Siirry sivun pääosioon
Pääosion alkuosa

EBOOKERS.FI - YLEISET VARAUSEHDOT


Tervetuloa www.ebookers.fi -sivustolle. Tätä ebookersin nettisivustoa ylläpitää Expedia, Inc. 

Nämä Yleiset varausehdot ja -rajoitukset ("Yleiset ehdot ja rajoitukset") yhdessä varausvahvistussähköpostissasi annettavien tietojen kanssa ("Varausvahvistus") asettavat ne ehdot, joilla Expedia, Inc. tarjoaa sinulle Palveluita Verkkosivuston kautta (ks. määritelmät alla).

Nämä Yleiset ehdot, Varausvahvistus sekä Toimittajaan soveltuvat Säännöt ja rajoitukset myös asettavat ne ehdot, joilla Toimittajat tarjoavat sinulle Palveluita.

Expedia, Inc:n saataville asettamia Palveluja  voivat käyttää ainoastaan Asiakkaat, jotka ovat ensin tutustuneet näihin Yleisiin ehtoihin ja rajoituksiin ja hyväksyneet ne ehdoitta klikkaamalla hyväksymispainiketta varauksen yhteydessä ebookers.fi -sivustolla. Mikäli Asiakkaat tekevät varauksen ebookers.fi -sivustolla tai ebookers-puhelinpalvelun välityksellä, nämä Yleiset ehdot ja rajoitukset soveltuvat varaukseen. Asiakkaat sitoutuvat täyttämään näiden Yleisten ehtojen ja rajoitusten sisältämät velvoitteet. 

Asiakkaan tulee varausta tehdessään tallentaa ja/tai tulostaa kopio näistä Yleisistä ehdoista ja rajoituksista tulevaisuuden tarpeita varten. 

Asiakkaat sitoutuvat täyttämään näiden Yleisten ehtojen ja rajoitusten sisältämät velvoitteet. Asiakkaiden ja Expedian välinen sopimus astuu voimaan heti, kun Expedia toimittaa Asiakkaille sähköpostitse kirjallisen varausvahvistuksen. 

Artikla 1. Määritelmät ja laajuus 

1.1 Määritelmät 

Seuraavilla määritelmillä on sama merkitys riippumatta siitä esiintyvätkö ne yksikössä vai monikossa. 

'Asiakas' (tai "sinä/sinun") tarkoittaa asiakasta, joka tilaa ja/tai varaa yhden tai useamman tällä Verkkosivustolla tarjotun Palvelun.

'Kohdepalvelu' tarkoittaa lippujen tarjoamista tapahtumiin tai turistinähtävyyksiin matkakohteissa, kuten konsertteihin tai opastetuille kierroksille, jäljempänä Verkkosivustolla myös Ebookersin 'Paikallinen asiantuntija'.

'Expedia' tarkoittaa Expedia, Inc.:iä ja/tai Ebookers Travelia.

'Expedia, Inc.' tarkoittaa Expedia, Inc.:iä, jonka rekisteröity osoite on 333 108th Avenue NE Bellevue, WA 98004, USA.

'Ebookers Travel' tarkoittaa Travelscape LLC -yhtiötä, joka on perustettu, ja jolla on kotipaikka kaikkia tarkoituksia varten Yhdysvalloissa rekisteröidyssä osoitteessa 10190 Covington Cross Drive, Suite 300, Las Vegas, NV 89144.

'Yleiset ehdot ja rajoitukset' tarkoittaa näitä yleisiä varaus- ja käyttöehtoja, siten kuin ne ovat kulloinkin voimassa.

'Säännöt ja rajoitukset' tarkoittaa ehtoja, jotka soveltuvat Toimittajiin, joiden kanssa Asiakas on solminut erillisen sopimuksen (kuten lentoyhtiöiden Kuljetusehdot).

'Palvelu(t)' tarkoittaa Verkkosivustolla tarjottua Toimittajien tarjoamaa palvelua, kuten kuljetus-, majoitus- ja autonvuokrauspalveluja, Kohdepalveluja sekä Matkapakettia.

'Kohdepalvelu' tarkoittaa pääsylippujen tarjoamista tapahtumiin tai turistinähtävyyksiin matkakohteessa, kuten konsertteihin tai opastetuille retkille

'Matkapaketti' tarkoittaa samaa kuin matkapakettilaissa "matkapaketille" annettu määritelmä.

'Matkapakettilaki' tarkoittaa lakia matkapalveluyhdistelmistä 14.12.2017/901.

'Pääasiakas' tarkoittaa Asiakasta, joka tekee varauksen itselleen ja/tai muiden puolesta samassa varauksessa.

'Toimittaja' tarkoittaa Palveluiden toimittajaa, kuten lentoyhtiötä, hotellia, matkanjärjestäjää (mukaan lukien Ebookers Travel, toimittaja ALV-tarkoituksessa), autonvuokrausyritystä tai Kohdepalvelun toimittajaa.

'TPX' tarkoittaa Travel Partner Exchange S.L. Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Espanja

'Verkkosivusto' tarkoittaa sivustoa ebookers.fi ja ebookers.fi -mobiilisovellusta.

'Verkkosivuston yleiset käyttöehdot' tarkoittaa käyttöehtoja, jotka sääntelevät ebookers.fi -sivuston käyttöä, käyttöehdot ovat saatavilla täältä: http://www.ebookers.fi/terms

'Virhe' tarkoittaa samaa kuin Artiklassa 3.5.5 määritelty.

'Yhdistetty matkajärjestely' tarkoittaa samaa kuin matkapakettilaissa "yhdistetylle matkajärjestelylle" annettu määritelmä.

'Väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet' tarkoittaa samaa kuin Artiklassa 3.5.7 määritelty. 

1.2. Laajuus

Näitä Yleisiä ehtoja ja rajoituksia sovelletaan Expedia, Inc.:n tarjoamiin Palveluihin. Expedia, Inc. hallinnoi Verkkosivustoa, joka toimii välikätenä sinun ja lukuisten Palveluja tarjoavien Toimittajien välillä mukaan lukien Ebookers Travel. Tehdessäsi varauksen Verkkosivustolle Palvelua varten, teet sopimuksen kyseisen Palvelun Toimittajan kanssa.

Toimittajien Sääntöjä ja rajoituksia sovelletaan ensisijaisesti suhteessa näihin Yleisiin ehtoihin ja rajoituksiin. Säännöt ja rajoitukset ovat Asiakkaan saatavilla ennen varauksen loppuun saattamista ja Asiakas myös hyväksyy ne varauksen tekohetkellä. Olet itse vastuussa tutustumisestasi Toimittajien Sääntöihin ja rajoituksiin ennen varauksen tekemistä tällä Verkkosivustolla. Lentokuljetuspalveluja tarjoavien Toimittajien Säännöt ja rajoitukset ovat Asiakkaan saatavilla ennen varauksen tekemistä. Lisäksi asiaankuuluvan Toimittajan nimenomaisia ehtoja voi tarkastella tästä linkistä. Toimittajia koskevat Säännöt ja rajoitukset ovat saatavilla ennen varauksen tekemistä.

Expedia, Inc. voi milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Yleisiä ehtoja ja rajoituksia, vaikka tällaiset muutokset eivät koske Expedia, Inc.:n Toimittajien puolesta jo hyväksymiä varauksia. Siksi on välttämätöntä, että kaikki Asiakkaat lukevat, tallentavat ja/tai tulostavat kopion Yleisistä ehdoista ja rajoituksista varauksen tekohetkellä ollakseen tietoinen voimassaolevista ehdoista. 

Artikla 2. Varaus Verkkosivuston kautta 

2.1. Asiakkaan oikeudellinen kelpoisuus

Verkkosivusto auttaa Asiakasta löytämään matkatuotteita sekä tekemään tarvittavat varaukset ja toimii välikätenä niissä liiketoimissa, joissa Toimittajat ovat osallisina. 

Pääasiakkaan on oltava vähintään 18-vuotias ja oikeustoimikelpoinen sitoutumaan sopimusvelvoitteisiin. Asiakkaalla tulee varaushetkellä olla tarvittava suostumus tai valtuutus toimia kenen tahansa varaukseen liittyvän henkilön puolesta, ja hänen tulee käyttää Verkkosivustoa Yleisten ehtojen ja rajoitusten ja Verkkosivuston yleisten käyttöehtojen mukaisesti. 

Pääasiakas vastaa, että kaikki kaikista varauksen osapuolista annetut tiedot ovat täsmällisiä, että kaikki osapuolet hyväksyvät sitoutuvansa näihin Yleisiin ehtoihin ja rajoituksiin ja että Pääasiakkaalla on valtuutus hyväksyä ja hyväksyy nämä Yleiset ehdot ja rajoitukset kaikkien Asiakkaiden puolesta varauksen yhteydessä.

Pääasiakas on varauksesta vastuussa oleva henkilö, joka maksaa ennakkomaksun ja täyden hinnan, joka tekee kaikki muutokset ja peruutuspyynnöt, joka on vastuussa kaikista lisäveloituksista varaukseen liittyen sekä kaikista muista varausta koskevista asioista.

Pääasiakas hyväksyy kaikki varauksen jälkeen vastaanotettujen matka-asiakirjojen kuvaukset ja ilmoittaa meille välittömästi kaikista virheistä tai tilanteista, joissa varauksella matkustavien henkilöiden tiedot eivät vastaa passin tietoja. 

Pääasiakas on vastuussa toimistaan (taloudellisesti ja muuten) Verkkosivustolla, mukaan lukien hänen käyttäjänimensä ja salasanansa mahdollinen käyttö. Asiakas vakuuttaa, että hänen Verkkosivustolla antamansa tiedot hänestä itsestään ja hänen mahdollisista matkakumppaneistaan ovat oikeat. 

Mikä tahansa Verkkosivuston vilpillinen tai näiden Yleisten ehtojen ja rajoitusten tai Verkkosivuston yleisten käyttöehtojen kanssa ristiriidassa oleva käyttö oikeuttaa Expedian kieltämään Asiakkaiden pääsyn Palveluihin tai Verkkosivuston muihin toimintoihin. 

2.2. Varauksen vahvistaminen ja muuttaminen tai peruuttaminen 

2.2.1 Vahvistaminen

Varausvahvistus, sisältäen olennaiset elementit, kuten kuvauksen varatuista Palveluista ja hinnasta, lähetetään Pääasiakkaalle sähköpostitse. Jollei Asiakas vastaanota varausvahvistusta sähköpostiinsa 24 tunnin sisällä varauksen tekemisestä, tulee hänen ottaa yhteyttä Asiakaspalveluun osoitteessa matkailu@customercare.ebookers.fi

Nimenomaisesti sovitaan, että Expedia, Inc.:n, Ebookers Travelin tai sen Toimittajien tietojärjestelmiin varastoidut tiedot toimivat todisteena Pääasiakkaan tekemästä varauksesta. Tietokoneisiin tai sähköiseen mediaan tallennetut tiedot ovat päteviä todisteita ja tulevat siten hyväksytyiksi samoin edellytyksin ja samalla todistusarvolla kuin fyysinen, kirjallinen asiakirja. 

2.2.2 Muuttaminen ja Peruuttaminen

Lentojen, matkapakettien ja ajoneuvovuokrausten peruutukset tai varausmuutokset voi tehdä soittamalla numeroon 09 725 22 171.

Hotellien peruutukset voi tehdä Internetissä valitsemalla Hotellivarauksen hallinta -sivulla. Lisäksi muutostiedustelut tai peruutukset voi tehdä soittamalla numeroon 09 725 22 171.

Muiden palveluiden osalta muutostiedustelut ja peruutukset voi tehdä soittamalla 09 725 22 171.

Kaikki tällaiset pyynnöt käsitellään osallisten Toimittajien puolesta ja ne ovat riippuvaisia saatavuudesta ja asianomaisen Toimittajan Säännöistä ja rajoituksista. Asiakkailla ei ole yleistä oikeutta tehdä peruutusta, ellei tällaisesta oikeudesta ole sovittu yksittäisen Toimittajan Säännöissä ja rajoituksissa (jotka toimitetaan Asiakkaalle ennen varauksen tekemistä) tai jos olet varannut Matkapaketin (ks. Artikla 3.5).

Jos Pääasiakas muuttaa varaustaan taikka peruuttaa varauksen kokonaan tai osittain, kyseessä oleva Toimittaja voi määrätä tästä johtuvia maksuja. Jos varauksen peruutus vaikuttaa useampaan kuin yhteen varaukseen liittyvään henkilöön, peruutusmaksut kohdistetaan jokaiseen tällaiseen henkilöön – tarkistathan varausprosessissa ilmoitetut Säännöt ja rajoitukset lisätietojen saamiseksi. 

Jos Asiakas haluaa muuttaa tai peruuttaa minkä tahansa osan varauksesta, Expedian käsittelymaksu soveltuu minkä tahansa Toimittajan määräämän maksun lisäksi. Tarkemmat tiedot mahdollisista maksuista on saatavilla alla olevassa taulukossa:

Palvelu

Expedian muutoksen käsittelymaksu

Expedian peruutuksen käsittelymaksu

Hotelli

Maksuton

Maksuton

Lento (pois lukien halpalennot, joista Expedia ei peri peruutuksen käsittelymaksua)

EUR 60 per matkustaja

EUR 60 per matkustaja

Auton vuokraus

Maksuton

Maksuton

Matkapaketit (pois lukien halpalennot)

Lento - EUR 60 per matkustaja
Hotelli - Maksuton

Lento - EUR 45 per matkustaja
Hotelli - Maksuton

Kohdepalvelut / Paikallinen asiantuntija

Ei sovellu (ei muutettavissa)

Ei sovellu (ei peruttavissa)

 

Pidätämme oikeuden perua Asiakkaan varauksen, mikäli Asiakas ei suorita täyttä maksua varauksesta tai soveltuvaa varauksen muutos- tai peruutusmaksua sovitussa ajassa. 

Saadaksesi lisätietoa Matkapaketteja koskevista peruutusoikeuksista ja -rajoituksista, ks. Artikla 3.5.

