebookers.fi -sivustolla käytettäväksi annettuja etuseteleitä voidaan käyttää ainoastaan "maksa heti" -varauksissa.

3.3. Auton vuokraus 

Auton vuokrauspalvelut tarjotaan osana Matkapakettia Ebookers Travelin puolesta tai erikseen asianmukaisen Matkapalvelujen Tarjoajan puolesta. Näihin auton vuokrauspalveluihin sovelletaan kunkin Kolmannen Osapuolen Tarjoajan  Sääntöjä ja Rajoituksia ja tämän Artiklan 3.3 mukaisia ehtoja.

3.3.1. Maksutapa 

Varauksen tehneen Asiakkaan ja nimetyn kuljettajan on esitettävä nimissään oleva ja voimassaoleva luottokorttinsa ajoneuvoa noudettaessa. Pankkikortteja ei hyväksytä ja Asiakkaan tulee tarkistaa Kolmannen Osapuolen Tarjoajan hyväksymät luottokortit. 

Kolmannen Osapuolen Tarjoaja voi auton vuokra-aikana esittää luottokorttiyhtiölle valtuutuspyynnön vakuudeksi, jonka Kolmannen Osapuolen Tarjoaja säilyttää. Tämän johdosta Asiakkaan ja nimetyn kuljettajan tulee olla yhteydessä luottokorttiyhtiöönsä varmistaakseen kortin maksurajan sopivuuden tähän tarkoitukseen. Jotkin isommat autotyypit vaativat kaksi luottokorttia. 

Jollei Asiakas noudata ylempänä mainittuja ehtoja, Kolmannen Osapuolen Tarjoaja voi olla luovuttamatta autoa Asiakkaan käyttöön, mutta perii täyden veloituksen auton vuokrasta. 

3.3.2. Lisämaksut

Muita maksuja, kuten polttoaine-, lisäkuljettaja- ja nuoren kuljettajan maksuja sekä toimitus- ja noutomaksuja, saatetaan periä paikallisesti. Asiakas tiedostaa, etteivät Expedia, Inc., Ebookers Travel ja/tai Kolmannen Osapuolen Tarjoajat missään tilanteessa ole vastuussa tällaisista edellä kuvatuista tai vastaavanlaisista maksuista. 

Myös silloin, kun pakollinen vakuutus sisältyy auton vuokraan, Kolmannen Osapuolen Tarjoajasta, vuokramaasta ja vuokra-autosta riippuen omavastuuosuus voi tulla maksettavaksi auton vahingoittumis- tai varkaustapauksessa. Tämä paikallisen vapaaehtoisen lisävakuutuksen hankkiminen (nimeltään super CDV tai super TP) poistaa omavastuuosuuden tai pienentää sen määrää. Asiakas tiedostaa, ettei Expedia, Inc. ja/tai Ebookers Travel tai Kolmannen Osapuolen Tarjoajat mukaan lukien, missään tilanteessa ole vastuussa omavastuusta tai kuvatunlaisen tai vastaavanlaisen lisävakuutuksen ottamisesta. 

Polttoaine ei yleensä sisälly vuokrahintaan. Tietyissä valtioissa tietyt Kolmannen Osapuolen Tarjoajat lisäävät maksuun automaattisesti bensatankin täyttöhinnan auton palautuksen yhteydessä. Lisäksi jotkut Kolmannen Osapuolen Tarjoajat veloittavat erikseen talvirenkaiden käytöstä. Tutustuthan soveltuviin Sääntöihin ja rajoituksiin varaamisen yhteydessä.

Jollei toisin ole sovittu, Asiakkaan tulee palauttaa ajoneuvo Kolmannen Osapuolen Tarjoajalle ajoneuvon noutopaikkaan. Jollei Asiakas noudata edellä mainittua, Kolmannen Osapuolen Tarjoaja voi veloittaa lisämaksun.

Lisävarusteita, kuten lastenistuimia voidaan pyytää ja (mikäli niitä on saatavilla) ne maksetaan suoraan Kolmannen Osapuolen Tarjoajalle ajoneuvoa noudettaessa.  Asiakkaiden tulee vahvistaa heidän lasten turvaistuimia koskeva pyyntönsä suoraan Kolmannen Osapuolen Tarjoajalle

3.3.3. Kulkuneuvon nouto/käyttö 

Kuljettajan tulee yleensä olla iältään 21–75-vuotias, mutta tämä voi vaihdella eri Kolmannen Osapuolen Tarjoajien ja maiden välillä. Asiakas on velvollinen tarkistamaan asian Kolmannen Osapuolen Tarjoajalta. Jos joku kuljettajista on alle 25- tai yli 70-vuotias, tästä saattaa koitua lisämaksuja. 

Kaikkien kuljettajien on esitettävä vuokratun kulkuneuvon ajokorttiluokan mukainen voimassa ja heidän nimissään oleva ajokortti autoa vastaanotettaessa. Kansainvälisillä vuokraamoilla saattaa olla erilaisia ajokorttivaatimuksia.  Kansainvälistä ajokorttia edellytetään, mikäli kuljettajan ajokortti ei ole latinalaisissa aakkosissa. Lisäasiakirjoja, kuten passia tai enintään kahta todistusta nimestä ja osoitteesta saatetaan myös edellyttää. Asiakkaan tulee tarkistaa vuokra-autoja tarjoavan  soveltuvista Säännöistä ja rajoituksista vuokra-auton varausta koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset. 

Asiakasta muistutetaan siitä, että jotkut Kolmannen Osapuolen Tarjoajat eivät salli vuokratun ajoneuvon käyttöä sen valtion ulkopuolella, josta ajoneuvo on vuokrattu. 

3.3.4. Vuokrauksen peruutus/Käyttämättä jääneet vuokrapäivät 

Maksunpalautusta ei myönnetä käyttämättömistä vuokrapäivistä tai varauksista, jotka peruutetaan myöhemmin kuin kuusi tuntia ennen noutoaikaa. 

3.4. Kohdepalvelut 

Kohdepalveluita voidaan tarjota osana Matkapakettia Ebookers Travelin kautta tai erikseen asianmukaisen Matkapalvelujen Tarjoajan puolesta. Näihin Palveluihin sovelletaan näitä Yleisiä ehtoja ja rajoituksia sekä Kohdepalveluja tarjoavien Kolmannen Osapuolen Tarjoajien Sääntöjä ja rajoituksia. Kohdepalvelut eivät yleensä ole siirrettävissä tai hyvitettävissä eikä niihin voi tehdä muutoksia paitsi Kolmannen Osapuolen Tarjoajan peruuttaessa tai  elleivät ne ole varattu osana Matkapakettia ja sanottuja Artiklan 3.5 mukaisia oikeuksia. 

3.4.1. Kohdepalveluiden hyvitykset ja peruutukset 

On mahdollista, että ajoittain tietyt Kolmannen Osapuolen Tarjoajien tarjoamat aktiviteetit, jotka on kuvattu Verkkosivustolla, saattavat peruuntua. Syynä voivat olla esimerkiksi sääolot tai force majeure -este, sesongin ulkopuolinen vierailuaika tai se, ettei toiminnan edellyttämä osallistujamäärä ole täyttynyt. Asiakkaita ohjataan tarkistamaan soveltuvat Säännöt ja rajoitukset maksunpalautuksista tällaisissa tapauksissa. 

3.5. Matkapaketit 

Matkapaketti määritellään Matkapakettilaissa. Yleisesti ottaen kyse on Matkapaketista, kun teet yhden varauksen, joka sisältää yhdistelmän vähintään kahdesta seuraavista matkapalveluista: (a) lentokuljetus; (b) majoitus; (c) ajoneuvonvuokraus; ja (d) tietyt matkailupalvelut. Varausvahvistuksestasi käy ilmi, mitä matkapakettiisi sisältyy. 

Verkkosivustolla näkyvät Matkapaketit tarjoaa Ebookers Travel (tässä Artiklassa myös “ Ebookers Travel” tai “Me”). Ebookers Travelin tarjoamiin Matkapaketteihin sovelletaan tämän kappaleen ehtoja sekä Matkapaketin muodostavien Kolmannen Osapuolen Tarjoajien (esimerkiksi lentoyhtiö tai majoituspalvelun tarjoaja) soveltuvia Sääntöjä ja rajoituksia. Asiakkaiden on luettava kyseiset Säännöt ja rajoitukset ennen varaamista. Mikäli tämän Artiklan ja soveltuvien Sääntöjen ja rajoituksien välillä on ristiriitaa, soveltuvat Säännöt ja rajoitukset soveltuvat ensisijaisesti. 

3.5.1. Varaukset 

Kaikki Matkapakettien varaukset ovat riippuvaisia saatavuudesta varaushetkellä. Ebookers Travel hyväksyy tai jättää hyväksymättä Asiakkaan tekemän varauksen Matkapakettien saatavuudesta riippuen. Ebookers Travelin ei tarvitse perustella varauksen hylkäämistä. 

