Siirry sivun pääosioon
Pääosion alkuosa

EBOOKERS.FI - YLEISET VARAUSEHDOT

Tervetuloa www.ebookers.fi -sivustolle. Tätä ebookersin nettisivustoa ylläpitää Expedia, Inc. Expedian tarjoamia Palveluja (kuten määritelty alla) voivat käyttää ainoastaan Asiakkaat, jotka ovat ensin tutustuneet näihin Yleisiin ehtoihin ja rajoituksiin ja hyväksyneet ne ehdoitta klikkaamalla hyväksymispainiketta varauksen yhteydessä ebookers.fi -sivustolla. Mikäli Asiakkaat tekevät varauksen ebookers.fi -sivustolla tai ebookers-puhelinpalvelun välityksellä, nämä Yleiset ehdot ja rajoitukset soveltuvat varaukseen. Asiakkaat sitoutuvat täyttämään näiden Yleisten ehtojen ja rajoitusten sisältämät velvoitteet.

Asiakkaan tulee varausta tehdessään tallentaa ja/tai tulostaa kopio näistä Yleisistä ehdoista ja rajoituksista tulevaisuuden tarpeita varten.

Artikla 1. Määritelmät ja laajuus

1.1 Määritelmät

Seuraavilla määritelmillä on sama merkitys riippumatta siitä esiintyvätkö ne yksikössä vai monikossa.

'Asiakas' tarkoittaa asiakasta, joka tilaa ja/tai varaa yhden tai useamman tällä Verkkosivustolla tarjotun Palvelun.
'Kohdepalvelu' tarkoittaa lippujen tarjoamista tapahtumiin tai turistinähtävyyksiin matkakohteissa, kuten konsertteihin tai opastetuille kierroksille, jäljempänä Verkkosivustolla myös Ebookersin 'Paikallinen asiantuntija'.
'Expedia' tarkoittaa Expedia, Inc.:iä ja/tai Ebookers Travelia.
'Expedia, Inc.' tarkoittaa Expedia, Inc.:iä, jonka rekisteröity osoite on 333 108th Avenue NE Bellevue, WA 98004, USA.
'Ebookers Travel' tarkoittaa Travelscape LLC -yhtiötä, joka on perustettu, ja jolla on kotipaikka kaikkia tarkoituksia varten Yhdysvalloissa rekisteröidyssä osoitteessa 10190 Covington Cross Drive, Suite 300, Las Vegas, NV 89144.
'Yleiset ehdot ja rajoitukset' tarkoittaa näitä yleisiä varaus- ja käyttöehtoja, siten kuin ne ovat kulloinkin voimassa.
'Valmismatka' tarkoittaa näiden Yleisten ehtojen ja rajoitusten kohdassa 3.5 määriteltyä Palvelua.
'Säännöt ja rajoitukset' tarkoittaa ehtoja, jotka soveltuvat Toimittajiin, joiden kanssa Asiakas on solminut erillisen sopimuksen (kuten lentoyhtiöiden Kuljetusehdot).
'Palvelu(t)' tarkoittaa Verkkosivustolla tarjottua palvelua, kuten kuljetus-, majoitus- ja autonvuokrauspalvelujen, Kohdepalvelujen sekä valmismatkojen varaamista.
'Toimittaja' tarkoittaa Palveluiden toimittajaa, kuten lentoyhtiötä, hotellia, matkanjärjestäjää (mukaan lukien Ebookers Travel, toimittaja ALV-tarkoituksessa), autonvuokrausyritystä tai Kohdepalvelun toimittajaa.
'TPX' tarkoittaa Travel Partner Exchange S.L. Calle Villalba Hervas 9, Planta 8, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Espanja
'Verkkosivusto' tarkoittaa sivustoa ebookers.fi ja ebookers.fi -mobiilisovellusta.
'Verkkosivuston yleiset käyttöehdot' tarkoittaa käyttöehtoja, jotka sääntelevät ebookers.fi -sivuston käyttöä, käyttöehdot ovat saatavilla täältä: http://www.ebookers.fi/terms

1.2. Laajuus

Näitä Yleisiä ehtoja ja rajoituksia sovelletaan Expedia, Inc.:n tarjoamiin ja tuottamiin Palveluihin. Expedia, Inc. hallinnoi Verkkosivustoa, joka toimii välikätenä Asiakkaan ja lukuisten Palveluja tarjoavien Toimittajien välillä mukaan lukien Ebookers Travel. Asiakkaiden ja Expedia, Inc.:n Toimittajien puolesta tekemä sopimus tulee voimaan heti, kun Asiakkaalle on lähetetty kirjallinen varausvahvistus sähköpostitse.

Toimittajien Sääntöjä ja rajoituksia sovelletaan ensisijaisesti suhteessa näihin Yleisiin ehtoihin ja rajoituksiin. Säännöt ja rajoitukset ovat Asiakkaan saatavilla ennen varauksen loppuun saattamista ja Asiakas myös hyväksyy ne varauksen tekohetkellä. Asiakas on itse vastuussa tutustumisestaan Toimittajien Sääntöihin ja rajoituksiin ennen varauksen tekemistä tällä Verkkosivustolla. Lentokuljetuspalveluja tarjoavien Toimittajien Säännöt ja rajoitukset ovat Asiakkaan saatavilla ennen varauksentekemistä. Lisäksi asiaankuuluvan Toimittajan nimenomaisia ehtoja voi tarkastellan here. Toimittajia koskevat Säännöt ja rajoitukset ovat saatavilla ennen varauksen tekemistä.

Expedia, Inc. voi milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Yleisiä ehtoja ja rajoituksia, vaikka tällaiset muutokset eivät koske Expedia, Inc.:n Toimittajien puolesta jo hyväksymiä varauksia. Siksi on välttämätöntä, että Asiakas lukee, tallentaa ja/tai tulostaa kopion Yleisistä ehdoista ja rajoituksista varauksen tekohetkellä ollakseen tietoinen voimassaolevista ehdoista.

Artikla 2. Varaus Verkkosivuston kautta

2.1. Asiakkaan oikeudellinen kelpoisuus

Verkkosivusto auttaa Asiakasta löytämään matkatuotteita sekä tekemään tarvittavat varaukset ja toimii välikätenä niissä liiketoimissa, joissa Toimittajat ovat osallisina. Asiakkaan on oltava vähintään 18-vuotias ja oikeustoimikelpoinen sitoutumaan sopimusvelvoitteisiin. Asiakkaalla tulee olla tarvittava suostumus tai valtuutus toimia kenen tahansa varaukseen liittyvän henkilön puolesta, ja hänen tulee käyttää Verkkosivustoa Yleisten ehtojen ja rajoitusten ja Verkkosivuston yleisten käyttöehtojen mukaisesti.

Asiakas on vastuussa toimistaan (taloudellisesti ja muuten) Verkkosivustolla, mukaan lukien hänen käyttäjänimensä ja salasanansa mahdollinen käyttö. Asiakas vakuuttaa, että hänen Verkkosivustolla antamansa tiedot hänestä itsestään ja hänen mahdollisista matkakumppaneistaan ovat oikeat.

Mikä tahansa Verkkosivuston vilpillinen tai näiden Yleisten ehtojen ja rajoitusten tai Verkkosivuston yleisten käyttöehtojen kanssa ristiriidassa oleva käyttö oikeuttaa Expedian kieltämään Asiakkaan pääsyn Palveluihin tai Verkkosivuston muihin toimintoihin.

2.2. Varauksen vahvistaminen ja muuttaminen tai peruuttaminen

2.2.1 Vahvistaminen

Varausvahvistus, sisältäen olennaiset elementit, kuten kuvauksen varatuista Palveluista ja hinnasta, lähetetään Asiakkaalle sähköpostitse. Jollei Asiakas vastaanota vahvistusta sähköpostiinsa 24 tunnin sisällä varauksen tekemisestä, tulee hänen ottaa yhteyttä Asiakaspalveluun osoitteessa matkailu@customercare.ebookers.fi.

Nimenomaisesti sovitaan, että Expedia, Inc.:n tai sen Toimittajien tietojärjestelmiin varastoidut tiedot toimivat todisteena Asiakkaan tekemästä varauksesta. Tietokoneisiin tai sähköiseen mediaan tallennetut tiedot ovat päteviä todisteita ja tulevat siten hyväksytyiksi samoin edellytyksin ja samalla todistusarvolla kuin fyysinen, kirjallinen asiakirja.

2.2.2 Muuttaminen ja Peruuttaminen

Lentojen peruutukset tai varausmuutokset voi tehdä soittamalla numeroon 09 725 22 171.

Hotellien peruutukset voi tehdä Internetissä valitsemalla Hotellivarauksen hallinta -sivulla. Lisäksi muutostiedustelut tai peruutukset voi tehdä soittamalla numeroon 09 725 22 171.

Muiden palveluiden osalta muutostiedustelut ja peruutukset voi tehdä soittamalla 09 725 22 171.

Kaikki tällaiset pyynnöt käsitellään osallisten Toimittajien puolesta ja ne ovat riippuvaisia saatavuudesta ja asianomaisen Toimittajan Säännöistä ja rajoituksista. Asiakkaalle ei ole yleistä oikeutta tehdä peruutusta, ellei tällaisesta oikeudesta ole sovittu yksittäisen Toimittajan Säännöissä ja rajoituksissa (jotka toimitetaan Asiakkaalle ennen varauksen tekemistä).

Jos Asiakas muuttaa varaustaan taikka peruuttaa varauksen kokonaan tai osittain, kyseessä oleva Toimittaja voi määrätä tästä johtuvia maksuja. Jos varauksen peruutus vaikuttaa useampaan kuin yhteen varaukseen liittyvään henkilöön, peruutusmaksut kohdistetaan jokaiseen tällaiseen henkilöön – tarkistathan varausprosessissa ilmoitetut Säännöt ja rajoitukset lisätietojen saamiseksi.

Jos Asiakas haluaa muuttaa tai peruuttaa minkä tahansa osan varauksesta, Expedian käsittelymaksu soveltuu minkä tahansa Toimittajan määräämän maksun lisäksi. Tarkemmat tiedot mahdollisista maksuista on saatavilla alla olevassa taulukossa:

Palvelu Muutosmaksu Peruutusmaksu
Hotelli Maksuton Maksuton
Lento (N/A Halpalento) EUR 60 per matkustaja EUR 60 per matkustaja
Auton vuokraus Maksuton Maksuton
Valmismatkat (N/A Halpalennolla) Lento - EUR 60 per matkustaja
Hotelli - Maksuton
Lento - EUR 45 per matkustaja
Hotelli - Maksuton
Kohdepalvelut / Paikallinen asiantuntija Ei sovellu (ei muutettavissa) Ei sovellu (ei peruttavissa)

Pidätämme oikeuden perua Asiakkaan varauksen, mikäli Asiakas ei suorita täyttä maksua varauksesta tai soveltuvaa varauksen muutos- tai peruutusmaksua sovitussa ajassa.