2.2.3 Maksunpalautukset ja saapumatta jättämiset

Yllä kohdassa 2.2.2 mainittujen pidätysten jälkeen jäljelle jäänyt summa siirretään maksunpalautuksena takaisin sen osapuolen toimesta, joka vastaanotti alkuperäisen maksun (kuten Expedia, Inc., Toimittaja tai muu taho, joka käy ilmi Asiakkaan luottokortilta tai tiliotteelta) alkuperäisessä varauksessa käytetylle maksukortille. Mahdollisia varaukseen sovellettavia varausmaksuja tai korttimaksun lisäveloituksia ei palauteta.

Jos Asiakas jättää saapumatta paikalle matkan alkaessa, maksujen palautukset Asiakkaalle suoritetaan ainoastaan varausta tehtäessä ilmoitettujen asianomaisen Toimittajan Sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti. 

2.2.4 Edullisimmat hinnat

Jollei Asiakas muuta ilmoita, oletetaan Asiakkaan edellyttävän edullisimpia Palveluja. Tällaiset Palvelut (kuten "turistiluokka") saatetaan tarjota ilman muutos- tai peruuttamismahdollisuutta. Näissä tapauksissa Palveluja ei voida tarjota eri tavalla, eri aikaan tai eri paikassa kuin mitä niistä on sovittu. 

2.3. Matkustusasiakirjat

Matkustusasiakirjat lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka Pääasiakas on antanut Verkkosivustolla Palvelujen varauksen yhteydessä.

Jos fyysisiä matkustusasiakirjoja vaaditaan, ne lähetetään Pääasiakkaan varauksen yhteydessä ilmoittamaan osoitteeseen. Matkustusasiakirjoja ei toimiteta Suomen ulkopuolella sijaitsevaan osoitteeseen. Expedia, Inc.:llä on oikeus veloittaa asiakirjojen toimituksesta johtuva maksu, josta ilmoitetaan Asiakkaalle varauksen tekemisen yhteydessä, ja jota ei palauteta. 

Expedia ei takaa mitään toimitusaikoja eikä ole vastuussa postin tai lähetin kannettavaksi annetuista fyysisistä matkustusasiakirjoista, jotka eivät tavoita Asiakasta ennen lähtöpäivää (toimitusvirheestä tai muusta seikasta johtuen). Asiakkaiden tulisi varata riittävästi aikaa valitulle toimitustavalle varmistaakseen, että he saavat fyysiset matkustusasiakirjansa ennen matkustuspäiväänsä. On Pääasiakkaan vastuulla varmistaa, että posti- tai lähettitoimitukselle annettu osoite on oikea.

Toimittaja tai Expedia, Inc. eivät ole vastuuvelvollisia, jos matkustusasiakirjojen lähettäminen sähköpostitse ei ole mahdollista Pääasiakkaan henkilötietojaan, mukaan lukien sähköpostiosoite, antaessaan tekemän virheen johdosta. 

Artikla 3. Erityispalvelut 

Expedia, Inc. ylläpitää Verkkosivustoa, joka toimii välikätenä Asiakkaan ja Toimittajien välillä Palvelujen tarjoamisessa ja tuottamisessa. 

Tämän artiklan 3 tarkoituksena on informoida Asiakasta Toimittajien Asiakkaille tarjoamien ja heidän tietoonsa saatettujen Palvelujen käyttöehdoista. Nämä yksityiskohdat eivät ole tyhjentävät eivätkä ne korvaa Toimittajien Sääntöjä ja rajoituksia. Jos näiden Yleisten ehtojen ja rajoitusten ja Toimittajan Sääntöjen ja rajoitusten tai kolmannen osapuolen varauspalvelun toimittajan ehtojen ja rajoitusten välillä vallitsee ristiriita, tai jos ehdot ovat keskenään epäjohdonmukaisia, sovelletaan Sääntöjä ja rajoituksia tai kolmannen osapuolen varauspalvelun toimittajan ehtoja ja rajoituksia. Toimittajien Säännöt ja rajoitukset ovat saatavilla ennen varauksen tekemistä. 

Jollei lainsäädännöllisistä vaatimuksista muuta johdu, nämä selvitetyt yksityiskohdat eivät aiheuta velvollisuuksia tai vastuita Expedia, Inc.:lle.

3.1. Lentokuljetuspalvelut 

Lentokuljetuspalveluja, joihin sovelletaan Toimittajan Sääntöjä ja rajoituksia (sisältäen kuljetusehdot ja hintaan sovellettavat säännöt ja rajoitukset) sekä tämän Artiklan 3.1 ehtoja, voidaan tarjota erikseen tai osana valmismatkaa. Toimittajien Säännöt ja rajoitukset voivat sisältää peruuttamiseen tai muutoksiin liittyviä rajoituksia ja/tai maksuja, jotka tulevat maksettavaksi kohdassa 2.2.2 tarkoitettujen Expedian käsittelymaksujen lisäksi. Lentokuljetuspalveluja tarjoavien Toimittajien Säännöt ja rajoitukset ovat Asiakkaan saatavilla ennen varauksen tekemistä ja asiaankuuluvan Toimittajan nimenomaisia ehtoja voi tarkastella tästä linkistä 

Jos Expedia, Inc. saa Asiakkaalta maksun lentokuljetuspalvelun varauksesta, Expedia toimii asiaankuuluvan lentokuljetuspalveluiden Toimittajan edustajana. Tämä tarkoittaa, että lentokuljetuspalvelusopimuksen sopimuspuolina ovat Asiakas ja asiaankuuluva lentokuljetuspalvelun Toimittaja. Lentokuljetuspalveluiden Toimittajien Sääntöjä ja rajoituksia voi tarkastella tästä linkistä.

Osa Suomen ulkopuolelta lähtevistä halpalentoyhtiöiden lentojen hinnoista ja maksuista saatetaan ilmoittaa vieraassa valuutassa (esim. GBP). Hinnoista ja maksuista ilmoitetaan arvio euroina. Halpalentoyhtiön veloittama summa saattaa hieman poiketa ilmoittamastamme arviosta, johtuen eri kortinmyöntäjien käyttämistä vaihtelevista valuuttakursseista. Lisäksi Asiakkaan tosite saattaa sisältää Asiakkaan kortinmyöntäjän veloittaman maksun vieraan valuutan käsittelystä. Nämä lisämaksut eivät liity Expediaan, eikä Expedia siten ole vastuussa lisämaksuista, jotka aiheutuvat vaihtelevista valuuttakursseista tai kortinmyöntäjän veloittamista maksuista. 

EU:n toimintakieltolista

EU-sääntelyn mukaisesti tarkemmat tiedot lentoyhtiöistä, jotka on asetettu toimintakieltoon Euroopan unionin sisällä ovat saatavilla osoitteesta: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_fi.htm

3.1.1. Lentokuljetuksen ehdot

Asiakas on vastuussa lentoyhtiön ja/tai matkanjärjestäjän ohjeiden noudattamisesta, erityisesti lähtöselvitysaikojen osalta. Asiakas hyväksyy ja vahvistaa erityisesti, että: 

 • Expedia ei voi vaikuttaa minkään lentokuljetuksen istumapaikkajakoon, vaikka nämä olisi ennakkoon varattu lentoyhtiöltä, eikä takaa tiettyjen istumapaikkojen saatavuutta lähtötilanteessa.
 • Expedia ei voi vaikuttaa asiaankuuluvan lentokuljetuspalvelujen Toimittajan ilmoittamiin lentoaikoihin, jotka ovat suuntaa-antavia ja niitä voidaan muuttaa ja vahvistaa.
 • Asiakas on vastuussa paluulennon vahvistamisesta lentokuljetuspalvelujen Toimittajan vaatimusten mukaisesti.
 • Asiakas varaa menopaluumatkan, mutta ei käytä menomatkaa, lentoyhtiö voi peruuttaa paluulennon ilman hyvitystä. Edellä mainittu pätee myös, jos paluumatkaa ei tehdä ja mikäli matkaa ei tehdä lainkaan. Asiakkaan on käytettävä lentoliput aikajärjestyksessä.
 • Erityis- tai tilauslentojen kohdalla meno- ja paluulennoista annetaan lentoyhtiön nimi, lennon aikataulu, lentokoneen tyyppi, matkareitti sekä mahdolliset välilaskut ainoastaan suuntaa-antavana tietona. Toimittajan Sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti kyseessä olevat lennot, lentokonetyypit ja lentojen numerot saattavat muuttua ja niitä saatetaan siirtää jopa 24 tunnilla myös niiden vahvistamisen jälkeen.
 • Yksittäiset lentoyhtiöt saattavat veloittaa erikseen aterioista, matkatavaroista, istumapaikkatoiveista jne. Expedia ei ole vastuussa tällaisista maksuista. Verkkosivustolla esitettävät tiedot hinnoista ovat ainoastaan informatiivisia ja lentoyhtiöt pidättävät oikeuden muuttaa hintojaan.
 • Asiakkaan on noudatettava lentokuljetuksen Toimittajan Sääntöjä ja rajoituksia raskaana olevien naisten kuljettamisesta.
 • Asiakkaan on noudatettava lentokuljetuksen Toimittajan Sääntöjä ja rajoituksia lasten kuljettamisesta. Erityisesti on syytä huomioida, että lapsilla, jotka ovat täyttäneet kaksi vuotta paluulennon päivänä, on oltava lasten matkalippu sekä meno- että paluulennolla. Asiakkaat, jotka eivät noudata tätä sääntöä, eivät ole oikeutettuja hyvitykseen matkustamisen aikana aiheutuneista istuinmaksuista. Alle 2-vuotiaille ei varata omaa istumapaikkaa lentokoneesta, ellei heille ole ostettu lasten matkalippua. Alle 15-vuotiasta yksin matkustavaa lasta kuljetetaan ainoastaan Lentokuljetuksen Toimittajien Sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti. 

Lentokuljetuspalvelujen Toimittajien Säännöt ja rajoitukset ovat saatavilla ennen varauksen tekemistä ja niitä voi tarkastella tästä linkistä.

Tarkempia ohjeita lennolle valmistautumisesta saa Asiakastuesta tästä linkistä

3.1.2 Yhdistetyt yhdensuuntaiset liput. 

Meno-paluu-lennon sijaan Verkkosivustolta varaaville Asiakkaille saatetaan tarjota mahdollisuus varata kaksi yhdensuuntaista lippua yhdistettynä. Yhdistetyt yhdensuuntaiset liput voivat lisätä lentovaihtoehtoja, ne ovat usein edullisempia ja ne voivat yhdistää saman ja eri lentoyhtiöiden lentoja.

Toisin kuin meno-paluu-lippujen kohdalla, jokaiseen yhdensuuntaiseen lippuun sovelletaan lippukohtaisia sääntöjä, rajoituksia ja maksuja. Asiakkaan joutuessa siirtämään toista lentoa siksi, että yhteen lentoon on tullut muutoksia (esim. peruuttamisen tai siirtämisen johdosta), hän on itse vastuussa lennon muuttamisesta aiheutuneista maksuista. 

3.1.3. Hallinnolliset ja/tai terveysmääräykset

Kansainvälinen matkustaminen: Asiakkaat ovat vastuussa siitä, että he varmistavat täyttävänsä ulkomaiset maahantulovaatimukset ja heidän matka-asiakirjansa, kuten passit ja viisumit (kauttakulku, liiketoiminta, turisti jne.) ovat kunnossa ja muut mahdolliset maahantulovaatimukset täyttyvät. Expedialla ei ole erityistietoa ulkomaisista maahantulovaatimuksista tai matka-asiakirjoista. Kehotamme Asiakkaita tarkastamaan asiaankuuluvien valtioiden antamat matkustuskiellot, varoitukset, tiedotteet sekä ohjeistukset ennen matkan varaamista ulkomaiseen matkakohteeseen. 

Lisätietoa näistä asioista on saatavilla täällä: https://um.fi/matkustaminen.

Terveys: Matkustamisessa suositellut rokotukset voivat vaihtua ja Asiakkaiden on hyvä pyytää lääkäriltään tietoa ajantasaisista suosituksista ennen lähtöään. Asiakkaiden vastuulla on varmistaa, että he täyttävät kaikki maahantulon terveysvaatimukset, ovat ottaneet suositellut rokotukset, heillä on suositeltu lääkitys ja he noudattavat kaikkia matkaansa liittyviä lääkinnällisiä neuvoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivulta on saatavilla terveysopas matkustajille, http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat. Asiakkaiden on otettava yhteyttä lääkäriinsä saadakseen matkaansa liittyvää muuta neuvontaa. 

Hyönteisten tuhoaminen: Vaikka käytäntö ei ole yleinen, useat maat pidättävät oikeuden tuhota hyönteisiä lentokoneesta, jos havaitaan uhka kansanterveydelle, maataloudelle tai ympäristölle. Maailman terveysjärjestö (WHO) ja kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO ovat hyväksyneet seuraavat hyönteistentuhoamismenettelyt: 1) aerosolihyönteismyrkyn suihkuttaminen matkustamoon matkustajien ollessa lentokoneessa tai 2) lentokoneen sisätilojen käsitteleminen pitkäkestoisella hyönteismyrkyllä matkustajien ollessa lentokoneen ulkopuolella. 