Teemme parhaamme varmistaaksemme että mainoksemme ovat ajantasaisia, mutta emme takaa että mikään mainostamamme Matkapaketti on saatavilla varaushetkellä. Informoimme sinua mahdollisimman pian varauksen tekemisen jälkeen mikäli Matkapaketti, jota olet yrittänyt varata, ei ole saatavilla. 

Sopimus sinun ja Ebookers Travelin välillä syntyy ainoastaan kun olet maksanut varauksen yhteydessä maksettavan hinnan ja me olemme toimittaneet sinulle Varausvahvistuksen. Ebookers Travelin hyväksyntä vahvistetaan ja sopimus syntyy Ebookers Travelin sähköpostitse 24 tunnin kuluessa Pääasiakkaan tekemästä varauksesta lähettämällä Varausvahvistuksella. Asiakasta ei veloiteta ennen kuin Palvelun saatavuus vahvistetaan. 

3.5.2. Hinnat

Mainostamme suurta määrää Matkapaketteja ja yritämme parhaamme varmistaaksemme että mainostamamme hinta on aina oikea ja virheetön. Expedia Inc.:n parhaista pyrkimyksistä huolimatta, jotkin Verkkosivustolla listatuista Palveluista voi olla virheellisesti hinnoiteltuja. EXPEDIA VARAA NIMENOMAISESTI OIKEUDEN KORJATA KAIKKIA HINNOITTELUVIRHEITÄ VERKKOSIVUSTOLLA JA/TAI VIRHEELLISEN HINNAN MUKAISESTI TEHTYJÄ VARAUKSIA.

Normaalisti vahvistamme hinnat varaushetkellä. Jos hinnoittelussa on virhe, ja todellinen hinta on alhaisempi kuin varauksen yhteydessä annettu hinta, veloitamme sinulta vain alhaisemman hinnan. Jos hinta on korkeampi, otamme sinuun yhteyttä ohjeistaaksemme sinua tai torjumme varauksesi (itsenäisen harkintamme perusteella) sekä ilmoitamme sinulle tästä, jotta voit päättää mitä haluat tehdä.

Ebookers Travelilla ei ole velvollisuutta toimittaa sinulle Matkapakettia, joka on virheellisesti hinnoiteltu, myös sen jälkeen kun olemme toimittaneet Varausvahvistuksen, jos virheen olisi kohtuullisesti pitänyt olla sinulle ilmeinen. Näissä olosuhteissa voimme olla sinuun yhteydessä ohjeistaaksemme sinua tai peruutamme varauksesi sekä ilmoitamme sinulle tästä, jotta voit päättää mitä haluat tehdä.

Ebookers Travel voi joissain tilanteissa periä varausmaksuja joihinkin Asiakkaan puolesta tehtyihin lentotransaktioihin liittyen. Asiakkaalle ilmoitetaan varauksen yhteydessä kaikista soveltuvista maksuista.

Ebookers Travel voi muuttaa Matkapakettisi hintaa toimittamamme Varausvahvistuksen jälkeen seuraavista muutoksista johtuen: (i) kuljetuskustannusten muutokseen, joka johtuu polttoaineiden tai muiden energialähteiden hinnoista; (ii) matkapalveluihin kohdistuvien verojen tai matkapalveluille muiden kolmansien osapuolien (kuin Ebookers Travelin/Kolmannen Osapuolen Tarjoajien)  asettamien maksujen muutokseen, mukaan lukien turistiverot, laskeutumisverot tai maihinnousumaksut satamissa ja lentokentillä; tai (iii) Matkapaketin kannalta merkitykselliseen valuuttakurssin muutokseen. Ebookers Travel voi muuttaa hintaa näillä perusteilla ainoastaan jos se ilmoittaa kaikista hinnankorotuksista vähintään 20 päivää ennen Matkapakettisi alkamista, sisältäen laskelmat ja selityksen tälle muutokselle.

Jos Matkapakettisi hintaa korotetaan enemmän kuin 8 % sen kokonaishinnasta, voit:

a). hyväksyä ja maksaa hinnankorotuksen;

b). hylätä hinnankorotuksen ja irtisanoa Matkapakettisi täydellä hyvityksellä; tai

c).hylätä hinnankorotuksen, irtisanoa Matkapakettisi ja ottaa vaihtoehtoisen Matkapaketin, mikäli tarjoamme sellaista. Mikäli päätät ottaa vaihtoehtoisen Matkapaketin, informoimme sinua sen vaikutuksista varauksesi hintaan. Jos vaihtoehtoinen Matkapaketti on alempaa laatu- tai hintaluokkaa, voit olla oikeutettu hinnanalennukseen alla olevan Artiklan 3.5.9 mukaisesti.

Annamme sinulle kohtuullisen ajan päätöksenteollesi, joka on yleensä 7 päivää hinnankorotusta koskevasta ilmoituksesta. Mikäli et tee vahvistusta tämän ajanjakson sisällä, lähetämme sinulle muistutuksen, jonka jälkeen olemme oikeutettuja päättämään Matkapakettisi ja tarjoamme sinulle hyvityksen.

Mikäli päätät hylätä hinnankorotuksen ja irtisanoa Matkapakettisi täydellä hyvityksellä, voit olla myös oikeutettu korvaukseen alla olevan Artiklan 3.5.9 mukaisesti.

Olet oikeutettu hinnanalennukseen vastaavasti kaikkien kustannusten alennuksen osalta yllä kuvatun mukaisesti, jotka tapahtuvat varauksesi jälkeen mutta ennen Matkapakettisi alkamista, vaikkakin Ebookers Travelilla on oikeus vähentää tästä prosessista aiheutuneet hallinnolliset kustannukset. Verkkosivusto sisältää kuvaukset kustakin matkasta ja matkan hintaan sisältyvistä Palveluista. Hinnat ovat euromääräisiä. 

Asiakkaan on syytä tiedostaa, että tietyissä maissa paikalliset viranomaiset voivat määrätä lisäveroja (turistivero, ym.), jotka tulee maksaa paikan päällä. Asiakkaalla on yksinomainen vastuu tällaisten verojen maksamisesta. 

Ellei nimenomaisesti ole toisin mainittu, hinnat eivät sisällä vakuutusta, lentoyhtiön palveluja, lisämatkatavaroista johtuvia maksuja, kuljetusta lentokentältä majoituspaikkaan, viisumi- tai rokotusmaksuja tai mitään henkilökohtaisia kuluja (pyykki, puhelin, juomat, huonepalvelu, juomarahat jne.). Hinnat eivät myöskään sisällä maksuja retkistä tai urheilutilojen käytöstä tai muita yleisiä maksuja, joita ei ole nimenomaisesti sisällytetty Varausvahvistukseen. 

Jos Expedia ja/tai Kolmannen Osapuolen Tarjoaja tulee tietoiseksi varauksen maksuun liittyvästä petollisesta tai lainvastaisesta toiminnasta, varaus peruutetaan. Asiakas vastaa kaikista tällaisesta peruutuksesta aiheutuvista kustannuksista tämän kuitenkaan rajoittamatta mahdollisesti esitettäviä muita vaatimuksia. 

3.5.3. Peruuttaminen ja Asiakkaan tekemät muutokset 

3.5.3.1 Peruuttaminen 

Asiakkaan matkaa koskevat muutos- tai peruutuspyynnöt voi esittää soittamalla numeroon 09 725 22 171 (puhelinsoitot maksavat paikallisverkkomaksun) tai Verkkosivustolla asioimalla "Matkani"-osiossa. Kaikki tällaiset pyynnöt käsitellään Ebookers Travelin ja osallisten Kolmannen Osapuolen Tarjoajien puolesta. 

Jos Asiakas peruuttaa Matkapaketin varauksen, Expedia sekä Kolmannen Osapuolen Tarjoaja  voivat vaatia Asiakkaalta korvausta jo tehtyjen matkajärjestelyjen aiheuttamien kustannuksien kattamiseksi, minkä lisäksi Expedia voi veloittaa kohdan 2.2.2 mukaisen käsittelymaksun. Tämän lisäksi jokaisesta Matkapaketin osatekijästä vastaava Kolmannen Osapuolen Tarjoaja voi veloittaa tavanomaisen peruutusmaksun jokaisesta peruutuksesta. Jos varauksen peruutus kohdistuu useampaan kuin yhteen varauksen yhteydessä ilmoitettuun henkilöön, peruutusmaksut kohdistetaan jokaiseen heistä erikseen.