2.2.3 Maksunpalautukset ja saapumatta jättämiset

Yllä kohdassa 2.2.2 mainittujen pidätysten jälkeen jäljelle jäänyt summa siirretään maksunpalautuksena takaisin sen osapuolen toimesta, joka vastaanotti alkuperäisen maksun (kuten Expedia, Inc., Toimittaja tai muu taho, joka käy ilmi Asiakkaan luottokortilta tai tiliotteelta) alkuperäisessä varauksessa käytetylle maksukortille. Mahdollisia varaukseen sovellettavia varausmaksuja tai korttimaksun lisäveloituksia ei palauteta.

Jos Asiakas jättää saapumatta paikalle matkan alkaessa, maksujen palautukset Asiakkaalle suoritetaan ainoastaan varausta tehtäessä ilmoitettujen asianomaisen Toimittajan Sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti.

2.2.4 Edullisimmat hinnat

Jollei Asiakas muuta ilmoita, oletetaan Asiakkaan edellyttävän edullisimpia Palveluja. Tällaiset palvelut (kuten "turistiluokka") saatetaan tarjota ilman muutos- tai peruuttamismahdollisuutta. Näissä tapauksissa Palveluja ei voida tarjota eri tavalla, eri aikaan tai eri paikassa kuin mitä niistä on sovittu.

2.3. Matkustusasiakirjat

Matkustusasiakirjat lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka Asiakas on antanut Verkkosivustolla Palvelujen varauksen yhteydessä.

Jos fyysisiä matkustusasiakirjoja vaaditaan, ne lähetetään Asiakkaan varauksen yhteydessä ilmoittamaan osoitteeseen. Matkustusasiakirjoja ei toimiteta Suomen ulkopuolella sijaitsevaan osoitteeseen. Expedia, Inc.:llä on oikeus veloittaa asiakirjojen toimituksesta johtuva maksu, josta ilmoitetaan Asiakkaalle varauksen tekemisen yhteydessä, ja jota ei palauteta.

Toimittaja tai Expedia, Inc. eivät ole vastuuvelvollisia, jos matkustusasiakirjojen lähettäminen sähköpostitse ei ole mahdollista Asiakkaan henkilötietojaan, mukaan lukien sähköpostiosoite, antaessaan tekemän virheen johdosta.

Artikla 3. Erityispalvelut

Expedia, Inc. ylläpitää Verkkosivustoa, joka toimii välikätenä Asiakkaan ja Toimittajien välillä Palvelujen tarjoamisessa ja tuottamisessa.

Tämän artiklan tarkoituksena on informoida Asiakasta Toimittajien Asiakkaille tarjoamien ja heidän tietoonsa saatettujen Palvelujen käyttöehdoista. Nämä yksityiskohdat eivät ole tyhjentävät eivätkä ne korvaa Toimittajien Sääntöjä ja rajoituksia. Jos Yleisten ehtojen ja rajoitusten ja Sääntöjen ja rajoitusten välillä vallitsee ristiriita, tai jos ehdot ovat keskenään epäjohdonmukaisia, sovelletaan Sääntöjä ja rajoituksia. Toimittajien Säännöt ja rajoitukset ovat saatavilla ennen varauksen tekemistä.

Jos valmismatkoihin sovellettavien Yleisten ehtojen ja rajoitusten kohdan 3.5, ja valmismatkaan sisältyvää yksittäistä Palvelua koskevien Yleisten ehtojen ja rajoitusten ja Sääntöjen ja rajoitusten välillä vallitsee ristiriita, tai jos ehdot ovat keskenään epäjohdonmukaisia, sovelletaan valmismatkojen sopimusehtoja.

Jollei lainsäädännöllisistä vaatimuksista muuta johdu, nämä selvitetyt yksityiskohdat eivät aiheuta velvollisuuksia tai vastuita Expedia, Inc.:lle.

3.1. Lentokuljetuspalvelut

Lentokuljetuspalveluja, joihin sovelletaan Toimittajan Sääntöjä ja rajoituksia (sisältäen kuljetusehdot ja hintaan sovellettavat säännöt ja rajoitukset), voidaan tarjota erikseen tai osana valmismatkaa. Toimittajien Säännöt ja rajoitukset voivat sisältää peruuttamiseen tai muutoksiin liittyviä rajoituksia ja/tai maksuja, jotka tulevat maksettavaksi kohdassa 2.2.2 tarkoitettujen Expedian käsittelymaksujen lisäksi. Lentokuljetuspalveluja tarjoavien Toimittajien Säännöt ja rajoitukset ovat Asiakkaan saatavilla ennen varauksen tekemistä ja asiaankuuluvan Toimittajan nimenomaisia ehtoja voi tarkastella tästä linkistä

Jos Expedia saa Asiakkaalta maksun lentokuljetuspalvelun varauksesta, Expedia toimii asiaankuuluvan lentokuljetuspalveluiden Toimittajan edustajana. Tämä tarkoittaa, että lentokuljetuspalvelusopimuksen sopimuspuolina ovat Asiakas ja asiaankuuluva lentokuljetuspalvelun Toimittaja. Lentokuljetuspalveluiden Toimittajien Sääntöjä ja rajoituksia voi tarkastella tästä linkistä.

Osa Suomen ulkopuolelta lähtevistä halpalentoyhtiöiden lentojen hinnoista ja maksuista saatetaan ilmoittaa vieraassa valuutassa (esim. GBP). Hinnoista ja maksuista ilmoitetaan arvio euroina. Halpalentoyhtiön veloittama summa saattaa hieman poiketa ilmoittamastamme arviosta, johtuen eri kortinmyöntäjien käyttämistä vaihtelevista valuuttakursseista. Lisäksi Asiakkaan tosite saattaa sisältää Asiakkaan kortinmyöntäjän veloittaman maksun vieraan valuutan käsittelystä. Nämä lisämaksut eivät liity Expediaan, eikä Expedia siten ole vastuussa lisämaksuista, jotka aiheutuvat vaihtelevista valuuttakursseista tai kortinmyöntäjän veloittamista maksuista.

EU:n toimintakieltolista

EU-sääntelyn mukaisesti tarkemmat tiedot lentoyhtiöistä, jotka on asetettu toimintakieltoon Euroopan unionin sisällä ovat saatavilla osoitteesta: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_fi.htm.

3.1.1. Lentokuljetuksen ehdot

Asiakas on vastuussa lentoyhtiön ja/tai matkanjärjestäjän ohjeiden noudattamisesta, erityisesti lähtöselvitysaikojen osalta. Asiakas hyväksyy ja vahvistaa erityisesti, että:

 

 • Expedia ei voi vaikuttaa minkään lentokuljetuksen istumapaikkajakoon, vaikka nämä olisi ennakkoon varattu lentoyhtiöltä, eikä takaa tiettyjen istumapaikkojen saatavuutta lähtötilanteessa.
 • Expedia ei voi vaikuttaa asiaankuuluvan lentokuljetuksen Toimittajan ilmoittamiin lentoaikoihin. Lentoajat ovat suuntaa-antavia ja niitä voidaan muuttaa ja vahvistaa.
 • Asiakas on vastuussa paluulennon vahvistamisesta lentokuljetuksen Toimittajan vaatimusten mukaisesti.
 • Asiakas varaa menopaluumatkan, mutta ei käytä menomatkaa, lentoyhtiö voi peruuttaa paluulennon ilman hyvitystä. Edellä mainittu pätee myös, jos paluumatkaa ei tehdä ja mikäli matkaa ei tehdä lainkaan. Asiakkaan on käytettävä lentoliput aikajärjestyksessä.
 • Erityis- tai tilauslentojen kohdalla meno- ja paluulennoista annetaan lentoyhtiön nimi, lennon aikataulu, lentokoneen tyyppi, matkareitti sekä mahdolliset välilaskut ainoastaan suuntaa-antavana tietona. Toimittajan Sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti kyseessä olevat lennot, lentokonetyypit ja lentojen numerot saattavat muuttua ja niitä saatetaan siirtää jopa 24 tunnilla myös niiden vahvistamisen jälkeen.
 • Yksittäiset lentoyhtiöt saattavat veloittaa erikseen aterioista, matkatavaroista, istumapaikkatoiveista jne. Expedia ei ole vastuussa tällaisista maksuista. Verkkosivustolla esitettävät tiedot hinnoista ovat ainoastaan informatiivisia ja lentoyhtiöt pidättävät oikeuden muuttaa hintojaan.
 • Asiakkaan on noudatettava lentokuljetuksen Toimittajan Sääntöjä ja rajoituksia raskaana olevien naisten kuljettamisesta.
 • Asiakkaan on noudatettava lentokuljetuksen Toimittajan Sääntöjä ja rajoituksia lasten kuljettamisesta. Erityisesti on syytä huomioida, että lapsilla, jotka ovat täyttäneet kaksi vuotta paluulennon päivänä, on oltava lasten matkalippu sekä meno- että paluulennolla. Asiakkaat, jotka eivät noudata tätä sääntöä, eivät ole oikeutettuja hyvitykseen matkustamisen aikana aiheutuneista istuinmaksuista. Alle 2-vuotiaille ei varata omaa istumapaikkaa lentokoneesta, ellei heille ole ostettu lasten matkalippua. Alle 15-vuotiasta yksin matkustavaa lasta kuljetetaan ainoastaan Toimittajien Sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti.

 

Lentokuljetuspalvelujen Toimittajien Säännöt ja rajoitukset ovat saatavilla ennen varauksen tekemistä ja niitä voi tarkastella tästä linkistä.

Tarkempia ohjeita lennolle valmistautumisesta saa Asiakastuesta tästä linkistä.

3.1.2 Yhdistetyt yhdensuuntaiset liput.

Meno-paluu-lennon sijaan Verkkosivustolta varaaville Asiakkaille saatetaan tarjota mahdollisuus varata kaksi yhdensuuntaista lippua yhdistettynä. Yhdistetyt yhdensuuntaiset liput voivat lisätä lentovaihtoehtoja, ne ovat usein edullisempia ja ne voivat yhdistää saman ja eri lentoyhtiöiden lentoja.

Toisin kuin meno-paluu-lippujen kohdalla, jokaiseen yhdensuuntaiseen lippuun sovelletaan lippukohtaisia sääntöjä, rajoituksia ja maksuja. Asiakkaan joutuessa siirtämään toista lentoa siksi, että yhteen lentoon on tullut muutoksia (esim. peruuttamisen tai siirtämisen johdosta), hän on itse vastuussa lennon muuttamisesta aiheutuneista maksuista.

3.1.3. Hallinnolliset ja/tai terveysmääräykset

Kansainvälinen matkustaminen: Asiakkaat ovat vastuussa siitä, että he varmistavat täyttävänsä ulkomaiset maahantulovaatimukset ja heidän matka-asiakirjansa, kuten passit ja viisumit (kauttakulku, liiketoiminta, turisti jne.) ovat kunnossa ja muut mahdolliset maahantulovaatimukset täyttyvät. Expedialla ei ole erityistietoa ulkomaisista maahantulovaatimuksista tai matka-asiakirjoista. Kehotamme Asiakkaita tarkastamaan asiaankuuluvien valtioiden antamat matkustuskiellot, varoitukset, tiedotteet sekä ohjeistukset ennen matkan varaamista ulkomaiseen matkakohteeseen.