Suomen kansalainen tarvitsee voimassa olevan viisivuotispassin (tai 10-vuotispassin, jos passia on anottu ennen 21.8.2006) kaikille Verkkosivustolla tarjotuille lomamatkoille. Joillain kaukomailla on käytössä maahantulomääräys, jonka mukaan Asiakkaan passin on oltava voimassa tietty vähimmäisaika, tyypillisesti kuusi kuukautta, hänen maahantulonsa jälkeen. Jos Asiakkaan passi on voimassa vähemmän kuin 12 kuukautta, Asiakasta kehotetaan tutustumaan kohdevaltion määräyksiin ennen lopullisten matkasuunnitelmien tekemistä. Passissa olevan nimen tulee täsmätä matkalipun nimen kanssa sillä uhalla, ettei Asiakas muuten voi matkustaa tai ettei vakuutus ole voimassa. Jos matkan / Palvelun varaamisen jälkeen, mutta ennen matkan alkamista, Asiakkaan seurueeseen kuuluva henkilö vaihtaa nimensä, esimerkiksi avioitumisen johdosta, tulee Asiakkaan ilmoittaa tästä Asiakaspalveluun soittamalla numeroon 09 725 22 171 tai lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen matkailu@customercare.ebookers.fi

Suomen kansalaisia kehotetaan kääntymään poliisin puoleen saadakseen lisätietoja passivaatimuksista (http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/suomi/passi). Viisumivaatimuksia koskevan tiedon osalta Asiakkaita ohjeistetaan kääntymään kohdevaltion suurlähetystön puoleen. Niitä, jotka eivät ole Suomen kansalaisia, ohjeistetaan kääntymään suurlähetystönsä tai passitoimiston puoleen saadakseen tietoja ja ohjeistusta kohdemaan viisumi- ja passimääräyksistä (sekä Suomeen paluusta). 

Huomaa: viisumin saaminen vie usein aikaa, joten Asiakasta ohjeistetaan varaamaan riittävästi aikaa viisumin hankkimiselle. Vaatimukset saattavat muuttua, joten Asiakkaiden tulisi tarkistaa ajantasaiset tiedot ennen varauksen tekemistä ja lähtöä. Emme ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Asiakkaan ei anneta nousta lentokoneeseen tai saapua maahan, koska Asiakkaalla ei ole oikeaa ja asianmukaista passia, viisumia tai muita lentoyhtiön, viranomaisen tai valtion, mukaan lukien valtiot, joissa Asiakas on vain kauttakulkumatkalla, vaatimia matka-asiakirjoja. Edellä mainittu soveltuu myös kaikkiin lentokoneen tekemiin välilaskuihin, vaikka Asiakas ei nousisikaan lentokoneesta tai lähtisi lentokentältä. 

Vaikka useimmat matkat, mukaan lukien matkustamisen kansainvälisiin kohteisiin, tapahtuvat ilman häiriöitä, matkat tiettyihin kohteisiin saattavat sisältää suurempia riskejä kuin toiset. Ennen matkan varaamista kansainväliseen kohteeseen Expedia, Inc. kehottaa Asiakkaitaan tarkastamaan kaikki ulkoasiainministeriön kohdemaasta julkaisemat matkustuskiellot, varoitukset, tiedotteet sekä ohjeet. Seuraavista lähteistä on saatavilla tietoa monien maiden tilanteesta sekä matkustamiseen liittyvästä riskin tasosta matkustettaessa tiettyyn kansainväliseen kohteeseen: 

 1. Verkkosivusto - Ulkoasiainministeriö: http://formin.finland.fi/
 2. Puhelinnumero - Ulkoasiainministeriön vaihde +358 (0)295 350 000 ja ympärivuorokautinen päivystys +358 (0)9 1605 5555 

Tarjoamalla matkatuotteita erityisesti kansainvälisiin kohteisiin, Expedia ei takaa, että matka tietyille alueille olisi suositeltavaa tai vaaratonta. 

Yhdysvaltojen Visa Waiver Ohjelma ja ESTA: Kaikkien matkustajien, jotka haluavat matkustaa Yhdysvaltoihin tai sen kautta Visa Waiver Ohjelman (VWP) alaisuudessa, tulee anoa matkustuslupaa Sähköisen matkustuslupajärjestelmän (ESTA) kautta. ESTA -anomuksen tekemiseen tulee varata riittävästi aikaa. Anomus suositellaan tehtäväksi vähintään 72 tuntia ennen lähtöä. Lisätietoja löytyy Yhdysvaltojen Kotimaan Turvallisuusosaston (US Department of Homeland Security) internet-sivuilta osoitteesta https://esta.cbp.dhs.gov. 

Monet valtiot uudistavat vaatimuksiaan, joiden mukaan lentoliikenteen harjoittajien tulee luovuttaa kaikkien lentokoneessa olevien matkustajien henkilötietoja. Tiedot kerätään joko Asiakkaan lentokentällä tekemän lähtöselvityksen yhteydessä tai Asiakkaan varatessa matkansa. Tämän johdosta Asiakasta kehotetaan varaamaan lisäaikaa lennon lähtöselvityksen tekemiseen. 

3.1.4. Erityishinnat 

Tarjotut lentoreitit saattavat olla erityishintaisia tarjoten parhaan hinnan, mutta eivät välttämättä kaikista suorinta reittiä. Jotkut matkareitit edellyttävät lentokoneen vaihtamista matkan aikana. Suora lento tarkoittaa matkaa, jonka aikana ei tarvitse vaihtaa lentokonetta, mutta jonka aikana saattaa olla tarvetta pysähdyksille tankkaamisen tai matkustajien koneesta tai koneeseen nousemisen vuoksi. Kaikista pysähdyksistä annetaan yksityiskohtaiset tiedot varausprosessin aikana ja ne on selvästi eritelty sekä Verkkosivustolla että Asiakkaiden varausvahvistuksissa. 

Monet lentoyhtiöt, mutta eivät kaikki, tarjoavat erityishinnan alle kaksivuotiaille (2) lapsille sekä eläkeläisille. Nämä alennukset ovat riippuvaisia lentoyhtiöstä, kyseessä olevasta lennosta, paikkojen saatavuudesta ja matkustajan iästä. 

Lentopisteitä ja kanta-asiakasohjelmien kuponkeja ei välttämättä voi käyttää varatessa matkaa tämän Verkkosivuston kautta. 

Jos Asiakas on hyötynyt alennuksesta, varaukseen liittyvät erityishinnat näkyvät varausprosessin aikana ennen varauksen vahvistamista. 

3.1.5. Vastuu 

Asiakasta muistutetaan, että lentoyhtiöiden vastuuta kuolemasta, henkilövahingosta ja muista vahingoista on tavanmukaisesti rajoitettu kansallisen lainsäädännön, kansainvälisen lentokuljetussopimuksen tai lentoyhtiön omien Sääntöjen ja rajoitusten ja niiden sisältämien kuljetusehtojen mukaisesti. 

3.1.6. Sähköinen lippu 

Sähköinen lippu on lippu, jolla ei ole fyysistä muotoa. Tämänlaista lippua käyttäessään Asiakkaan on mentävä asianomaisen lentoyhtiön lähtöselvitystiskille ja esitettävä voimassaoleva matkustusasiakirja (passi, viisumi, henkilökortti jne.) saadakseen maihinnousukorttinsa. Asiakkaan on ehdottomasti noudatettava lentokuljetuspalvelun Toimittajan ilmoittamia lähtöselvitysaikoja. 

3.1.7. Matkustajien vaihtaminen 

Jollei kohdan 3.5mukaisista valmismatkoihin sovellettavista ehdoista muuta johdu, Lennoille tulevia matkustajia ei voi vaihtaa, paitsi silloin kun Asiakkaalla voi olla oikeus siirtää Matkapaketti toiselle henkilölle, Ebookers Travel pyrkii sen tekemään (ks. Artikla 3.6.3.4). Huomioithan, että Toimittajan Säännöistä ja rajoituksista riippuen tämä voi johtaa lennon perumiseen ja uudelleen varaukseen (100 % peruutusmaksulla)..

3.1.8. Liikennöivät lentoyhtiöt 

Asiakkaan on syytä huomioida, että tietyissä tilanteissa lennot, jotka varataan yhden lentoyhtiön kautta, voidaan liikennöidä toisen lentoyhtiön toimesta – yksityiskohtaiset tiedot tällaisesta liikennöivästä lentoyhtiöstä on saatavilla Verkkosivustolla. Liikennöivä lentoyhtiö laskuttaa Asiakasta lennosta ja näkyy elinkeinonharjoittajana Asiakkaan luottokortilla tai tiliotteella. Myös muut Toimittajat voivat veloittaa varatuista Palveluista, mutta veloitettava kokonaissumma ei ylitä Palveluiden kokonaishintaa. 

3.1.9. Korvaus lennolle pääsyn epäämisestä ja myöhästymisistä 

Asiakas voi olla oikeutettu tiettyihin korvaaviin toimenpiteisiin asetuksen (EY) N:o 261/2004 mukaisesti, jos lentoyhtiö peruuttaa tai lykkää lentoa, ei pysty tarjoamaan etukäteen varmistettua paikkaa, ei pysähdy Asiakkaan välilaskupaikassa tai määränpäässä tai aiheuttaa Asiakkaan myöhästymisen yhteyslennolta, jolle Asiakkaalla on varaus. 

3.2. Majoituspalvelut 

Majoitusta voidaan tarjota erikseen tai osana Matkapakettia. Näihin majoituspalveluihin, riippumatta siitä onko ne varattu erikseen tai osana Matkapakettia,  sovelletaan majoitusta tarjoavien Toimittajien Sääntöjä ja rajoituksia, jotka ovat saatavilla ennen varauksen tekemistä sekä tämän Artiklan 3.2. mukaisia ehtoja. Toimittajan Säännöt ja rajoitukset voivat sisältää peruuttamiseen ja/tai muutoksiin liittyviä rajoituksia ja/tai maksuja, jotka tulevat maksettavaksi kohdassa 2.2.2 säädettyjen Expedian käsittelymaksujen lisäksi. 

Artiklojen 3.2.6 mukaisesti ennalta maksetut "maksa heti verkossa" hotellivaraukset edellyttävät, että Pääasiakkaan luottokortilta peritään täysi veloitus varauksen yhteydessä. Muita hotellivarauksia varten vaaditaan pankki- tai luottokortin yksityiskohtaiset tiedot varauksen varmistamiseksi, ja lopullinen maksu suoritetaan suoraan hotellille oleskelun aikana. Ole hyvä ja tarkista varausprosessin aikana esitetyt yksityiskohtaiset tiedot selvittääksesi miten ja koska maksu suoritetaan. Verkkosivustolla esitetyt hinnat eivät sisällä maksuja valinnaisista lisäpalveluista, esimerkiksi minibaarista ostetuista välipaloista tai puheluista. 

Jos Asiakas ei saavu paikalle ensimmäisenä varausiltana, mutta aikoo majoittua varauksen myöhempinä päivinä, tulee Pääasiakkaan vahvistaa varausmuutokset Expedialle viimeistään alkuperäisenä ensimmäisenä majoittumispäivänä välttääkseen varauksen peruuntumisen kokonaisuudessaan. Jos Pääasiakas ei vahvista varausmuutoksia Expedialle, koko varaus saatetaan peruuttaa Toimittajan soveltamien varausprosessissa ilmoitettujen Sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti. 

Asiakkaalta, joka ei peruuta tai muuta varaustansa ennen hotellin ennalta määräämän peruutusajan umpeutumista, joka vaihtelee hotellista riippuen (yleensä 24–72 tuntia ennen saapumispäivää), veloitetaan hotellivarauksesta hotellin Sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti. Asiakkaiden tulee huomioida, että kaikki hotellit eivät salli muutoksia tai peruutuksia varauksien tekemisen jälkeen. Nämä rajoitukset käyvät ilmi hotellivaraukseen sovellettavista Säännöistä ja rajoituksista. 

Verkossa Asiakas saa varata kerralla enintään kahdeksan huonetta samaan hotelliin/samoille päiville. Jos saamme selville, että Asiakas on varannut enemmän kuin kahdeksan huonetta erillisiä varauksia käyttäen, voimme peruuttaa varaukset ja veloittaa Asiakkaalta soveltuvan peruutusmaksun. Jos Asiakas on maksanut ennakkomaksun, jota ei palauteta, Asiakas menettää sen. Jos Asiakas haluaa varata vähintään yhdeksän huonetta, Asiakkaan on täytettävä verkossa ryhmämatkalomake. Ryhmämatkoihin perehtyneet asiantuntijamme tutkivat pyynnön ja ottavat Asiakkaaseen yhteyttä varauksen vahvistamiseksi. Asiakasta voidaan pyytää allekirjoittamaan kirjallinen sopimus ja/tai maksamaan hotellin vaatima ennakkomaksu, jota ei palauteta. 

3.2.1. Huoneiden käyttö

Asiakasta muistutetaan siitä, että yleensä huoneet ovat saatavilla klo 14:00:stä eteenpäin ja ne tulee luovuttaa klo 12:00:een mennessä riippumatta saapumis- tai lähtöajasta tai käytetystä kulkuvälineestä. 

Yhden hengen huoneissa on yleensä yksi sänky, ja lisävuode on näissä huoneissa usein maksullinen. Kahden hengen huoneissa on yleensä joko kaksi yksittäissänkyä tai yksi parivuode. 

3.2.2. Luokittelu

Hotelleille Verkkosivustolla annettu mukavuusluokitus vastaa kyseisen valtion yleisiä luokitusstandardeja, jotka saattavat erota Suomen standardeista. Luokitus on ainoastaan ohjeellinen. Asiakkaiden tulee olla tietoisia siitä, että standardit saattavat vaihdella samaan luokkaan kuuluvien hotellien välillä eri valtioissa, jopa samassa valtiossa. On tärkeää lukea huolellisesti yksittäiset hotellikuvaukset. Jollei toisin ilmoiteta, majoitus kaikissa hotelleissa tapahtuu standardihuoneissa luokituksesta riippumatta. 

1 tähti: Näiden hotellien hinnat ovat alhaisimmat. Majoitus vastaa minimivaatimuksia ja on yleisesti siisti ja yksinkertainen. Kylpyhuonetilat on yleensä jaetut. 

2 tähteä: Yksinkertainen majoitus, jossa tyyliin ja tunnelmaan on panostettu hieman enemmän, silti edelleen edulliseen hintaan. Tilat ja palvelut ovat rajoitettuja. Tietty määrä yleisiä huoneita, kauppa tai esimerkiksi kahvila saattavat sisältyä hotellin palveluihin. 

3 tähteä: Matkustajalle, joka haluaa hieman enemmän ja arvostaa palvelua, laatua, tyyliä ja mukavuutta. Suositellaan myös perheille. Paikan päällä on yleensä ravintola, joka tarjoilee aamupalaa ja joskus myös lounaan ja/tai illallisen. Hotellissa on konferenssihuoneita ja joskus myös muita tiloja, kuten uima-allas tai palveluja bisnesmatkustajille. 