Yllä olevan peruutusoikeuden lisäksi sinulla on oikeus peruuttaa varauksesi ennen Matkapaketin alkamista maksamatta peruutusmaksua matkakohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä vallitsevien Väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, jos olemme vahvistaneet, että ne vaikuttavat merkittävällä tavalla Matkapaketin toteuttamiseen tai voi merkittävästi vaikuttaa matkustajien kuljetukseen matkakohteeseen. Mikäli teet peruutuksen näissä olosuhteissa, hyvitämme kaikki tekemäsi varaukseen liittyvät maksut, mutta et ole oikeutettu korvaukseen tai mihinkään jäljempänä Artiklassa 3.5.9. mainittuihin oikeuksiin. 

Ellei Asiakas saavu paikalle matkan alkaessa ja/tai jättää käyttämättä joitain tai kaikkia varaamiaan Palveluja, Asiakas saa hyvitystä ainoastaan soveltuvien varausprosessin aikana ilmoitettujen Sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti. Lentokuljetuspalveluiden soveltuvat Säännöt ja rajoitukset ovat asiakkaan saatavilla ennen varauksen tekemistä ja niitä voi tarkastella tästä linkistä. Yksityiskohtaiset majoituspalveluiden Säännöt ja rajoitukset ovat Asiakkaan saatavilla ennen varauksen tekemistä. 

3.5.3.2 Peruuttamisen vaikutukset 

Huomaathan, että Matkapaketteihin sovelletaan soveltuvia Sääntöjä ja rajoituksia ja Kolmannen Osapuolen Tarjoaja voi määrätä peruutusmaksuja. 

3.5.3.3 Asiakkaan tekemät varauksen muutokset 

Jos Asiakas varauksen tehtyään haluaa muuttaa matkustuspäivää, matkakohdetta, matkan alkamispaikkaa, majoitusta tai kuljetusvälinettä, tulee Pääasiakkaan soittaa numeroon 09 725 22 171 tai asioida Verkkosivustolla "Matkani"-osiossa. Ebookers Travelilla eikä Kolmannen Osapuolen Tarjoajilla ole lakisääteistä velvollisuutta tehdä sanottuja muutoksia, mutta ne voivat, itsenäisen harkintansa perusteella, pyrkiä toteuttamaan pyyntösi. Pyydämme ymmärtämään, ettei se usein ole mahdollista, sillä muutokset voivat riippua saatavuudesta sekä soveltuvista Säännöistä ja rajoituksista. Kolmannen Osapuolen Tarjoaja voi lisäksi määrätä maksuja varauksen muuttamisesta - tarkistathan varausprosessissa annetut soveltuvat Säännöt ja rajoitukset lisätietojen saamiseksi. 

Mikäli suostumme tekemään muutoksen, sinä suostut maksamaan Artiklan 2.2.3 mukaisen käsittelymaksun pyytämiesi muutosten tekemisestä sekä kaikki muut mahdolliset Kolmannen Osapuolen Tarjoajan asettamat maksut sanotun muutoksen tekemisestä. Sanotut kustannukset voivat olla huomattavia, ja niillä on taipumus nousta sen mukaisesti, mitä lähempänä lähtöpäivää muutos tehdään. Esimerkiksi, jotkin Matkapaketin tekijät (esim. lento) voivat aiheuttaa 100 % peruutusmaksun. 

3.5.3.4 Osallistujan vaihtaminen 

Sinulla on oikeus siirtää Matkapakettisi toiselle henkilölle, joka täyttää kaikki Matkapaketille asetetut ehdot, edellyttäen että sinä ja toinen henkilö hyväksytte, että olette molemmat, yhdessä ja erikseen, vastuussa täysimääräisesti kaikista maksettavana olevista summista sekä kaikista maksuista tai muista siirtämisestä aiheutuvista kustannuksista. Ilmoitamme sinulle näistä kustannuksista vastaanottaessamme siirtoa koskevan pyyntösi. Sinun on ilmoitettava meille kohtuullisessa ajassa tästä muutoksesta, jotta voimme tehdä tarvittavat järjestelyt. 7 päivää tai enemmän ennen lähtöä katsotaan kohtuulliseksi. Ebookers Travel pyrkii avustamaan nimenmuutoksessa, mutta huomaathan että milloin Matkapaketti sisältää lennon, riippuen lentoyhtiön Säännöistä ja Rajoituksista, tämä voi johtaa lennon peruutukseen ja uudelleenvaraukseen (100 % peruutusmaksulla).

3.5.4 Ebookers Travelin ennen matkaa tekemät peruutukset ja muutokset 

3.5.4.1 Ebookers Travelin ennen matkaa tekemät muutokset 

Matkapakettisi koostavat järjestelyt on suunniteltu useita kuukausia etukäteen, ajoittain Ebookers Travel voi joutua tekemään muutoksen Matkapakettiisi. Ebookers Travel pidättää oikeuden tehdä niin milloin tahansa. Suurin osa muutoksista on pieniä. Ajoittain Ebookers Travel joutuu ilmoittamaan Asiakkaille merkittävästä muutoksesta, jonka se on pakotettu tekemään Matkapaketin pääominaisuuksille, tai milloin se ei pysty täyttämään mitään hyväksymistään erityisvaatimuksistasi.

Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että Ebookers Travel joutuu tekemään merkittävän muutoksen Matkapakettiisi, kerromme siitä sinulle niin pian kuin on kohtuudella mahdollista. Sinulla on silloin vaihtoehto:

a). hyväksyä ehdotettu muutos. Jos tämä johtaa alemman laatu- tai hintaluokan Matkapakettiin, voit olla oikeutettu hinnanalennukseen jäljempänä Artiklan 3.5.9 mukaisesti;

b). hylätä ehdotetun muutoksen ja päättää Matkapakettisi täydellä hyvityksellä; tai

c). hylätä ehdotetun muutoksen, päättää Matkapakettisi ja ottaa vaihtoehtoisen Matkapaketin, mikäli tarjoamme sellaista. Mikäli päätät ottaa vaihtoehtoisen Matkapaketin, informoimme sinua sen vaikutuksista varauksesi hintaan. Jos vaihtoehtoinen Matkapaketti on alempaa laatu- tai hintaluokkaa, voit olla oikeutettu hinnanalennukseen alla olevan Artiklan 3.5.9 mukaisesti.

Annamme sinulle kohtuullisen ajan päätöksenteollesi, joka on yleensä 7 päivää muutosta koskevasta ilmoituksesta. Mikäli et tee vahvistusta tämän ajanjakson sisällä, lähetämme sinulle muistutuksen, jonka jälkeen olemme oikeutettuja päättämään Matkapakettisi ja tarjoamme sinulle hyvityksen.

Mikäli päätät hylätä ehdotetun muutoksen ja päättää Matkapakettisi täydellä hyvityksellä, voit olla myös oikeutettu korvaukseen alla olevan Artiklan 3.5.9 mukaisesti. Tämä toteutuu pääsääntöisesti alla olevan taulukon mukaisesti, paitsi jos muutos on seurausta väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista, milloin korvausta ei makseta.

Huomioithan: 

Jos Asiakkaan Matkapakettiin kohdistuu enemmän kuin yksi olennainen muutos, Ebookers Travel maksaa korvauksen yksittäisestä muutoksesta jokaista täyden hinnan maksavaa aikuista kohti. 

Ebookers Travel maksaa korvauksen riippuen ajankohdasta ennen Asiakkaiden lähtöä milloin Ebookers Travel ilmoittaa Asiakkaalle muutoksesta.
 

Korvaustaulukko

Aika ennen lähtöpäivää (päiviä)

Korvaus (€)

60+

0

60-42

10

41-28

20

27-15

30

14-0

50

 

Voimme olla antamatta mitään yllä olevista, mikäli muutos ostettuun Matkapakettiin on vähäinen. Huomioithan että lennon lähtöajan muutos alle 120 minuuttia lähtöaikaa aiemmin ja alle 240 minuuttia saapumisaikaa myöhemmin, lentoyhtiön tai lentokoneen (jos alun perin identifioitu), muutos lähtö- tai kohdelentokentässä toiseen samalla alueella olevaan tai muutos majoituksessa toiseen saman tai korkeamman standardin majoitukseen yleensä katsotaan vähäisiksi muutoksiksi. 

3.5.4.2 Ebookers Travelin tekemät peruutukset ennen matkaa 

Harvoissa tapauksissa Ebookers Travel voi joutua peruuttamaan Matkapakettisi, ja se pidättää itsellään oikeuden tehdä se. Mikäli Matkapaketti joudutaan peruuttamaan, Ebookers Travel ilmoittaa siitä sinulle mahdollisimman pian.  Ebookers Travel voi (oman harkintansa perusteella) tarjota sinulle vaihtoehtoista Matkapakettia jos se kykenee siihen, ja informoida sinua sen vaikutuksesta varauksesi hintaan. Jos vaihtoehtoinen Matkapaketti on alempaa laatu- tai hintaluokkaa, voit olla oikeutettu hinnanalennukseen alla olevan Artiklan 3.5.9 mukaisesti. Jos Ebookers Travel ei voi tarjota sinulle vaihtoehtoa tai mikäli mieluummin haluat niin, se voi tarjota sinulle täyden hyvityksen kaikista Matkapaketista maksamistasi maksuista.  