Terveys: Matkustamisessa suositellut rokotukset voivat vaihtua ja Asiakkaiden on hyvä pyytää lääkäriltään tietoa ajantasaisista suosituksista ennen lähtöään. Asiakkaiden vastuulla on varmistaa, että he täyttävät kaikki maahantulon terveysvaatimukset, ovat ottaneet suositellut rokotukset, heillä on suositeltu lääkitys ja he noudattavat kaikkia matkaansa liittyviä lääkinnällisiä neuvoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivulta on saatavilla terveysopas matkustajille, http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat. Asiakkaiden on otettava yhteyttä lääkäriinsä saadakseen matkaansa liittyvää muuta neuvontaa.

Hyönteisten tuhoaminen: Vaikka käytäntö ei ole yleinen, useat maat pidättävät oikeuden tuhota hyönteisiä lentokoneesta, jos havaitaan uhka kansanterveydelle, maataloudelle tai ympäristölle. Maailman terveysjärjestö (WHO) ja kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO ovat hyväksyneet seuraavat hyönteistentuhoamismenettelyt: 1) aerosolihyönteismyrkyn suihkuttaminen matkustamoon matkustajien ollessa lentokoneessa tai 2) lentokoneen sisätilojen käsitteleminen pitkäkestoisella hyönteismyrkyllä matkustajien ollessa lentokoneen ulkopuolella.

Suomen kansalainen tarvitsee voimassa olevan viisivuotispassin (tai 10-vuotispassin, jos passia on anottu ennen 21.8.2006) kaikille Verkkosivustolla tarjotuille lomamatkoille. Joillain kaukomailla on käytössä maahantulomääräys, jonka mukaan Asiakkaan passin on oltava voimassa tietty vähimmäisaika, tyypillisesti kuusi kuukautta, hänen maahantulonsa jälkeen. Jos Asiakkaan passi on voimassa vähemmän kuin 12 kuukautta, Asiakasta kehotetaan tutustumaan kohdevaltion määräyksiin ennen lopullisten matkasuunnitelmien tekemistä. Passissa olevan nimen tulee täsmätä matkalipun nimen kanssa sillä uhalla, ettei Asiakas muuten voi matkustaa tai ettei vakuutus ole voimassa. Jos matkan varaamisen jälkeen, mutta ennen matkan alkamista, Asiakkaan seurueeseen kuuluva henkilö vaihtaa nimensä, esimerkiksi avioitumisen johdosta, tulee Asiakkaan ilmoittaa tästä Asiakaspalveluun soittamalla numeroon 09 725 22 171 tai lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen matkailu@customercare.ebookers.fi.

Suomen kansalaisia kehotetaan kääntymään poliisin puoleen saadakseen lisätietoja passivaatimuksista (http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/suomi/passi). Viisumivaatimuksia koskevan tiedon osalta Asiakkaita ohjeistetaan kääntymään kohdevaltion suurlähetystön puoleen. Niitä, jotka eivät ole Suomen kansalaisia, ohjeistetaan kääntymään suurlähetystönsä tai passitoimiston puoleen saadakseen tietoja ja ohjeistusta kohdemaan viisumi- ja passimääräyksistä (sekä Suomeen paluusta).

Huomaa: viisumin saaminen vie usein aikaa, joten Asiakasta ohjeistetaan varaamaan riittävästi aikaa viisumin hankkimiselle. Vaatimukset saattavat muuttua, joten Asiakkaiden tulisi tarkistaa ajantasaiset tiedot ennen varauksen tekemistä ja lähtöä. Emme ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Asiakkaan ei anneta nousta lentokoneeseen tai saapua maahan, koska Asiakkaalla ei ole oikeaa ja asianmukaista passia, viisumia tai muita lentoyhtiön, viranomaisen tai valtion, mukaan lukien valtiot, joissa Asiakas on vain kauttakulkumatkalla, vaatimia matka-asiakirjoja. Edellä mainittu soveltuu myös kaikkiin lentokoneen tekemiin välilaskuihin, vaikka Asiakas ei nousisikaan lentokoneesta tai lähtisi lentokentältä.

Vaikka useimmat matkat, mukaan lukien matkustamisen kansainvälisiin kohteisiin, tapahtuvat ilman häiriöitä, matkat tiettyihin kohteisiin saattavat sisältää suurempia riskejä kuin toiset. Ennen matkan varaamista kansainväliseen kohteeseen Expedia, Inc. kehottaa Asiakkaitaan tarkastamaan kaikki ulkoasiainministeriön kohdemaasta julkaisemat matkustuskiellot, varoitukset, tiedotteet sekä ohjeet. Seuraavista lähteistä on saatavilla tietoa monien maiden tilanteesta sekä matkustamiseen liittyvästä riskin tasosta matkustettaessa tiettyyn kansainväliseen kohteeseen:

Ulkoasiainministeriö: http://formin.finland.fi/
Ulkoasiainministeriön vaihde +358 (0)295 350 000 ja ympärivuorokautinen päivystys +358 (0)9 1605 5555

Tarjoamalla matkatuotteita erityisesti kansainvälisiin kohteisiin, Expedia ei takaa, että matka tietyille alueille olisi suositeltavaa tai vaaratonta.

Niiden matkustajien, jotka haluavat matkustaa Yhdysvaltoihin tai sen kautta Visa Waiver Ohjelman (VWP) alaisuudessa, tulee anoa matkustuslupaa Sähköisen matkustuslupajärjestelmän (ESTA) kautta. ESTA -anomuksen tekemiseen tulee varata riittävästi aikaa. Anomus suositellaan tehtäväksi vähintään 72 tuntia ennen lähtöä. Lisätietoja löytyy Yhdysvaltojen Kotimaan Turvallisuusosaston (US Department of Homeland Security) internet-sivuilta osoitteesta https://esta.cbp.dhs.gov.

Monet valtiot uudistavat vaatimuksiaan, joiden mukaan lentoliikenteen harjoittajien tulee luovuttaa kaikkien lentokoneessa olevien matkustajien henkilötietoja. Tiedot kerätään joko Asiakkaan lentokentällä tekemän lähtöselvityksen yhteydessä tai Asiakkaan varatessa matkansa. Tämän johdosta Asiakasta kehotetaan varaamaan lisäaikaa lennon lähtöselvityksen tekemiseen.

3.1.4. Erityishinnat

Tarjotut lentoreitit saattavat olla erityishintaisia tarjoten parhaan hinnan, mutta eivät välttämättä kaikista suorinta reittiä. Jotkut matkareitit edellyttävät lentokoneen vaihtamista matkan aikana. Suora lento tarkoittaa matkaa, jonka aikana ei tarvitse vaihtaa lentokonetta, mutta jonka aikana saattaa olla tarvetta pysähdyksille tankkaamisen tai matkustajien koneesta tai koneeseen nousemisen vuoksi. Kaikista pysähdyksistä annetaan yksityiskohtaiset tiedot varausprosessin aikana ja ne on selvästi eritelty sekä Verkkosivustolla että Asiakkaalle sähköpostiin lähetettävässä vahvistuksessa.

Monet lentoyhtiöt, mutta eivät kaikki, tarjoavat erityishinnan alle kaksi (2) vuotiaille lapsille sekä eläkeläisille. Nämä alennukset ovat riippuvaisia lentoyhtiöstä, kyseessä olevasta lennosta, paikkojen saatavuudesta ja matkustajan iästä.

Lentopisteitä ja kanta-asiakasohjelmien kuponkeja ei välttämättä voi käyttää varatessa matkaa tämän Verkkosivuston kautta.

Jos Asiakas on hyötynyt alennuksesta, varaukseen liittyvät erityishinnat näkyvät varausprosessin aikana ennen varauksen vahvistamista.

3.1.5. Vastuu

Asiakasta muistutetaan, että lentoyhtiöiden vastuuta kuolemasta, henkilövahingosta ja muista vahingoista on tavanmukaisesti rajoitettu kansallisen lainsäädännön, kansainvälisen lentokuljetussopimuksen tai lentoyhtiön omien Sääntöjen ja rajoitusten ja niiden sisältämien kuljetusehtojen mukaisesti.

3.1.6. Sähköinen lippu

Sähköinen lippu on lippu, jolla ei ole fyysistä muotoa. Tämänlaista lippua käyttäessään Asiakkaan on mentävä asianomaisen lentoyhtiön lähtöselvitystiskille ja esitettävä voimassaoleva matkustusasiakirja (passi, viisumi, henkilökortti jne.) saadakseen maihinnousukorttinsa. Asiakkaan on ehdottomasti noudatettava lentokuljetuspalvelun Toimittajan ilmoittamia lähtöselvitysaikoja.

3.1.7. Ei matkustajien vaihtamista

Jollei kohdan 3.5mukaisista valmismatkoihin sovellettavista ehdoista muuta johdu, lennoille tulevia matkustajia ei voi vaihtaa.

3.1.8. Liikennöivä lentoyhtiöt

Asiakkaan on syytä huomioida, että tietyissä tilanteissa lennot, jotka varataan yhden lentoyhtiön kautta, voidaan liikennöidä toisen lentoyhtiön toimesta – yksityiskohtaiset tiedot tällaisesta liikennöivästä lentoyhtiöstä on saatavilla Verkkosivustolla. Liikennöivä lentoyhtiö laskuttaa Asiakasta lennosta ja näkyy elinkeinonharjoittajana Asiakkaan luottokortilla tai tiliotteella. Myös muut Toimittajat voivat veloittaa varatuista Palveluista, mutta veloitettava kokonaissumma ei ylitä Palveluiden kokonaishintaa.

3.1.9. Korvaus lennolle pääsyn epäämisestä

Asiakas voi olla oikeutettu tiettyihin korvaaviin toimenpiteisiin, jos lentoyhtiö peruuttaa tai lykkää lentoa, ei pysty tarjoamaan etukäteen varmistettua paikkaa, ei pysähdy Asiakkaan välilaskupaikassa tai määränpäässä tai aiheuttaa Asiakkaan myöhästymisen yhteyslennolta, jolle Asiakkaalla on varaus.

3.2. Majoituspalvelut

Majoitusta voidaan tarjota erikseen tai osana valmismatkaa. Näihin Palveluihin sovelletaan majoitusta tarjoavien Toimittajien Sääntöjä ja rajoituksia, jotka ovat saatavilla ennen varauksen tekemistä. Toimittajan Säännöt ja rajoitukset voivat sisältää peruuttamiseen ja/tai muutoksiin liittyviä rajoituksia ja/tai maksuja, jotka tulevat maksettavaksi kohdassa 2.2.2 säädettyjen Expedian käsittelymaksujen lisäksi.

Kohdan 3.2.6 mukaisesti ennalta maksetut "maksa heti verkossa" hotellivaraukset edellyttävät, että Asiakkaan luottokortilta peritään täysi veloitus varauksen yhteydessä. Muita hotellivarauksia varten vaaditaan pankki- tai luottokortin yksityiskohtaiset tiedot varauksen varmistamiseksi, ja lopullinen maksu suoritetaan suoraan hotellille oleskelun aikana. Ole hyvä ja tarkista varausprosessin aikana esitetyt yksityiskohtaiset tiedot selvittääksesi miten ja koska maksu suoritetaan. Verkkosivustolla esitetyt hinnat eivät sisällä maksuja valinnaisista lisäpalveluista, esimerkiksi minibaarista ostetuista välipaloista tai puheluista.