4 tähteä: Ensiluokkainen majoitus vaativammalle vieraalle. Huomiota on kiinnitetty ylellisyyteen, vieraanvaraisuuteen ja palveluun. Huippuluokan ravintolaa ja tilojen vaurautta voidaan edellyttää näissä luotettavissa hotelleissa. Ensiluokkaista majoitusta bisnesmatkustajille. 

5 tähteä: Huippuluokan majoitus, joka täyttää korkeimmat vaatimukset. Nämä hotellit tarjoavat moitteetonta henkilökohtaista palvelua, aistikkaan ja elegantin ympäristön sekä kaikki mahdolliset mukavuudet. Nämä hotellit ovat maailman parhaimpia hotelleja. 

On mahdollista, että majoituspalvelun Toimittajan tai Expedian toimesta hotellivaraus ajoittain peruutetaan tai muutetaan teknisten syiden (esimerkiksi hotellin ottaessa liikaa varauksia vastaan yhteysongelmista johtuen) tai force majeure -esteen vuoksi (esimerkiksi hotellin ollessa suljettuna hurrikaanin vuoksi) tai kolmannen osapuolen toiminnan johdosta (esimerkiksi jos huone ei ole käytettävissä hotellin kunnossapitosyistä). Tällaisissa tilanteissa Expedia ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin toimiin ilmoittaakseen Asiakkaalle asiasta niin pian kuin mahdollista ja tarjoaa, mikäli mahdollista, vaihtoehtoista vähintään saman mukavuusluokan ja palveluiltaan vastaavaa hotellimajoitusta. Jos Asiakas ei hyväksy tarjousta, Expedia varmistaa, että kaikki hotellivarauksesta maksetut suoritukset hyvitetään. Jos se katsotaan aiheelliseksi, esimerkiksi tilanteessa, jossa Expedian teknisen ongelman vuoksi varaus on täytynyt peruuttaa tai sitä on täytynyt muuttaa ja tämä aiheuttaa Asiakkaalle välitöntä vahinkoa, Expedia maksaa Asiakkaalle myös kohtuullisen korvauksen. Mikäli majoitusvarauksesi on osa Matkapakettia, sinulla voi olla myös muita oikeuksia (ks. Artikla 3.5) 

3.2.3. Aktiviteetit                   

Joskus tietyt Toimittajien tarjoamat aktiviteetit, jotka on kuvattu Verkkosivuston hotellikuvauksissa, saattavat peruuntua. Syynä voivat olla esimerkiksi sääolot tai force majeure -este, sesongin ulkopuolinen vierailuaika tai se, ettei toiminnan edellyttämä osallistujamäärä ole täyttynyt. 

Kiertoajeluiden osalta turistikohteiden järjestys on ainoastaan ohjeellinen ja Toimittajat voivat muuttaa sitä. 

3.2.4. Ateriat

Jos ateriat ovat osa majoituspakettia, niiden lukumäärä riippuu majoittumisöiden määrästä. Täysihoito sisältää normaalisti aamiaisen, lounaan ja päivällisen. Puolihoito sisältää normaalisti aamiaisen sekä majoituspaketista riippuen joko lounaan tai päivällisen. Pääateriat sisältävä majoitus alkaa tavallisesti saapumispäivänä hotelliin illallisella ja päättyy lähtöpäivänä aamiaiseen (puolihoito) tai lounaaseen (täysihoito). Käyttämättä jääneitä aterioita ei hyvitetä. 

Asiakasta muistutetaan siitä, etteivät juomat kuulu aterioihin, jollei Verkkosivustolla toisin mainita. Ellei juomavettä ole saatavilla, Asiakas vastaa itse sen hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista. 

Vanhempia neuvotaan tuomaan mukanaan erityisruoat pieniä lapsia varten, koska niitä ei aina ole paikallisesti saatavilla. 

3.2.5. Verot

Joissakin maissa paikalliset viranomaiset saattavat määrätä lisäveroja (turistivero ym.), jotka tulee maksaa paikallisesti. Asiakas vastaa täysin tällaisten verojen maksamisesta. Veron määrä saattaa muuttua varauksenteko- ja majoittumispäivien välillä. Asiakas on vastuussa korkeamman veron määrän maksamisesta, jos verot ovat majoittumispäivänä varauksentekopäivää korkeammat. 

3.2.6 Maksa heti verkossa tai myöhemmin hotellissa 

Jotkut hotellit saattavat tarjota Asiakkaalle maksuvaihtoehtoja "maksa heti verkossa" tai "maksa myöhemmin hotellissa". Jos Asiakas valitsee vaihtoehdon "maksa heti verkossa", Expedia veloittaa välittömästi kyseisen summan tämän luottokortilta euromääräisenä. Jos Asiakas valitsee vaihtoehdon "maksa myöhemmin hotellissa", hotelli tekee Asiakkaan oleskeluaikana veloituksen Asiakkaan luottokortilta hotellin paikallisen valuutan mukaisena. Yleisissä ehdoissa ja rajoituksissa asetettujen, Asiakkaan maksettavaksi tulevien verojen ja maksujen määrät saattavat vaihdella riippuen siitä, minkä maksuvaihtoehdon Asiakas valitsee. Huomioithan, että jotkut hotellit vaativat ennakkomaksun, jota ei välttämättä palauteta (katso Toimittajien Säännöt ja rajoitukset). Verokannat ja ulkomaanvaluutan vaihtokurssit voivat muuttua varauksen ja majoittumisen välisenä aikana. Luottokorttiyhtiö saattaa myös veloittaa maksun valuutanvaihdosta. Ebookers.fi -sivustolla käytettäväksi annettuja etuseteleitä voidaan käyttää ainoastaan "maksa heti verkossa" -varauksissa.

3.3. Auton vuokraus 

Auton vuokrauspalvelut tarjotaan erikseen tai osana Matkapakettia. Näihin auton vuokrauspalveluihin sovelletaan kunkin Toimittajan (autonvuokrausyrityksen) Sääntöjä ja Rajoituksia ja tämän Artiklan 3.3 mukaisia ehtoja.

3.3.1. Maksutapa ja vakuudet 

Varauksen tehneen Asiakkaan on esitettävä nimissään oleva ja voimassaoleva luottokorttinsa vuokra-ajoneuvoa noudettaessa. Pankkikortteja ei hyväksytä ja Asiakkaan tulee tarkistaa Toimittajan hyväksymät luottokortit. 

Toimittaja voi auton vuokra-aikana esittää luottokorttiyhtiölle valtuutuspyynnön vakuudeksi, jonka Toimittaja säilyttää. Tämän johdosta Asiakkaan tulee olla yhteydessä luottokorttiyhtiöönsä varmistaakseen kortin maksurajan sopivuuden tähän tarkoitukseen. Jotkin isommat autotyypit vaativat kaksi luottokorttia. 

Jollei Asiakas noudata tässä Artiklassa 3.3.1 mainittuja ehtoja, Toimittaja voi olla luovuttamatta autoa Asiakkaan käyttöön, mutta perii kuitenkin täyden veloituksen auton vuokrasta. 

3.3.2. Lisämaksut

Muita maksuja, kuten polttoaine-, lisäkuljettaja- ja nuoren kuljettajan maksuja, saatetaan periä paikallisesti. Asiakas tiedostaa, etteivät Expedia, Inc., Ebookers Travel ja/tai Toimittajat missään tilanteessa ole vastuussa tällaisista edellä kuvatuista tai vastaavanlaisista maksuista. 

Myös silloin, kun pakollinen vakuutus sisältyy auton vuokraan, Toimittajasta, vuokramaasta ja vuokra-autosta riippuen omavastuuosuus voi tulla maksettavaksi auton vahingoittumis- tai varkaustapauksessa. Tämä paikallisen vapaaehtoisen lisävakuutuksen hankkiminen (nimeltään super CDV tai super TP) poistaa omavastuuosuuden tai pienentää sen määrää. Asiakas tiedostaa, ettei Expedia, Inc. ja/tai Ebookers Travel tai sen Toimittajat mukaan lukien, missään tilanteessa ole vastuussa omavastuusta tai kuvatunlaisen tai vastaavanlaisen lisävakuutuksen ottamisesta. 

Polttoaine ei yleensä sisälly vuokrahintaan. Tietyissä valtioissa tietyt Toimittajat lisäävät maksuun automaattisesti bensatankin täyttöhinnan auton palautuksen yhteydessä. Lisäksi jotkut Toimittajat veloittavat erikseen talvirenkaiden käytöstä. 

Jollei toisin ole sovittu, Asiakkaan tulee palauttaa ajoneuvo Toimittajalle ajoneuvon noutopaikkaan. Jollei Asiakas noudata edellä mainittua, Toimittaja voi veloittaa lisämaksun.

Lisävarusteita, kuten lastenistuimia voidaan pyytää ja (mikäli niitä on saatavilla) ne maksetaan suoraan Toimittajalle ajoneuvoa noudettaessa. 

3.3.3. Kulkuneuvon nouto/käyttö 

Kuljettajan tulee yleensä olla iältään 21–75-vuotias vuokratakseen kulkuneuvon, mutta tämä voi vaihdella eri Toimittajien ja maiden välillä. Asiakas on velvollinen tarkistamaan asian Toimittajalta. Jos joku kuljettajista on alle 25- tai yli 70-vuotias, tästä saattaa koitua lisämaksuja. 

Kaikkien kuljettajien on esitettävä vuokratun kulkuneuvon ajokorttiluokan mukainen voimassa ja heidän nimissään oleva ajokortti autoa vastaanotettaessa. Kansainvälisillä vuokraamoilla saattaa olla erilaisia ajokorttivaatimuksia.  Kansainvälistä ajokorttia edellytetään, mikäli kuljettajan ajokortti ei ole latinalaisissa aakkosissa. Lisäasiakirjoja, kuten passia tai enintään kahta todistusta nimestä ja osoitteesta saatetaan myös edellyttää. Asiakkaan tulee tarkistaa vuokra-autoja tarjoavan Toimittajan Säännöistä ja rajoituksista vuokra-auton varausta koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset. 

Asiakasta muistutetaan siitä, että jotkut Toimittajat eivät salli vuokratun ajoneuvon käyttöä sen valtion ulkopuolella, josta ajoneuvo on vuokrattu. 

3.3.4. Vuokrauksen peruutus/Käyttämättä jääneet vuokrapäivät 

Maksunpalautusta ei myönnetä käyttämättömistä vuokrapäivistä tai varauksista, jotka peruutetaan myöhemmin kuin kuusi tuntia ennen noutoaikaa. 

3.4. Kohdepalvelut / Paikallinen asiantuntija 

Kohdepalveluita voidaan tarjota erikseen tai osana Matkapakettia Ebookers Travelin tai muun kolmannen osapuolen yhtiön kautta varauksen yhteydessä. Näihin Palveluihin sovelletaan näitä Yleisiä ehtoja ja rajoituksia sekä Kohdepalveluja tarjoavien Toimittajien Sääntöjä ja rajoituksia. Kohdepalvelut eivät yleensä ole siirrettävissä tai hyvitettävissä eikä niihin voi tehdä muutoksia (paitsi Toimittajan peruuttaessa), elleivät ne ole osa Matkapakettia ja sanottuja Artiklan 3.5 mukaisia oikeuksia. 

3.4.1. Kohdepalveluiden hyvitykset ja peruutukset 

On mahdollista, että ajoittain tietyt Toimittajien tarjoamat aktiviteetit, jotka on kuvattu Verkkosivustolla, saattavat peruuntua. Syynä voivat olla esimerkiksi sääolot tai force majeure -este, sesongin ulkopuolinen vierailuaika tai se, ettei toiminnan edellyttämä osallistujamäärä ole täyttynyt. Asiakkaita ohjataan tarkistamaan soveltuvat Toimittajan Säännöt ja rajoitukset maksunpalautuksista tällaisissa tapauksissa. 

3.5. Matkapaketit 

Matkapaketti määritellään Matkapakettilaissa. Yleisesti ottaen kyse on Matkapaketista, kun teet yhden varauksen, joka sisältää yhdistelmän vähintään kahdesta seuraavista matkapalveluista: (a) lentokuljetus; (b) majoitus; (c) ajoneuvonvuokraus; ja (d) tietyt matkailupalvelut. Varausvahvistuksestasi käy ilmi, mitä matkapakettiisi sisältyy. 

Verkkosivustolla tarjottavat Matkapaketit toimittaa Ebookers Travel (tässä Artiklassa myös “Toimittaja” tai “ Ebookers Travel” tai “Me”). Ebookers Travelin tarjoamiin matkoihin sovelletaan tämän kappaleen ehtoja sekä Matkapaketin muodostavien matkapalvelujen tarjoajien (esimerkiksi lentoyhtiö tai majoituspalvelun tarjoaja) Sääntöjä ja rajoituksia.. Asiakkaiden on luettava kyseiset Säännöt ja rajoitukset ennen varaamista. Mikäli tämän Artiklan ja Sääntöjen ja rajoituksien välillä on ristiriitaa, Säännöt ja rajoitukset soveltuvat ensisijaisesti. 

3.5.1. Varaukset 

Kaikki Matkapakettien varaukset ovat riippuvaisia saatavuudesta varaushetkellä. Toimittaja hyväksyy tai jättää hyväksymättä Asiakkaan tekemän varauksen Matkapakettien saatavuudesta riippuen. Matkapakettien Toimittajien ei tarvitse perustella varauksen hylkäämistä. 

Teemme parhaamme varmistaaksemme että mainoksemme ovat ajantasaisia, mutta emme takaa että mikään mainostamamme Matkapaketti on saatavilla varaushetkellä. Informoimme sinua mahdollisimman pian varauksen tekemisen jälkeen mikäli Matkapaketti, jota olet yrittänyt varata, ei ole saatavilla. 