Voit olla oikeutettu korvaukseen Matkapakettisi peruutuksen johdosta alla olevan Artikla 3.5.9 perusteella, paitsi jos Ebookers Travel on estynyt toteuttamaan Matkapakettia Väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista johtuen, missä tapauksessa korvausta ei makseta.

3.5.5 Ebookers Travelin vastuu Matkapaketin toteuttamisesta

Asiaankuuluvat matkapalvelujen tarjoajat tarjoavat Palvelut, tilat ja matkustusjärjestelyt, joista Matkapakettisi koostuu. Ebookers Travelilla on lakisääteinen velvollisuus toimia kohtuullisella huolellisuudella tehdessään järjestelyjä Kolmannen Osapuolen Tarjoajille, jotta ne voivat tarjota tiloja ja matkustusjärjestelyitä sinulle.

Sinun on kerrottava meille välittömästi kaikista virheistä Matkapakettisi toteuttamisessa ("Virhe"). Tämä antaa Ebookers Travelille mahdollisuuden korjata Virhe sinun ollessasi matkalla. Nämä oikeudet eivät kuitenkaan tule kyseeseen, mikäli virheen korjaaminen on mahdotonta tai johtaa suhteettomiin kustannuksiin. Tällaisessa tapauksessa ainoa oikeutesi on hakea hinnanalennusta tai korvausta Artiklan 3.5.9 mukaisesti.

Mikäli merkittävää osuutta Matkapakettisi sisältämistä Palveluista ei voida toimittaa kuten varauksessa on sovittu, Ebookers Travel tarjoaa ilman lisäkustannuksia sopivia vaihtoehtoisia järjestelyitä Matkapakettisi jatkumiseksi. Mikäli saatavilla olevat vaihtoehtoiset järjestelyt ovat alempaa laatuluokkaa, olet oikeutettu hinnanalennukseen jäljempänä Artiklassa 3.5.9 kuvatulla tavalla. Voit hylätä sinulle tarjotut vaihtoehtoiset järjestelyt ainoastaan mikäli ne eivät ole verrattavissa siihen, mitä varauksessa on sovittu tai mikäli hinnanalennus ei ole riittävä. Jos hylkäät vaihtoehtoiset järjestelyt tai jos Ebookers Travel ei pysty niitä tarjoamaan, voit soveltuvissa tilanteissa olla oikeutettu hinnanalennukseen ja/tai korvaukseen Artiklan 3.5.9 mukaisesti.

Mikäli Virhe vaikuttaa huomattavasti Matkapaketin toteuttamiseen eikä Ebookers Travel ole kyennyt korjaamaan sitä kohtuullisessa ajassa, voit päättää jatkaa Matkapakettisia tai irtisanoa varauksesi maksamatta irtisanomismaksua. Mikäli päätät irtisanoa, ja Matkapakettisi on sisältänyt kuljetuksen kohteeseen, Ebookers Travel kotiuttaa sinut vastaavalla kuljetuksella ilman aiheetonta viivytystä lähtöpaikkaasi ilman lisäkustannuksia sinulle. Soveltuvissa tilanteissa voit olla oikeutettu hinnanalennukseen ja tai korvaukseen Artiklan 3.5.9 mukaisesti.

Mikäli Ebookers Travel ei kykene varmistamaan paluutasi lähtöpaikkaasi kuten Matkapaketissasi on sovittu Väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista johtuen, se kantaa kustannukset tarvittavasta majoituksesta, mahdollisuuksien mukaan vastaavassa kategoriassa, ajanjaksolta, joka ei ylitä kolmea yötä per matkustaja. Tätä rajoitusta ei sovelleta liikuntarajoitteisiin henkilöihin eikä heitä saattaviin henkilöihin, raskaana oleviin naisiin tai ilman saattajaa matkustaviin alaikäisiin eikä erityistä lääketieteellistä apua tarvitseviin henkilöihin, edellyttäen että Ebookers Travelia on informoitu heidän erityistarpeistaan vähintään 48 tuntia ennen Matkapaketin alkamista.

Mikäli paluukuljetukseen sovellettavan matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön mukaan olet oikeutettu majoitukseen pidemmältä ajalta, tai jos sanottu lainsäädäntö ei salli kuljetuksen tarjoajan rajoittavan omia yllä kuvattuja velvollisuuksiaan Väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden nojalla, sanotun lainsäädännön mukaisia rajoituksia sovelletaan sen sijaan. 

3.5.6 Kolmannen Osapuolen Tarjoajan Säännöt ja rajoitukset 

Asettaessaan Matkapaketin saataville, Ebookers Travel toimii yhteistyössä matkatuotteiden Kolmannen Osapuolen Tarjoajien, kuten lentoyhtiöiden ja majoituksen tarjoajien kanssa, mutta se ei valvo näitä Kolmannen Osapuolen Tarjoajia. Palveluihin sovelletaan Kolmannen Osapuolen Tarjoajien soveltuvia Sääntöjä ja rajoituksia. Lentokuljetus- ja majoituspalveluiden soveltuvat Säännöt ja rajoitukset ovat tarkasteltavissa ennen varauksen tekemistä. 

3.5.7 Väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet 

Näissä Yleisissä ehdoissa ja rajoituksissa viitatessamme Väistämättömiin ja poikkeuksellisiin olosuhteisiin, tarkoitetaan tilannetta, joka tapahtumaan vetoavan osapuolen hallinnan ulkopuolella ja jonka seurauksia ei olisi voitu välttää huolellisesti toimien. Tällä voidaan kattaa, esimerkiksi, sodankäynti, muut vakavat turvallisuusuhat, kuten terrorismi, merkittävät riskit ihmisten terveydelle kuten vakavan sairauden puhkeaminen matkakohteessa, tai luonnonkatastrofit, kuten tulvat, maanjäristykset, sekä sääolosuhteet, jotka tekevät matkakohteeseen matkustamisesta turvallisesti mahdotonta siten kuin Matkapakettisopimuksessa on sovittu. 

3.5.8 Avustaminen matkakohteessa 

3.5.8.1 Asiakkaan avustaminen vaikeuksissa 

Ebookers avustaa sinua asianmukaisesti ilman aiheetonta viivytystä jos olet vaikeuksissa, erityisesti antamalla tietoja terveyspalveluista, paikallisviranomaisista ja konsulipalveluista; sekä auttamalla sinua etäviestimien käyttämisessä ja auttamalla tekemään vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä. Ebookers Travel ei tyypillisesti peri maksuja tästä avustamisesta. Ebookers varaa kuitenkin oikeuden periä kohtuullisen maksun antamastaan avusta, jos olet aiheuttanut vaikeudet tahallisesti tai huolimattomuudellasi. 

3.5.8.2 Riitojen ratkaisu matkakohteessa

Mikäli Matkapaketissasi on matkasi aikana ongelma, ilmoita asiasta välittömästi sekä meille (Varausvahvistuksestasi ilmi käyvien yhteystietojen kautta tai alla olevien välityksellä) sekä asianmukaiselle Kolmannen Osapuolen Tarjoajalle (esim. majoituksen tarjoajalle), joka pyrkii ratkaisemaan ongelmasi. On tärkeää että ilmoitat asiasta sekä meille että Kolmannen Osapuolen Tarjoajalle, jotta voimme molemmat auttaa korjaamaan asiat ilman viivästystä.

Jos Varausvahvistuksessasi ei ole mainintaa paikallisista edustajista, ole hyvä ja ota yhteyttä suoraan Ebookers Traveliin ilmoittaaksesi ongelmista. Mainitse aina matkan numero, määränpää ja matkapäivät. 

Asiakaspalvelu nro: 09 725 22 171 sähköposti: matkailu@chat.ebookers.fi 

Ebookers Travel tai asianmukainen paikallinen edustaja pyrkii nopeasti löytämään soveliaan ratkaisun ilmoitettuihin ongelmiin. 

3.5.8.3 Riitojen ratkaisu matkasi jälkeen

Jos valitustasi ei ratkaista paikallisesti, palaa kotiinpaluusi jälkeen asiaan 30 päivän kuluessa lähettämällä meille sähköpostia yllä olevaan osoitteeseen. Kerrothan varauksesi viitteen sekä kaikki muut olennaiset tiedot. Pidäthän viestisi tiiviinä ja ytimekkäänä.