Jos Asiakas ei saavu paikalle ensimmäisenä varausiltana, mutta aikoo majoittua varauksen myöhempinä päivinä, tulee Asiakkaan vahvistaa varausmuutokset Expedialle viimeistään alkuperäisenä ensimmäisenä majoittumispäivänä välttääkseen varauksen peruuntumisen kokonaisuudessaan. Jos Asiakas ei vahvista varausmuutoksia Expedialle, koko varaus saatetaan peruuttaa Toimittajan soveltamien varausprosessissa ilmoitettujen Sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti.

Asiakkaalta, joka ei peruuta tai muuta varaustansa ennen hotellin ennalta määräämän peruutusajan umpeutumista, joka vaihtelee hotellista riippuen (yleensä 24-72 tuntia ennen saapumispäivää), veloitetaan hotellivarauksesta hotellin Sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti. Asiakkaiden tulee huomioida, että kaikki hotellit eivät salli muutoksia tai peruutuksia varauksien tekemisen jälkeen. Nämä rajoitukset käyvät ilmi hotellivaraukseen sovellettavista Säännöistä ja rajoituksista.

Verkossa Asiakas saa varata kerralla enintään kahdeksan huonetta samaan hotelliin/samoille päiville. Jos saamme selville, että Asiakas on varannut enemmän kuin kahdeksan huonetta erillisiä varauksia käyttäen, voimme peruuttaa varaukset ja veloittaa Asiakkaalta soveltuvan peruutusmaksun. Jos Asiakas on maksanut ennakkomaksun, jota ei palauteta, Asiakas menettää sen. Jos Asiakas haluaa varata vähintään yhdeksän huonetta, Asiakkaan on täytettävä verkossa ryhmämatkalomake. Ryhmämatkoihin perehtyneet asiantuntijamme tutkivat pyynnön ja ottavat Asiakkaaseen yhteyttä varauksen vahvistamiseksi. Asiakasta voidaan pyytää allekirjoittamaan kirjallinen sopimus ja/tai maksamaan hotellin vaatima ennakkomaksu, jota ei palauteta.

3.2.1. Huoneiden käyttö

Asiakasta muistutetaan siitä, että yleensä huoneet ovat saatavilla klo 14:00:stä eteenpäin ja ne tulee luovuttaa klo 12:00:een mennessä riippumatta saapumis- tai lähtöajasta tai käytetystä kulkuvälineestä.

Yhden hengen huoneissa on yleensä yksi sänky, ja lisävuode on näissä huoneissa usein maksullinen. Kahden hengen huoneissa on yleensä joko kaksi yksittäissänkyä tai yksi parivuode.

3.2.2. Luokittelu

Hotelleille Verkkosivustolla annettu mukavuusluokitus vastaa kyseisen valtion yleisiä luokitusstandardeja, jotka saattavat erota Suomen standardeista. Luokitus on ainoastaan ohjeellinen. Asiakkaiden tulee olla tietoisia siitä, että standardit saattavat vaihdella samaan luokkaan kuuluvien hotellien välillä eri valtioissa, jopa samassa valtiossa. On tärkeää lukea huolellisesti yksittäiset hotellikuvaukset. Jollei toisin ilmoiteta, majoitus kaikissa hotelleissa tapahtuu standardihuoneissa luokituksesta riippumatta.

1 tähti: Näiden hotellien hinnat ovat alhaisimmat. Majoitus vastaa minimivaatimuksia ja on yleisesti siisti ja yksinkertainen. Kylpyhuonetilat on yleensä jaetut.

2 tähteä: Yksinkertainen majoitus, jossa tyyliin ja tunnelmaan on panostettu hieman enemmän, silti edelleen edulliseen hintaan. Tilat ja palvelut ovat rajoitettuja. Tietty määrä yleisiä huoneita, kauppa tai esimerkiksi kahvila saattavat sisältyä hotellin palveluihin.

3 tähteä: Matkustajalle, joka haluaa hieman enemmän ja arvostaa palvelua, laatua, tyyliä ja mukavuutta. Suositellaan myös perheille. Paikan päällä on yleensä ravintola, joka tarjoilee aamupalaa ja joskus myös lounaan ja/tai illallisen. Hotellissa on konferenssihuoneita ja joskus myös muita tiloja, kuten uima-allas tai palveluja bisnesmatkustajille.

4 tähteä: Ensiluokkainen majoitus vaativammalle vieraalle. Huomiota on kiinnitetty ylellisyyteen, vieraanvaraisuuteen ja palveluun. Huippuluokan ravintolaa ja tilojen vaurautta voidaan edellyttää näissä luotettavissa hotelleissa. Ensiluokkaista majoitusta bisnesmatkustajille.

5 tähteä: Huippuluokan majoitus, joka täyttää korkeimmat vaatimukset. Nämä hotellit tarjoavat moitteetonta henkilökohtaista palvelua, aistikkaan ja elegantin ympäristön sekä kaikki mahdolliset mukavuudet. Nämä hotellit ovat maailman parhaimpia hotelleja.

On mahdollista, että hotellivaraus ajoittain peruutetaan tai muutetaan teknisten syiden (esimerkiksi hotellin ottaessa liikaa varauksia vastaan yhteysongelmista johtuen) tai force majeure -esteen vuoksi (esimerkiksi hotellin ollessa suljettuna hurrikaanin vuoksi) tai kolmannen osapuolen toiminnan johdosta (esimerkiksi jos huone ei ole käytettävissä hotellin kunnossapitosyistä). Tällaisissa tilanteissa Expedia ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin toimiin ilmoittaakseen Asiakkaalle asiasta niin pian kuin mahdollista ja tarjoaa, mikäli mahdollista, vaihtoehtoista vähintään saman mukavuusluokan ja palveluiltaan vastaavaa hotellimajoitusta. Jos Asiakas ei hyväksy tarjousta, Expedia varmistaa, että kaikki hotellivarauksesta maksetut suoritukset hyvitetään. Jos se katsotaan aiheelliseksi, esimerkiksi tilanteessa, jossa Expedian teknisen ongelman vuoksi varaus on täytynyt peruuttaa tai sitä on täytynyt muuttaa ja tämä aiheuttaa Asiakkaalle välitöntä vahinkoa, Expedia maksaa Asiakkaalle myös kohtuullisen korvauksen.

3.2.3. Aktiviteetit

Joskus tietyt Toimittajien tarjoamat aktiviteetit, jotka on kuvattu Verkkosivuston hotellikuvauksissa, saattavat peruuntua. Syynä voivat olla esimerkiksi sääolot tai force majeure -este, sesongin ulkopuolinen vierailuaika tai se, ettei toiminnan edellyttämä osallistujamäärä ole täyttynyt.

Kiertoajeluiden osalta turistikohteiden järjestys on ainoastaan ohjeellinen ja Toimittajat voivat muuttaa sitä.

3.2.4. Ateriat

Jos ateriat ovat osa majoituspakettia, niiden lukumäärä riippuu majoittumisöiden määrästä. Täysihoito sisältää normaalisti aamiaisen, lounaan ja päivällisen. Puolihoito sisältää normaalisti aamiaisen sekä paketista riippuen joko lounaan tai päivällisen. Pääateriat sisältävä majoitus alkaa tavallisesti saapumispäivänä hotelliin illallisella ja päättyy lähtöpäivänä aamiaiseen (puolihoito) tai lounaaseen (täysihoito). Käyttämättä jääneitä aterioita ei hyvitetä.

Asiakasta muistutetaan siitä, etteivät juomat kuulu aterioihin, jollei Verkkosivustolla toisin mainita. Ellei juomavettä ole saatavilla, Asiakas vastaa itse sen hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista.

Vanhempia neuvotaan tuomaan mukanaan erityisruoat pieniä lapsia varten, koska niitä ei aina ole paikallisesti saatavilla.

3.2.5. Verot

Joissakin maissa paikalliset viranomaiset saattavat määrätä lisäveroja (turistivero ym.), jotka tulee maksaa paikallisesti. Asiakas vastaa täysin tällaisten verojen maksamisesta. Veron määrä saattaa muuttua varauksenteko- ja majoittumispäivien välillä. Asiakas on vastuussa korkeamman veron määrän maksamisesta, jos verot ovat majoittumispäivänä varauksentekopäivää korkeammat.

3.2.6 Maksa heti verkossa tai myöhemmin hotellissa

Jotkut hotellit saattavat tarjota Asiakkaalle maksuvaihtoehtoja "maksa heti verkossa" tai "maksa myöhemmin hotellissa". Jos Asiakas valitsee vaihtoehdon "maksa heti verkossa", Expedia veloittaa välittömästi kyseisen summan tämän luottokortilta euromääräisenä. Jos Asiakas valitsee vaihtoehdon "maksa myöhemmin hotellissa", hotelli tekee Asiakkaan oleskeluaikana veloituksen Asiakkaan luottokortilta hotellin paikallisen valuutan mukaisena. Yleisissä ehdoissa ja rajoituksissa asetettujen, Asiakkaan maksettavaksi tulevien verojen ja maksujen määrät saattavat vaihdella riippuen siitä, minkä maksuvaihtoehdon Asiakas valitsee. Huomioithan, että jotkut hotellit vaativat ennakkomaksun, jota ei välttämättä palauteta (katso Toimittajien Säännöt ja rajoitukset). Verokannat ja ulkomaanvaluutan vaihtokurssit voivat muuttua varauksen ja majoittumisen välisenä aikana. Luottokorttiyhtiö saattaa myös veloittaa maksun valuutanvaihdosta. Ebookers.fi -sivustolla käytettäväksi annettuja etuseteleitä voidaan käyttää ainoastaan "maksa heti verkossa" -varauksissa.

3.3. Auton vuokraus

Auton vuokrauspalvelut tarjotaan erikseen tai osana valmismatkaa . Näihin Palveluihin sovelletaan kunkin Toimittajan (autonvuokrausyrityksen) Sääntöjä ja Rajoituksia.

3.3.1. Maksutapa ja vakuudet

Varauksen tehneen Asiakkaan on esitettävä nimissään oleva ja voimassaoleva luottokorttinsa ajoneuvoa noudettaessa. Pankkikortteja ei hyväksytä ja Asiakkaan tulee tarkistaa Toimittajan hyväksymät luottokortit.

Toimittaja voi auton vuokra-aikana esittää luottokorttiyhtiölle valtuutuspyynnön vakuudeksi, jonka Toimittaja säilyttää. Tämän johdosta Asiakkaan tulee olla yhteydessä luottokorttiyhtiöönsä varmistaakseen kortin maksurajan sopivuuden tähän tarkoitukseen. Jotkin isommat autotyypit vaativat kaksi luottokorttia.

Jollei Asiakas noudata tässä 3.3.1-kohdassa mainittuja ehtoja, Toimittaja voi olla luovuttamatta autoa Asiakkaan käyttöön, mutta perii kuitenkin täyden veloituksen auton vuokrasta.

3.3.2. Lisämaksut

Muita maksuja, kuten polttoaine-, lisäkuljettaja- ja nuoren kuljettajan maksuja, saatetaan periä paikallisesti. Asiakas tiedostaa, etteivät Expedia, Inc. ja/tai Toimittajat, mukaan lukien Ebookers Travel, missään tilanteessa ole vastuussa tällaisista edellä kuvatuista tai vastaavanlaisista maksuista.