Sopimus sinun ja Toimittajan välillä syntyy ainoastaan kun olet maksanut varauksen yhteydessä maksettavan hinnan ja me olemme toimittaneet sinulle Varausvahvistuksen. Toimittajan hyväksyntä vahvistetaan ja sopimus syntyy Toimittajan sähköpostitse 24 tunnin kuluessa Pääasiakkaan tekemästä varauksesta lähettämällä Varausvahvistuksella. Asiakasta ei veloiteta ennen kuin Toimittaja tai Toimittajat vahvistaa Palvelun saatavuuden. 

3.5.2. Hinnat

Mainostamme suurta määrää Matkapaketteja ja yritämme parhaamme varmistaaksemme että mainostamamme hinta on aina oikea ja virheetön. Expedia Inc.:n parhaista pyrkimyksistä huolimatta, jotkin Verkkosivustolla listatuista Palveluista voi olla virheellisesti hinnoiteltuja. EXPEDIA INC. VARAA NIMENOMAISESTI OIKEUDEN KORJATA KAIKKIA HINNOITTELUVIRHEITÄ VERKKOSIVUSTOLLA JA/TAI VIRHEELLISEN HINNAN MUKAISESTI TEHTYJÄ VARAUKSIA.

Normaalisti vahvistamme hinnat varaushetkellä. Jos hinnoittelussa on virhe, ja todellinen hinta on alhaisempi kuin varauksen yhteydessä annettu hinta, veloitamme sinulta vain alhaisemman hinnan. Jos hinta on korkeampi, otamme sinuun yhteyttä ohjeistaaksemme sinua tai torjumme varauksesi (itsenäisen harkintamme perusteella) sekä ilmoitamme sinulle tästä, jotta voit päättää mitä haluat tehdä.

Toimittajilla ei ole velvollisuutta toimittaa sinulle Matkapakettia, joka on virheellisesti hinnoiteltu, myös sen jälkeen kun olemme toimittaneet Varausvahvistuksen, jos virheen olisi kohtuullisesti pitänyt olla sinulle ilmeinen. Näissä olosuhteissa voimme olla sinuun yhteydessä ohjeistaaksemme sinua tai peruutamme varauksesi sekä ilmoitamme sinulle tästä, jotta voit päättää mitä haluat tehdä.

Ebookers Travel voi joissain tilanteissa periä varausmaksuja joihinkin Asiakkaan puolesta tehtyihin lentotransaktioihin liittyen. Asiakkaalle ilmoitetaan varauksen yhteydessä kaikista soveltuvista maksuista.

Toimittaja voi muuttaa Matkapakettisi hintaa toimittamamme Varausvahvistuksen jälkeen seuraavista muutoksista johtuen: (i) kuljetuskustannusten muutokseen, joka johtuu polttoaineiden tai muiden energialähteiden hinnoista; (ii) matkapalveluihin kohdistuvien verojen tai matkapalveluille muiden kolmansien osapuolien kuin Toimittajan asettamien maksujen muutokseen, mukaan lukien turistiverot, laskeutumisverot tai maihinnousumaksut satamissa ja lentokentillä; tai (iii) Matkapaketin kannalta merkitykselliseen valuuttakurssin muutokseen. Toimittajat voi muuttaa hintaa näillä perusteilla ainoastaan jos ne ilmoittavat kaikista hinnankorotuksista vähintään 20 päivää ennen Matkapakettisi alkamista, sisältäen laskelmat ja selityksen tälle muutokselle.

Jos Matkapakettisi hintaa korotetaan enemmän kuin 8 % sen kokonaishinnasta, voit:

a). hyväksyä ja maksaa hinnankorotuksen;

b). hylätä hinnankorotuksen ja irtisanoa Matkapakettisi täydellä hyvityksellä; tai

c).hylätä hinnankorotuksen, irtisanoa Matkapakettisi ja ottaa vaihtoehtoisen Matkapaketin, mikäli tarjoamme sellaista. Mikäli päätät ottaa vaihtoehtoisen Matkapaketin, informoimme sinua sen vaikutuksista varauksesi hintaan. Jos vaihtoehtoinen Matkapaketti on alempaa laatu- tai hintaluokkaa, voit olla oikeutettu hinnanalennukseen alla olevan Artiklan 3.5.9 mukaisesti.

Annamme sinulle kohtuullisen ajan päätöksenteollesi, joka on yleensä 7 päivää hinnankorotusta koskevasta ilmoituksesta. Mikäli et tee vahvistusta tämän ajanjakson sisällä, lähetämme sinulle muistutuksen, jonka jälkeen olet oikeutettu päättämään Matkapakettisi ja tarjoamme sinulle hyvityksen.

Mikäli päätät hylätä hinnankorotuksen ja irtisanoa Matkapakettisi täydellä hyvityksellä, voit olla myös oikeutettu korvaukseen alla olevan Artiklan 3.5.9 mukaisesti.

Olet oikeutettu hinnanalennukseen vastaavasti kaikkien kustannusten alennuksen osalta yllä kuvatun mukaisesti, jotka tapahtuvat varauksesi jälkeen mutta ennen Matkapakettisi alkamista, vaikkakin Toimittajilla on oikeus vähentää tästä prosessista aiheutuneet hallinnolliset kustannukset. Verkkosivusto sisältää kuvaukset kustakin matkasta ja matkan hintaan sisältyvistä Palveluista. Hinnat ovat euromääräisiä. 

Asiakkaan on syytä tiedostaa, että tietyissä maissa paikalliset viranomaiset voivat määrätä lisäveroja (turistivero, kaupunkivero ym.), jotka tulee maksaa paikanpäällä. Asiakkaalla on yksinomainen vastuu tällaisten verojen maksamisesta. 

Ellei nimenomaisesti ole toisin mainittu, hinnat eivät sisällä vakuutusta, lentoyhtiön palveluja, lisämatkatavaroista johtuvia maksuja, kuljetusta lentokentältä majoituspaikkaan, viisumi- tai rokotusmaksuja tai mitään henkilökohtaisia kuluja (pyykki, puhelin, juomat, huonepalvelu, juomarahat jne.). Hinnat eivät myöskään sisällä maksuja retkistä tai urheilutilojen käytöstä tai muita yleisiä maksuja, joita ei ole nimenomaisesti sisällytetty Varausvahvistukseen. 

Jos Expedia ja/tai Toimittaja tulee tietoiseksi varauksen maksuun liittyvästä petollisesta tai lainvastaisesta toiminnasta, varaus peruutetaan. Asiakas vastaa kaikista tällaisesta peruutuksesta aiheutuvista kustannuksista tämän kuitenkaan rajoittamatta mahdollisesti esitettäviä muita vaatimuksia. 

3.5.3. Peruuttaminen ja Asiakkaan tekemät muutokset 

3.5.3.1 Peruuttaminen 

Asiakkaan matkaa koskevat muutos- tai peruutuspyynnöt voi esittää soittamalla numeroon 09 725 22 171 (puhelinsoitot maksavat paikallisverkkomaksun). Kaikki tällaiset pyynnöt käsitellään osallisten Toimittajien puolesta. 

Jos Asiakas peruuttaa Matkapaketin varauksen, Expedia sekä Toimittaja voivat vaatia Asiakkaalta korvausta jo tehtyjen matkajärjestelyjen aiheuttamien kustannuksien kattamiseksi, minkä lisäksi Expedia voi veloittaa kohdan 2.2.2 mukaisen käsittelymaksun. Tämän lisäksi jokaisesta Matkapaketin osatekijästä vastaava Toimittaja voi veloittaa tavanomaisen peruutusmaksun jokaisesta peruutuksesta. Jos varauksen peruutus kohdistuu useampaan kuin yhteen varauksen yhteydessä ilmoitettuun henkilöön, peruutusmaksut kohdistetaan jokaiseen heistä erikseen.

Yllä olevan peruutusoikeuden lisäksi sinulla on oikeus peruuttaa varauksesi ennen Matkapaketin alkamista maksamatta peruutusmaksua matkakohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä vallitsevien Väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, jos olemme vahvistaneet, että ne vaikuttavat merkittävällä tavalla Matkapaketin toteuttamiseen tai voi merkittävästi vaikuttaa matkustajien kuljetukseen matkakohteeseen. Mikäli teet peruutuksen näissä olosuhteissa, hyvitämme kaikki tekemäsi varaukseen liittyvät maksut, mutta et ole oikeutettu korvaukseen tai mihinkään jäljempänä Artiklassa 3.5.9. mainittuihin oikeuksiin. 

Ellei Asiakas saavu paikalle matkan alkaessa ja/tai jättää käyttämättä joitain tai kaikkia varaamiaan Palveluja, Asiakas saa hyvitystä ainoastaan soveltuvien varausprosessin aikana ilmoitettujen Toimittajien Sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti. Lentokuljetuspalveluiden Toimittajien Säännöt ja rajoitukset ovat asiakkaan saatavilla ennen varauksen tekemistä ja niitä voi tarkastella tästä linkistä. Yksityiskohtaiset majoituspalveluiden Toimittajan Säännöt ja rajoitukset ovat Asiakkaan saatavilla ennen varauksen tekemistä. 

3.5.3.2 Peruuttamisen vaikutukset 

Huomaathan, että Matkapaketteihin sovelletaan Toimittajan Sääntöjä ja rajoituksia ja Toimittaja voi määrätä peruutusmaksuja. 

3.5.3.3 Asiakkaan tekemät varauksen muutokset 

Jos Asiakas varauksen tehtyään haluaa muuttaa matkustuspäivää, matkakohdetta, matkan alkamispaikkaa, majoitusta tai kuljetusvälinettä, tulee Pääasiakkaan soittaa numeroon 09 725 22 171. Toimittajilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta tehdä sanottuja muutoksia, mutta ne voivat, itsenäisen harkintansa perusteella, pyrkiä toteuttamaan pyyntösi. Pyydämme ymmärtämään, ettei se usein ole mahdollista, sillä muutokset voivat riippua saatavuudesta sekä Toimittajien Säännöistä ja rajoituksista. Toimittaja voi lisäksi määrätä maksuja varauksen muuttamisesta - tarkistathan varausprosessissa annetut Säännöt ja rajoitukset lisätietojen saamiseksi. 

Mikäli suostumme tekemään muutoksen, sinä suostut maksamaan Artiklan 2.2.3 mukaisen käsittelymaksun pyytämiesi muutosten tekemisestä sekä kaikki muut mahdolliset Toimittajan asettamat maksut sanotun muutoksen tekemisestä. Sanotut kustannukset voivat olla huomattavia, ja niillä on taipumus nousta sen mukaisesti, mitä lähempänä lähtöpäivää muutos tehdään. Esimerkiksi, jotkin Matkapaketin tekijät (esim. lento) voivat aiheuttaa 100 % peruutusmaksun. 

3.5.3.4 Osallistujan vaihtaminen 

Sinulla on oikeus siirtää Matkapakettisi toiselle henkilölle, joka täyttää kaikki Matkapaketille asetetut ehdot, edellyttäen että sinä ja toinen henkilö hyväksytte, että olette molemmat, yhdessä ja erikseen, vastuussa täysimääräisesti kaikista maksettavana olevista summista sekä kaikista maksuista tai muista siirtämisestä aiheutuvista kustannuksista. Ilmoitamme sinulle näistä kustannuksista vastaanottaessamme siirtoa koskevan pyyntösi. Sinun on ilmoitettava meille kohtuullisessa ajassa tästä muutoksesta, jotta voimme tehdä tarvittavat järjestelyt. 7 päivää tai enemmän ennen lähtöä katsotaan kohtuulliseksi. Ebookers Travel pyrkii avustamaan nimenmuutoksessa, mutta huomaathan että milloin Matkapaketti sisältää lennon, riippuen lentoyhtiön Säännöistä ja Rajoituksista, tämä voi johtaa lennon peruutukseen ja uudelleenvaraukseen (100 % peruutusmaksulla).

3.5.4 Ebookers Travelin ennen matkaa tekemät peruutukset ja muutokset 

3.5.4.1 Ebookers Travelin ennen matkaa tekemät muutokset 

Matkapakettisi koostavat järjestelyt on suunniteltu useita kuukausia etukäteen, ajoittain Ebookers Travel voi joutua tekemään muutoksen Matkapakettiisi. Ebookers Travel pidättää oikeuden tehdä niin milloin tahansa. Suurin osa muutoksista on pieniä. Ajoittain Ebookers Travel joutuu ilmoittamaan Asiakkaille merkittävästä muutoksesta, jonka se on pakotettu tekemään Matkapaketin pääominaisuuksille, tai milloin se ei pysty täyttämään mitään hyväksymistään erityisvaatimuksistasi.

Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että Ebookers Travel joutuu tekemään merkittävän muutoksen Matkapakettiisi, kerromme siitä sinulle niin pian kuin on kohtuudella mahdollista. Sinulla on silloin vaihtoehto:

a). hyväksyä ehdotettu muutos. Jos tämä johtaa alemman laatu- tai hintaluokan Matkapakettiin, voit olla oikeutettu hinnanalennukseen jäljempänä Artiklan 3.5.9 mukaisesti;

b). hylätä ehdotetun muutoksen ja päättää Matkapakettisi täydellä hyvityksellä; tai

c). hylätä ehdotetun muutoksen, päättää Matkapakettisi ja ottaa vaihtoehtoisen Matkapaketin, mikäli tarjoamme sellaista. Mikäli päätät ottaa vaihtoehtoisen Matkapaketin, informoimme sinua sen vaikutuksista varauksesi hintaan. Jos vaihtoehtoinen Matkapaketti on alempaa laatu- tai hintaluokkaa, voit olla oikeutettu hinnanalennukseen alla olevan Artiklan 3.5.9 mukaisesti.

Annamme sinulle kohtuullisen ajan päätöksenteollesi, joka on yleensä 7 päivää muutosta koskevasta ilmoituksesta. Mikäli et tee vahvistusta tämän ajanjakson sisällä, lähetämme sinulle muistutuksen, jonka jälkeen olet oikeutettu päättämään Matkapakettisi ja tarjoamme sinulle hyvityksen.