Voit myös hyödyntää Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisun palvelua osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tämä verkkovälitteinen riidanratkaisun palvelu on tapa rekisteröidä valituksesi meille; se ei määritä, miten valituksesi tulisi ratkaista.

Huomioithan, että mikäli et ilmoita virheistä matkan aikana yllä kuvatulla tavalla, se poistaa sekä meiltä eivätkä Kolmannen Osapuolen Tarjoajalta mahdollisuuden tutkia ja oikaista valituksesi ollessasi matkakohteessa ja tämä voi vaikuttaa tämän sopimuksen mukaisiin oikeuksiisi mukaan lukien vähentäen mahdollisia korvauksia, mahdollisesti nollaan. 

3.5.9 Ebookers Travelin velvollisuus tarjota hinnanalennusta ja/tai korvausta vahingoista

Olet oikeutettu asianmukaiseen hinnanalennukseen Ebookers Travelilta Virheen ajalta, paitsi jos Virhe johtuu sinusta.

Olet oikeutettu asianmukaiseen korvaukseen Ebookers Travelilta vahingosta, joka aiheutuu Virheestä, paitsi jos Virhe:

a). johtuu sinusta;

b). johtuu kolmansista osapuolista, joilla ei ole yhteyttä Matkapaketin Palvelujen tarjoamiseen, eikä se olisi kohtuullisesti ollut ennakoitavissa tai estettävissä; tai

c). johtuu Väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista.

Ebookers Travel ei ole korvausvastuussa sinulle Matkapakettisi johdosta silloin, kun on olemassa kansainvälisiä sopimuksia, jotka rajoittavat Kolmannen Osapuolen Tarjoajien korvausvelvollisuutta. Nämä samat rajoitukset soveltuvat Ebookers Traveliin identtisesti kuin samoja rajoituksia sovellettaisiin suoraan Ebookers Traveliin. Ebookers Travel ei ole korvausvastuussa sinulle Matkapakettisi johdosta silloin, kun matkanjärjestäjän korvausvastuuseen kuljetukseen liittyvästä vahingosta sovelletaan, mitä kyseisestä kuljetuksesta säädetään merilaissa (674/1994) tai merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksessa annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 392/2009, kuljetuksesta ilma-aluksessa annetussa laissa (289/1937), ilmakuljetussopimuslaissa (45/1977), ilmakuljetuslaissa (387/1986), rautatiekuljetuslaissa (1119/2000) tai matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2027/97 taikka siitä määrätään kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevassa yleissopimuksessa (COTIF; SopS 5/1985), eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 78/2004) tai matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjassa (SopS 70/2017).

Ebookers Travelin vastuu rajoittuu myös soveltuvien Sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti koskien kuljetusta osana Matkapakettiasi identtisesti, kuten niitä sovellettaisiin suoraan Ebookers Traveliin.

Ebookers Travelin vastuu sinulle Matkapakettiisi liittyen rajoittuu määrään, joka on kolminkertainen verrattuna Matkapaketin kokonaishintaan, paitsi kuolemantapauksissa, vammautumisissa tai sairaustapauksissa, jotka me olemme tai Kolmannen Osapuolen Tarjoajat ovat aiheuttaneet tahallaan tai huolimattomuudesta.

Mikäli sinulle myönnetään korvausta tai hinnanalennusta toisen osapuolen toimesta samaan Virheeseen liittyen, josta vaadit korvausta tai hinnanalennusta Ebookers Travelilta, se voi vähentää Ebookers Travelin maksettavaksi tulevaa korvausta tai hinnanalennusta.  

Pois lukien yllä esitetty, Ebookers Travel ei ole vastuussa mistään Matkapakettiasi koskevista vaatimuksista, menetyksistä, kustannuksista tai vahingoista, paitsi kuolemantapauksissa, vammautumisissa tai sairaustapauksissa, jotka Ebookers Travel on aiheuttanut  huolimattomuudesta. 

3.5.10 Vastuun raukeaminen ja valitusajan rajallisuus

Vaateet, jotka liittyvät matkan toteuttamiseen sopimuksen vastaisesti, tulee esittää 30 päivän kuluessa sopimuksen aikataulunmukaisesta matkan päättymisajankohdasta. Ota tällöin yhteyttä osoitteeseen matkailu@chat.ebookers.fi tai soita numeroon 09 725 22 171. Asiakkaiden oman edun turvaamiseksi vaateet tulisi tehdä kirjallisesti. Valitusaika alkaa päivänä, jolloin matkan olisi pitänyt sopimuksen mukaan päättyä. 

3.5.11 Esteettömyys ja liikuntarajoitteet

Kaikki Matkapaketit eivät aina sovellu liikuntarajoitteisille asiakkaille. Suosittelemme, että soitat puhelinpalveluumme keskustellaksesi, sopiiko jokin tietty matkapalvelu tarpeisiisi, jotta voimme tarjota tukeamme ennen kuin teet Matkapakettivarauksesi. 

Artikla 4. Yleistä 

4.1. Matkakohteet

Vaikka valtaosa matkoista, mukaan lukien matkat kansainvälisiin kohteisiin, sujuvat ilman välikohtauksia, matkat tiettyihin kohteisiin saattavat sisältää tavanomaista suurempia riskejä. Expedia neuvoo Asiakkaita tarkistamaan kaikki ulkoasiainministeriön ilmoittamat matkustuskiellot, varoitukset, ilmoitukset ja suositukset ulkoasiainministeriön internetsivulta Ks. Artikla 3.1.3 saadaksesi lisätietoa 

Tarjoamalla matkoja tiettyihin kansainvälisiin kohteisiin Expedia ei takaa, että matka tällaisiin kohteisiin olisi riskitön, eikä ole vastuussa mahdollisista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat matkoista tällaisiin kohteisiin. 

4.2. Hinnat 

Palvelujen hinnat ovat sellaiset kuin kulloinkin on ilmoitettu Verkkosivustolla, paitsi ilmeisissä virhetilanteissa. Hinnat saattavat muuttua koska tahansa, mutta muutokset eivät vaikuta jo hyväksyttyihin varauksiin lukuun ottamatta yllä mainitussa Artiklassa 3.5.2 ja 3.5.4.2 mainittuja tilanteita. Expedia voi joissain tapauksissa veloittaa eräistä Asiakkaan puolesta tehdyistä ostoista varausmaksun. Asiakkaalle ilmoitetaan kaikista soveltuvista maksuista varauksen tekemisen yhteydessä. EXPEDIA, INC.:N PYRKIMYKSISTÄ HUOLIMATTA JOTKUT VERKKOSIVUSTOLLA LUETELLUT PALVELUT SAATTAVAT OLLA VIRHEELLISESTI HINNOITELTUJA. EXPEDIA, INC. VARAA NIMENOMAISESTI OIKEUDEN KORJATA VERKKOSIVUSTOLLA ILMOITETUT VIRHEELLISET HINTATIEDOT JA/TAI VIRHEELLISESTI HINNOITELLUT, JO HYVÄKSYTYT VARAUKSET. MIKÄLI MAHDOLLISTA, TARJOAMME SINULLE TÄLLÖIN MAHDOLLISUUDEN PITÄÄ VARAUKSESI VOIMASSA OIKEAAN HINTAAN TAI PERUMME TÄMÄN VARAUKSESI ILMAN KULUJA. Expedia ei ole velvollinen tarjoamaan Palvelua Asiakkaalle virheelliseen (matalampaan) hintaan Asiakkaille lähetetyistä varausvahvistuksista huolimatta, jollei lain pakottavasta säännöksestä muuta johdu. 

4.3. Hakutulostesi esittämisjärjestyksen määrittäminen 

Asiakkailla on käytössään monia vaihtoehtoja, joiden avulla he löytävät täydellisesti sopivan majoituksen, lennon, vuokra-auton tai aktiviteetin. Matkustajat voivat järjestää hakutuloksia haluamallaan tavalla esimerkiksi hinnan, vahvistettujen arvostelupisteiden tai muiden kriteerien mukaan käyttämällä "Lajittele"-asetuksia. Lisäksi Asiakkaat voivat "Suodata"-asetuksilla lisätä tai jättää pois eri vaihtoehtoja matkustustarpeidensa mukaisesti. Mikäli mitään näistä ominaisuuksista ei valita, näytämme hakutuloksissa osumia seuraavien kriteerien mukaisesti: 

https://www.ebookers.fi/service/?expecspenv=&langid=1035#/article/19962

 4.4. Valokuvat ja kuvaukset

Expedia, Inc. tekee kaikkensa tuottaakseen valokuvia ja kuvauksia antamaan Asiakkaalle käsityksen tarjottavista Palveluista. Näiden kuvien ja kuvausten tarkoitus on esitellä Asiakkaalle majoituksen ja mukavuuden taso, eikä niillä ole muita, tätä tehtävää ylittäviä tarkoituksia. 