Myös silloin, kun pakollinen vakuutus sisältyy auton vuokraan, Toimittajasta, vuokramaasta ja vuokra-autosta riippuen omavastuuosuus voi tulla maksettavaksi auton vahingoittumis- tai varkaustapauksessa. Tämä paikallisen vapaaehtoisen lisävakuutuksen hankkiminen (nimeltään super CDV tai super TP) poistaa omavastuuosuuden tai pienentää sen määrää. Asiakas tiedostaa, ettei Expedia, Inc. ja/tai Toimittajat, Ebookers Travel mukaan lukien, missään tilanteessa ole vastuussa omavastuusta tai kuvatunlaisen tai vastaavanlaisen lisävakuutuksen ottamisesta.

Polttoaine ei yleensä sisälly vuokrahintaan. Tietyissä valtioissa tietyt Toimittajat lisäävät maksuun automaattisesti bensatankin täyttöhinnan auton palautuksen yhteydessä. Lisäksi jotkut Toimittajat veloittavat erikseen talvirenkaiden käytöstä.

Jollei toisin ole sovittu, Asiakkaan tulee palauttaa ajoneuvo Toimittajalle ajoneuvon noutopaikkaan. Jollei Asiakas noudata edellä mainittua, Toimittaja voi veloittaa lisämaksun.

Lisävarusteita, kuten lastenistuimia voidaan pyytää ja (mikäli niitä on saatavilla) ne maksetaan suoraan Toimittajalle ajoneuvoa noudettaessa.

3.3.3. Kulkuneuvon nouto/käyttö

Kuljettajan tulee yleensä olla iältään 21–75-vuotias vuokratakseen kulkuneuvon, mutta tämä voi vaihdella eri Toimittajien ja maiden välillä. Asiakas on velvollinen tarkistamaan asian Toimittajalta. Jos joku kuljettajista on alle 25- tai yli 70-vuotias, tästä saattaa koitua lisämaksuja.

Kaikkien kuljettajien on esitettävä vuokratun kulkuneuvon ajokorttiluokan mukainen voimassa ja heidän nimissään oleva ajokortti autoa vastaanotettaessa. Kansainvälisillä vuokraamoilla saattaa olla erilaisia ajokorttivaatimuksia.  Kansainvälistä ajokorttia edellytetään, mikäli kuljettajan ajokortti ei ole latinalaisissa aakkosissa. Lisäasiakirjoja, kuten passia tai enintään kahta todistusta nimestä ja osoitteesta saatetaan myös edellyttää. Asiakkaan tulee tarkistaa vuokra-autoja tarjoavan Toimittajan Säännöistä ja rajoituksista vuokra-auton varausta koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset.

Asiakasta muistutetaan siitä, että jotkut Toimittajat eivät salli vuokratun ajoneuvon käyttöä sen valtion ulkopuolella, josta ajoneuvo on vuokrattu.

3.3.4. Vuokrauksen peruutus/Käyttämättä jääneet vuokrapäivät

Maksunpalautusta ei myönnetä käyttämättömistä vuokrapäivistä tai varauksista, jotka peruutetaan myöhemmin kuin kuusi tuntia ennen noutoaikaa.

3.4. Kohdepalvelut / Paikallinen asiantuntija

Kohdepalveluja voidaan tarjota erikseen tai osana valmismatkaa. Näihin Palveluihin sovelletaan paikallisia aktiviteetteja tarjoavan Toimittajan Sääntöjä ja rajoituksia eivätkä ne lähtökohtaisesti ole siirrettävissä tai muutettavissa eikä niistä palauteta maksuja (ellei Toimittaja peru).

3.4.1. Aktiviteetit

On mahdollista, että ajoittain tietyt Toimittajien tarjoamat aktiviteetit, jotka on kuvattu Verkkosivustolla, saattavat peruuntua. Syynä voivat olla esimerkiksi sääolot tai force majeure -este, sesongin ulkopuolinen vierailuaika tai se, ettei toiminnan edellyttämä osallistujamäärä ole täyttynyt. Asiakkaita ohjataan tarkistamaan soveltuvat Toimittajan Säännöt ja rajoitukset maksunpalautuksista tällaisissa tapauksissa.

3.5. Valmismatkat

Valmismatkoja tarjoavat Toimittajat, kuten Ebookers Travel, ja niihin sovelletaan matkantarjoajien Sääntöjä ja rajoituksia. Asiakkaiden on luettava kyseiset Säännöt ja rajoitukset ennen varaamista.

Valmismatka on matka, jota tarjotaan yhdistettyyn hintaan, kestää kauemmin kuin 24 tuntia (tai sisältää majoituksen yön yli) ja sisältää vähintään kaksi seuraavasta kolmesta osatekijästä:

-kuljetus; - majoitus; - matkailupalvelus, joka ei muodosta kuljetuksen tai majoittumisen osaa, mutta on kokonaisuuden kannalta olennainen.

Valmismatkalaki (1079/1994) sääntelee valmismatkojen myyntiä. Seuraavat ehdot täydentävät lain säännöksiä.

3.5.1. Varaukset

Toimittaja hyväksyy tai jättää hyväksymättä Asiakkaan tekemän varauksen valmismatkojen saatavuudesta riippuen. Toimittajien ei tarvitse perustella varauksen hylkäämistä.

Toimittajan hyväksyntä vahvistetaan ja sopimus syntyy Toimittajan sähköpostitse 24 tunnin kuluessa Asiakkaan tekemästä varauksesta lähettämällä varausvahvistuksella. Asiakasta ei veloiteta ennen kuin Toimittaja tai Toimittajat vahvistaa palvelun saatavuuden.

3.5.2. Hinnat

Verkkosivusto sisältää kuvaukset kustakin matkasta ja matkan hintaan sisältyvistä Palveluista. Hinnat ovat euromääräisiä.

Asiakkaan on syytä tiedostaa, että tietyissä maissa paikalliset viranomaiset voivat määrätä lisäveroja (turistivero, kaupunkivero ym.), jotka tulee maksaa paikanpäällä. Asiakkaalla on yksinomainen vastuu tällaisten verojen maksamisesta.

Ellei nimenomaisesti ole toisin mainittu, hinnat eivät sisällä vakuutusta, lentoyhtiön palveluja, lisämatkatavaroista johtuvia maksuja, kuljetusta lentokentältä majoituspaikkaan, viisumi- tai rokotusmaksuja tai mitään henkilökohtaisia kuluja (pyykki, puhelin, juomat, huonepalvelu, juomarahat jne.). Hinnat eivät myöskään sisällä maksuja retkistä tai urheilutilojen käytöstä tai muita yleisiä maksuja, joita ei ole nimenomaisesti sisällytetty varausvahvistukseen.

Verkkosivustolla ilmoitettuja hintoja voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Muutokset vaikuttavat jo hyväksyttyihin varauksiin vain, jos muutos tehdään aiemmin kuin 30 päivää ennen suunnitellun matkan alkamispäivää ja muutos johtuu kuljetusmaksujen, polttoainekulujen, tullien, verojen, maksujen, kuten laskeutumisverojen tai satamissa/lentokentillä maksettavien alukseen- / maihinnousumaksujen sekä valuuttakurssien muutoksesta. Asiakkaalta ei veloiteta korotusta, joka vastaa enintään 2 %:ia matkajärjestelyiden kokonaishinnasta, pois lukien vakuutusmaksut. Asiakasta veloitetaan tämän ylittävästä osuudesta. Jos tämä tarkoittaa, että Asiakkaan on maksettava matkajärjestelyjen kokonaishinnasta yli 10 %:n hinnankorotus, Asiakas saa joko vaihtaa lomamatkan Toimittajan pystyessä tarjoamaan vaihtoehtoisen lomamatkan, (jos matka on laadultaan sama tai korkeampi, Asiakkaan ei tarvitse maksaa erotusta, mutta jos matka on laadultaan matalampi, hinnanerotus hyvitetään) tai peruuttaa matkan ja saada täysi maksunpalautus maksetuista suorituksista.

Jos Expedia, Inc. ja/tai Toimittaja tulee tietoiseksi varauksen maksuun liittyvästä petollisesta tai lainvastaisesta toiminnasta, varaus peruutetaan. Asiakas vastaa kaikista tällaisesta peruutuksesta aiheutuvista kustannuksista tämän kuitenkaan rajoittamatta mahdollisesti esitettäviä muita vaatimuksia.

3.5.3. Peruuttaminen ja Asiakkaan tekemä muutos

3.5.3.1 Peruuttaminen

Asiakkaan matkaa koskevat muutos- tai peruutuspyynnöt voi esittää soittamalla numeroon 09 725 22 171 (puhelinsoitot maksavat paikallisverkkomaksun). Kaikki tällaiset pyynnöt käsitellään osallisten Toimittajien puolesta.

Jos Asiakas peruuttaa valmismatkan varauksen, Expedia, Inc. sekä Toimittaja voivat vaatia Asiakkaalta korvausta jo tehtyjen matkajärjestelyjen aiheuttamien kustannuksien kattamiseksi, minkä lisäksi Expedia voi veloittaa kohdan 2.2.2 mukaisen käsittelymaksun. Tämän lisäksi jokaisesta valmismatkan osatekijästä vastaava Toimittaja voi veloittaa tavanomaisen peruutusmaksun jokaisesta peruutuksesta. Jos varauksen peruutus kohdistuu useampaan kuin yhteen varauksen yhteydessä ilmoitettuun henkilöön, peruutusmaksut kohdistetaan jokaiseen heistä erikseen.

Yllä mainitusta huolimatta Asiakas voi perua matkan, jos:

 1. Asiakkaalla on perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa voida alla kohdassa 3.5.7 tarkoitetun tilanteen takia toteuttaa sovitulla tavalla tai Asiakkaan henkeä tai terveyttä vaarantamatta. Peruutuksen perusteita arvioitaessa otetaan huomioon Suomen viranomaisten kanta asiaan;
 2. Expedia on alla olevan kohdan 3.5.4.2 mukaisesti olennaisesti korottanut matkan hintaa tai kohdan 3.5.4.3 mukaisesti tehnyt muita olennaisia muutoksia sopimukseen; tai
 3. Asiakas on estynyt osallistumaan matkalle häntä kohdanneen odottamattoman ja vakavan tapahtuman takia ja sopimuksen peruuttamiseen on sen vuoksi painava syy. Tämän 3. tilanteen mukaista peruuttamisoikeutta voidaan rajoittaa Toimittajien Säännöillä ja rajoituksilla, jos rajoittaminen on tarpeellista valmismatkan yksilöllisyyden, erityisluonteen tai muun merkitykseltään vastaavan syyn takia.

Jos Asiakas peruuttaa valmismatkan varauksen yllä kuvattujen 1-2 tilanteiden johdosta, Asiakkaan on ilmoitettava Expedialle peruuttamisesta viipymättä käyttäen kohdassa 3.5.3.1 annettuja yhteystietoja. Tämän jälkeen Expedia palauttaa Asiakkaan maksusuoritukset kaikista maksetuista maksuista. Huomaathan, että maksunpalautuksen ajankohta riippuu muun muassa Toimittajista ja Asiakkaan omasta pankista.