Mikäli päätät hylätä ehdotetun muutoksen ja päättää Matkapakettisi täydellä hyvityksellä, voit olla myös oikeutettu korvaukseen alla olevan Artiklan 3.5.9 mukaisesti. Tämä toteutuu pääsääntöisesti alla olevan taulukon mukaisesti, paitsi jos muutos on seurausta väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista, milloin korvausta ei makseta,

Huomioithan: 

Jos Asiakkaan Matkapakettiin kohdistuu enemmän kuin yksi olennainen muutos, Ebookers Travel maksaa korvauksen yksittäisestä muutoksesta jokaista täyden hinnan maksavaa aikuista kohti. 

Ebookers Travel maksaa korvauksen riippuen ajankohdasta ennen Asiakkaiden lähtöä milloin Ebookers Travel ilmoittaa Asiakkaalle muutoksesta.
 

Korvaustaulukko

Aika ennen lähtöpäivää (päiviä)

Korvaus (€)

60+

0

60-42

10

41-28

20

27-15

30

14-0

50

 

Voimme olla antamatta mitään yllä olevista, mikäli muutos ostettuun Matkapakettiin on vähäinen. Huomioithan että lennon lähtöajan muutos alle 120 minuuttia lähtöaikaa aiemmin ja alle 240 minuuttia lähtöaikaa myöhemmin, lentoyhtiön tai lentokoneen (jos alun perin identifioitu), muutos lähtö- tai kohdelentokentässä toiseen samalla alueella olevaan tai muutos majoituksessa toiseen saman tai korkeamman standardin majoitukseen yleensä katsotaan vähäisiksi muutoksiksi. 

3.5.4.2 Ebookers Travelin tekemät peruutukset ennen matkaa 

Harvoissa tapauksissa Ebookers Travel voi joutua peruuttamaan Matkapakettisi, ja se pidättää itsellään oikeuden tehdä se. Mikäli Matkapaketti joudutaan peruuttamaan, Ebookers Travel ilmoittaa siitä sinulle mahdollisimman pian.  Ebookers Travel voi (oman harkintansa perusteella) tarjota sinulle vaihtoehtoista Matkapakettia jos se kykenee siihen, ja informoida sinua sen vaikutuksesta varauksesi hintaan. Jos vaihtoehtoinen Matkapaketti on alempaa laatu- tai hintaluokkaa, voit olla oikeutettu hinnanalennukseen alla olevan Artiklan 3.5.9 mukaisesti. Jos Ebookers Travel ei voi tarjota sinulle vaihtoehtoa tai mikäli mieluummin haluat niin, se voi tarjota sinulle täyden hyvityksen kaikista Matkapaketista maksamistasi maksuista.  

Voit olla oikeutettu korvaukseen Matkapakettisi peruutuksen johdosta alla olevan Artikla 3.5.9 perusteella, paitsi jos Ebookers Travel on estynyt toteuttamaan Matkapakettia Väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista johtuen, missä tapauksessa korvausta ei makseta.

3.5.5 Ebookers Travelin vastuu Matkapaketin toteuttamisesta

Ebookers Travel ei itse omista tai tarjoa mitään Palveluista, tiloista tai matkustusjärjestelyistä, joista Matkapakettisi koostuu. Näitä Tarjoajat Toimittajat, jotka Ebookers Travel järjestää tarjoamaan Palveluita, tiloja tai matkustusjärjestelyitä, joista Matkapakettisi koostuu. Ebookers Travelilla on lakisääteinen velvollisuus toimia kohtuullisella huolellisuudella tehdessään järjestelyjä Toimittajille, jotta ne voivat tarjota Palveluita, tiloja ja matkustusjärjestelyitä sinulle.

Sinun on kerrottava meille välittömästi kaikista virheistä Matkapakettisi toteuttamisessa ("Virhe"). Tämä antaa Ebookers Travelille mahdollisuuden korjata Virhe sinun ollessasi Matkalla. Nämä oikeudet eivät kuitenkaan tule kyseeseen, mikäli virheen korjaaminen on mahdotonta tai johtaa suhteettomiin kustannuksiin. Tällaisessa tapauksessa ainoa oikeutesi on hakea hinnanalennusta tai korvausta Artiklan 3.5.9 mukaisesti.

Mikäli merkittävää osuutta Matkapakettisi sisältämistä Palveluista ei voida toimittaa kuten varauksessa on sovittu, Ebookers Travel tarjoaa ilman lisäkustannuksia sopivia vaihtoehtoisia järjestelyitä Matkapakettisi jatkumiseksi. Mikäli saatavilla olevat vaihtoehtoiset järjestelyt ovat alempaa laatuluokkaa, olet oikeutettu hinnanalennukseen jäljempänä Artiklassa 3.5.9 kuvatulla tavalla. Voit hylätä sinulle tarjotut vaihtoehtoiset järjestelyt ainoastaan mikäli ne eivät ole verrattavissa siihen, mitä varauksessa on sovittu tai mikäli hinnanalennus ei ole riittävä. Jos hylkäät vaihtoehtoiset järjestelyt tai jos Ebookers Travel ei pysty niitä tarjoamaan, voit soveltuvissa tilanteissa olla oikeutettu hinnanalennukseen ja/tai korvaukseen Artiklan 3.5.9 mukaisesti.

Mikäli Virhe vaikuttaa huomattavasti Matkapaketin toteuttamiseen eikä Ebookers Travel ole kyennyt korjaamaan sitä kohtuullisessa ajassa, voit päättää jatkaa Matkapakettisia tai irtisanoa varauksesi maksamatta irtisanomismaksua. Mikäli päätät irtisanoa, ja Matkapakettisi on sisältänyt kuljetuksen kohteeseen, Ebookers Travel kotiuttaa sinut vastaavalla kuljetuksella ilman aiheetonta viivytystä lähtöpaikkaasi ilman lisäkustannuksia sinulle. Soveltuvissa tilanteissa voit olla oikeutettu hinnanalennukseen ja tai korvaukseen Artiklan 3.5.9 mukaisesti.

Mikäli Ebookers Travel ei kykene varmistamaan paluutasi lähtöpaikkaasi kuten Matkapaketissasi on sovittu Väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista johtuen, se kantaa kustannukset tarvittavasta majoituksesta, mahdollisuuksien mukaan vastaavassa kategoriassa, ajanjaksolta, joka ei ylitä kolmea yötä per matkustaja. Tätä rajoitusta ei sovelleta liikuntarajoitteisiin henkilöihin eikä heitä saattaviin henkilöihin, raskaana oleviin naisiin tai ilman saattajaa matkustaviin alaikäisiin eikä erityistä lääketieteellistä apua tarvitseviin henkilöihin, edellyttäen että Ebookers Travelia on informoitu heidän erityistarpeistaan vähintään 48 tuntia ennen Matkapaketin alkamista.

Mikäli paluukuljetukseen sovellettavan matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön mukaan olet oikeutettu majoitukseen pidemmältä ajalta, tai jos sanottu lainsäädäntö ei salli kuljetuksen tarjoajan rajoittavan omia yllä kuvattuja velvollisuuksiaan Väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden nojalla, sanotun lainsäädännön mukaisia rajoituksia sovelletaan sen sijaan. 

3.5.6 Toimittajan Säännöt ja rajoitukset 

Ebookers Travel toimii yhteistyössä matkatuotteiden Toimittajien, kuten lentoyhtiöiden ja hotellien kanssa, mutta se ei valvo näitä Toimittajia. Palveluihin sovelletaan matkatuotteita tarjoavien Toimittajien Sääntöjä ja rajoituksia. Lentokuljetus- ja majoituspalveluiden Toimittajien Säännöt ja rajoitukset ovat tarkasteltavissa ennen varauksen tekemistä. 

3.5.7 Väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet 

Näissä Yleisissä ehdoissa ja rajoituksissa viitatessamme Väistämättömiin ja poikkeuksellisiin olosuhteisiin, tarkoitetaan tilannetta, joka tapahtumaan vetoavan osapuolen hallinnan ulkopuolella ja jonka seurauksia ei olisi voitu välttää huolellisesti toimien. Tällä voidaan kattaa, esimerkiksi, sodankäynti, muut vakavat turvallisuusuhat, kuten terrorismi, merkittävät riskit ihmisten terveydelle kuten vakavan sairauden puhkeaminen matkakohteessa, tai luonnonkatastrofit, kuten tulvat, maanjäristykset, sekä sääolosuhteet, jotka tekevät matkakohteeseen matkustamisesta turvallisesti mahdotonta siten kuin Matkapakettisopimuksessa on sovittu. Expedia luottaa ulkoasiainministeriön neuvoon sen osalta, katostaanko tilanne Väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden kategoriaan kuuluvaksi.

3.5.8 Avustaminen matkakohteessa 

3.5.8.1 Asiakkaan avustaminen vaikeuksissa 

Ebookers avustaa sinua asianmukaisesti ilman aiheetonta viivytystä jos olet vaikeuksissa, erityisesti antamalla tietoja terveyspalveluista, paikallisviranomaisista ja konsulipalveluista; sekä auttamalla sinua etäviestimien käyttämisessä ja auttamalla tekemään vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä. Ebookers Travel ei tyypillisesti peri maksuja tästä avustamisesta. Ebookers varaa kuitenkin oikeuden periä kohtuullisen maksun antamastaan avusta, jos olet aiheuttanut vaikeudet tahallisesti tai huolimattomuudellasi 

Jos Varausvahvistuksessasi ei ole mainintaa paikallisista edustajista, ole hyvä ja ota yhteyttä suoraan Ebookers Traveliin ilmoittaaksesi ongelmista. Mainitse aina matkan numero, määränpää ja matkapäivät. 

Asiakaspalvelu nro: 09 725 22 171 sähköposti: matkailu@customercare.ebookers.fi 

Ebookers Travel tai asianmukainen paikallinen edustaja pyrkii nopeasti löytämään soveliaan ratkaisun ilmoitettuihin ongelmiin. 

3.5.8.3 Riitojen ratkaisu matkasi jälkeen

Jos valitustasi ei ratkaista paikallisesti, palaa kotiinpaluusi jälkeen asiaan 30 päivän kuluessa lähettämällä meille sähköpostia yllä olevaan osoitteeseen. Kerrothan varauksesi viitteen sekä kaikki muut olennaiset tiedot. Pidäthän viestisi tiiviinä ja ytimekkäänä.

Voit myös hyödyntää Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisun palvelua osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tämä verkkovälitteinen riidanratkaisun palvelu on tapa rekisteröidä valituksesi meille; se ei määritä, miten valituksesi tulisi ratkaista.

Huomioithan, että mikäli et ilmoita virheistä matkan aikana yllä kuvatulla tavalla, se poistaa sekä meiltä eivätkä Toimittajalta mahdollisuuden tutkia ja oikaista valituksesi ollessasi matkakohteessa ja tämä voi vaikuttaa tämän sopimuksen mukaisiin oikeuksiisi mukaan lukien vähentäen mahdollisia korvauksia, mahdollisesti nollaan. 

3.5.9 Ebookers Travelin velvollisuus tarjota hinnanalennusta ja/tai korvausta vahingoista

Olet oikeutettu asianmukaiseen hinnanalennukseen Ebookers Travelilta Virheen ajalta, paitsi jos Virhe johtuu sinusta.

Olet oikeutettu asianmukaiseen korvaukseen Ebookers Travelilta vahingosta, joka aiheutuu Virheestä, paitsi jos Virhe:

a). johtuu sinusta;

b). johtuu kolmansista osapuolista, joilla ei ole yhteyttä Matkapaketin Palvelujen tarjoamiseen, eikä se olisi kohtuullisesti ollut ennakoitavissa tai estettävissä; tai

c). johtuu Väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista.

Ebookers Travel ei ole korvausvastuussa sinulle Matkapakettisi johdosta silloin, kun matkanjärjestäjän korvausvastuuseen kuljetukseen liittyvästä vahingosta sovelletaan, mitä kyseisestä kuljetuksesta säädetään merilaissa (674/1994) tai merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksessa annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 392/2009, kuljetuksesta ilma-aluksessa annetussa laissa (289/1937), ilmakuljetussopimuslaissa (45/1977), ilmakuljetuslaissa (387/1986), rautatiekuljetuslaissa (1119/2000) tai matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2027/97 taikka siitä määrätään kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevassa yleissopimuksessa (COTIF; SopS 5/1985), eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 78/2004) tai matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjassa (SopS 70/2017).

Ebookers Travelin vastuu rajoittuu myös kuljetusta osana Matkapakettiasi tarjoavien Toimittajien Sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti identtisesti, kuten niitä sovellettaisiin suoraan Ebookers Traveliin.

Ebookers Travelin vastuu sinulle Matkapakettiisi liittyen rajoittuu määrään, joka on kolminkertainen verrattuna Matkapaketin kokonaishintaan, paitsi kuolemantapauksissa, vammautumisissa tai sairaustapauksissa, jotka me tai Matkapaketin Toimittjaat ovat aiheuttaneet tahallaan tai huolimattomuudesta.

Mikäli sinulle myönnetään korvausta tai hinnanalennusta toisen osapuolen toimesta samaan Virheeseen liittyen, josta vaadit korvausta tai hinnanalennusta Ebookers Travelilta, se voi vähentää Ebookers Travelin maksettavaksi tulevaa korvausta tai hinnanalennusta.  

Pois lukien yllä esitetty, Ebookers Travel ei ole vastuussa mistään Matkapakettiasi koskevista vaatimuksista, menetyksistä, kustannuksista tai vahingoista, paitsi kuolemantapauksissa, vammautumisissa tai sairaustapauksissa, jotka me tai Matkapaketin Toimittjaat ovat aiheuttaneet tahallaan tai huolimattomuudesta. 

3.5.10 Vastuun raukeaminen ja valitusajan rajallisuus

Vaateet, jotka liittyvät matkan toteuttamiseen sopimuksen vastaisesti, tulee esittää 30 päivän kuluessa sopimuksen aikataulunmukaisesta matkan päättymisajankohdasta. Ota tällöin yhteyttä osoitteeseen matkailu@customercare.ebookers.fi tai soita numeroon 09 725 22 171. Asiakkaiden oman edun turvaamiseksi vaateet tulisi tehdä kirjallisesti. Valitusaika alkaa päivänä, jolloin matkan olisi pitänyt sopimuksen mukaan päättyä. 