4.5. Vakuutus

Verkkosivuston hinnat eivät sisällä matkavakuutusta. Näin ollen Asiakasta kehotetaan ottamaan vakuutus, joka korvaa peruutuksen seuraukset tietyissä tilanteissa ja lisävakuutus tiettyjen erityisriskien, kuten sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan kotiinpaluun varalta. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että otettu vakuutus on riittävä kattamaan kaikki hänen tarpeensa. 

Sinulle voidaan ajoittain näyttää tiettyjä matkavakuutustuotteita varauspolun aikana ja ne voivat olla ostettavissa. Vakuutuksen tarjoajan tiedot, asianmukaiset avaintiedot sekä ehdot ja rajoitukset näytetään varausprosessin yhteydessä.

4.6 Taloudellinen turvasi

Expedia on asettanut edustajansa kautta vakuuden Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (rekisteritunnus 3074/00/MjMvU) maksukyvyttömyytensä varalta matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain (921/2017) 3 §:n mukaisesti. Vakuus kattaa Matkapakettien osalta vain Asiakkaat, jotka ovat varanneet tämän sopimuksen mukaisen (a) kohdan 3.5 mukaisen Matkapaketin tai (b) erikseen ostetun lentopalvelun niin, että Expedia vastaanottaa maksun Kolmannen Osapuolen Tarjoajanpuolesta. 

Expedian vakuus myös turvaa yhdistettyjen matkajärjestelyjen osalta ainoastaan kaikkien sen Asiakkailta saamien maksujen palauttamisen mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa. 

4.7 Bonus+

Jos olet ilmoittautunut Bonus+ -ohjelmaan sekä ansaitset ja/tai lunastat Bonus+:n minkä tahansa varauksen yhteydessä, seuraavat ehdot solveltuvat: http://www.ebookers.fi/rewards

Artikla 5. Taloudelliset ehdot ja maksuprosessit 

5.1 Paikalliset verot ja maksut 

Jollei Säännöissä ja rajoituksissa ole muuta tarkennettu, Verkkosivustolla esitetyt Palvelujen hinnat ilmaistaan euromääräisinä, eivätkä ne sisällä paikallisia veroja, joita viranomaiset joissain valtioissa keräävät.

Ennakkoon maksettavien "maksa heti" -majoitusvarausten, Expedia Special Fare -tuotteiden sekä Euroopan unionissa sijaitsevaan matkakohteeseen tehtyjen Expedian Matkapakettien varaaminen kuuluu matkatoimistoja ja matkanjärjestäjiä koskevan sääntelyn piiriin Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY artiklojen 306 - 310 mukaisesti. Ebookers Travel sijaitsee Yhdysvalloissa, minkä seurauksena arvonlisäveroa ei peritä Ebookers Travelin tuottamista palveluista. 

5.2. Perittävät verot 

Lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja verovelvoitteita tiettyjen määrien pidättämisestä palveluistamme, emme pidätä palveluistamme veroa toimittaaksemme sitä veroviranomaisille. Ennakkoon maksetuista "maksa heti " -majoitusvarauksista perittävät verot ovat arvioita perittävistä veroista (esimerkiksi myynti ja käyttö, hallussapito, huonevero, valmistevero, arvonlisävero jne), jotka Ebookers Travel maksaa hotelleille veroina huoneen vuokraamisesta niissä liiketapahtumissa, joissa Ebookers Travel saattaa Palvelun suoraan Asiakkaan saataville. Majoitusliike laskuttaa veron määrän Ebookers Travelilta. Majoitusliikkeet ovat vastuussa verojen toimittamisesta oikealle alueelle. Expedia, Inc. ei toimi sen majoitusliikkeen myyjäkumppanina, jolta Asiakkaamme varaavat tai tilaavat matkajärjestelynsä. Veronalaisuudessa ja veroasteissa on merkittäviä paikallisia eroja. Ebookers Travelin majoitusliikkeille maksamat veromäärät voivat poiketa pidätetyistä veroista sen mukaan, mitkä hinnat ja verot jne. ovat voimassa sillä hetkellä, kun Asiakkaamme käyttää majoitusta. Yllä mainitun lisäksi tietyillä alueilla myynti-, käyttö- ja/tai paikallinen hotelliyöpymisvero voidaan määrätä maksettavaksi Ebookers Travelin palveluistaan veloittamien summien mukaan. Todelliset palveluistamme perittävät mahdolliset verot voivat vaihdella riippuen majoituksessa oleskelun aikana voimassa olevista veroasteista. 

Ebookers Travelin New Yorkin osavaltion ja New Yorkin kaupungin verorekisterisertifikaatit ja -numerot ennakkoon maksettuja "maksa heti verkossa" -varauksia varten näkyvät alla. 

New Yorkin osavaltion verorekisteri:

Mahdollisesti soveltuvat New Yorkin sales taxes -verot ja New Yorkin kaupungin occupancy taxes -verot erääntyvät Asiakkaan maksettavaksi majoituksessa oleskelun aikana. Ennakkoon maksettuja "maksa heti" -varauksia varten Ebookers Travelin New Yorkin sales tax -myyjärekisteri on 880392667 ja New Yorkin kaupungin hotel occupancy tax -numero on 033960.

Tarkistathan lisätiedot täältä:
travelscape_nys_certificate_of_authority.pdf
travelscape_nyc_certificate_of_authority.pdf 

5.3 Maksut

Verkkosivuston kautta tai puhelimitse varatut Palvelut tulee maksaa joko i) Expedialle tai TPX:lle, ja/tai ii) suoraan Kolmannen Osapuolen Tarjoajille. Asiakasta saattaa veloittaa useampi kuin yksi taho (kuten Asiakkaan pankki- tai luottokorttitositteesta ilmenee). Veloitettu kokonaissumma ei kuitenkaan ylitä Palveluiden kokonaishintaa.

Asiakkaan on annettava yksityiskohtaiset tiedot maksukortistansa ja Kolmannen Osapuolen Tarjoajan tai Expedian on usein varmistettava: i) kortin voimassaolo (veloittamalla nimellisarvoisen summan, joka joko palautetaan muutaman päivän sisällä tai vähennetään Kolmannen Osapuolen Tarjoajalle maksettavasta loppuerästä) ja ii) maksukortin rahavarojen käytettävyys (Asiakkaalle luottokortin myöntäneen pankin vahvistamana).

Jotkin pankit ja luottokorttiyhtiöt asettavat kansainvälisille tai rajat ylittäville liiketapahtumille maksuja. Jos esimerkiksi olet tekemässä varausta Suomessa myönnetyllä kortilla ei-suomalaisen elinkeinonharjoittajan kanssa, pankkisi voi veloittaa sinulta rajat ylittävän tai kansainvälisen liiketapahtuman maksun. Kansainvälisen matkan varaaminen voidaan lisäksi pankkisi tai korttiyhtiösi toimesta katsoa kansainväliseksi liiketapahtumaksi, sillä voimme siirtää korttisi tietoja kansainväliselle matkan tarjoajalle veloitettavaksi. Jotkut pankit ja korttiyhtiöt asettavat lisäksi maksuja valuutanmuunnolle. Jos esimerkiksi olet tekemässä varausta muussa valuutassa kuin luottokorttisi valuutassa, luottokorttiyhtiösi voi muuntaa varaussumman luottokorttisi valuuttaan ja veloittaa sinulta muuntomaksun. Valuutan vaihtokurssi ja ulkomaisen liiketapahtuman maksu määritetään yksin pankkisi toimesta sinä päivänä, kun ne käsittelevät liiketapahtuman. Ole yhteydessä pankkiisi, mikäli sinulla on mitään kysyttävää näistä maksuista tai varaukseesi sovellettavasta vaihtokurssista.

5.4. Kolmannen osapuolen maksuvaihtoehdot

Verkkosivujen kautta tehtävien varausten yhteydessä tarjottujen vakiomaksuvaihtoehtojen lisäksi Expedia voi listata vaihtoehdoiksi muun muassa "osamaksuvaihtoehdot" tai muut luotot tai rahoitukset varausta varten. Kolmannen Osapuolen Tarjoajat tarjoavat yleensä tällaiset vaihtoehdot omilla ehdoillaan, jotka eivät ole Expedian tai sen tytäryhtiöiden asettamia. Sopimus, jonka teet maksuvaihtoehdosta on sinun ja kyseisen Kolmannen Osapuolen Tarjoajan välinen, eivätkä Verkkosivuilla esitetyt matkapalveluiden hinnat ota huomioon tällaista erillistä sopimusta. Kolmannen Osapuolen Tarjoajan soveltuvat Säännöt ja Rajoitukset, joita sovelletaan kyseisiin maksuvaihtoehtoihin, ovat saatavilla ennen varauksen tekemistä. Tällaisiin kolmansien osapuolten tarjoamiin maksuvaihtoehtoihin liittyvät kysymykset ja valitukset on esitettävä suoraan asiaankuuluvalle Kolmannen Osapuolen Tarjoajalle.