Jos Asiakas peruuttaa valmismatkan varauksen yllä kuvatun 3. tilanteen johdosta, Asiakkaan on ilmoitettava Expedialle peruuttamisesta viipymättä käyttäen kohdassa 3.5.3.1 annettuja yhteystietoja. Peruuttamisen yhteydessä tai viivytyksettä sen jälkeen Asiakkaan on esitettävä Expedialle luotettava selvitys matkalle lähdön estäneestä tapahtumasta. Tämän jälkeen Expedia palauttaa Asiakkaan maksusuoritukset kaikista maksetuista maksuista. Expedia ja Toimittaja saavat kuitenkin periä kohtuullisen korvauksen peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä. Huomaathan, että maksunpalautuksen ajankohta riippuu muun muassa Toimittajista ja Asiakkaan omasta pankista.

Ellei Asiakas saavu paikalle matkan alkaessa ja/tai jättää käyttämättä joitain tai kaikkia varaamiaan Palveluja, Asiakas saa hyvitystä ainoastaan soveltuvien varausprosessin aikana ilmoitettujen Toimittajien Sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti. Lentokuljetuspalveluiden Toimittajien Säännöt ja rajoitukset ovat asiakkaan saatavilla ennen varauksen tekemistä ja niitä voi tarkastella tästä linkistä. Yksityiskohtaiset majoituspalveluiden Toimittajan Säännöt ja rajoitukset ovat Asiakkaan saatavilla ennen varauksen tekemistä.

3.5.3.2 Peruuttamisen vaikutukset

Huomaathan, että valmismatkoihin sovelletaan Toimittajan Sääntöjä ja rajoituksia ja Toimittaja voi määrätä peruutusmaksuja.

3.5.3.3 Varauksen muuttaminen

Jos Asiakas varauksen tehtyään haluaa muuttaa matkustuspäivää, matkakohdetta, matkan alkamispaikkaa, majoitusta tai kuljetusvälinettä, tulee Asiakkaan soittaa numeroon 09 725 22 171. Toimittaja voi määrätä maksuja varauksen muuttamisesta - tarkistathan varausprosessissa annetut Säännöt ja rajoitukset lisätietojen saamiseksi.

3.5.3.4 Osallistujan vaihtaminen

Ellei Toimittajien Säännöistä ja rajoituksista muuta johdu, matkan osallistuja voidaan vaihtaa uuteen matkustajaan, jos Expedialle ilmoitetaan tästä viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua. Osallistujan vaihtamisesta on kuitenkin hyvä ilmoittaa mahdollisimman hyvissä ajoin ennen matkan alkua. Expedialla on kuitenkin oikeus vastustaa matkustajan vaihtamista, jos uusi matkustaja ei täytä Toimittajan Säännöissä ja rajoituksissa asetettuja ehtoja tai hänen osallistumisensa on ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Jos korvaavan henkilön kanssa solmitaan sopimus, Asiakas ja korvaava henkilö vastaavat kumpikin yhteisvastuullisesti matkan hinnan ja korvaavan henkilön mukaantulosta mahdollisesti aiheutuvien lisäkustannusten (sisältäen hallinnolliset maksut) maksamisesta Expedialle, mukaan lukien Expedialle muutoksen tekemisestä aiheutuvat kustannukset.

3.5.4 Ebookers Travelin tekemä peruutus ja muutos

3.5.4.1 Yleistä

Ebookers Travel ilmoittaa Asiakkailleen välittömästi Asiakkaan matkajärjestelyihin vaikuttavista muutoksista. Matkasopimuksen muutokset, jotka tulevat välttämättömiksi sopimuksen päättämisen jälkeen, ja joita Ebookers Travel ei ole aiheuttanut vilpillisessä mielessä, ovat sallittuja, mikäli muutokset eivät ole huomattavia, eivätkä ne vaikuta varatun matkan kokonaisluonteeseen. Lentoaikaa koskevan tiedon ei katsota olevan sitova. Muutettuihin järjestelyihin sovelletaan samoja oikeuksia kuin alkuperäisiin järjestelyihin.

3.5.4.2 Hinnan muutokset

Jos varauksen ja sovitun matkustuspäivän välillä on enemmän kuin 30 päivää,Ebookers Travel pidättää oikeuden muuttaa varauksen yhteydessä sovittuja hintoja vastaamaan kuljetuskustannusten (mukaan lukien polttoainekustannukset); tullimaksujen; verojen; maksujen, kuten laskeutumisverojen tai satamissa/lentokentillä maksettavien alukseen- / maihinnousumaksujen sekä sovellettavien valuuttakurssien muutoksia, jos henkilö- tai istuinkohtaisten kustannusten nousu tai lasku vaikuttaa matkan kustannuksiin. Asiakkaalta ei veloiteta korotusta, joka vastaa enintään 2 %:ia matkajärjestelyiden kokonaishinnasta, pois lukien vakuutus- ja muutosmaksut. Asiakasta veloitetaan tämän ylittävästä osuudesta. Jos tämä tarkoittaa, että Asiakkaan on maksettava matkajärjestelyjen kokonaishinnasta yli 10 %:n hinnankorotus, Asiakas saa joko vaihtaa lomamatkan Ebookers Travelin pystyessä tarjoamaan vaihtoehtoisen lomamatkan (jos matka on laadultaan sama tai korkeampi, Asiakkaan ei tarvitse maksaa erotusta, mutta jos matka on laadultaan matalampi, hinnanerotus hyvitetään) tai peruuttaa matkan ja saada täysi maksunpalautus maksetuista suorituksista. Jos lomamatkan hinta alenee edellä mainittujen muutosten vuoksi enemmän kuin 2%, Asiakas saa asianmukaisen hyvityksen.

Hintaa ei muuteta matkan alkamispäivää edeltävien 30 päivän aikana.

3.5.4.3 Olennaiset muutokset

Jos matkaan tehdään olennaisia muutoksia, Asiakkailla on oikeus peruuttaa matkasopimus ja saada täysi hyvitys maksetuista suorituksista, ottaa lisämaksutta korvaava valmismatka, joka on tasoltaan sama tai korkeampi (jos Ebookers Travel pystyy tarjoamaan heille tällaisen matkan) tai ottaa laadultaan matalampi korvaava valmismatka (jos Ebookers Travel pystyy tarjoamaan heille tällaisen matkan), jolloin Ebookers Travel hyvittää Asiakkaalle alkuperäisen matkan ja korvaavan matkan hinnanerotuksen. Asiakkaiden on käytettävä kohdissa 3.5.4.2 ja 3.5.4.3 yksityiskohtaisesti selostettuja oikeuksiaan niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun Ebookers Travel on ilmoittanut heille matkan hinnan korotuksesta tai muusta olennaisesta muutoksesta.

Ebookers Travel maksaa Asiakkaille korvausta olennaisesta muutoksesta alla olevan korvaustaulukon mukaisesti, ellei muutos johdu Ebookers Travelin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tilanteista, joita Ebookers Travel ja/tai Toimittajat eivät ole voineet edes asianmukaisesti ja huolellisesti toimien ennakoida tai estää. Ebookers Travel pitää seuraavia tilanteita esimerkkeinä Asiakkaan lomamatkan olennaisista muutoksista ja maksaa korvausta riippuen siitä, kuinka kauan matkan alkuun on aikaa Ebookers Travelin ilmoittaessa Asiakkaalle muutoksesta:

 

 • Hotellimajoituksen siirtyminen saman alueen toiseen hotelliin;
 • Lennon lähtöajan muuttuminen enemmän kuin 12 tuntia;
 • Lähdön siirtäminen toisessa kaupungissa sijaitsevalle lentokentälle;
 • Loman keston muutos;
 • Lähtöpäivän muutos;
 • Hinnan korottaminen enemmän kuin 10%.

 

Jos Asiakkaan lomaan kohdistuu enemmän kuin yksi olennainen muutos, Ebookers Travel maksaa korvauksen yksittäisestä muutoksesta jokaista täyden hinnan maksavaa aikuista kohti.

Korvaustaulukko
Aika ennen lähtöpäivää (päiviä) Korvaus (€)
60+ 0
60-42 10
41-28 20
27-15 30
14-0 50

 

3.5.5 Ebookers Travelin tekemät muutokset matkan aikana

Jos olennaista osaa Asiakkaan ennalta varaamista matkajärjestelyistä ei voida tarjota Asiakkaan lähdön jälkeen, Asiakkaalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan lisämaksutta asianmukaista vaihtoehtoista järjestelyä. Jos soveltuvan vaihtoehdon tarjoaminen Asiakkaalle ei ole mahdollista tai jos Asiakas ei perustellusta syystä hyväksy vaihtoehtoisia järjestelyitä, Ebookers Travel palauttaa Asiakkaan matkan lähtöpaikkaan tai muulle hänen hyväksymälleen paikalle. Jos aiheellista, Ebookers Travel myös maksaa Asiakkaille korvausta. Korvauksen määrä on kohtuullinen ja arvioidaan ottaen huomioon kaikki vallinneet olosuhteet.

3.5.6 Toimittajan Säännöt ja rajoitukset

Ebookers Travel toimii yhteistyössä matkatuotteiden Toimittajien, kuten lentoyhtiöiden ja hotellien kanssa, mutta se ei valvo näitä Toimittajia. Palveluihin sovelletaan matkatuotteita tarjoavien Toimittajien Sääntöjä ja rajoituksia. Lentokuljetus- ja majoituspalveluiden Toimittajien Säännöt ja rajoitukset ovat tarkasteltavissa ennen varauksen tekemistä.

3.5.7 Force Majeure

Kumpikin osapuoli voi purkaa sopimuksen, jos odottamaton force majeure -tapahtuma, jota ei ole voitu välttää huolellisesti toimien, vaarantaa, häiritsee tai olennaisesti vaikeuttaa matkan toteuttamista. Force majeure -esteen vaikuttaessa Ebookers Traveliin, Ebookers Travel antaa Asiakkaillensa ripeästi apua ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin Asiakkaiden palauttamiseksi siihen paikkaan, josta heidän valmismatkansa alkoi. Ebookers Travel kattaa kaikki paluukuljetuksesta aiheutuvat lisäkulut. Force majeure -esteen kohdistuessa Asiakkaisiin Ebookers Travel ei ole velvoitettu hyvittämään heille vielä suorittamatta olevien palveluiden hintaa. Asiakkaat ovat vastuussa kaikista niistä kuluista, jotka liittyvät heidän kuljettamiseensa valmismatkan lähtöpaikkaan.

3.5.8 Matkustamisen aikana ilmenevät ongelmat

3.5.8.1 Virheen korjaus ja Asiakkaan avustamisvelvollisuus

Jos matka ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sopimuksessa sovitun, Asiakas voi pyytää virheen korjaamista matkan aikana. Asiakkaan yhteistyö on tällöin tarpeellista. Asiakkaat ovat tämän vuoksi velvoitettuja ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi. Mikäli mahdollista, Asiakkaiden tulee välttää vahingon aiheutumista tai vähintään ryhtyä kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi. Matkustajilla on velvollisuus ilmoittaa matkan puutteista. Jos matka-asiakirjoissa ei ole mainintaa paikallisista edustajista, ole hyvä ja ota yhteyttä suoraan Ebookers Traveliin ilmoittaaksesi ongelmista. Mainitse aina matkan numero, määränpää ja matkapäivät.