3.4.11 Esteettömyys ja liikuntarajoitteet

Kaikki Matkapaketit eivät aina sovellu liikuntarajoitteisille asiakkaille. Suosittelemme, että soitat puhelinpalveluumme keskustellaksesi, sopiiko jokin tietty matkapalvelu tarpeisiisi, jotta voimme tarjota tukeamme ennen kuin teet Matkapakettivarauksesi. 

Artikla 4. Yleistä 

4.1. Matkakohteet

Vaikka valtaosa matkoista, mukaan lukien matkat kansainvälisiin kohteisiin, sujuvat ilman välikohtauksia, matkat tiettyihin kohteisiin saattavat sisältää tavanomaista suurempia riskejä. Expedia, Inc. neuvoo Asiakkaita tarkistamaan kaikki ulkoasiainministeriön ilmoittamat matkustuskiellot, varoitukset, ilmoitukset ja suositukset ulkoasiainministeriön internetsivulta Ks. Artikla 3.1.3 saadaksesi lisätietoa 

Tarjoamalla matkoja tiettyihin kansainvälisiin kohteisiin Expedia ei takaa, että matka tällaisiin kohteisiin olisi riskitön, eikä ole vastuussa mahdollisista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat matkoista tällaisiin kohteisiin. 

4.2. Hinnat 

Palvelujen hinnat ovat sellaiset kuin kulloinkin on ilmoitettu Verkkosivustolla, paitsi ilmeisissä virhetilanteissa. Hinnat saattavat muuttua koska tahansa, mutta muutokset eivät vaikuta jo hyväksyttyihin varauksiin lukuun ottamatta yllä mainitussa Artiklassa 3.5.2 ja 3.5.4.2 mainittuja tilanteita. Asiakkaalle ilmoitetaan kaikista soveltuvista maksuista varauksen tekemisen yhteydessä. EXPEDIA, INC.:N PYRKIMYKSISTÄ HUOLIMATTA JOTKUT VERKKOSIVUSTOLLA LUETELLUT PALVELUT SAATTAVAT OLLA VIRHEELLISESTI HINNOITELTUJA. EXPEDIA, INC. VARAA NIMENOMAISESTI OIKEUDEN KORJATA VERKKOSIVUSTOLLA ILMOITETUT VIRHEELLISET HINTATIEDOT JA/TAI VIRHEELLISESTI HINNOITELLUT, JO HYVÄKSYTYT VARAUKSET. MIKÄLI MAHDOLLISTA, TARJOAMME SINULLE TÄLLÖIN MAHDOLLISUUDEN PITÄÄ VARAUKSESI VOIMASSA OIKEAAN HINTAAN TAI PERUMME TÄMÄN VARAUKSEN ILMAN KULUJA. Expedia, Inc. ei ole velvollinen tarjoamaan Palvelua Asiakkaalle virheelliseen (matalampaan) hintaan Asiakkaille lähetetyistä varausvahvistuksista huolimatta, jollei lain pakottavasta säännöksestä muuta johdu. 

4.3. Hakutulostesi esittämisjärjestyksen määrittäminen 

Asiakkailla on käytössään monia vaihtoehtoja, joiden avulla he löytävät täydellisesti sopivan hotellin, lennon, vuokra-auton tai aktiviteetin. Matkustajat voivat järjestää hakutuloksia haluamallaan tavalla esimerkiksi hinnan, vahvistettujen arvostelupisteiden tai muiden kriteerien mukaan käyttämällä "Lajittele"-asetuksia. Lisäksi Asiakkaat voivat "Suodata"-asetuksilla lisätä tai jättää pois eri vaihtoehtoja matkustustarpeidensa mukaisesti. Mikäli mitään näistä ominaisuuksista ei valita, näytämme hakutuloksissa osumia seuraavien kriteerien mukaisesti: 

 • Majoitus: Hakutulostemme oletusjärjestys määräytyy sen mukaan, miten ne vastaavat hakukriteereitäsi, sillä haluamme varmistaa, että sinulle sopivat vaihtoehdot löytyvät mahdollisimman nopeasti ja helposti. Määritämme vastaavuuden esimerkiksi kohteen sijainnin, arvostelupisteiden, suosion (joka mitataan sivustollamme kohteeseen varauksia tehneiden matkustajien lukumäärän perusteella), kohteen tarjoaman sisällön laadun, kohteen hintojen ja saatavuuden kilpailukyvyn perusteella niin, että kaikki hakukriteereilläsi löytyneet kohteet suhteutetaan keskenään. Myös korvaus, jonka kohde maksaa meille sivustoillamme tehdyistä varauksista, otetaan huomioon samanlaisia tarjouksia antavien kohteiden yllä esitettyihin tekijöihin perustuvassa keskinäisessä sijoittelussa. Muihin kuin vakioasetuksiin perustuvassa järjestämisessä (eli järjestettäessä esimerkiksi hinnan tai tähtiluokituksen mukaan) Hakutuloksissamme, jotka eivät ole oletusarvoisia (esimerkiksi tulokset hinnan tai tähtiluokituksen mukaan) kohteet, samanlaisilla tuloksilla järjestetään keskinäisesti edellä mainituilla perusteilla.
 • Lentokuljetus: Hakutulostemme oletusjärjestys määräytyy alimman hinnan mukaan. Mikäli kahdella lennolla on sama hinta, lyhyempi lento esitetään hakutuloksissa ensin.
 • Autonvuokraus: Hakutulostemme oletusjärjestys määräytyy lähtökohtaisesti hinnan mukaan, mutta järjestyksessä voidaan ottaa huomioon myös esimerkiksi suosio, asiakkaiden arvostelut, noutopaikan sopiva sijainti sekä auton tyyppi tai luokka.
 • Kohdepalvelut ja aktiviteetit: Kunkin markkinapaikan tunteva Ebookersin kohdepäällikkö järjestää hakutulostemme oletusjärjestyksen. Järjestyksessä otetaan huomioon esimerkiksi hinta, suosio, etäisyys hotellivaihtoehdoista sekä Asiakkaiden palautteen.
 • Matkapaketit: Kun usea eri matkatuote yhdistetään Matkapaketiksi, käytämme edellä kuvattuja kriteereitä kunkin tuotteen hakutulosten esittämisjärjestykseen. 

Lisäksi optimoimme Verkkosivuston palvelujamme jatkuvasti, jotta voisimme taata Asiakkaille parhaan mahdollisen kokemuksen. Tämän vuoksi voimme ajoittain kokeilla erilaisia algoritmeja hakutulosten oletusjärjestysten määräämiseen. 

4.4. Valokuvat ja kuvaukset

Expedia, Inc. tekee kaikkensa tuottaakseen valokuvia ja kuvauksia antamaan Asiakkaalle käsityksen tarjottavista Palveluista. Näiden kuvien ja kuvausten tarkoitus on esitellä Asiakkaalle majoituksen ja mukavuuden taso, eikä niillä ole muita, tätä tehtävää ylittäviä tarkoituksia. 

4.5. Vakuutus

Verkkosivuston hinnat eivät sisällä matkavakuutusta. Expedia suosittelee, että Asiakas hankkii sopivan matkavakuutuksen kattamaan kustannukset, jotka aiheutuvat Asiakkaan tarpeesta peruuttaa matka tai onnettomuuden johdosta anneusta lääkinnällisestä hätäavusta, kuten kotiinpaluusta. Useat vakuutusyritykset tarjoavat tällaisia ja muunlaisia riskejä kattavia palveluita. Expedia kehottaa Asiakasta tutustumaan eri vakuutusvaihtoehtoihin, jotta mahdollisesti hankittava vakuutus vastaa Asiakkaan tarpeita. Asiakas on vastuussa siitä, että hän hankkii tarpeitaan vastaavan vakuutuksen. 

4.6 Asiakkaan taloudellinen turva

Expedia on asettanut edustajansa kautta vakuuden Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (rekisteritunnus 3074/00/MjMvU) maksukyvyttömyytensä varalta matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain (921/2017) 3 §:n mukaisesti. Vakuus kattaa Matkapakettien osalta vain Asiakkaat, jotka ovat varanneet tämän sopimuksen mukaisen (a) kohdan 3.5 mukaisen Matkapaketin tai (b) erikseen ostetun lentopalvelun niin, että Expedia vastaanottaa maksun Toimittajan puolesta. 

Expedian vakuus myös turvaa yhdistettyjen matkajärjestelyjen osalta ainoastaan kaikkien sen Asiakkailta saamien maksujen palauttamisen mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa. 

4.7 Bonus+

Jos olet ilmoittautunut Bonus+ -ohjelmaan sekä ansaitset ja/tai lunastat Bonus+:n minkä tahansa varauksen yhteydessä, seuraavat ehdot solveltuvat: http://www.ebookers.fi/rewards

Artikla 5. Taloudelliset ehdot ja maksuprosessit 

5.1 Paikalliset verot ja maksut 

Jollei Säännöissä ja rajoituksissa ole muuta tarkennettu, Verkkosivustolla esitetyt Palvelujen hinnat ilmaistaan euromääräisinä, eivätkä ne sisällä paikallisia veroja, joita viranomaiset joissain valtioissa keräävät.

Verkkosivuston kautta tai puhelimitse varatut Palvelut tulee maksaa joko i) Expedia, Inc.:lle tai TPX:lle, jotka hyväksyvät maksun Toimittajien puolesta, ja/tai ii) suoraan Toimittajille. Asiakasta saattaa veloittaa useampi kuin yksi taho (kuten Asiakkaan pankki- tai luottokorttitositteesta ilmenee). Veloitettu kokonaissumma ei kuitenkaan ylitä Palveluiden kokonaishintaa.

Asiakkaan on annettava yksityiskohtaiset tiedot maksukortistansa ja Toimittajan tai Expedia, Inc.:in on usein varmistettava: i) kortin voimassaolo (veloittamalla nimellisarvoisen summan, joka joko palautetaan muutaman päivän sisällä tai vähennetään Toimittajalle maksettavasta loppuerästä) ja ii) maksukortin rahavarojen käytettävyys (Asiakkaalle luottokortin myöntäneen pankin vahvistamana).

Ennakkoon maksettavien "maksa heti verkossa" -hotellivarausten ja Expedia Special Fare -tuotteiden sekä Euroopan unionissa sijaitsevaan matkakohteeseen tehtyjen Expedian valmismatkojen varaaminen kuuluu matkatoimistoja ja matkanjärjestäjiä koskevan sääntelyn piiriin Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY artiklojen 306 - 310 mukaisesti. Toimittaja Ebookers Travel sijaitsee Yhdysvalloissa, minkä seurauksena arvonlisäveroa ei peritä Ebookers Travelin tuottamista palveluista. 

5.2. Perittävät verot 

Lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja verovelvoitteita tiettyjen määrien pidättämisestä palveluistamme, Expedia, Inc. tai Ebookers Travel eivät pidätä palveluistaan veroa toimittaakseen sitä veroviranomaisille. Ennakkoon maksetuista "maksa heti verkossa" -hotellisopimuksista perittävät verot ovat arvioita perittävistä veroista (esimerkiksi myynti ja käyttö, hallussapito, huonevero, valmistevero, arvonlisävero jne), jotka Ebookers Travel maksaa hotelleille veroina huoneen vuokraamisesta. Hotellit laskuttavat veron määrän Ebookers Travelilta. Hotellit ovat vastuussa verojen toimittamisesta oikealle alueelle. Expedia, Inc. tai Ebookers Travel eivät kumpikaan toimi sen hotellin myyjäkumppanina, jolta Asiakkaamme varaavat tai tilaavat matkajärjestelynsä. Veronalaisuudessa ja veroasteissa on merkittäviä paikallisia eroja. Ebookers Travelin hotelleille maksamat veromäärät voivat poiketa pidätetyistä veroista sen mukaan, mitkä hinnat ja verot jne. ovat voimassa sillä hetkellä, kun Asiakkaamme käyttää hotellia. Yllä mainitun lisäksi tietyillä alueilla myynti-, käyttö- ja/tai paikallinen hotelliyöpymisvero voidaan määrätä maksettavaksi Ebookers Travelin palveluistaan veloittamien summien mukaan. Todelliset palveluistamme perittävät mahdolliset verot voivat vaihdella riippuen hotellissa oleskelun aikana voimassa olevista veroasteista. 

Toimittajan New Yorkin osavaltion ja New Yorkin kaupungin verorekisterisertifikaatit ja -numerot ennakkoon maksettuja "maksa heti verkossa" -varauksia varten näkyvät alla. 

New Yorkin osavaltion verorekisteri:

Mahdollisesti soveltuvat New Yorkin sales taxes -verot ja New Yorkin kaupungin occupancy taxes -verot erääntyvät Asiakkaan maksettavaksi hotellissa oleskelun aikana. Ennakkoon maksettuja "maksa heti verkossa" -varauksia varten Toimittajan New Yorkin sales tax -myyjärekisteri on 880392667 ja New Yorkin kaupungin hotel occupancy tax -numero on 033960.

Tarkistathan lisätiedot täältä:
travelscape_nys_certificate_of_authority.pdf
travelscape_nyc_certificate_of_authority.pdf 

5.3. Kolmannen osapuolen maksuvaihtoehdot

Verkkosivujen kautta tehtävien varausten yhteydessä tarjottujen vakiomaksuvaihtoehtojen lisäksi Expedia voi listata vaihtoehdoiksi muun muassa "osamaksuvaihtoehdot" tai muut luotot tai rahoitukset varausta varten. Toimittajat tarjoavat yleensä tällaiset vaihtoehdot, jolloin niihin sovelletaan Toimittajan ehtoja. Expedia tai sen tytäryhtiöt eivät voi vaikuttaa näihin ehtoihin. Sopimus, jonka teet palvelun tarjoavan Toimittajan kanssa, on sinun ja kyseisen Toimittajan välinen, eivätkä Verkkosivuilla esitetyt matkapalveluiden hinnat ota huomioon tällaista erillistä sopimusta. Toimittajan Säännöt ja Rajoitukset, joita sovelletaan kyseisiin maksuvaihtoehtoihin, ovat saatavilla ja ne tulee lukea ja tarkastaa ennen varauksen tekemistä. Tällaisiin kolmansien osapuolten tarjoamiin maksuvaihtoehtoihin liittyvät kysymykset ja valitukset on esitettävä suoraan asiaankuuluvalle maksupalveluntarjoajalle.