Artikla 6. Asiakaspalvelu ja valitusten käsittely 

Expedia on apunasi kaikissa mahdollisissa palvelun varaamiseen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa, joita sinulla saattaa olla. Jos teet valituksen ja/tai sinulla on oikeus saada korvausta matkapalvelujen tarjoajalta varaamaasi palveluun liittyvän ongelman johdosta, Expedia auttaa sinua ja matkapalvelujen tarjoajaa löytämään ongelmaan ratkaisun.

Matkan aikana ilmenneet kysymykset, tietopyynnöt tai valitukset tulee lähettää osoitteeseen matkailu@chat.ebookers.fi tai asiakas voi soittaa Expedian asiakaspalveluun numeroon 09 725 22 171.

Asiakkaita pyydetään ilmoittamaan matkan aikana ilmenneet ongelmat yllä mainittuun numeroon tai sähköpostitse (tai niin pian kuin se on käytännössä mahdollista) tai kuljetusyritykselle, jos riita syntyi lähtö- tai paluumatkan aikana, jotta ongelma voidaan ratkaista ja asiakkaan kärsimiä vahinkoja voidaan rajoittaa.

Valitukset majoituksen aikana asiakkaasta riippumattomasta syystä varastetuista tai vahingoittuneista matkatavaroista, vaatteista tai henkilökohtaisista tavaroista tulee osoittaa lentoyhtiölle, hotellille tai asianmukaiselle kolmannen osapuolen palveluntarjoajalle.

Matkan jälkeiset valitukset on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen matkailu@chat.ebookers.fi, joka on varattu matkapalveluntarjoajien palveluihin liittyviin valituksiin. Ongelmanratkaisun helpottamiseksi asiakkaita pyydetään tekemään valitus 30 päivän kuluessa matkan päättymisestä.

Kaikki kirjalliset valitukset tulee lähettää joko matkapalvelun tarjoajalle heidän säännöissään ja rajoituksissaan mainittuun osoitteeseen tai Expedialle. Paperiversiot voi lähettää osoitteeseen:

Expedia, Inc. 

1111 Expedia Group Way West

Seattle WA 98119

Yhdysvallat

(Lähetä kopio osoitteeseen: matkailu@chat.ebookers.fi)

Euroopan komission verkkopohjainen riidanratkaisualusta löytyy osoitteesta http://ec.europa.eu/odr

Artikla 7. Vastuu palveluista

Matkapalveluntarjoajat tarjoavat palvelut sinulle.

Jos Expedia Travel on matkapalvelun tarjoaja, Expedia Travel on vastuussa vain välittömistä vahingoista lain sallimissa rajoissa ja ottaen huomioon näissä yleisissä ehdoissa ja/tai palveluun sovellettavissa olevissa säännöissä ja rajoituksissa esitetyt poikkeukset ja rajoitukset. Näiden välittömien vahinkojen on tullut olla:

(i) joko sinun tai Expedia Travelin kohtuullisesti ennakoitavissa,

(ii) joko sinun kärsimiäsi tai sinulle aiheutuneita ja

(iii) suoraan Expedia Travelin palvelujen tarjoamisesta johtuvia,

ja mikäli Expedia Travel on vastuussa mihinkään palveluihin liittyvästä, tämä vastuu ei missään tapauksessa ylitä kokonaisuudessaan kustannuksia, jotka asiakas on maksanut Expedia Travelille kyseisestä palvelusta.

Muiden matkapalveluntarjoajien vastuu sinua kohtaan on määritelty palveluun sovellettavissa säännöissä ja rajoituksissa. Nämä ovat saatavillasi ennen varauksen tekemistä.

Artikla 8. Expedian vastuu

Expedia, Inc. omistaa ja ylläpitää tätä verkkosivustoa, joka toimii liittymänä sinun ja palveluita sinulle tarjoavien matkapalveluntarjoajien välillä. Kun varaat palvelun, teet sopimuksen matkapalvelun tarjoajan kanssa.  Expedia, Inc. ei ole vastuussa mistään sellaisista palveluista (esim. lentoliikennepalvelut, majoituspalvelut), joita matkapalveluntarjoajat tarjoavat sinulle tai tällaisten matkapalveluntarjoajien tekemistä teoista, virheistä tai laiminlyönneistä tai niiden antamista kuvauksista tai takuista tai niiden huolimattomuudesta.

Lukuun ottamatta näitä yleisiä ehtoja, kaikki tällä verkkosivustolla näkyvät tiedot, ohjelmistot tai palvelut tarjotaan ilman minkäänlaisia takuita (joko nimenomaisia tai epäsuoria) tai minkäänlaisia implisiittisiä ehtoja, mukaan lukien, mutta rajoittumatta, tyydyttävään laatuun, tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuuteen tai loukkaamattomuuteen liittyviä epäsuoria takuita tai ehtoja. Kaikki tällaiset implisiittiset takuut ja ehdot on poissuljettu. Jos tällä sivustolla esiintyy jokin palvelu, tämä ei tarkoita, että Expedia, Inc. tai sen tytäryhtiö suosittelisi sitä.

Matkapalveluntarjoajat toimittavat Expedia, Inc.:lle tiedot, jotka Expedia näyttää verkkosivustollaan. Näihin tietoihin kuuluvat matkapalvelun yksityiskohdat, valokuvat, hinnat sekä palvelun ehdot. Matkapalvelujen tarjoajien vastuulla on varmistaa, että Expedia, Inc.:lle toimitetut tiedot ovat tarkat, täydelliset ja ajantasaiset.

Expedia, Inc. ei ole vastuussa tällaisten tietojen epätarkkuuksista, ellei Expedia, Inc. aiheuttanut tällaisia epätarkkuuksia ja vain siinä määrin kuin Expedia, Inc. on aiheuttanut ne. Tähän sisältyy myös mahdolliset hotellien luokituksiin liittyvät epätarkkuudet. Hotelliluokitukset on tarkoitettu vain ohjeiksi eivätkä ne välttämättä vastaa virallista luokitusta.

Näissä yleisissä ehdoissa vahvistettujen rajoitusten mukaisesti hyväksyt, että Expedia, Inc. tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa suorista, epäsuorista, rangaistusluonteisista, erityisistä, satunnaisista tai seurauksellisista menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat palveluista, verkkosivuston käytöstä, verkkosivuston käytön viivästymisestä tai asiakkaan kyvyttämyydestä käyttää sivustoa tai siitä, että asiakas on käyttänyt verkkosivuston linkkejä. Expedia, Inc.:n näiden yleisten ehtojen mukaisista velvoitteista johtuvaan vastuuseen liittyen tai, jos Expedia, Inc:n katsotaan olevan vastuussa menetyksistä tai vahingoista näiden yleisten ehtojen nojalla, Expedia, Inc. on vastuussa sinulle vain suorista vahingoista, jotka olivat:

(i) joko sinun tai Expedia, Inc.:in kohtuullisesti ennakoitavissa,

(ii) joko sinun kärsimiäsi tai sinulle aiheutuneita ja

(iii) suoraan Expedia, Inc.:in toiminnasta johtuvia,

ja mikäli Expedia, Inc. on vastuussa mihinkään palveluihin liittyvästä, tämä vastuu ei missään tapauksessa kokonaisuudessaan ylitä näistä kahdesta summasta suurempaa: joko (a) asiakkaan kyseisistä palveluista maksamia kustannuksia tai (b) sataa dollaria (100,00 yhdysvaltain dollaria) tai vastaavaa summaa paikallisessa valuutassa.

Kuluttajilla on tiettyjä lakisääteisiä oikeuksia. Näihin yleisiin ehtoihin sisältyviä poissulkemisia ja rajoituksia sovelletaan vain lain sallimissa rajoissa. Minkään näistä yleisistä ehdoista ei katsota rajoittavan tai sulkevan pois Expedian vastuuta petoksista, henkilövahingoista tai kuolemasta, jos nämä aiheutuvat Expedia Inc.:in huolimattomuudesta. 

Artikla 9. Soveltuva laki 

Näihin Yleisiin ehtoihin ja rajoituksiin sovelletaan Suomen lakia.

Näistä yleisistä ehdoista ja rajoituksista syntyvät tai niihin liittyvät riidat (mukaan lukien sopimuksenulkoiset erimielisyydet tai vaateet) ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeus. 

Kuluttajalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on Suomessa asuinpaikkansa. Kuluttajalla on myös oikeus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). 

Artikla 10. Muut määräykset 

Se, ettei Expedia vetoa Yleisten ehtojen ja rajoitusten sopimusmääräykseen tietyllä hetkellä, ei merkitse sitä, että Expedia, Inc. olisi luopunut oikeudestaan vedota määräykseen myöhemmin.