Asiakaspalvelu nro: 09 725 22 171 sähköposti: matkailu@customercare.ebookers.fi

Ebookers Travel tai asianmukainen paikallinen edustaja pyrkii nopeasti löytämään soveliaan ratkaisun ilmoitettuihin ongelmiin. Ellei valmismatkalaista (1079/1994) muuta johdu, Ebookers Travel ei ole vastuussa tapahtumasta, joka on seurausta Ebookers Travelista riippumattomista olosuhteista.

3.5.9 Ebookers Travelin vastuu

Oma suoritus. Huolellisena yrityksenä, Ebookers Travel on vastuussa:


 • matkan valmistelusta;
 • Toimittajien huolellisesta valinnasta sekä valvonnasta;
 • Verkkosivustolla esitellyn matkatarjonnan kuvausten tarkkuudesta (mikäli Ebookers Travel ei ole ilmoittanut kuvausten muuttamisesta ennen sopimuksen tekemistä tai tilanteessa, jossa tämänkaltaisesta muutoksesta on sovittu Asiakkaan kanssa sopimuksen tekemisen jälkeen). Ebookers Travel ei vastaa tiedosta, joka ei ole sen julkaisemaa, mukaan lukien tieto, joka on julkaistu paikallis-, hotelli- tai muissa esitteissä;
 • matkasopimuksen täytäntöönpanosta.

Kolmansien osapuolten eduksi ja toimesta tehty työ.


 • Ellei valmismatkalain (1079/1994) säännöksistä tai muista pakottavista säännöksistä muuta johdu, Ebookers Travel ei ole vastuussa puutteista, jotka ilmenevät järjestelyissä, jotka on välittänyt jokin muu taho kuin Ebookers Travel.

 

3.5.10 Vastuun rajoittaminen


 • Sopimuksen mukaisen vastuun rajoittaminen.
Ebookers Travel ei rajaa vastuutaan i) vahingosta, joka on aiheutunut sen petoksesta tai erehdyttämisestä ii) vahingosta, joka on aiheutunut sen huolimattomuudesta johtuneesta kuolemasta tai henkilövahingosta; tai iii) mistään vahingosta, jota soveltuvan lain mukaan ei saa sulkea pois tai rajoittaa. Muutoin Ebookers Travel on vastuussa vain vahingoista, jotka johtuvat välittömästi: a) sen laista johtuvan huolellisuusvelvollisuuden rikkomisesta; tai b) ovat seurausta siitä, että Ebookers Travel rikkoo näitä Yleisiä ehtoja ja rajoituksia. Ebookers Travelin vastuu on aina rajoitettu määrään, joka vastaa kyseessä olevan matkatuotteen hintaa kerrottuna kolmella.

 

 • Sopimuksen ulkopuolisen vastuun rajoittaminen
Oikeutta esittää korvausvaateita Ebookers Travelia kohtaan on rajoitettu joko osittain tai kokonaan siltä osin kuin tarjottaviin järjestelyihin sovelletaan vastuuta rajoittavia kansainvälisiä sopimuksia tai muita oikeudellisia säännöksiä. Lentokuljetusvastuuta säännellään soveltuvien kansainvälisten sopimusten säännöksillä, mukaan lukien Varsovan, Montrealin ja Haagin sopimukset. Nämä sopimukset rajoittavat lentoliikenteen harjoittajien vastuuta kuolemasta tai henkilövahingon aiheuttamisesta (vain mikäli kyse on Euroopan unionin ulkopuolisista lentoyhtiöistä) sekä matkatavaroiden häviämisestä tai vaurioitumisesta. Vastuusta laivakuljetuksessa säädetään asianomaisissa lain tai kansainvälisten sopimusten säännöksissä.

 

3.5.11 Vastuun raukeaminen ja valitusajan rajallisuus

Vaateet, jotka liittyvät matkan toteuttamiseen sopimuksen vastaisesti, tulee esittää 30 päivän kuluessa sopimuksen aikataulunmukaisesta matkan päättymisajankohdasta. Ota tällöin yhteyttä osoitteeseen matkailu@customercare.ebookers.fi tai soita numeroon 09 725 22 171. Asiakkaiden oman edun turvaamiseksi vaateet tulisi tehdä kirjallisesti. Valitusaika alkaa päivänä, jolloin matkan olisi pitänyt sopimuksen mukaan päättyä.

Artikla 4. Yleistä

4.1. Matkakohteet

Vaikka valtaosa matkoista, mukaan lukien matkat kansainvälisiin kohteisiin, sujuvat ilman välikohtauksia, matkat tiettyihin kohteisiin saattavat sisältää tavanomaista suurempia riskejä. Expedia, Inc. neuvoo Asiakkaita tarkistamaan kaikki ulkoasiainministeriön ilmoittamat matkustuskiellot, varoitukset, ilmoitukset ja suositukset ulkoasiainministeriön internetsivulta http://formin.finland.fi/.

Tarjoamalla matkoja tiettyihin kansainvälisiin kohteisiin Expedia ei takaa, että matka tällaisiin kohteisiin olisi riskitön, eikä ole vastuussa mahdollisista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat matkoista tällaisiin kohteisiin.

4.2. Hinnat

Palvelujen hinnat ovat sellaiset kuin kulloinkin on ilmoitettu Verkkosivustolla, paitsi ilmeisissä virhetilanteissa. Hinnat saattavat muuttua koska tahansa, mutta muutokset eivät vaikuta jo hyväksyttyihin varauksiin lukuun ottamatta yllä mainitussa osiossa 3.5.2 ja 3.5.4.2 mainittuja tilanteita. Asiakkaalle ilmoitetaan kaikista soveltuvista maksuista varauksen tekemisen yhteydessä. EXPEDIA, INC.:N PYRKIMYKSISTÄ HUOLIMATTA JOTKUT VERKKOSIVUSTOLLA LUETELLUT PALVELUT SAATTAVAT OLLA VIRHEELLISESTI HINNOITELTUJA. EXPEDIA, INC. VARAA NIMENOMAISESTI OIKEUDEN KORJATA VERKKOSIVUSTOLLA ILMOITETUT VIRHEELLISET HINTATIEDOT JA/TAI VIRHEELLISESTI HINNOITELLUT, JO HYVÄKSYTYT VARAUKSET. MIKÄLI MAHDOLLISTA, TARJOAMME SINULLE TÄLLÖIN MAHDOLLISUUDEN PITÄÄ VARAUKSESI VOIMASSA OIKEAAN HINTAAN TAI PERUMME TÄMÄN VARAUKSEN ILMAN KULUJA. Expedia, Inc. ei ole velvollinen tarjoamaan Palvelua Asiakkaalle virheelliseen (matalampaan) hintaan Asiakkaille lähetetyistä varausvahvistuksista huolimatta, jollei lain pakottavasta säännöksestä muuta johdu.

4.3. Hakutulostesi esittämisjärjestyksen määrittäminen

Matkustajilla on käytössään monia vaihtoehtoja, joiden avulla he löytävät täydellisesti sopivan hotellin, lennon, vuokra-auton tai aktiviteetin. Matkustajat voivat järjestää hakutuloksia haluamallaan tavalla esimerkiksi hinnan, vahvistettujen arvostelupisteiden tai muiden kriteerien mukaan käyttämällä "Lajittele"-asetuksia. Lisäksi matkustajat voivat "Suodata"-asetuksilla lisätä tai jättää pois eri vaihtoehtoja matkustustarpeidensa mukaisesti. Mikäli mitään näistä ominaisuuksista ei valita, näytämme hakutuloksissa osumia seuraavien kriteerien mukaisesti:

 

 • Majoitus: Hakutulostemme oletusjärjestys määräytyy sen mukaan, miten ne vastaavat hakukriteereitäsi, sillä haluamme varmistaa, että sinulle sopivat vaihtoehdot löytyvät mahdollisimman nopeasti ja helposti. Määritämme vastaavuuden esimerkiksi kohteen sijainnin, arvostelupisteiden, suosion (joka mitataan sivustollamme kohteeseen varauksia tehneiden matkustajien lukumäärän perusteella), kohteen tarjoaman sisällön laadun, kohteen hintojen ja saatavuuden kilpailukyvyn perusteella niin, että kaikki hakukriteereilläsi löytyneet kohteet suhteutetaan keskenään. Myös korvaus, jonka kohde maksaa meille sivustoillamme tehdyistä varauksista, otetaan huomioon samanlaisia tarjouksia antavien kohteiden yllä esitettyihin tekijöihin perustuvassa keskinäisessä sijoittelussa. Muihin kuin vakioasetuksiin perustuvassa järjestämisessä (eli järjestettäessä esimerkiksi hinnan tai tähtiluokituksen mukaan) Hakutuloksissamme, jotka eivät ole oletusarvoisia (esimerkiksi tulokset hinnan tai tähtiluokituksen mukaan) kohteet, samanlaisilla tuloksilla järjestetään keskinäisesti edellä mainituilla perusteilla.
 • Lennot: Hakutulostemme oletusjärjestys määräytyy alimman hinnan mukaan. Mikäli kahdella lennolla on sama hinta, lyhyempi lento esitetään hakutuloksissa ensin.
 • Autonvuokraus: Hakutulostemme oletusjärjestys määräytyy lähtökohtaisesti hinnan mukaan, mutta järjestyksessä voidaan ottaa huomioon myös esimerkiksi suosio, asiakkaiden arvostelut, noutopaikan sopiva sijainti sekä auton tyyppi tai luokka.
 • Aktiviteetit: Kunkin markkinapaikan tunteva Ebookersin kohdepäällikkö järjestää hakutulostemme oletusjärjestyksen. Järjestyksessä otetaan huomioon esimerkiksi hinta, suosio, etäisyys hotellivaihtoehdoista sekä matkustajien palautteen.
 • Lomapaketit: Kun usea eri matkatuote yhdistetään lomapaketiksi, käytämme edellä kuvattuja kriteereitä kunkin tuotteen hakutulosten esittämisjärjestykseen.

 

Lisäksi optimoimme palvelujamme jatkuvasti, jotta voisimme taata matkustajille parhaan mahdollisen kokemuksen. Tämän vuoksi voimme ajoittain kokeilla erilaisia algoritmeja hakutulosten oletusjärjestysten määräämiseen.

4.4. Valokuvat ja kuvaukset

Expedia, Inc. tekee kaikkensa tuottaakseen valokuvia ja kuvauksia antamaan Asiakkaalle käsityksen tarjottavista Palveluista. Näiden kuvien ja kuvausten tarkoitus on esitellä Asiakkaalle majoituksen ja mukavuuden taso, eikä niillä ole muita, tätä tehtävää ylittäviä tarkoituksia.

4.5. Vakuutus

Verkkosivuston hinnat eivät sisällä matkavakuutusta. Expedia suosittelee, että Asiakas hankkii sopivan matkavakuutuksen kattamaan kustannukset, jotka aiheutuvat Asiakkaan tarpeesta peruuttaa matka tai onnettomuuden johdosta anneusta lääkinnällisestä hätäavusta, kuten kotiinpaluusta. Useat vakuutusyritykset tarjoavat tällaisia ja muunlaisia riskejä kattavia palveluita. Expedia kehottaa Asiakasta tutustumaan eri vakuutusvaihtoehtoihin, jotta mahdollisesti hankittava vakuutus vastaa Asiakkaan tarpeita. Asiakas on vastuussa siitä, että hän hankkii tarpeitaan vastaavan vakuutuksen.