Artikla 6. Asiakaspalvelu ja valitusten käsittely 

Kysymykset ja tiedustelut tulee lähettää osoitteeseen matkailu@customercare.ebookers.fi. Asiakas voi myös soittaa numeroon 09 725 22 171.

Valitukset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen matkailu@customercare.ebookers.fi, joka vastaanottaa ne Toimittajien puolesta. Asian käsittelyn helpottamiseksi Asiakkaita kehotetaan jättämään valituksensa 30 päivän kuluessa matkan päättymisestä.

Kirjalliset valitukset voi lähettää postitse joko suoraan yksittäiselle Palvelun tarjonneelle Toimittajalle tämän Säännöissä ja rajoituksissa mainittuun osoitteeseen tai Expedialle. Kirjalliset valitukset voi lähettää osoitteeseen:

Expedia, Inc.
333 108th Avenue NE
Bellevue, WA 98004
USA
(lisäksi kopio sähköpostitse osoitteeseen: matkailu@customercare.ebookers.fi

 

Valitukset käsitellään yleensä vain, jos sähköpostiviestissä mainitut seikat on ilmoitettu soittamalla numeroon 09 725 22 171 tai sähköpostitse osoitteeseen matkailu@customercare.ebookers.fi matkan aikana (niin pian kuin kohtuudella tehtävissä) niin, että ongelman ratkaisemiseksi ja Asiakkaan kärsimän vahingon minimoimiseksi on voitu ryhtyä toimenpiteisiin. Olosuhteista riippuen tähän saatetaan kuitenkin tehdä poikkeuksia. 

Valitukset Asiakkaan kontrollin ulkopuolella oleskelun aikana oleviin matkatavaroihin, vaatteisiin tai henkilökohtaiseen omaisuuteen kohdistuvista menetyksistä, varkauksista tai vahingoista tulee osoittaa hotellin Toimittajalle. 

Euroopan komission verkkopohjainen riidanratkaisualusta löytyy osoitteesta http://ec.europa.eu/odr 

Artikla 7. Expedian vastuu 

Asiakas hyväksyy, että toimiessaan välikätenä Asiakkaan ja Toimittajien välillä Expedia, Inc. ei ole missään tapauksessa vastuussa Palveluista, jotka Asiakas on varannut yhdeltä tai useammalta Toimittajalta. Expedia, Inc. ei ole vastuussa, jos, ja siinä määrin kuin, Asiakas voi valittaa vahingosta vakuutusehtojen mukaisesti, kuten matkan ja/tai loman peruutusvakuutuksen kohdalla.

Verkkosivustolla ilmoitetun tiedon on tuottanut kulloinenkin Toimittaja, eikä Expedia vastaa tiedon mahdollisista epätarkkuuksista. Asiakkaiden tulee tarkistaa kaikki tiedot ennen varauksen tekemistä.

Asiakkaiden tulee huomata, että esitetyt hotelliluokitukset on tarkoitettu ohjeellisiksi, eivätkä ne välttämättä vastaa virallista suomalaista hotelliluokittelua tai ole linjassa sen kanssa. Expedia ei vastaa esitetyistä arvioista.

Artikla 8. Vastuuvapaus 

Lukuun ottamatta näissä Yleisissä ehdoissa ja rajoituksissa olevia nimenomaisia mainintoja, kaikki Verkkosivuston

sisältämä tieto tuotetaan ilman mitään takuita (joko ilmaistuja tai konkludenttisia) tai minkäänlaista konkludenttista ehtoa, sisältäen mutta rajoittumatta hiljaisiin takuisiin tai ehtoihin tyydyttävästä laadusta, sopivuudesta erityiseen tarkoitukseen tai loukkaamattomuudesta. Kaikki sanotunlaiset hiljaiset ehdot ja takuut on poissuljettu. Vierailemalla Verkkosivustolla Asiakas hyväksyy sen, ettei Expedia ole vastuussa mistään Verkkosivuston käytöstä johtuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, mistään myöhästymisestä Verkkosivuston käytön estymisestä taikka Asiakkaan Verkkosivustolla käyttämistä linkeistä. Tämän artiklan poissulkemiset ja rajoitukset soveltuvat vain lain sallimissa rajoissa. 

Artikla 9. Soveltuva laki 

Näihin Yleisiin ehtoihin ja rajoituksiin sovelletaan Suomen lakia.

Näistä yleisistä ehdoista ja rajoituksista syntyvät tai niihin liittyvät riidat (mukaan lukien sopimuksenulkoiset erimielisyydet tai vaateet) ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeus. 

Kuluttajalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on Suomessa asuinpaikkansa. Kuluttajalla on myös oikeus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). 

Artikla 10. Muut määräykset 

Se, ettei Expedia, Inc. vetoa Yleisten ehtojen ja rajoitusten sopimusmääräykseen tietyllä hetkellä, ei merkitse sitä, että Expedia, Inc. olisi luopunut oikeudestaan vedota määräykseen myöhemmin.

Jos joku sopimusmääräys näissä Yleisissä ehdoissa ja rajoituksissa (tai määräyksen osa) on toimivaltaisen tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen viranomaisen mukaan pätemätön, lainvastainen tai täytäntöönpanokelvoton, tulee kyseinen määräys tai sen osa vaadittavissa määrin jättää Asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen ulkopuolelle ilman, että sillä muutoin olisi vaikutusta sopimuksen pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Mikä tahansa force majeure -este, joka vaikuttaa näiden Yleisten ehtojen ja rajoitusten mukaisiin velvoitteisiin, mukaan lukien kommunikointilaitteiden häiriöt tai lentoyhtiöiden, hotellien tai lennonjohdon lakot, johtavat näiden Yleisten ehtojen ja rajoitusten mukaisten velvoitteiden keskeytymiseen niiden ehtojen osalta, joihin este vaikuttaa, eikä force majeuren kohteeksi joutunut osapuoli ole vastuussa sellaisten velvoitteiden täyttämisestä.  

 

Nämä Yleiset ehdot ja rajoitukset astuvat voimaan 18/12/2018.
 

Liite 1. Vakiomuotoinen tietolomake, joka koskee matkapakettisopimuksia

Tärkeää tietoa matkapakettiin liittyviä oikeuksiasi koskien

Tietyissä tilanteissa varaamiesi palveluiden tuloksena voi syntyä matkapaketti, jossa Ebookers Travel on matkapaketin järjestäjä. Tämän mahdollisuuden ilmetessä sinut ohjataan lukemaan alla oleva informaatio.

Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti.

Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Ebookers Travel on täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta.

Lisäksi Ebookers Travel on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että siitä tulee maksukyvytön.

Direktiivin (EU) 2015/2302 mukaiset tärkeimmät oikeudet

– Matkustajat saavat kaikki olennaiset tiedot matkapaketista ennen matkapakettisopimuksen tekemistä.

– Vähintään yksi elinkeinonharjoittaja vastaa aina kaikkien sopimukseen sisältyvien matkapalvelujen asianmukaisesta suorittamisesta.

– Matkustajille annetaan hätäpuhelinnumero tai tiedot yhteyspisteestä, jonka kautta he voivat saada yhteyden matkanjärjestäjään tai matkanvälittäjään.

– Matkustajat voivat luovuttaa matkapakettisopimukseen perustuvat oikeutensa toiselle henkilölle ilmoitettuaan tästä riittävän ajoissa ja mahdollisesti lisämaksua vastaan.

– Matkapaketin hintaa voidaan nostaa ainoastaan, jos tietyt kustannukset (esimerkiksi polttoaineen hinta) nousevat ja vain jos tästä on nimenomaisesti määrätty sopimuksessa, eikä missään tapauksessa myöhemmin kuin 20 päivää ennen matkapaketin alkamista. Jos hinnankorotus ylittää 8 prosenttia matkapaketin hinnasta, matkustaja voi peruuttaa sopimuksen. Jos matkanjärjestäjä varaa itselleen oikeuden hinnankorotukseen, matkustajalla on oikeus hinnanalennukseen, jos asianomaiset kustannukset laskevat.

– Matkustajat voivat peruuttaa sopimuksen suorittamatta peruutusmaksua ja saada takaisin kaikki maksut, jos jokin muu matkapaketin pääominaisuuksista kuin hinta muuttuu merkittävästi. Jos matkapaketista vastaava elinkeinonharjoittaja peruuttaa matkapaketin ennen matkapaketin alkamista, matkustajilla on oikeus maksujen palautukseen ja tarvittaessa korvaukseen.

– Matkustajat voivat ennen matkapaketin alkamista peruuttaa sopimuksen peruutusmaksua suorittamatta poikkeuksellisissa olosuhteissa, esimerkiksi jos matkakohteessa on vakavia turvallisuusongelmia, jotka todennäköisesti vaikuttavat matkapakettiin.

– Lisäksi matkustajat voivat milloin hyvänsä ennen matkapaketin alkamista peruuttaa sopimuksen asianmukaista ja perusteltua peruutusmaksua vastaan.

– Jos matkapaketin merkittäviä osia ei voida matkapaketin alkamisen jälkeen toteuttaa sovitulla tavalla, on matkustajalle tarjottava vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä ilman lisämaksua. Matkustajat voivat purkaa sopimuksen suorittamatta peruutusmaksua, jos palveluja ei tarjota sopimuksen mukaisesti ja tämä vaikuttaa matkapaketin toteutumiseen merkittävästi eikä matkanjärjestäjä korjaa ongelmaa.

– Matkustajilla on oikeus myös hinnanalennukseen ja/tai vahingonkorvaukseen, jos matkapalveluja ei toteuteta tai ne toteutetaan virheellisesti.

– Matkanjärjestäjän on annettava apua, jos matkustaja on vaikeuksissa.

– Jos matkanjärjestäjästä tai, joissakin jäsenvaltioissa, matkanvälittäjästä tulee maksukyvytön, suoritetut maksut palautetaan. Jos matkanjärjestäjästä tai tapauksen mukaan matkanvälittäjästä tulee maksukyvytön matkapaketin alkamisen jälkeen ja jos matkapakettiin sisältyy kuljetus, matkustajien paluukuljetus taataan. Ebookers Travel on hankkinut maksukyvyttömyyssuojan seuraavalta taholta: Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland (osoite: Platz der Einheit 2,60327 Frankfurt am Main, Saksa, puhelinnumero:. + 49 697 1150, sähköpostiosoite: service@zurich.de).

Matkustajat voivat ottaa yhteyttä tähän tahoon tai tapauksen mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (postiosoite: PL 5, 00531 Helsinki, käyntiosoite: Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki, puhelinnumero: 029 505 3000 (vaihde), tai 029 553 6901 (maistraattien kuluttajaneuvonta)), jos palveluja kieltäydytään suorittamasta Ebookers Travelin maksukyvyttömyyden vuoksi.

Direktiivi (EU) 2015/2302 sellaisena kuin se on saatettuna osaksi kansallista lainsäädäntöä

Liite 2. Matkapalvelulainsäädännön mukaiset yhdistetyt matkajärjestelyt

Tärkeää tietoa yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskien

Tietyissä tilanteissa varaamiesi palveluiden tuloksena voi syntyä yhdistetty matkajärjestely. Tämän mahdollisuuden ilmetessä sinut ohjataan lukemaan alla oleva informaatio.

Kun yhden matkapalvelun valittuasi ja maksettuasi varaat Ebookers kautta lisämatkapalveluja matkaasi tai lomaasi varten, sinuun EI sovelleta direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisia matkapaketteihin sovellettavia oikeuksia.

Sen vuoksi Ebookers ei ole vastuussa näiden lisämatkapalvelujen asianmukaisesta suorittamisesta. Ongelmatapauksissa ota yhteyttä asianomaiseen palveluntarjoajaan.

Jos kuitenkin varaat lisämatkapalveluja Ebookers varaussivustoon tehdyn saman vierailun aikana, näistä lisämatkapalveluista tulee osa yhdistettyä matkajärjestelyä. Siinä tapauksessa Ebookers Travelilla on voimassa, siten kuin EU:n lainsäädännössä vaaditaan, suoja, jolla taataan Ebookers Travelille suorittamiesi maksujen palauttaminen sellaisten palvelujen osalta, jotka jäävät suorittamatta siksi, että Ebookers Travelista on tullut maksukyvytön, ja tarvittaessa paluukuljetuksesi. Maksuja ei kuitenkaan palauteta siinä tapauksessa, että asianomainen palveluntarjoaja tulee maksukyvyttömäksi.

Ebookers on hankkinut maksukyvyttömyyssuojan seuraavalta taholta: Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland (osoite: Platz der Einheit 2,60327 Frankfurt am Main, Saksa, puhelinnumero:. + 49 697 1150, sähköpostiosoite: service@zurich.de).

Matkustajat voivat ottaa yhteyttä tähän tahoon tai tapauksen mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (postiosoite: PL 5, 00531 Helsinki, käyntiosoite: Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki, puhelinnumero: 029 505 3000 (vaihde), tai 029 553 6901 (maistraattien kuluttajaneuvonta)), jos palvelujen suorittamisesta kieltäydytään Ebookers maksukyvyttömyyden vuoksi.

Huom. Tämä maksukyvyttömyyssuoja ei kata sellaisia muiden osapuolten kuin Ebookers kanssa tehtyjä sopimuksia, jotka voidaan toteuttaa Ebookers maksukyvyttömyydestä huolimatta. 

Direktiivi (EU) 2015/2302 sellaisena kuin se on saatettuna osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Takaisin alkuun