Jos joku sopimusmääräys näissä Yleisissä ehdoissa ja rajoituksissa (tai määräyksen osa) on toimivaltaisen tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen viranomaisen mukaan pätemätön, lainvastainen tai täytäntöönpanokelvoton, tulee kyseinen määräys tai sen osa vaadittavissa määrin jättää Asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen ulkopuolelle ilman, että sillä muutoin olisi vaikutusta sopimuksen pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Mikä tahansa force majeure -este, joka vaikuttaa näiden Yleisten ehtojen ja rajoitusten mukaisiin velvoitteisiin, mukaan lukien kommunikointilaitteiden häiriöt tai lentoyhtiöiden, hotellien tai lennonjohdon lakot, johtavat näiden Yleisten ehtojen ja rajoitusten mukaisten velvoitteiden keskeytymiseen niiden ehtojen osalta, joihin este vaikuttaa, eikä force majeuren kohteeksi joutunut osapuoli ole vastuussa sellaisten velvoitteiden täyttämisestä.  

Nämä Yleiset ehdot ja rajoitukset astuvat voimaan 23/9/2020

 

Liite 1. Vakiomuotoinen tietolomake, joka koskee matkapakettisopimuksia

Tärkeää tietoa matkapakettiin liittyviä oikeuksiasi koskien

Tietyissä tilanteissa varaamiesi palveluiden tuloksena voi syntyä matkapaketti, jossa Ebookers Travel on matkapaketin järjestäjä. Tämän mahdollisuuden ilmetessä sinut ohjataan lukemaan alla oleva informaatio.

Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti.

Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Ebookers Travel on täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta.

Lisäksi Ebookers Travel on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että siitä tulee maksukyvytön.

Direktiivin (EU) 2015/2302 mukaiset tärkeimmät oikeudet

– Matkustajat saavat kaikki olennaiset tiedot matkapaketista ennen matkapakettisopimuksen tekemistä.

– Vähintään yksi elinkeinonharjoittaja vastaa aina kaikkien sopimukseen sisältyvien matkapalvelujen asianmukaisesta suorittamisesta.

– Matkustajille annetaan hätäpuhelinnumero tai tiedot yhteyspisteestä, jonka kautta he voivat saada yhteyden matkanjärjestäjään tai matkanvälittäjään.

– Matkustajat voivat luovuttaa matkapakettisopimukseen perustuvat oikeutensa toiselle henkilölle ilmoitettuaan tästä riittävän ajoissa ja mahdollisesti lisämaksua vastaan.

– Matkapaketin hintaa voidaan nostaa ainoastaan, jos tietyt kustannukset (esimerkiksi polttoaineen hinta) nousevat ja vain jos tästä on nimenomaisesti määrätty sopimuksessa, eikä missään tapauksessa myöhemmin kuin 20 päivää ennen matkapaketin alkamista. Jos hinnankorotus ylittää 8 prosenttia matkapaketin hinnasta, matkustaja voi peruuttaa sopimuksen. Jos matkanjärjestäjä varaa itselleen oikeuden hinnankorotukseen, matkustajalla on oikeus hinnanalennukseen, jos asianomaiset kustannukset laskevat.

– Matkustajat voivat peruuttaa sopimuksen suorittamatta peruutusmaksua ja saada takaisin kaikki maksut, jos jokin muu matkapaketin pääominaisuuksista kuin hinta muuttuu merkittävästi. Jos matkapaketista vastaava elinkeinonharjoittaja peruuttaa matkapaketin ennen matkapaketin alkamista, matkustajilla on oikeus maksujen palautukseen ja tarvittaessa korvaukseen.

– Matkustajat voivat ennen matkapaketin alkamista peruuttaa sopimuksen peruutusmaksua suorittamatta poikkeuksellisissa olosuhteissa, esimerkiksi jos matkakohteessa on vakavia turvallisuusongelmia, jotka todennäköisesti vaikuttavat matkapakettiin.

– Lisäksi matkustajat voivat milloin hyvänsä ennen matkapaketin alkamista peruuttaa sopimuksen asianmukaista ja perusteltua peruutusmaksua vastaan.

– Jos matkapaketin merkittäviä osia ei voida matkapaketin alkamisen jälkeen toteuttaa sovitulla tavalla, on matkustajalle tarjottava vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä ilman lisämaksua. Matkustajat voivat purkaa sopimuksen suorittamatta peruutusmaksua, jos palveluja ei tarjota sopimuksen mukaisesti ja tämä vaikuttaa matkapaketin toteutumiseen merkittävästi eikä matkanjärjestäjä korjaa ongelmaa.

– Matkustajilla on oikeus myös hinnanalennukseen ja/tai vahingonkorvaukseen, jos matkapalveluja ei toteuteta tai ne toteutetaan virheellisesti.

– Matkanjärjestäjän on annettava apua, jos matkustaja on vaikeuksissa.

– Jos matkanjärjestäjästä tai, joissakin jäsenvaltioissa, matkanvälittäjästä tulee maksukyvytön, suoritetut maksut palautetaan. Jos matkanjärjestäjästä tai tapauksen mukaan matkanvälittäjästä tulee maksukyvytön matkapaketin alkamisen jälkeen ja jos matkapakettiin sisältyy kuljetus, matkustajien paluukuljetus taataan. Ebookers Travel on hankkinut maksukyvyttömyyssuojan seuraavalta taholta: Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland (osoite: Platz der Einheit 2,60327 Frankfurt am Main, Saksa, puhelinnumero:. + 49 697 1150, sähköpostiosoite: service@zurich.de).

Matkustajat voivat ottaa yhteyttä tähän tahoon tai tapauksen mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (postiosoite: PL 5, 00531 Helsinki, käyntiosoite: Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki, puhelinnumero: 029 505 3000 (vaihde), tai 029 553 6901 (maistraattien kuluttajaneuvonta)), jos palveluja kieltäydytään suorittamasta Ebookers Travelin maksukyvyttömyyden vuoksi.

Direktiivi (EU) 2015/2302 sellaisena kuin se on saatettuna osaksi kansallista lainsäädäntöä

Liite 2. Matkapalvelulainsäädännön mukaiset yhdistetyt matkajärjestelyt

Tärkeää tietoa yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskien

Tietyissä tilanteissa varaamiesi palveluiden tuloksena voi syntyä yhdistetty matkajärjestely. Tämän mahdollisuuden ilmetessä sinut ohjataan lukemaan alla oleva informaatio.

Kun yhden matkapalvelun valittuasi ja maksettuasi varaat Ebookers kautta lisämatkapalveluja matkaasi tai lomaasi varten, sinuun EI sovelleta direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisia matkapaketteihin sovellettavia oikeuksia.

Sen vuoksi Ebookers ei ole vastuussa näiden lisämatkapalvelujen asianmukaisesta suorittamisesta. Ongelmatapauksissa ota yhteyttä asianomaiseen palveluntarjoajaan.

Jos kuitenkin varaat lisämatkapalveluja Ebookers varaussivustoon tehdyn saman vierailun aikana, näistä lisämatkapalveluista tulee osa yhdistettyä matkajärjestelyä. Siinä tapauksessa Ebookers Travelilla on voimassa, siten kuin EU:n lainsäädännössä vaaditaan, suoja, jolla taataan Ebookers Travelille suorittamiesi maksujen palauttaminen sellaisten palvelujen osalta, jotka jäävät suorittamatta siksi, että Ebookers Travelista on tullut maksukyvytön, ja tarvittaessa paluukuljetuksesi. Maksuja ei kuitenkaan palauteta siinä tapauksessa, että asianomainen palveluntarjoaja tulee maksukyvyttömäksi.

Ebookers on hankkinut maksukyvyttömyyssuojan seuraavalta taholta: Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland (osoite: Platz der Einheit 2,60327 Frankfurt am Main, Saksa, puhelinnumero:. + 49 697 1150, sähköpostiosoite: service@zurich.de).

Matkustajat voivat ottaa yhteyttä tähän tahoon tai tapauksen mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (postiosoite: PL 5, 00531 Helsinki, käyntiosoite: Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki, puhelinnumero: 029 505 3000 (vaihde), tai 029 553 6901 (maistraattien kuluttajaneuvonta)), jos palvelujen suorittamisesta kieltäydytään Ebookers maksukyvyttömyyden vuoksi.

Huom. Tämä maksukyvyttömyyssuoja ei kata sellaisia muiden osapuolten kuin Ebookers kanssa tehtyjä sopimuksia, jotka voidaan toteuttaa Ebookers maksukyvyttömyydestä huolimatta. 

Direktiivi (EU) 2015/2302 sellaisena kuin se on saatettuna osaksi kansallista lainsäädäntöä.