4.6 Asiakkaan taloudellinen turva

Expedia on asettanut edustajansa kautta vakuuden Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (rekisteritunnus 3074/00/MjMvU) maksukyvyttömyytensä varalta valmismatkaliikkeistä annetun lain (939/2008) 9 §:n mukaisesti. Vakuus kattaa vain Asiakkaat, jotka ovat varanneet tämän sopimuksen mukaisen (a) kohdan 3.5 mukaisen valmismatkan tai (b) erikseen ostetun lentopalvelun niin, että Expedia vastaanottaa maksun Toimittajan puolesta.

4.7 Bonus+

Jos olet ilmoittautunut Bonus+ -ohjelmaan sekä ansaitset ja/tai lunastat Bonus+:n minkä tahansa varauksen yhteydessä, seuraavat ehdot solveltuvat: http://www.ebookers.fi/rewards.

Artikla 5. Taloudelliset ehdot ja maksuprosessit

5.1 Paikalliset verot ja maksut

Jollei Säännöissä ja rajoituksissa ole muuta tarkennettu, Verkkosivustolla esitetyt Palvelujen hinnat ilmaistaan euromääräisinä, eivätkä ne sisällä paikallisia veroja, joita viranomaiset joissain valtioissa keräävät.

Verkkosivuston kautta tai puhelimitse varatut Palvelut tulee maksaa joko i) Expedia, Inc.:lle tai TPX:lle, jotka hyväksyvät maksun Toimittajien puolesta, ja/tai ii) suoraan Toimittajille. Asiakasta saattaa veloittaa useampi kuin yksi taho (kuten Asiakkaan pankki- tai luottokorttitositteesta ilmenee). Veloitettu kokonaissumma ei kuitenkaan ylitä Palveluiden kokonaishintaa.

Asiakkaan on annettava yksityiskohtaiset tiedot maksukortistansa ja Toimittajan tai Expedia, Inc.:in on usein varmistettava: i) kortin voimassaolo (veloittamalla nimellisarvoisen summan, joka joko palautetaan muutaman päivän sisällä tai vähennetään Toimittajalle maksettavasta loppuerästä) ja ii) maksukortin rahavarojen käytettävyys (Asiakkaalle luottokortin myöntäneen pankin vahvistamana).

Ennakkoon maksettavien "maksa heti verkossa" -hotellivarausten ja Expedia Special Fare -tuotteiden sekä Euroopan unionissa sijaitsevaan matkakohteeseen tehtyjen Expedian valmismatkojen varaaminen kuuluu matkatoimistoja ja matkanjärjestäjiä koskevan sääntelyn piiriin Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY artiklojen 306 - 310 mukaisesti. Toimittaja Ebookers Travel sijaitsee Yhdysvalloissa, minkä seurauksena arvonlisäveroa ei peritä Ebookers Travelin tuottamista palveluista.

5.2. Perittävät verot

Lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja verovelvoitteita tiettyjen määrien pidättämisestä palveluistamme, Expedia, Inc. tai Ebookers Travel eivät pidätä palveluistaan veroa toimittaakseen sitä veroviranomaisille. Ennakkoon maksetuista "maksa heti verkossa" -hotellisopimuksista perittävät verot ovat arvioita perittävistä veroista (esimerkiksi myynti ja käyttö, hallussapito, huonevero, valmistevero, arvonlisävero jne), jotka Ebookers Travel maksaa hotelleille veroina huoneen vuokraamisesta. Hotellit laskuttavat veron määrän Ebookers Travelilta. Hotellit ovat vastuussa verojen toimittamisesta oikealle alueelle. Expedia, Inc. tai Ebookers Travel eivät kumpikaan toimi sen hotellin myyjäkumppanina, jolta Asiakkaamme varaavat tai tilaavat matkajärjestelynsä. Veronalaisuudessa ja veroasteissa on merkittäviä paikallisia eroja. Ebookers Travelin hotelleille maksamat veromäärät voivat poiketa pidätetyistä veroista sen mukaan, mitkä hinnat ja verot jne. ovat voimassa sillä hetkellä, kun Asiakkaamme käyttää hotellia. Yllä mainitun lisäksi tietyillä alueilla myynti-, käyttö- ja/tai paikallinen hotelliyöpymisvero voidaan määrätä maksettavaksi Ebookers Travelin palveluistaan veloittamien summien mukaan. Todelliset palveluistamme perittävät mahdolliset verot voivat vaihdella riippuen hotellissa oleskelun aikana voimassa olevista veroasteista.

Toimittajan New Yorkin osavaltion ja New Yorkin kaupungin verorekisterisertifikaatit ja -numerot ennakkoon maksettuja "maksa heti verkossa" -varauksia varten näkyvät alla.

New Yorkin osavaltion verorekisteri:

Mahdollisesti soveltuvat New Yorkin sales taxes -verot ja New Yorkin kaupungin occupancy taxes -verot erääntyvät Asiakkaan maksettavaksi hotellissa oleskelun aikana. Ennakkoon maksettuja "maksa heti verkossa" -varauksia varten Toimittajan New Yorkin sales tax -myyjärekisteri on 880392667 ja New Yorkin kaupungin hotel occupancy tax -numero on 033960.
Tarkistathan lisätiedot täältä:
travelscape_nys_certificate_of_authority.pdf
travelscape_nyc_certificate_of_authority.pdf

Artikla 6. Asiakaspalvelu ja valitusten käsittely

Kysymykset ja tiedustelut tulee lähettää osoitteeseen matkailu@customercare.ebookers.fi. Asiakas voi myös soittaa numeroon 09 725 22 171.

Valitukset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen matkailu@customercare.ebookers.fi, joka vastaanottaa ne Toimittajien puolesta. Asian käsittelyn helpottamiseksi Asiakkaita kehotetaan jättämään valituksensa 30 päivän kuluessa matkan päättymisestä.

Kirjalliset valitukset voi lähettää postitse joko suoraan yksittäiselle Palvelun tarjonneelle Toimittajalle tämän Säännöissä ja rajoituksissa mainittuun osoitteeseen tai Expedialle. Kirjalliset valitukset voi lähettää osoitteeseen:

Expedia, Inc.
333 108th Avenue NE
Bellevue, WA 98004
USA
(lisäksi kopio sähköpostitse osoitteeseen: matkailu@customercare.ebookers.fi

 

Valitukset käsitellään yleensä vain, jos sähköpostiviestissä mainitut seikat on ilmoitettu soittamalla numeroon 09 725 22 171 tai sähköpostitse osoitteeseen matkailu@customercare.ebookers.fi matkan aikana (niin pian kuin kohtuudella tehtävissä) niin, että ongelman ratkaisemiseksi ja Asiakkaan kärsimän vahingon minimoimiseksi on voitu ryhtyä toimenpiteisiin. Olosuhteista riippuen tähän saatetaan kuitenkin tehdä poikkeuksia.

Valitukset Asiakkaan kontrollin ulkopuolella oleskelun aikana oleviin matkatavaroihin, vaatteisiin tai henkilökohtaiseen omaisuuteen kohdistuvista menetyksistä, varkauksista tai vahingoista tulee osoittaa hotellille.

Euroopan komission verkkopohjainen riidanratkaisualusta löytyy osoitteesta http://ec.europa.eu/odr

Artikla 7. Expedian vastuu

Asiakas hyväksyy, että toimiessaan välikätenä Asiakkaan ja Toimittajien välillä Expedia, Inc. ei ole missään tapauksessa vastuussa Palveluista, jotka Asiakas on varannut yhdeltä tai useammalta Toimittajalta. Expedia, Inc. ei ole vastuussa, jos, ja siinä määrin kuin, Asiakas voi valittaa vahingosta vakuutusehtojen mukaisesti, kuten matkan ja/tai loman peruutusvakuutuksen kohdalla.

Verkkosivustolla ilmoitetun tiedon on tuottanut kulloinenkin Toimittaja, eikä Expedia vastaa tiedon mahdollisista epätarkkuuksista. Asiakkaiden tulee tarkistaa kaikki tiedot ennen varauksen tekemistä.

Asiakkaiden tulee huomata, että esitetyt hotelliluokitukset on tarkoitettu ohjeellisiksi, eivätkä ne välttämättä vastaa virallista suomalaista hotelliluokittelua tai ole linjassa sen kanssa. Expedia ei vastaa esitetyistä arvioista.

Artikla 8. Vastuuvapaus

Lukuun ottamatta näissä Yleisissä ehdoissa ja rajoituksissa olevia nimenomaisia mainintoja, kaikki Verkkosivuston sisältämä tieto tuotetaan ilman mitään takuita (joko ilmaistuja tai konkludenttisia) tai minkäänlaista konkludenttista ehtoa, sisältäen mutta rajoittumatta hiljaisiin takuisiin tai ehtoihin tyydyttävästä laadusta, sopivuudesta erityiseen tarkoitukseen tai loukkaamattomuudesta. Kaikki sanotunlaiset hiljaiset ehdot ja takuut on poissuljettu. Vierailemalla Verkkosivustolla Asiakas hyväksyy sen, ettei Expedia ole vastuussa mistään Verkkosivuston käytöstä johtuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, mistään myöhästymisestä Verkkosivuston käytön estymisestä taikka Asiakkaan Verkkosivustolla käyttämistä linkeistä. Tämän artiklan poissulkemiset ja rajoitukset soveltuvat vain lain sallimissa rajoissa.

Artikla 9. Soveltuva laki

Näihin Yleisiin ehtoihin ja rajoituksiin sovelletaan Suomen lakia.

Näistä yleisistä ehdoista ja rajoituksista syntyvät tai niihin liittyvät riidat ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeus.

Kuluttajalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on Suomessa asuinpaikkansa. Kuluttajalla on myös oikeus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Artikla 10. Muut määräykset

Se, ettei Expedia, Inc. vetoa Yleisten ehtojen ja rajoitusten sopimusmääräykseen tietyllä hetkellä, ei merkitse sitä, että Expedia, Inc. olisi luopunut oikeudestaan vedota määräykseen myöhemmin.

Jos joku sopimusmääräys näissä Yleisissä ehdoissa ja rajoituksissa (tai määräyksen osa) on toimivaltaisen tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen viranomaisen mukaan pätemätön, lainvastainen tai täytäntöönpanokelvoton, tulee kyseinen määräys tai sen osa vaadittavissa määrin jättää Asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen ulkopuolelle ilman, että sillä muutoin olisi vaikutusta sopimuksen pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Mikä tahansa force majeure -este, joka vaikuttaa näiden Yleisten ehtojen ja rajoitusten mukaisiin velvoitteisiin, mukaan lukien kommunikointilaitteiden häiriöt tai lentoyhtiöiden, hotellien tai lennonjohdon lakot, johtavat näiden Yleisten ehtojen ja rajoitusten mukaisten velvoitteiden keskeytymiseen niiden ehtojen osalta, joihin este vaikuttaa, eikä force majeuren kohteeksi joutunut osapuoli ole vastuussa sellaisten velvoitteiden täyttämisestä.

Nämä Yleiset ehdot ja rajoitukset astuvat voimaan 31/10/2017

Takaisin alkuun